Den gudomligt feminina visdomsvägen

Alkemisk afton – mörk materia den 27 maj

 mörk materiaMörka Materia
En alkemisk afton på Botkyrka konsthall den 27 maj 18-20
Föredrag – konst – ritual

Alkemi är en av världens äldsta visdomstraditioner och är en pansofistisk lära som genomsyrar de mystika grenarna av våra världsreligioner och de uråldriga läketraditionerna. Alkemin har genom tiderna också inspirerat konstnärer i sin gärning världen över. Alkemins grundläggande tanke är att skapelsen emanerar från en ursprunglig enhet – en urvision, för att sedan genom separation och transformation förädlas till en ny helhet där den ursprungliga visionen nått sin fulla potential och manifestation.

Alkemisten som arbetar med detta stora verk – magnum opus omtalas ofta som konstnär eller Artist och själva verkets skapande arbete. Urmaterian som allting härstammar från kallas i alkemin prima materia och är det mörka urkaos, eller den mörka ursten, där allting finns i sin potential men som ingenting ännu är skapat ur. Denna urmateria kan liknas vid det som man i fysiken beskriver som mörk materia och som samverkar med den mörka energin. De existerar och påverkar oss även om de inte är synliga och realiserade i en för oss manifest form.

Den 27 maj mellan 18-20 kommer Katarina Falkenberg som är en av grundarna av Alkemiska Akademin göra en presentation av det alkemiska verket med utgångspunkt från de alkemiskt inspirerade konstverken av Lisa Jeannin och Rolf Schuurman. Kvällen avslutas med en alkemisk ritual som bygger på den alkemiska skapelseprocessen från urmaterians enhet till det femte elementets helhet. Den alkemiska aftonen fullbordas med en elixirceremoni där de som önskar får inta alkemiskt elixir skapat enligt gammal praktik. Medverkande i ritualen är förutom Katarina Falkenberg också Lisa Jeannin och Erika Dickmark från Sophiatemplet.

 Mörk MateriaTempelprästinnan 2015-05-19

 

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv