Den gudomligt feminina visdomsvägen

Månadsarkiv: april 2011

Vårens graalsresa

Tempelprästinnan förbereder nu vårens underbara sydfrankrikeresa.  Trots att jag besökt de utvalda kraftplatserna ett flertal gånger så är jag lika förväntansfull varje gång. Vi börjar vår pilgrimsfärd hos den svarta madonnan i Toulose. Om du vill veta mer om mysterierna kring den svarta madonnan så kan du läsa min artikel här på Templets hemsida.   

Vi kommer sedan fördjupa oss i de alkemiska bröllopen på platser som starkt är bärare av motsvarande energier. På så sätt kan vi öppna upp alkemiska portaler inom oss själva. 

Det vita bröllopet mellan ande och materia kommer vi göra vi ett ceremoniellt arbete kring på toppen av graalsberget Montsegur. Det underlättas av den uppstigning som vi först gjort till slottsruinerna på bergets topp. Det sägs att den heliga graalen funnits bevarad djupt inne i berget ända sedan den vita duvan släppte ned den i berget som då öppnade sig för att motta den heliga gåvan. Den heliga graalen  skapades enligt legenden av Lucifers smaragd  som föll ur hans strålande pärldiadem när han gjorde uppror mot tre-enigheten och föll ut ur helheten. Detta fall skapade en spricka mellan ont och gott och mellan den andliga och den materiella världen och det är först när Lucifer återfår sin visdomsjuvel som skapelsen åter kommer i balans och helhet.

Den heliga graalen/stenen sägs ha lämnat Montsegur i och med att de sista katarerna föll för inkvisitionens förtärande eldar som de tänt nere på bergssluttningen. Inkvisitionens män försökte få Katarerna att avsvärja sig sin tro men de kvarvarnde 200 Katarerna gick sjungande in i det tända offerbålet.

De visste att deras heliga skatt hade lämnat Montsegur tre dagar tidigare när fyra Katarperfecti hade gett sig av mitt i natten längs bergets branta norrsluttning. Det var lorden i Rennes le Chateau som tillsammans med Tempelriddarna i området som sägs ha förhandlat med korsriddarna om en tidsfrist för att Katarena skulle kunna utföra en ceremoni innan Montsegur intogs. De var den tiden som behövdes för att Skatten/Graalen skulle kunna lämna Montsegur… och enligt legenden transporterades den till Rennes le Chateau… Fortsättning följer…

Tempelprästinnan 2011-04-26

Det röda påskägget

A biblical Christian testimony concerning Mary Magdalene says that she was a woman of social status and wealth. Following Jesus Christ’s death and resurrection, she used her position to gain an invitation to a banquet given by Emperor Tiberius Caesar.

When she met him, she held a plain white egg in her hand and exclaimed “Christ is risen!” Caesar laughed, and said that Christ rising from the dead was as likely as the egg in her hand turning red.

Before he finished speaking, the egg in her hand indeed turned bright red, and she cried “Christ is risen, for Jesus has burst forth from the tomb”. And she continued proclaiming the Gospel to the entire imperial house. This miracle turned many of them to Christ at that time.

Today, many Eastern Orthodox Christians end the Easter service by sharing bright red eggs and proclaiming to each other, “Christ is risen!” The eggs represent new life, and Christ bursting forth from the tomb. This began the tradition of coloring Easter eggs.

2011-04-19 Tempelprästinnan

Prästinnorna har samlats…

I helgen deltog tempelprästinnan med föredrag och meditation kring gudinnan Sophia i Stockholms Gudinnetempel. Det var ett fint initiativ att samla olika gudinnnekulturer i ett Tempel som Elin Hejll-Guests – Avalonprästinna – anordnat. (Det är hennes foton ni ser här förutom det av St Sara) Elins härliga gudinneskulpturer kan ses på bilden här bredvid.  På lördagen när Sophiatemplet närvarade så fick man också ta del av intressanta livsöden och prova frigörande dans kring de fyra elemeneten med Karin Manna. Trevligt att se att några män också närvarade eftersom gudinnans väg  lika mycket är männens som kvinnornas väg till kraft och helhet. Gott fika serverades det också…

Sophiatemplets ikoner och annat fanns också till försäljning och ännu en rosig Isisikon samt en Sarasvati bl a. hittade nya hem.

Templet hade funnit en tillfällig boning i en lokal i Gamla Stan som denna soliga lördag var som gudinnans mörka livmoder. När man steg ner i underjorden var det som att nedträda i Gud Moders egen krypta. På samma sätt som upplevelsen är när man stiger ner i den mörka madonnans krypta i Chartres eller i St Sara krypta under kyrkan i Saintes Maries de la mer.

Templeprästinnan hoppas på fler initiativ som knyter samman både oss som redan vandrar Prästinnans väg och de som vill veta mer om den feminina andligheten.  Så att fler kanske kan känna att Gudinnan är vår sanna Moder och hon älskar oss alla ovillkorligt.

Tempelprästinnan 2011-04-18

Isis tron

Sophiatemplets prästinnor har haft en intensiv termin där mycket fokus har legat på Alkemiska Akademins nya egyptiska mysteriespel. Det fullbordades härom veckan i tempelsalen på Kammakargatan. Återigen fick den arketypiska kvarterniteten SION – Set, Isis, Osiris & Neftys mötas och förenas i en avslutande ritual där gudinnornas portal öppnade vägen för den nya människans skapelse.  Alla invigdes då i de egyptiska hemligheterna och bjöds att dricka av det röda elixiret i Osiris rike.  De sju egyptiska själarna uppenbarades i vårt kosmiska drama och famnades mot slutet i en helande cermoni.

Sophiaprästinnorna agerade framförallt i rollerna av Isis och Anubis.  Isis som är den konungsliga tronens bärarinna, den eviga magins mästarinna och härskarinna över land och hav, är också fostermor till Anubis. Hon räddade honom från döden när hans egen mor – Isis syter Neftys – inte ville/kunde ta hand om honom. Isis fostrade Anubis som sin egen son och sedan dess vakar han alltid vid hennes sida. Anubis är också mumifierings-konstens gud och den första mumien var hans egen pappa – Osiris.

 Myten om Isis och Anubis får sin återspegling i den gnostiska myten om Sophia som efter sitt fall föder demiurgen Amodeus och som hon söker dölja omvärlden. Asmodeus har ingen far ( för Kristus är kvar i de högre regionerna) och han föds ur Sophias tårar. Det stora helandet sker när Sophia åter famnar sin oälskade son. När han åter får känna sig älskad och respekterad fullbordar han sin roll som byggare av templet tillägnat gudinnan Sophia. Han bygger Kung Salomons tempel i Jerusalem som helgas visdomens gudinnan Sophia. Detta tempel rymmer det  stora mysteriet med förbundsarken – Sions hemlighet – och skapelsen av det ny Jerusalem och den nya människan.

 Sophiatemplet arbetar också med återuppbyggandet av  Salomons tempel eller Sophias boning och för att där kunna praktisera Sophias och Isis mysterier – hemligheterna hemlighet – om den odödliga andekroppens skapelse och människoblivandets innersta natur. För att så ska ske behöver Gudinnan integreras med sin mörka sida/syster  och de i sin tur omfamna  mörke sonen. Den processen återspeglas i den egyptiska mystiken med att Neftys och Isis enas och tillsammans med Anubis söker rätt på Osiris förlorade delar för att sedan kunna mumifiera honom så han realiserar sin akh-själ/andekropp genom födelsen av Horusbarnet.    

I den gnostiska och den kristna traditionen föder  också gudinnan den nya människan och barnet ses ofta sittandes i sin moder knä när hon återtagit sin plats på tronen. Den svarta madonnan i från Chartres krypta visar gudinnan på väg att föda fram det nya livet – den nya människan.

När sophias tempel  är färdigställt kan Gudinnan återta sin plats på tronen och krönas av den maskulina gudomen från ovan. Skapelsen är då åter i helhet och harmoni

Tempelprästinnan/2011-04-14

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv