SOPHIATEMPLET

Den gudomligt feminina visdomsvägen

Nu släpps platserna till Prästinneutbildningen!

  

 

Detta är en utbildning för dig som vill transformeras till din fulla potential och bli gudinnans medskapare på jorden.

 

Ny kursstart den 24 augusti 2024! 

Hjärtligt välkommen in med din anmälan snarast om du säkert ska få en plats. Tidigare års grupper blev snabbt fullbokade!
I augusti 2024 startar för åttonde gången vår 2-åriga Prästinneutbildning längs med hjärtats väg!
Under två år arbetar vi med de esoteriska traditionerna som alla bär gudinnan i sitt hjärta och som verkar och verkat för både människans och hela jordens heliggörelse.
Längs med prästinnans utbildningsväg på Sophiatemplet får du under två år fördjupa dig i den feminina visdomstraditionen utifrån en alkemisk grundsyn. Allt för att uppenbara just ditt unika hjärtats heliga och hemliga eld.
Avslutningsvis genomgår du en klassisk Prästinneinvigning med frihet att verka och tjäna gudinnan därhelst ditt kall leder dig.

Sophia med graden och duvan

Första året fokuserar på din egen process av alkemisk transformation och helande samt fördjupning i de esoteriska traditionerna. År 2 betonar utvecklingen av den mission man kommit till jorden för att utföra. Båda åren varvar teori med praktik och den heliga ceremonin är ett viktigt uttryck för oss på templet som vi lär ut ifrån både mysteriespels-, gudinnetjänst och den magiska traditionen.

 

Utbildningen är fördelad på 8 helgmoduler fördelade jämnt över två år. Kursboken Hjärtats alkemi – vägen till den levande graalen, skriven av Katarina Falkenberg & Tommy Westlund, är en av våra kursböcker och ingår i priset.
Katarina Falkenberg är kursledare på utbildningen assisterad av Erika Dickmark. Ett flertal av modulerna har gästlärare Tommy Westlund från Alkemiska Akademin. Katarina Vilén är mentor samt gästlärare på ett par moduler.
Vi utbildar även prästinnor verksamma i andra traditioner som vill fördjupa sig i hjärtats väg och alkemi och vi är religiöst obundna.

 

Sophiatemplets visdom baserar sig på en gnosistradition där individen själv kan uppenbara de gudomliga mysterierna i sitt eget väsen och frigöra sitt gudomliga hjärta. Det passar därför den som vill utforska sig själv och den hemliga läran som en transformerande process där lust, frihet, kunskap och kärlek är våra nyckelord! Vårt mål är att frigöra den gudomliga gnistan i var och en så att hjärtat kan flamma av en helig eld!

 

Vi är tacksamma att ha kunnat arbeta med denna alkemiska tradition nu i många år och att fler och fler hör Sophias röst som kallar till kärlekens och visdomens manifestation!

 

Hjärtligt välkommen till två utforskande och gudinnerliga år med oss på Sophiatemplet!

 

Modul 1:
Örtalkemi 24-25 augusti 2022
Naturens läkedom och den spagyriska konsten. Kraftplatser, ceremonier och att skapa alkemiska örtelixir. Sophia – naturens ljus. Egyptisk alkemi – Isis, Osiris och det gudomliga barnet.
Första helgen sker i samarbete med Alkemiska Akademin. Fika och utbidningsmaterial ingår i priset.
Plats: Malmgården med dess vackra trädgård på Södermalm.

 

 

 

Modul 2:
Sophias vishet och mångfald ht 2024
Sophias tradition i teori och praktik. Skapa ditt inre tempel med gudinnans döttrar: tro, hopp och kärlek.  Gudinnans olika arketyper och manifestationer på jorden. Hjärtats röst – att lyssna till och verka med den Svarta madonnan. Skapande av den Svarta Madonnans heliga salt.

 

 

Modul 3:
Maria Magdalenas alkemi och änglarna vt 2025
Maria Magdalenas hemliga lära & alkemi. Transformation av de heliga graalarna/subtila kropparna – den astrala, den eteriska och den fysiska.
Änglamagi och arbete med de sju inseglens planetariska krafter.  Tarotkortens individuationsprocess.

 

 

Modul 4:
Ritual, gnosticism och helig geometri vt 2025
Helig geometri – kunskapen om den gudomliga matrisen. Ritualkunskap och praktiskt arbete med att utföra ceremonier. Den gnostiska traditionens mystik.

 

 

Modul 5: ht 2025
Modul 6: ht 2025
Modul 7: vt 2026
Modul 8: vt 2026 PRÄSTINNEINVIGNING

 

Innehåll under år 2: Modul 5-8
Kabbalan och Livets träd.
Trubadurernas arv
Katarerna
Den heliga graalen
Tempelriddarna
Hymner
Prästinnans verktyg
Gudinnetjänst
Alternativa riter och sakrament
Skapa ditt yttre tempel
Manifestation i den yttre världen
Det alkemiska bröllopet
Hieros Gamos
Människodotterns realisering
Prästinneinvigning
Utbildningsinformation
Plats: Gotlandsgatan 74, Stockholm, samt helg 1 i trädgårdsmiljö.
Tid: Lördag 11-18, Söndag 10-17

 

Anmälan:
1)Sänd ett mail till katarina@sophiatemplet.se där du berättar om dig själv och din livsväg.
2) Anmälan följs av ett samtal (tel: 073-5931415)
3) Vid bekräftad plats görs en inbetalning av 2000 kr till Sophiatemplets konto i SEB: 5231 11 707 67 som dras av från kursavgiften på modul 8.
Härmed är platsen bokad! Anmälningsavgiften återbetalas ej vid ev. avbokning.
Kostnad: 2-årig prästinneutbildning (modul 1-8) kostar 3400 kr/helg (exklusive moms för företag) fördelat på 8 helger/moduler.
Vid sjukdom eller annat frånfälle söker vi gemensamt finna lämpligt sätt att ta igen missad undervisning till samma kostnad som modulen.

Information via mail: katarina@sophiatemplet.se

 

 

Vår kursbok - Hjärtats alkemi - vägen till den levande graalen

Sophiatemplet genom åren …

 

Prästinneinvigning maj 2022

Efter den vackra, mystika och rytmiska Prästinneinvigningen nu i maj på Tempel Riddare Orden har jag kommit att begrunda allt det som hänt sedan Sophia uppenbarade sig för mig år 2005 på toppen av Montsegur.

Montsegur

Hon sänkte sig ned med den vita duvan och den heliga graalen och uppmanade mig klart och tydligt att grunda ett Sophias tempel.

Sophia med graden och duvan

 

Jag hade då fokuserat på alkemi sedan tidigt 90-tal både i mina universitetsstudier, i mitt skrivande och genom att etablera en alkemisk teater. Alkemi är sannerligen min passion och livsmission och när jag återupptäckte alkemin i denna inkarnation  var det som att hitta hem och samtidigt stå inför ett underbart mystikt äventyr … Men det går inte att blunda för att alkemin är mansdominerad så jag förstår Sophias vilja att etablera ett tempel som har en alkemisk grund men som lägger fokus på gudinnan och det heligt feminina. Sagt och gjort och år 2007 grundade jag och Erika samt några prästinnor till  Sophiatemplet och gudinnan fann sin boning i vårt lilla tempel på Södermalm.

Under 3-4 år i början så hade vi regelbundna gudinnetjänster på olika gudinnerliga teman för både kvinnor och män och ibland delade vi upp könen för att se hur det föll ut. Det var en härlig och intensiv tid av experimenterande och skapande av olika ritualer till gudinnans ära. Gudinnetjänsten inleddes ofta med att jag höll ett kortare föredrag om aftonens gudinna.

Gudinnetjänster

2010 startade den första tvååriga Prästinneutbildningen då vi på den tiden öppnade upp för 8 kvinnor att fördjupa sig längs med hjärtats väg. Senare kullar har vi startat med tolv deltagare och upplever att det är ett bra antal för gruppdynamiken som samtidigt ger möjlighet till en intim och innerlig process. Bilder från alla invigningar ligger på Templets frontsida  och kan läsas om i olika bloggar …

Eleonora dubbar Lancelot

Drottning Eleonora dubbar Lancelot

Kring 2014 uppenbarade sig Sophia igen med en klar uppmaning till mig att att nu var tiden inne för att föra ut det heligt feminina till både kvinnor och män med fokus på graaltraditionen och på att det behövs riddare i världen som försvarar det heliga mot söndrande krafter. Graalriddarens mission är att transformera det öde landet till bördiga marker genom graalens uppenbarande i olika aspekter.

Efter alla resor med Alkemiska Akademin till Frankrikes katar- och graalregioner kände jag att det kunde ske i samma anda som Eleonora av Akvitanien utbildade riddare vid hennes kärlekens hov och där också de första graalsagorna hade sin grogrund.

Alkemisk resa till Languedoc

Vi startade 2015 en två-årig Graalriddarutbildning i samarbete med Alkemiska Akademin och 2017 hade vi vår första invigning och därefter nästa 2020. Allt som allt fantastiska år med dessa ridderliga deltagare.

Graalriddarinvigning – Tempel Riddare Orden September 2020

Graalriddarinvigning maj 2017

Sophia uppenbarade sig sedan åter för att vi skulle skapa ett tredje påbyggnadsår för Prästinnor av olika årskullar. Trots pandemi och turbulens i världen lyckades vi genomföra missionen och under allhelgonahelgen 2021 hade vi kraftfull invigning av tredje graden för 12 fantastiska prästinnor.

Dessa Prästinnor (varav några dessutom är Graalriddare) är på olika sätt grundstenar i vårt tempel i dag och tre av dem har sedan dess dessutom gått första året på Akademins tre-åriga alkemiutbildning vilket är  glädjande.

Prästinneinvigning av tredje graden 2021

 

Så det har varit en fantastisk era  på Sophiatemplet i gudinnans tjänst …

 

Den 27-28 augusti 2022 startar Prästinneutbildningen åter för sjunde gången. Jag skrev detta inför vår första utbildningsstart 2010 på Prästinneutbildningen och det är lika aktuellt nu i dag  när vi startar för sjunde gången i sommar!

DEN FEMININA VISDOMSVÄGEN
Det finns alltid val i livet att göra – stora och små val som i olika grader påverkar vårt liv. Ett av de större valen vi ställs inför som människor är att välja hur vi ska använda de gåvor som getts oss och hur vi bäst ska kunna förvalta vår utmätta tid på jorden. En del människors livsval har för alltid förändrat livet på vår planet. För dig som fått gåvan och önskar verka i samklang med det gudomliga och skapelsen genom den gudomligt feminina visdomsvägen startar Sophiatemplet en ny två-årig prästinneutbildning. Första året riktar sig till dig som väljer att fördjupa ditt eget liv i samklang med gudinnan och år två är för dig som väljer att vandra prästinnans väg och tjäna gudinnan och hennes skapelse.

Sophiatemplet  erbjuder en utbildning till dig som väljer eller redan valt Gudinnans väg under din tid på jorden.

Katarina Falkenberg 2009

Första helgen är som allltid en modul helgad örtalkemi och den håller jag och Tommy tillsammans. Det är en blomstrande och fröjdefull helg där deltagarna får lära sig den spagyriska konsten att skapa elixir. Det är något som man sedan har glädje av hela livet och också en utmärkt början för att förstå och praktisera den alkemiska grund som vi har vid Sophiatemplet.

 

Den åttonde maj hade vi som sagt en högtidlig invigning av 8 nya prästinnor på hjärtats väg och i gudinnans tjänst.  Detta är den sjätte invigningen på den två-åriga Prästinneutbildningen och vi och gudinnan gläds och fröjdas …

 

Jag tänkte avluta denna minneskrönika med lite glimtar från ceremonin i maj som hade temat – Från det enda åter till det enda. På avslutningen av gruppens ceremoni mötte vi åter ormen i paradiset som bringade sina visdomsord till alla Evas döttrar. Denna rektifiering skapade rytmer, sång och dans hos alla Människodöttrar. Tack till denna innerliga och mystika grupp för dessa år tillsammans!

Tack också till alla er som har varit med oss genom åren på Sophiatemplet och för att vi tillsammans möjliggör Gudinnans återkomst på jorden!

 Invigningen program

 

Fullbordat!

 

Helgad vare Sophia, låt hela jorden hylla Sophia!

Tempelprästinnan 2022-05-26

Smaragdtavlans grönskande alkemi – slottsweekend

Till alla er som efterfrågat sommarens alkemiska resa, nu är den satt! (Englandsresan planeras till augusti 2023 då det lugnat ned sig där förhoppningsvis.)

De senaste somrarnas svenska slottsresor har varit mycket uppskattade och gett mersmak. Sommarens resa blir därför en makalös workshop och slottsvistelse på temat Smargadtavlan – skapelsens kod och den gröngivande kraften!

Den 1-3 juli åker vi till Görvälns Slott, strax utanför Jakobsberg, och dess fantastiska naturreservat för att ge oss hän i naturens magi, smaragdens helgade vibration och fördjupad alkemi utifrån Tabula Smaragdina.

Skapelsens alkemiska kod kommer ligga som en ram över hela helgen och vi kommer omfamna den i både kropp, själ och ande på magiska platser som väcks genom myter och legender.

Lucifer/as smaragd söker åter sin rätta plats i helheten och då kan en helande frekvens skapa en harmoni i både vårt liv och på Moder jord.

Vi kröner helgen med guldålderns manifestation i slottsparken.

Vi startar upp med en gemensam picknick på eftermiddagen på Frejas dag då vi öppnar portalen och firar och fördjupar oss i gudinnans fruktbara och rejuvenerande grönska och magi. På kvällen finns möjlighet till bad för den som önskar vid slottets egen badplats. Och sedan festligt umgänge ute i sommarkvällen eller kanske en god drink i de vackra slottsrummen.

På lördagen efter frukost beger vi oss på vandring genom det vackra naturområdet till fornborgen Gåseborg – Vanernas rike och fornborg – där ovan möter nedan och inom möter utom. Imagination, ritual, örtarbeten och alkemisk fördjupning bjuds det på här.

På kvällen blir det lyxig slottsmiddag som följs av sprudlande umgänge med oraklets tarot, spirituella samtal och biljard för de som önskar.

Söndagen helgas smaragdens kraft och guldålderns manifestation.

Vi planerar två nätter på slottet för de som önskar men det går också att delta i helgen utan att bo kvar eftersom det är beläget så nära stan.

Lyssna gärna till senaste alkemipodden om du vill veta mer om Smaragdtavlans hemligheter:

Hermes Smaragdtavla – skapelsens kod #16:

DETTA ÄR SANNING utan lögn, säkert och helt sant. Det som är nedan är likt det som är ovan, och det som är ovan är likt det som är nedan. På så vis utförs det Endas mirakler. Och liksom alla ting kommer från detta Enda, genom medlandet av det Enda, så är alla ting födda från detta unika ting genom transformation.

Solen är dess fader, Månen dess moder. Vinden bar det i sitt sköte, Jorden är dess amma. Det är källan till hela skapelsens heliggörande. Dess kraft och styrka är helande om det förvandlas till jord. Separera därför jorden från elden, det fina från det grova, varsamt och med största sinnrikhet.

Det stiger upp från jorden och sänker sig åter ned från himlen, och erhåller styrkan från höga ting ovan och låga ting nedan. På så sätt ges du universums fulla prakt och allt dunkelt flyr från dig.

Detta är all styrkans hela och fullkomliga kraft, ty den övervinner alla subtila ting och genomtränger alla fasta ting. Sålunda skapades världen. Härigenom kommer underbara tillämpningar, vars mönster här är givet.

Därför kallas jag HERMES TRISMEGISTOS, då jag innehar de tre delarna av den universella visdomen. Mitt tal om Solens verk är fullbordat.

Anmälan och pris
Kostnad för denna magiska 3 dagars resa (fredag kl 16-söndag kl 16) med föredrag, ritualer, guidning, imaginationer och äventyr är 4200 kr. Vi erbjuder dig 300 kr rabatt på de 8 första bokningarna! Begränsat antal deltagare.

Anmälan per mail till info@alkemiskaakademin.se samt anm. avgift 1900 kr som görs med swish till 0707-395805 (Tommy Westlund). Resterande kostnad 2000 kr om du du bokat tidigt och annars 2200 kr betalas till bg Alkemiska Akademin 5061-6168 senast 25 juni eller kontant på plats.

Hotell och mat betalar ni själva vid ankomst till slottet.

Du bokar själv (snarast så det inte blir fullbokat) ditt rum på slottet via ex booking.com eller direkt på slottets hemsida. Om du vill ha hjälp med att hitta en rumskompis så hör av dig så ska vi göra vad vi kan.

Ett alkemiskt årshjul

Sophiatemplet och Alkemiska Akademin erbjuder dig som vill ha mer alkemi, magi och helgad kraft i ditt liv en prenumeration på alkemiska paket med en tillhörande nyskapad imagination för att inspirera till årets stora högtidsfester.
Du får ett paket postat till dig inför sommarsolståndet, höstdagjämningen, vintersolståndet, vårdagjämningen och för att knyta ihop det alkemiska året i en kvintessens kommer ett sista paket inför sommarsolståndet 2023.
Imagination
Paketen innehåller minst ett alkemiskt elixir med instruktioner och därtill växlande efter säsong smörjelseolja, salter, örter, medaljonger, magiska tips, kristaller och annat härligt som hjälper dig att alkemiskt fira årets högtider. Du kan bruka det själv eller tillsammans med andra i ett firande.

Tillsammans med paketet får du en länk till en imagination som öppnar portalen in i respektive årstidsfest och som stärker ditt personliga alkemiska arbete. Genom ett alkemiskt årshjul får du också en kontinuitet i din andliga process som är främjande för transformation och positiv utveckling.

Ett alkemiskt årshjul med fem paket samt 5 imaginationer kostar 2500 kr. För att ta del av detta erbjudande maila namn och adress till: katarina@sophiatemplet.se så får du kontouppgifter.
Antalet är begränsat så det är först till kvarn … Din beställning behöver göras senast den 20 maj så att du hinner få det första sommarsolståndspaketet i tid!
Välkommen att vara med och skapa en mer gyllene era!
Tempelprästinnan 20220404

Vi firar den feminina vibrationen

The Wisdom of the Almighty, Sophia – målning av den ryske konstnären och mystikern Nicholas Roerich

På Templet helgar vi det kvinnliga alla dagar men firar lite extra i dag och ber en bön till Sophia om att stärka den feminina kraften på alla nivåer och i alla dess uttryck.
Hoppas alla våra Sophia-vänner kan känna den underbart feminina vibrationen, visdomen och kärleken djupt in i hjärtat för att där sprida sig in i varenda vrå av själen och djupt in i varje liten cell i kroppen …

Mother of the World, målning av Nicholas Roerich

Tempelprästinnan 2022-03-08

Seraferna i Kiev

Jag upplever hur Serafer och andra änglaväsen väntar på inbjudan av oss människor till samverkan. Eftersom änglar inte förbigår vår fria vilja så behöver vi bjuda in dem att bistå oss i denna kritiska tid på jorden.
Seraferna (Serafina) möter vi i en vacker gestaltning i St Volodymyrs katedral i Kiev och den pryder vår alkemibok och uttrycker arbetet med Merkurens Änglakropp.
I samverkan med dessa kraftfulla änglaväsen kan vi ges ett högre och mer enande perspektiv på alla de konflikter mellan motsatta perspektiv som nu krigar med varandra.
Jag ber att seraferna i Kievs katedral med kärlekens flamma bär sitt folk nu i detta krig.
Det är med värme jag också ser människors vilja att stödja på olika sätt.
I början av covid-situationen väcktes också denna medkänsla hos många men med tiden var det motstridigheten som tog över.
Jag ber därför (och hoppas flera av mina vänner vill vara med) att änglarna hjälper till så att en mer empatisk och enande kärlekseld fyller alla deras mänskliga släktingar. Mänskligheten behöver se sin egen skugga och sluta peka finger på de andra. Lösa konflikten i roten av den mänskliga själen. Annars vandrar detta konfliktsökande och dualistiska perspektiv från ett område till ett annat …
Jag förstår viljan att hitta en företeelse eller grupp människor som orsaken till allt ont men upplever tyvärr att den projektionen lägger än mer ved på ofridens brasa.
Det betyder inte att vi inte kan verka på bästa sett för att hjälpa våra medmänniskor, djur och natur utan tvärtom då vi inte låter vårt sårade och traumatiserade inre barn gå i täten för striden.
Som jag upplever det behöver vi verka som den kärleksfulla modern och fadern både för vårt inre sargade barn och för den sårade mänskligheten i stort. Med änglarnas bistånd kan vi finna bästa sätt i att vandra kärlekens väg så att vår själs mission kan göra maximal nytta i gudomens tjänst.
För dig som inte känt av änglarna (och därför inte tror på dem) så kan du byta ut dem mot ordet kärlekseld.

The Wisdom of the Almighty, Sophia – målning av den ryske konstnären och mystikern Nicholas Roerich

Lyssna gärna till alkemipodden med Sacred Knowledge för att höra mer om detta tema:

Guldålderns motstånd # 15:

Tempelprästinnan 2022-03-03

Imbolc

Firar i dag Imbolc med att preparera gudinnan Brigids elixir då vi nu befinner oss mitt emellan vintersolstånd och vårdagjämingen. Senast jag preparerade denna favoritgudinnans elixir var i Glastonbury i hennes nejder men förnimmer ändå så starkt hennes närvaro hägrande över mig på ett soligt Södermalm.
Imbolc som firas nu den 1-2 februari är sannerligen en gudinnerlig högtid. Gudinnan återhämtar sig genom det gryende ljuset som börjar återvända och hon blir åter en ungmö. Guden växer sig starkare till en ung pojke. Moder Jord vaknar ur sin vintersömn.
I nordisk mytologi hedras Saga – skaldekonstens gudinna, som bringar hopp, poesi, inspiration och livskraft.  Sagas elixir  preparerades i solnedgång med nymånen i Vattumannen med bistånd av dotter Sagas poetiska inspiration.
Sabbaten kallas också Brigid eftersom den ses som gudinnan Brigids stora högtid. Hon är en trefaldig gudinna som representerar poesi/konst, helande, och smideskonst/hantverk.
Hon är starkt kopplad till ljus, eld och hemmets härd. Inom kristendomen tog helgonet St. Brigid ca 451-525 e.kr) över många av gudinnans egenskaper. I den kristna traditionen firas ljusfesten Kyndelsmäss, då Jesusbarnet av sina föräldrar bars fram i Jerusalems tempel och Jungfru Maria hade genomgått sina 40 dagars rening enligt den judiska traditionen.
Högtiden lämpar sig väl för olika ceremonier med ljuständning, helande,  elixirberedning, poetiskt skapande också med gudinnans Sagas bistånd samt gudomligt inspirerat hantverk.
Gudinnan Brigid tillhör i den keltiska traditionen det mäktiga och gåtfulla folket eller gudarna som kallade sig Tuatha De Danann (fritt översatt (”gudinnan Danus barn eller folk”) och som invaderade Irland och härskade enligt gamla källor på 2000-talet fvt. De helgade modergudinnan Danu ochsåg stjärnkonstellationen Stora Björn såsom Danus himmelska tron. De besatt förutom diverse gudomliga egenskaper även fyra magiska föremål som utgjordes av stenen, spjutet, svärdet och kitteln. Det visar tydligt på ett keltiskt ursprung för graalsagans fyra talismaner. När Tuatha De Danann invaderade Irland förde de med sig de fyra heliga objekten: stenen Lia Fail, som hade förmågan att bestämma kungars duglighet, Lughs magiska spjut, Nuadas dödande svärd och Dagdas magiska kittel.
Dagda ses ibland som gudinnan Danus son och han var också far till Brigid som sedan kom att kristnas som Sankta Brigit. Hon har en viktig roll i såväl den keltiska som den kristna traditionen. Vi ser Brigid mjölka en ko på resterna av Mikaelstornet på Tor i Glastonbury och vi finner henne avbildad i St Patricks kapell i Glastonbury Abbey.

Önskar alla våra Sophiavänner ett eldupplyst och kreativt firande av Imbolc!
Tempelprästinnan 2022-02-01

Den svarta madonnan i Marseille

 

 

I november skedde mitt  tredje  återbesök hos den förunderliga Svarta Madonnan Notre-Dame de confession i Saint-Victor så vackert belägen uppe på höjden. Kryptan är stor som en hel kyrka under jord och Madonnan med sitt barn är så ursprunglig som hon tillhör alla de heliga traditioner som verkat här. Till henne kan man bekänna det som är svårt och vila i hennes leende. Hit har riddare och alkemister färdats genom tiderna för att välsignas i sin mission.

Här finner man andhämtning och vila i lugnet och tystnaden som vibrerar av gudinnerlig kraft.
Enligt legenden kom Lasarus och hans systrar hit efter de anlänt till Saintes-Maries-de-la-mer. Lasarus skalle menas finnas här och han var den första biskopen i den ursprungliga kyrkan här. I hans kapell finns en fantastisk avbildning av Maria Magdalenas hänryckning där hon liksom tränger ut ur stenens materia.
Första gången jag kom hit för 13 år sedan var jag ensam och på genomresa. För några år sedan hade vi en stor alkemisk grupp här och denna gång kom jag med mina två älskade döttrar.
Madonnan berör dem hon möter och hon kallar mig åter och åter med sin både helande och sällsamma kraft …
Hoppas bilderna kan förmedla något av kraften här …
Om du vill veta mer om den Svarta Madonnan så är hon temat i en av alkemipoddarna med Sacred Knowledge. ⚜️

Tempelprästinnan

Kursstart 2022 på Prästinneutbildningen

 

Prästinneutbildningen startar åter augusti 2022

 

Hjärtats väg

 
Hjärtligt välkommen in med din anmälan snarast om du säkert ska få en plats. Tidigare års grupper blev snabbt fullbokade!

 

I augusti 2022 startar för sjunde gången vår 2-åriga Prästinneutbildning längs med hjärtats väg!
Under två år arbetar vi med de esoteriska traditionerna som alla bär gudinnan i sitt hjärta och som verkar och verkat för både människans och hela jordens heliggörelse.
Längs med prästinnans utbildningsväg på Sophiatemplet får du under två år fördjupa dig i den feminina visdomstraditionen utifrån en alkemisk grundsyn. Allt för att uppenbara just ditt unika hjärtats heliga och hemliga eld.
Avslutningsvis genomgår du en klassisk Prästinneinvigning med frihet att verka och tjäna gudinnan därhelst ditt kall leder dig.

Första året fokuserar på din egen process av alkemisk transformation och helande medan år 2 lägger tonvikt vid att utveckla den mission man kommit till jorden för att utföra. Båda åren varvar teori med praktik och den heliga ceremonin är ett viktigt uttryck för oss på templet som vi lär ut ifrån både mysteriespels-, gudinnetjänst och den magiska traditionen.

Utbildningen är fördelad på 8 helgmoduler fördelade jämnt över två år. Kursboken Hjärtats alkemi – vägen till den levande graalen, skriven av Katarina Falkenberg & Tommy Westlund, är en av våra kursböcker och ingår i priset.
Katarina Falkenberg är kursledare på utbildningen assisterad av Erika Dickmark. Ett par av modulerna har gästlärare Tommy Westlund från Alkemiska Akademin.
Vi utbildar även prästinnor verksamma i andra traditioner som vill fördjupa sig i hjärtats väg och alkemi och vi är religiöst obundna.

Sophiatemplets visdom baserar sig på en gnosistraditionen där individen själv kan uppenbara de gudomliga mysterierna i sitt eget väsen och frigöra sitt gudomliga hjärta. Det passar därför den som vill utforska sig själv och den hemliga läran som en transformerande process där lust, frihet, kunskap och kärlek är våra nyckelord! Vårt mål är att frigöra den gudomliga gnistan i var och en så att hjärtat kan flamma av en helig eld!

Vi är tacksamma att ha kunnat arbeta med denna alkemiska tradition nu i många år och att fler och fler hör Sophias röst som kallar till kärlekens och visdomens manifestation!

Hjärtligt välkommen till två utforskande och gudinnerliga år med oss på Sophiatemplet!

Modul 1:
Örtalkemi 27-28 augusti 2022
Naturens läkedom och den spagyriska konsten. Kraftplatser, ceremonier och att skapa alkemiska örtelixir. Sophia – naturens ljus. Egyptisk alkemi – Isis, Osiris och det gudomliga barnet.
Första helgen sker i samarbete med Alkemiska Akademin. Fika och utbidningsmaterial ingår i priset.
Plats: Malmgården med dess vackra trädgård på Södermalm.

Modul 2:
Sophias vishet och mångfald ht 2022
Sophias tradition i teori och praktik. Skapa ditt inre tempel med gudinnans döttrar: tro, hopp och kärlek. Kreativt skapande. Gudinnans olika arketyper och manifestationer på jorden. Hjärtats röst – att lyssna till och verka med den Svarta madonnan.

Modul 3:
Maria Magdalenas alkemi och änglarna vt 2023
Änglamagi och arbete med de sju inseglens planetariska krafter. Kvintessensens eldvatten. Maria Magdalenas hemliga lära & alkemi. Transformation av de heliga graalarna/subtila kropparna – den astrala, den eteriska och den fysiska. Tarotkortens individuationsprocess.

Modul 4:
Ritual, gnosticism och helig geometri vt 2023
Helig geometri – kunskapen om den gudomliga matrisen. Ritualkunskap och praktiskt arbete med att utföra ceremonier. Den gnostiska traditionens mystik.

Modul 5: ht 2023
Modul 6: ht 2023
Modul 7: vt 2024
Modul 8: vt 2024 PRÄSTINNEINVIGNING

Innehåll under år 2: Modul 5-8
Kabbalan och Livets träd.
Trubadurernas arv
Katarerna
Den heliga graalen
Tempelriddarna
Hymner
Prästinnans verktyg
Gudinnetjänst
Alternativa riter och sakrament
Skapa ditt yttre tempel
Manifestation i den yttre världen
Det alkemiska bröllopet
Hieros Gamos
Människodotterns realisering
Prästinneinvigning
Utbildningsinformation
Plats: Gotlandsgatan 74, Stockholm, samt helg 1 i trädgårdsmiljö.
Tid: Lördag 11-18, Söndag 10-17

Anmälan:
1)Sänd ett mail till katarina@sophiatemplet.se där du berättar om dig själv och din livsväg.
2) Anmälan följs av ett samtal (tel: 073-5931415)
3) Vid bekräftad plats görs en inbetalning av 2000 kr till Sophiatemplets konto i SEB:
5231 11 707 67 som dras av från kursavgiften på modul 8. Härmed är platsen bokad! Anmälningsavgiften återbetalas ej vid ev. avbokning.
Kostnad: 2-årig prästinneutbildning (modul 1-8) kostar 3300 kr/helg (exklusive moms för företag) fördelat på 8 helger/moduler.
Vid sjukdom eller annat frånfälle söker vi gemensamt finna lämpligt sätt att ta igen missad undervisning till samma kostnad som modulen.
Information via mail: katarina@sophiatemplet.se

 

Vår kursbok - Hjärtats alkemi - vägen till den levande graalen

Vår kursbok – Hjärtats alkemi – vägen till den levande graalen

1 2 3 22

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Arkiv