Den gudomligt feminina visdomsvägen

Sophiatemplet genom åren …

 

Prästinneinvigning maj 2022

Efter den vackra, mystika och rytmiska Prästinneinvigningen nu i maj på Tempel Riddare Orden har jag kommit att begrunda allt det som hänt sedan Sophia uppenbarade sig för mig år 2005 på toppen av Montsegur.

Montsegur

Hon sänkte sig ned med den vita duvan och den heliga graalen och uppmanade mig klart och tydligt att grunda ett Sophias tempel.

Sophia med graden och duvan

 

Jag hade då fokuserat på alkemi sedan tidigt 90-tal både i mina universitetsstudier, i mitt skrivande och genom att etablera en alkemisk teater. Alkemi är sannerligen min passion och livsmission och när jag återupptäckte alkemin i denna inkarnation  var det som att hitta hem och samtidigt stå inför ett underbart mystikt äventyr … Men det går inte att blunda för att alkemin är mansdominerad så jag förstår Sophias vilja att etablera ett tempel som har en alkemisk grund men som lägger fokus på gudinnan och det heligt feminina. Sagt och gjort och år 2007 grundade jag och Erika samt några prästinnor till  Sophiatemplet och gudinnan fann sin boning i vårt lilla tempel på Södermalm.

Under 3-4 år i början så hade vi regelbundna gudinnetjänster på olika gudinnerliga teman för både kvinnor och män och ibland delade vi upp könen för att se hur det föll ut. Det var en härlig och intensiv tid av experimenterande och skapande av olika ritualer till gudinnans ära. Gudinnetjänsten inleddes ofta med att jag höll ett kortare föredrag om aftonens gudinna.

Gudinnetjänster

2010 startade den första tvååriga Prästinneutbildningen då vi på den tiden öppnade upp för 8 kvinnor att fördjupa sig längs med hjärtats väg. Senare kullar har vi startat med tolv deltagare och upplever att det är ett bra antal för gruppdynamiken som samtidigt ger möjlighet till en intim och innerlig process. Bilder från alla invigningar ligger på Templets frontsida  och kan läsas om i olika bloggar …

Eleonora dubbar Lancelot

Drottning Eleonora dubbar Lancelot

Kring 2014 uppenbarade sig Sophia igen med en klar uppmaning till mig att att nu var tiden inne för att föra ut det heligt feminina till både kvinnor och män med fokus på graaltraditionen och på att det behövs riddare i världen som försvarar det heliga mot söndrande krafter. Graalriddarens mission är att transformera det öde landet till bördiga marker genom graalens uppenbarande i olika aspekter.

Efter alla resor med Alkemiska Akademin till Frankrikes katar- och graalregioner kände jag att det kunde ske i samma anda som Eleonora av Akvitanien utbildade riddare vid hennes kärlekens hov och där också de första graalsagorna hade sin grogrund.

Alkemisk resa till Languedoc

Vi startade 2015 en två-årig Graalriddarutbildning i samarbete med Alkemiska Akademin och 2017 hade vi vår första invigning och därefter nästa 2020. Allt som allt fantastiska år med dessa ridderliga deltagare.

Graalriddarinvigning – Tempel Riddare Orden September 2020

Graalriddarinvigning maj 2017

Sophia uppenbarade sig sedan åter för att vi skulle skapa ett tredje påbyggnadsår för Prästinnor av olika årskullar. Trots pandemi och turbulens i världen lyckades vi genomföra missionen och under allhelgonahelgen 2021 hade vi kraftfull invigning av tredje graden för 12 fantastiska prästinnor.

Dessa Prästinnor (varav några dessutom är Graalriddare) är på olika sätt grundstenar i vårt tempel i dag och tre av dem har sedan dess dessutom gått första året på Akademins tre-åriga alkemiutbildning vilket är  glädjande.

Prästinneinvigning av tredje graden 2021

 

Så det har varit en fantastisk era  på Sophiatemplet i gudinnans tjänst …

 

Den 27-28 augusti 2022 startar Prästinneutbildningen åter för sjunde gången. Jag skrev detta inför vår första utbildningsstart 2010 på Prästinneutbildningen och det är lika aktuellt nu i dag  när vi startar för sjunde gången i sommar!

DEN FEMININA VISDOMSVÄGEN
Det finns alltid val i livet att göra – stora och små val som i olika grader påverkar vårt liv. Ett av de större valen vi ställs inför som människor är att välja hur vi ska använda de gåvor som getts oss och hur vi bäst ska kunna förvalta vår utmätta tid på jorden. En del människors livsval har för alltid förändrat livet på vår planet. För dig som fått gåvan och önskar verka i samklang med det gudomliga och skapelsen genom den gudomligt feminina visdomsvägen startar Sophiatemplet en ny två-årig prästinneutbildning. Första året riktar sig till dig som väljer att fördjupa ditt eget liv i samklang med gudinnan och år två är för dig som väljer att vandra prästinnans väg och tjäna gudinnan och hennes skapelse.

Sophiatemplet  erbjuder en utbildning till dig som väljer eller redan valt Gudinnans väg under din tid på jorden.

Katarina Falkenberg 2009

Första helgen är som allltid en modul helgad örtalkemi och den håller jag och Tommy tillsammans. Det är en blomstrande och fröjdefull helg där deltagarna får lära sig den spagyriska konsten att skapa elixir. Det är något som man sedan har glädje av hela livet och också en utmärkt början för att förstå och praktisera den alkemiska grund som vi har vid Sophiatemplet.

 

Den åttonde maj hade vi som sagt en högtidlig invigning av 8 nya prästinnor på hjärtats väg och i gudinnans tjänst.  Detta är den sjätte invigningen på den två-åriga Prästinneutbildningen och vi och gudinnan gläds och fröjdas …

 

Jag tänkte avluta denna minneskrönika med lite glimtar från ceremonin i maj som hade temat – Från det enda åter till det enda. På avslutningen av gruppens ceremoni mötte vi åter ormen i paradiset som bringade sina visdomsord till alla Evas döttrar. Denna rektifiering skapade rytmer, sång och dans hos alla Människodöttrar. Tack till denna innerliga och mystika grupp för dessa år tillsammans!

Tack också till alla er som har varit med oss genom åren på Sophiatemplet och för att vi tillsammans möjliggör Gudinnans återkomst på jorden!

 Invigningen program

 

Fullbordat!

 

Helgad vare Sophia, låt hela jorden hylla Sophia!

Tempelprästinnan 2022-05-26

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv