Den gudomligt feminina visdomsvägen

Alkemiska sessioner

den levande graalen

 

Hjärtligt välkommen till  transformerande och djuplodande alkemisk sessioner med Katarina Falkenberg.

Den alkemiska terapin arbetar med kropp, själ och ande för att transformera motstånd till gyllene möjligheter. Under sessionen ges du en möjlighet att nå djupare in i ditt hjärta och vilket hjälper dig att realisera din livs mission. Genom själens stjärna, gudomligt bistånd och alkemisk imagination tränger vi igenom slöjan mellan världarna och mellan tid och rum för att uppenbara det som är viktigt i din livsprocess just nu.

Denna heliggörande alkemiska process pågår under 2 timmar.

Plats: Sophiatemplet, Gotlandsgatan 74
Tid: Huvudsakligen måndagar, tisdagar och onsdagar.
Pris: Rabatt just 1650 kr (ord. 1800 kr)

De alkemiska sessionerna går också utmärkt att göra per telefon och de är då på 1.5 timme och kostar 1250 kr.
Bokning: mail till katarina@alkemiskaakademin.se

templet

Tidigare liv och existensen däremellan – sessioner

 

 

 

Genom att åter minnas själens ofta långa resa på jorden och dess många nedstigningar i materian och även lärdomar mellan liven kan du få en större helhetsbild av varför saker skett och sker i ditt nuvarande liv. På så vis kan du också lösa ut och träda bortom de karmiska läxor och mönster som präglat dig sedan en lång tid för att uppenbara just din själs unika mission.

 

 

Regressionen sker genom aktiv imagination, som är en guidad visualiseringsteknink under djup avslappning.
Energi- och andningsövningar och healning börjar sessionen för att frigöra blockeringar, öka energiflödet samt aktivera de subtila kropparna.

 

Genom bistånd av vägledare på andra sidan hinnan och genom ditt högre jag, kan du färdas både djupare in i ditt eget väsen likväl som till till andra tider eller bortom rumstiden.

 

Sessionen tar ca 2. timmar och det är att rekommendera att du planerar en lugn tid för dig själv efteråt då det kan vara både underbart men också ganska omtumlande att åter få tillgång av så mycket mer av sig själv som behöver tid att integreras.

 

Tidigare erfarenhet från mediatation och visualisering är en fördel!

 

Du kan boka in dig på en enstaka session för en djuplodande resa in i dig själv där ditt högre jag och gudomliga krafter bistår för att lyfta fram just det som är mest aktuellt för dig att ta itu med, transformera, hela och återföra till ditt nuvarande liv.

 

Om du vill uppenbara kedjan av inkarnationer och existensen med dess lärande emellan liven, är 3 sessioner att rekommendera. På så vis kan du samla den förlorade etern från en längre tid och se inkarnationsväven ur ett större perspektiv. Härigenom kommer underbara tillämpningar och du kan åter åtnjuta de gåvor som just din själ kan använda sig av för att fullfölja den mission du kommit till jorden för att utföra.

 

Sessionerna hålls på Sophiatemplet under vägledning a Katarina Falkenberg som arbetat med imagination och heliggörande alkemiska sessioner sedan 2005.

 

Plats: Sophiatemplet, Gotlandsgatan 74
Pris: 1750 kr för en session på 2 timmar.
Moms tillkommer för företag.
I samband med tidsbokning görs en inbetalning på 750 kr till Sophiatemplets konto i SEB: 5231 11 707 67

 

Huvudsakligen dagtid på måndag, tisdag och onsdag men kvällstid är möjligt.
För bokning maila: katarina@alkemiskaakademin.se eller sms katarina på 0735931415

 

 

 

 

 

 Gudomligt partnerskap

 

Sophiatemplet erbjuder en mer personligt anpassad ingång till transformerande arbete med relationer i syfte att lägga grunden till det gudomliga partnerskapet på jorden.

För dig som vill göra ett fördjupat arbete kring heliga relationer på tu man hand med Sophiatemplets översteprästinna, ges framöver en möjlighet att boka in dig på block om vardera 3 tillfällen på 2 timmar.

 

Under dessa konsultationer kommer vi genom aktiv imagination, jungiansk psykologi, alkemiska energiarbeten och praktik av den hemliga läran om de gudomliga paren Maria Magdalena & Jesus, Isis & Osiris m fl kunna transformera blockeringar och förlösa dessa så att din egen alkemiska konung och drottning kan uppenbaras i ditt väsen. När du transformerar ditt inre drama till mer heliga relationer kan detta återspeglas i ditt yttre liv och mission.

 

Bruden och brudgummen

 

Vi kommer lägga stort fokus på att återta projektioner hur jobbigt och smärtsamt det än må vara att se dessa obekväma sidor. På så vis så återtar man både sin kraft och möjlighet att transformera både sig själv och situationen.

 

Det krävs mod att känna sig själv i djupet och därför förmedlas individuationsprocessen ofta som ett hjälteepos i sagor och legender. Det krävs också kärlek för att kunna omfamna allt det som inte passat in i den gamla jagidentifikationen. I sagor möter vi denna kärlek mellan prinsen och prinsessan som ett uttryck för uppenbarandet, befriandet och föreningen av en transformerad anima och animus. Detta genererar en självkärlek som är förutsättningen för att man fullständigt ska kunna älska andra. Utan självkärlek söker man annars efter den som ska fylla ens tomhet, brister och behov.

 

Genom individuationsprocessen kan vi återskapa vårt själv och vår inre helhet och bli ett med oss själva. Då kan man möta människor för det de är utan att de hotar ens ego.

 

Härmed kan arbetet med det alkemiska bröllopet begynna kring ett gudomligt partnerskap som realiserar den mission man har valt att komma till världen för att utföra!

 

Dessa block om vardera 3 tillfällen är också ett utmärkt komplement till dig som gått, går eller vill gå våra utbildningar för att få möjlghet till ett än mer personligt fördjupat arbete med fokus på gudomligt partnerskap. Dessa sessioner är öppna för alla som vill arbeta med hjärtats visdom och transformera de inre relationerna mellan manligt och kvinnligt så att heliga relationer kan manifesteras i det yttre.

 

Upplägg:

 

Bokning av 3 konsultationstillfällen på två timmar vardera. Kvällstid är möjligt. Sessionerna kan göras per telefon om du bor långt bort. Du kommer att ges uppgifter mellan gångerna.

 

Mellan sessionerna är det lagom med 2-4 veckor för eget arbete.

 

Kostnad: 4950 kr för 3 ggr exklusive moms för företag.

 

Plats: Gotlandsgatan 74 nb

 

För att boka in dig på denna heliggörande process kring hjärtats visdom så maila till: katarina@sophiatemplet.se

 

Tro, hopp och kärlek,
Katarina Falkenberg

 

Lämna ett svar

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv