Den gudomligt feminina visdomsvägen

Workshop i örtalkemi 2024

Nästa helgutbildning sker 24-25 augusti 2024

´

Start på Prästinneutbildningen för sjätte gången med örtalkemi.

´

kopparsvanen

Detta är utbildningen för dig som vill lära dig den alkemiska konsten i att tillverka och bereda örtelixir samt deras användning för mänsklig transformation och transmutation.

Workshopen fokuserar på det teoretiska och praktiska arbetet inom örtalkemi. Vårt alkemiska arbete sker i Malmgårdens natursköna miljö (vid Vitabergsparken, Skanstull) där vi har tillgång till örter och utrustning enligt gammal praxis. Målet är att besitta goda kunskaper om växtalkemins nobla konst och alla deltagare får bereda ett eget elixir. Vi fördjupar oss också i elixirens och de alkemiska principernas verkan inom människan och hennes gudomliggörande därigenom. Många av alkemins stora mysterier kommer här åskådliggöras och förverkligas.

Sammantaget är det en helt unik utbildning som lämpar sig för alla som önskar fördjupa sig i skapelsens, människans och naturens förädlingsmysterier.

Hjärtligt välkommen!

 örter

 

Innehåll:
Introduktion och alkemisk basteori
Örters läkande förmåga
Korrespondenslära
De tre alkemiska principerna: Svavel, Merkur, Salt
Utrustning
Altare
Inre och yttre vägledare
Konsekrering
Sol & Luna
Växtriket: Praktik örtelixir; Sol & Luna

Det gröna lejonet
Den alkemiska gudinnan magisktträdSophia
Kraftplatser (bön, portaler)
Preparation av altare
Plockning av örter samt beredning
Tillverkning av alkemisk Merkur enligt gammal praxis
Processen med tinkturens Svavel
Drömarbete
Det alkemiska bröllopet del 1

Demonstration av Saltets kalcinering
Ceremoniell konsekrering
Lejonets transmutation
Det vita och röda elixiret
Det alkemiska bröllopet del 1
Instruktion om arbetet med de 40 filosofiska dagarnasaltets kalcinering
Sammanfattning och avslutning
Djurriket: Människans alkemi

Betraktelser kring de 40 filosofiska dagarna
De tre alkemiska principerna; teori och praktik
Den hemliga alkemiska elden
Osiris, Isis och Horus elixir
Det alkemiska bröllopet del 2
Änglariket: Profeter och Profetissor

Timlighet och evighet
Örnens gluten och den vita himmelen
Blodets mystik och den röda jorden
Det röda lejonet
Opus magnum

 Vårt heliga träd  Katarina i grönskan

Kostnad: 3400 kr
Glutenfritt fika och utbildningskompendium och allt material ingår i priset.

Utbildningen har ett begriänsat antal deltagare så vi rekommenderar en snar anmälan för att säkert få en plats.
Plats: Vitabergens malmgårds trädgård

Anmälan: maila till info@alkemiskaakademin.se och vid bekräftad plats gör du en anmälningsinbetalning på 1000 kr till bg 5061-6168 Alkemiska Akademin. (Återbetalas ej vid avbokning), resterande summa betalas in senast 1 augusti 2024.

Hjärtligt välkommen!
 Tommy och Svanen

Örtalkemi omtalas som en spagyrisk konst. Termen spagyria användes av den kände 1500-tals alkemisten Paracelsus och kommer från det grekiska orden spao och ageiro som betyder att separera och foga samman igen. Paracelsus såg det som att naturen var som en rå och obehandlad sten och människan hade av Gud getts uppgiften att förädla den.
I örtalkemi innebär det att man i den valda medicinalörten, separerar dess merkur och svavel från dess saltkropp. De olika komponenterna bearbetas, renas, och heliggörs för att sedan åter fogas samman i en ny och förädlad form. På så sätt skapas ett alkemiskt elixir. Genom ora et labora, som betyder bön och laboratoriearbete, arbetar alkemisten för att förädla sitt utvalda material till sin fulla potential.

 Örtpreparation

 

 örtmagi

Lämna ett svar

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv