Den gudomligt feminina visdomsvägen

Utbildning i örtalkemi 2018

 örtalkemi

Sophiatemplet och Alkemiska Akademin får just nu in många förfrågningar om vår örtalkemiutbildning… så här finns information om nästa örtalkemihelg 2018 och om hur du bokar in dig!

Vi har ingen nu i sommar utan den sker den 25-26 augusti 2018 i samband med uppstarten av Prästinneutbildningen.
Du är välkommen att anmäla dig redan nu för att säkra din plats. Förra sommarens helg blev snabbt fullbokad!

 örter

Information
Detta är utbildningen för dig som vill lära dig den alkemiska konsten i att tillverka och bereda örtelixir samt deras användning för mänsklig transformation och transmutation.
Vi fokuserar på det teoretiska och praktiska arbetet inom örtalkemi. Vårt alkemiska arbete sker i en naturskön lantlig miljö där vi har tillgång till örter och utrustning enligt gammal praxis. Målet är att besitta goda kunskaper om växtalkemins nobla konst och alla deltagare får bereda egna elixir. Vi fördjupar oss också i elixirens och de alkemiska principernas verkan inom människan och hennes gudomliggörande därigenom. Många av alkemins stora mysterier kommer här åskådliggöras och förverkligas.
Sammantaget är det en helt unik utbildning som lämpar sig för alla som önskar fördjupa sig i skapelsens, människans och naturens förädlingsmysterier.

Innehåll:
Introduktion och alkemisk basteori
Örters läkande förmåga
Korrespondenslära
De tre alkemiska principerna: Svavel, Merkur, Salt
Utrustning
Altare
Inre och yttre vägledare
Konsekrering
Sol & Luna
Växtriket: Praktik örtelixir; Sol & Luna

Det gröna lejonet
Den alkemiska gudinnan magisktträdSophia
Kraftplatser (bön, portaler)
Preparation av altare
Plockning av örter samt beredning
Tillverkning av alkemisk Merkur enligt gammal praxis
Processen med tinkturens Svavel
Drömarbete
Det alkemiska bröllopet del 1

Demonstration av Saltets kalcinering
Ceremoniell konsekrering
Lejonets transmutation
Det vita och röda elixiret
Det alkemiska bröllopet del 1
Instruktion om arbetet med de 40 filosofiska dagarnasaltets kalcinering
Sammanfattning och avslutning
Djurriket: Människans alkemi

Betraktelser kring de 40 filosofiska dagarna
De tre alkemiska principerna; teori och praktik
Den hemliga alkemiska elden
Osiris, Isis och Horus elixir
Det alkemiska bröllopet del 2
Änglariket: Profeter och Profetissor

Timlighet och evighet
Örnens gluten och den vita himmelen
Blodets mystik och den röda jorden
Det röda lejonet
Opus magnum

 Vårt heliga träd Katarina i grönskan

Kostnad: 3300 kr
Glutenfritt fika och utbildningskompendium och allt material ingår i priset.
Lunch kan bokas till mot en extra kostnad.
Utbildningen har ett begriänsat antal deltagare så vi rekommenderar en snar anmälan för att säkert få en plats.
Plats: 35 min med bil söder om Stockholm, nära Häringe slott (går även att åka kommunalt med pendeltåg till Västerhaninge och anslutningsbuss)

Anmälan: maila till info@alkemiskaakademin.se och vid bekräftad plats gör du en anmälningsinbetalning på 1000 kr till bg 5061-6168 Alkemiska Akademin. (Återbetalas ej vid avbokning), resterande summa betalas in senast 1 augusti 2018.
Hjärtligt välkommen!
 Tommy och Svanen

Örtalkemi omtalas som en spagyrisk konst. Termen spagyria användes av den kände 1500-tals alkemisten Paracelsus och kommer från det grekiska orden spao och ageiro som betyder att separera och foga samman igen. Paracelsus såg det som att naturen var som en rå och obehandlad sten och människan hade av Gud getts uppgiften att förädla den.
I örtalkemi innebär det att man i den valda medicinalörten, separerar dess merkur och svavel från dess saltkropp. De olika komponenterna bearbetas, renas, och heliggörs för att sedan åter fogas samman i en ny och förädlad form. På så sätt skapas ett alkemiskt elixir. Genom ora et labora, som betyder bön och laboratoriearbete, arbetar alkemisten för att förädla sitt utvalda material till sin fulla potential.

 Örtpreparation

 örtalkemiWorkshop 22 augusti 2015

Maria Magdalenas och Johannes örtalkemi – oljebalsam och elixir

Hjärtligt välkommen till en heldagsworkshop där vi fördjupar oss i Maria Magdalenas praktiska alkemi och Johannes mystika lära som levandegör både kropp, själ och ande!

Utifrån den hemliga läran får du under dagen tillreda alkemiska elixir, söka insikt i uppenbarelsens natur samt lära dig konsten att preparera Maria Magdalenas heliga balsamolja som smörjer till evigt liv.

Allt som allt erbjuder vi en heldag i naturens ljus med gudomlig praktisk alkemi under kunnig vägledning som förenar det heligt feminina med det heligt maskulina i ett alkemiskt bröllop. Du får med dig både två elixir och smörjelsebalsam hem… Samt fördjupade kunskaper om den heliga konstens praktik för din egen och skapelsens gudomliggörande.

För dig som vill går det också att boka till utsökt vegetarisk lunch. Vi bjuder på gott fika. Hjärtligt välkommen till en helt unik workshop på en kraftplats i naturens grönska 35 min med bil från Stockholm. Det går att åka kommunalt också till Landfjärden södra.

Workshopen är lämplig både för dig som gått våra tidigare grundutbildninger i alkemi och för dig som ännu inte gjort det. (Vi lär dock inte ut örtalkemins grunder på denna workshop utan den utbildningen går av stapeln i aug 2016.)

Utbildningsansvariga: Katarina Falkenberg, Tommy Westlund
Mat & Logistikansvarig: Erika Dickmark
Plats: lantlig naturskön miljö ca 35 min från Stockholm nära Häringe slott och Ösmo.
Pris: 1900 kr

Anmälan: maila info@alkemiskaakademin.se tel: eller ring 073-5931415 som följs av en inbetalning på 500 kr till iamyou bg 5368-7182. Vi håller din plats när vi fått in din anmälningsavgift. Begränsat med deltagare!

Hjärtligt välkommen!

Alkemiska Akademins Grundutbildning i inre alkemi

En gyllene kompass till livets resa (pdf flyer)

 De alkemiska ljusenGrundutbildningen lär ut de teoretiska och praktiska grunderna i inre alkemi. Den riktar sig till personer som privat eller professionellt arbetar för ökad självkännedom, och som vill kunna använda en uråldrig visdomstraditions verktyg för att förstå livets faser och uppenbara människans gudomliga potential.

Nästa grundutbildning är i Stockholm 7-8 mars & 16-17 maj 2015.

 Grundutbildningens mål

Grundläggande kunskap i det alkemiska arbetets utveckling genom de fyra faserna.
Förståelse om och aktivering av den alkemiska hemliga elden.
Kunskap om och att aktivt kunna arbete med de tre alkemiska principerna.
Förståelse om hur själens kvarternitet skapar det hela Självet.
Erfarenhet kring arbetet med de tre alkemiska bröllopen och de tre stenarna.
Att kunna skapa och arbeta i det inre alkemiska rummet genom aktiv imagination.
Insikt i alkemins viktigaste begrepp och principer för att själv kunna tolka alkemiska verk.

 • Alkemins begreppsvärld, hiRosarium Philosophorum II, 16_ Jhdtstoria och metafysik
 • Genomgång av det alkemiska stora verket – Opus Magnum.
 • Alkemins fyra faser i teori och praktik
 • Arbete med alkemins fyra faser – Nigredo, Albedo, Citrinitas och Rubedo – som beskriver livets utvecklings- och individuationsresa från tillvarons djupaste mörker till dess absoluta fullbordan i De vises sten.
 • SolutioViktiga alkemiska begrepp i teori och praktik
 • Förklaring av de viktigaste alkemiska begreppen såsom de tre principerna – Merkur (kvicksilver), Svavel och Salt -, alkemins olika eldar etc, och hur arbetet med dessa sker i alkemistens eget väsen.
 • Meditation, aktiv imagination och drömalkemi
 • Fördjupat arbete med den inre alkemiska salen.
 • Hermes Smaragdtavla
 • Mönstret för skapelsen.
 • Själens alkemiska kvarternitet
 • Genom separering, rening och återförening av våra inre maskulina och feminina kvaliteter, i dess ljusa och mörka aspekter, föds det gyllene barnet och den nya människan.
 • De tre alkemiska bröllopen och de tre stenarna
 • Medvetandets kristallisering genom kroppens förandligande och andens förkroppsligande, som den konungsliga vägen till De vises sten.

Arbetsformer

Grundutbildningen är förlagd till två möteshelger samt individuella uppgifter och distanshandledning via Internet. Utbildningen motsvarar ca 2 månaders halvtidsstudier.

Examination

Uppmärksam närvaro på möteshelgerna samt en mindre kreativ uppgift som planeras i samråd med kursledarna, vilken inlämnas i slutet av terminen. Efter godkänd utbildning erhålls Alkemiska Akademins diplom.

Grundutbildning i inre alkemi på Alkemiska Akademin

Datum 2015

Modul 1:
Lördag 7 mars: Utbildning kl 11-18
Söndag 8 mars: Utbildning kl 10-17

Modul 2:
Lördag 16 maj: Utbildning kl 11-18
Söndag 17 maj: Utbildning kl 10-17

Övrigt

Fika och Akademins nya bok på svenska ingår. Utbildningen har ett begränsat antal deltagare så vi rekommenderar en snar anmälan för att säkert få en plats.

Kostnad: 2900 kr per modul (totalt 5800 kr). Anmälningsavgift 1500 kr, resterande summa för modul 1 inbetalas senast 28/2 och för modul 2 30/4.
Konto: bg 5368-7182

Plats

Gotlandsgatan 74, Stockholm.

Kontakta oss gärna för ytterligare information: info@alkemiskaakademin.se

 

 örtmagi

Lämna ett svar

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv