Den gudomligt feminina visdomsvägen

Aktuellt & Dagbok

2024

April

´

Prästinneinvigningen den 21 april på Templel Riddare Orden blev en magnifik och strålande ceremoni!
Åtta nya Sophiaprästinnor vandrar nu ut i världen längs med hjärtats väg och i gudinnans tjänst❤️‍🔥
Det har föregåtts av intensivt arbete men det är så välsignat när det bär så underbar frukt. Temat för denna grupp var Livets träd och ceremonin började med Sankta Saras dans nere i Malkuth och avslutades med enhetens ton i Kethers krona. När hela trädet var etablerat av strålande ljus firades det alkemiska bröllopet.
Därefter skedde invigningsritualen högtidligt i den innersta kammaren varefter alla närvarande fick ta del av en elixir ritual. Det bjöds på bubbel och godsaker för alla närvarande i förkammaren innan vi begav oss till hemtemplet på södermalm för fortsatt firande.
Helgad vare Sophia och alla hennes prästinnor!

´

Februari

´

Ny video om alkemi med Rita Borenstein!

´

Brigids elixir

Önskar alla våra gudinnerliga vänner ett fortsatt strålande firande av Imbolc och en blossande Kyndelsmässodag!

Må Brigid bringa läkande, inspiration och gudomlig manifestation till alla som önskar!

Januari

Alkemipodden bjuder på två avsnitt på temat Invigning!

https://poddtoppen.se/podcast/1558654531/alkemipodden/invigning-del-2-33

https://poddtoppen.se/podcast/1558654531/alkemipodden/invigning-del-1-32

´

Modul 6 av Sophiatemplets prästinneutbildning

´

2023

´

December

Julmarknad och öppet hus och live-inspelning av Alkemipodden på temat Ljusbäraren.

https://poddtoppen.se/podcast/1558654531/alkemipodden/ljusbararen-31

´

November

Semester till Kenya med sol, bad och elixirberedning med med apvännerna på balkongen.

´

Oktober

Alkemiska Akademin reser till New York och medverkar på Magnum Opus retreat i samband med att Alchemy – The divine work släpps på engelska.

´

Modul 6 på Sophiatmplets prästinneutbildning.

´

Augusti

Alkemipodden släpper ett avsnitt om den heliga Graalen medan vi leder en grupp pilgrimer på Graalresa till Glastonbury och Tintagel.

https://poddtoppen.se/podcast/1558654531/alkemipodden/den-heliga-graalen-29

´

Mars

Ny video om Sophiatemplet och Prästinneutbildningen

 

Sophiatemplet släpper nu platserna till nästa kursstart av Prästinneutbildningen i augusti 2024. För information se under fliken Prästinneutbildning.

 

Februari

Katarina intervjuas om Själens alkemi av Rita Borenstein.

2022

Den åttonde maj hade Sophiatemplet för sjätte gången sin högtidliga Prästinneinivigning på Tempel Riddare Orden.

Ny krönika:

Sophiatemplet genom åren …

 April

 

Ett alkemiskt årshjul! Sophiatemplet och Alkemiska Akademin erbjuder dig som vill ha mer alkemi, magi och helgad kraft i ditt liv en prenumeration på alkemiska paket med en tillhörande nyskapad imagination för att inspirera till årets stora högtidsfester. Läs mer här 

Mars

Alkemiska Akademin släppte två nya poddar med Sacred Knowledge:

Hermes Smaragdtavla – skapelsens kod #16:

DETTA ÄR SANNING utan lögn, säkert och helt sant. Det som är nedan är likt det som är ovan, och det som är ovan är likt det som är nedan. På så vis utförs det Endas mirakler. Och liksom alla ting kommer från detta Enda, genom medlandet av det Enda, så är alla ting födda från detta unika ting genom transformation.

Solen är dess fader, Månen dess moder. Vinden bar det i sitt sköte, Jorden är dess amma. Det är källan till hela skapelsens heliggörande. Dess kraft och styrka är helande om det förvandlas till jord. Separera därför jorden från elden, det fina från det grova, varsamt och med största sinnrikhet.

Det stiger upp från jorden och sänker sig åter ned från himlen, och erhåller styrkan från höga ting ovan och låga ting nedan. På så sätt ges du universums fulla prakt och allt dunkelt flyr från dig.

Detta är all styrkans hela och fullkomliga kraft, ty den övervinner alla subtila ting och genomtränger alla fasta ting. Sålunda skapades världen. Härigenom kommer underbara tillämpningar, vars mönster här är givet.

Därför kallas jag HERMES TRISMEGISTOS, då jag innehar de tre delarna av den universella visdomen. Mitt tal om Solens verk är fullbordat.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Text: utdrag ur Alkemi – det gudomliga verket

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

Guldålderns motstånd # 15:

Vi upplever hur Serafer och andra änglaväsen väntar på inbjudan av oss människor till samverkan. Eftersom änglar inte förbigår vår fria vilja så behöver vi bjuda in dem att bistå oss i denna kritiska tid på jorden.

Seraferna (Serafina) möter vi i en vacker gestaltning i St Vladimirs katedral i Kiev och den pryder vår alkemibok och uttrycker arbetet med Merkurens Änglakropp.

I samverkan med dessa kraftfulla änglaväsen kan vi ges ett högre och mer enande perspektiv på alla de konflikter mellan motsatta perspektiv som nu krigar med varandra.

Vi ber att seraferna i Kievs katedral med kärlekens flamma bär sitt folk nu i detta krig. Det är med värme vi också ser människors vilja att stödja på olika sätt.

För dig som inte känt av änglarna (och därför inte tror på dem) så kan du byta ut dem mot ordet kärlekseld.

Text: utdrag ur Alkemi – det gudomliga verket

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

 

Februari

Vi släpper sommarens alkemiska resa!

De senaste somrarnas svenska slottsresor har varit mycket uppskattade och gett mersmak. Sommarens resa blir därför en makalös workshop och slottsvistelse på temat Smargadtavlan – skapelsens kod och den gröngivande kraften!

Den 1-3 juli åker vi till Görvälns Slott, strax utanför Jakobsberg, och dess fantastiska naturreservat för att ge oss hän i naturens magi, smaragdens helgade vibration och fördjupad alkemi utifrån Tabula Smaragdina.

Skapelsens alkemiska kod kommer ligga som en ram över hela helgen och vi kommer omfamna den i både kropp, själ och ande på magiska platser som väcks genom myter och legender. Läs mer här …

Elixirpreparation av ett nytt fruktbarhetselixir på gång …

 

Januari

Årets första alkemipodd släpps på temat Guldåldern #14

Guldåldern är när människor och gudomar levde sida vid sida med frid i hjärta och sinne i en primordial renhet utan vare sig lagar eller krig. Alla mystika religioner och filosofier har där sin gemensamma källa, i hågkomsten av den gyllene traditionen där hela tillvaron är som en ständigt spirande vår.

Musik: Menk Kadj Tohmi

Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/

Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

2021

 

December 2021

Egyptisk fest på nyår med de nära och firande av Tommy som fyller 50 år denna dag!

Vi önskar alla våra vänner ett strålande 🕯🕯🕯🕯adventsfirande med sista podden för året om julens mysterier 🌟

Andra advent samlades Sophiasystrarna i templet för modul 6 på Prästinneutbildningen som blev en otroligt kreativ och skapande helg på alla sätt och vis.

Vi började med att ge en förståelse för hur Katarerna, Tempelriddarna och Trubadurerna utrycker Sophias döttrar tro, hopp och kärlek. Genom imagination och improvisation kring de tre kunde vi bygga upp graalens heliga matris och bättre förstå hur deras mission längs med kärlekens kyrkas väg kan hjälpa oss som prästinnor i dag att följa vårt hjärtats väg trots den separation som just nu råder.
Under helgen har det verkligen varit en kreativ skaparstudio där vi alla både koncentrerat och lustfyllt gemensamt vävt fram vår invigningsritual … ska bli roligt och spännande att se var vi landar i maj.
Strålande Prästinneprojekt har också presenterats utifrån mittpelaren på Livets träd och den feminina kraften har verkligen vibrerat i templet.
Söndagen avslutades i templet för Katarina, Tommy och väktarprästinnan Erika med att den sista prästinnan Katarina V som inte kunde närvara på invigningen av vårt tredje år invigdes till Prästinna av tredje graden. Det blev en finstämd ceremoni som följdes av en mysig middag.
Ny podd om änglarna 🕊
Ordet Ängel kommer fån grekiskans angelos och betyder ”bevingad budbärare” eller sändebud. Änglarnas främsta uppgift är att bära budskap mellan människor och gudomar, tjäna som hjälpare till människan samt tjäna och tillbe upphovets gudom.
”Se, jag skall sända en ängel framför dig, som skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har utsett.”
Den 15 december har vi julöppet mellan 16-19 och den 18 december är det öppet mellan 13-16. Hjärtligt välkomna då❤️
Därefter tar vi julledigt på Templet och Akademin

 


 

 

 

November 2021

Prästinneutbildningens tredje påbyggnadsår fullbordas med en härlig Prästinneinvigning av tredje graden på Sophiatemplet!

Resa till Aix-en Provence och Marseille. Katarinas tredje  återbesök hos den förunderliga Svarta Madonnan Notre-Dame de confession i Saint-Victor så vackert belägen uppe på höjden. Kryptan är stor som en hel kyrka under jord och Madonnan med sitt barn är så ursprunglig som hon tillhör alla de heliga traditioner som verkat här.
Om du vill veta mer om den Svarta Madonnan så är hon temat i den senaste alkemipodden. ⚜️
En podd som handlar om Kabbala släpps och vi bjuder på praktiskt arbete med Livets träd ⚡️

Oktober 2021

En strålande alkemisk invigning fullbordade Alkemiska Akademins tre-åriga utbildning som dragit ut på fyra år pga av viruset. De godkända är nu invigda mästare i alkemi, i en vacker, stark och högtidlig ceremoni. Stort grattis!

 

September 2021

 

Andra årets modul 5 på Prästinneutbildningen blev en kraftfull och innerlig helg.
Deltagarna har presenterat sitt fortsatta arbete med sina ritualer som var så heliggörande och med många nyskrivna egna texter vilket alltid är så roligt!
 Söndagen öppnade med en imaginativ ingång till Shekinah och Visheten – det heligt feminina i den judiska traditionen. Tommy kom sedan och presenterade strålande kabbalans Livets träd i teori och praktik så nu spirar träden i våra kära systrar.
Vi har också genom både klanger och imagination öppnat upp prästinneprojekten med hjälp av Tarotkortens stigar på Livets träds mittspelare.
Att öva hymner utomhus i Vitabergsparkens lusthus är nytt för denna termin. Det blir inte sista gången för det är så härligt när tonerna dansar ut i parken … och vi känner att vi bjuder på musernas kraft och vibrationer till både naturen och besökare.
Efter en tids starka stridigheter mellan ont och gott, ljus och mörker och mellan Mikael och draken så firar vi i dag Mikaeli! På dagen då Mikael blir ett med draken i alkemin genom kärlekens oerhörda styrka preparerades ett elixir som förenar Mikael och draken
För er som ännu inte hört senaste alkemipodden om motsatsernas förening finns en länk här:

 

 

Augusti 2021

 

Teminen startade i slutet av augusti med Prästinneutbildningens modul 11. Lördagen bjöd på den gröna älvans kreativa kraft och absintpreparation, Palingenesins återfödelse i både ord, bild och operation. Så underbart att träffas åter alla fantastiska prästinnor och tack till hedersprästinnan Tommy för laboration, operation och föredrag.

 

Söndagen helgades helt åt sfärernas musik & pånyttfödelsens frekvens. Genom ord, bild och imagination fördjupade vi oss i muserna och deras moders inspiration och hur de uttrycker sig i de himmelska sfärerna. Pythagoras och fysikens strängteori gav logos glöd till vårt utforskande. Därtill förkovran i våra olika högre förnimmelseförmågor som öppnade portalen mot profetissans väg …
Efter lunch bjöd alla prästinnor på sina egna nykomponerade fantastiskt unika och vackra hymner. Genom musernas inspiration sjöng vi genom Vitabergsparkens höjder 🎶🧚🏻‍♀️🎶
Tack till alla muser och prästinnor för kraftfull och innerlig närvaro och kompetens.

Juli 2021

I början av juli gick Akademins somriga slottsweekend till Åkeshovs slott och den magiska Judarskogens naturreservat. Vi hade en fantastisk vistelse med härlig samvaro, utsökt mat, fördjupning i elementarernas riken och kraftfulla ceremonier. Sol och bad bjöds det också på av moder Gaia. Ljuvligt!

Maria Magdalenas festdag 22 juli firades med att preparera den heliga brudens smörjelsebalsam och att en ny podd till hennes ära släpptes! https://poddtoppen.se/…/sacred-knowledge/maria-magdalena-7

Sommarlov på landet och i stan med många sköna bad och härliga örtpreparationer

Juni 2021

Sommarsolståndet och Katarinas födelsedag firades den 21 juni med härlig fest på terassen med de närmsta.

Maj 2021

April 2021

Påskfirande …

Mars

 

 

Prästinneutbildningens modul 10 för alla prästinnor som går ett tredje påbyggnadsår vigdes åt temat döden.
Det är fantastiskt att få arbeta med tredje gradens prästinnor där några också gått eller går vår tre-åriga alkemiutbildning och alla har varit med på olika alkemiska resor.
Den skedde online och även om det är underbart att ses så märker jag hur jag spänner bågen ytterligare när vi möts i etern för att bringa in den kraft och essens som vi annars får också genom att mötas.

 

 

Att arbeta med tredje året öppnar upp för ett så fördjupat arbete och vi har verkligen varit i ett nyskapande för att genom teori och praktik kunna erbjuda initiatorisk vägledning och invigning i detta stora mysterium.
Deltagarna har också arbetat med imaginationens konst och vi har alla kunnat ta del av underbara, mystika och helande imaginationer på temat liv och död.
Kröningen av vår helg blev en rituell imaginativ operation där vi skapade den nya matrisen för vår eterkropp genom att förena alla de stora traditionernas hemligheter. Det blev en sällsamt mäktig helg och alla makter som nu legat på mig under en tid är nöjda och glada så jag får en stund av vila …
Transfigurationen är igång och vi ser redan an nästa modul som bär temat återfödelsen då vi kommer ses live om så behövs ute i naturen.
Stor tack till helgens medlärare Tommy och Katarina V för fint samarbete och tack till våra lysande 12 deltagare

 

 

Februari

 

 

Prästinneutbildningens modul 3 blev en kärleksfull och mystik samvaro i etern då vi gjorde den online denna gång.  Vi hade underbara teman såsom ärkeänglarna, Tarot och Maria Magdalenas hemliga alkemiska lära och det var härligt att samlas åter i vår prästinnerliga grupp.

 

 

Januari

Uppstarten på det tredje fortbildningsåret på Prästinneutbildning blev mycket lyckat med 12 fantastiska prästinnor.  Trots att vi var online var det fin och kärleksfull närvaro i etern med våra fantastiska prästinnor. Deltagarna var inte uppkopplade hela tiden utan hade egna uppgifter då det bla skapades önskeamuletter.
Uppgiften kring Presentationens konst genom patos, etos & logos gav strålande presentationer av deltagarnas prästinneprojekt. De prästinnor som inte kände varandra sedan tidigare fick verkligen lära känna varandra nu.
Tommys underbart mystika Tarot på Livets träd öppnade upp både kropp och själ för djuplodande expansion.
Imaginationer kring bla väktaren vid tröskeln och inkarnationens mysterier fungerade utmärkt genom etern och förde oss vidare in i den esoteriska traditionens gudomliga skatter.
Det är en ynnest att arbeta vidare med en grupp prästinnor (varav flera är både graalriddare och alkemister också) som har sådan visdom och integritet och ser fram emot detta år av både fördjupning och manifestation av hjärtats väg.
Templet och gudinnan gläds med oss

2o2o

November

 

14-15 november – modul 2 på Prästinneutbildningen 

 

Modul 2

 

Sophiatemplet hann precis med sin andra modul på Prästinneutbildningen i november innan de nya Corona-reglerna kom. Tacksamma och glada för det! Vi hade hyrt en stor och luftig lokal med utsikt över vattnet.

Det var härligt och heligt att samlas alla systrar och fortsätta vårt arbete längs med hjärtats väg och börja med en överblick av Sophias röda tråd genom historien.

Vi förkovrade oss i den Svarta madonnans djupa skatter som manifesterades i hennes saltberedning.

Därtill deltagarnas fina presentationer av gudinnans olika ansikten och härligt kreativt arbete med kollage gjorde att gudinnans graal vibrerade av kärlek, värme och mystik

 

Oktober

 

TEMA: Livet, döden, pånyttfödelse och bröllop

 

Sophiatemplet har nu glädjen att bjuda in alla Prästinnor längs med hjärtats väg som har invigts i templet genom åren till ett tredje påbyggnadsår. Vi kommer under året varva teori och praktik med kreativ skapande av olika slag.

Det kommer bli en mystik fördjupning utifrån initiatoriska traditionerna och de alkemiska profetissornas hemliga lära där vi söker uppenbara vår unika prästinnerliga väg.
Vi kommer röra oss bortom tid och rum för att se och igenkänna inkarnationens kedja, få till stånd en karmisk förlösning och återfinna den stora mening vi har med vårt liv på jorden.

Ett annat fokus riktar sig mer utåt i det att var en får lära sig att tillämpa än mer i både sitt eget liv och i mötet med andra allt det vi arbetat med under de första två åren. Att hålla imaginationer, presentationer, sessioner, utföra olika former av helande, kurser, tarot mm.
Avslutningen kommer att vigas åt det alkemiska bröllopet. Läs mer under Prästinneutbildning år 3!

 

September

Graalriddardubbning

Den 27 september invigdes Graalriddarna i en högtidlig ceremoni och Dubbning på Tempel Riddare Orden.

Sju fantastiska nya graalriddare är nu invigda i Graalens och Sophias tjänst!

 

 

Prästinneinvigning

 

Den 14 september gick Prästinneinvigningen av stapeln på Tempel Riddare Orden med an fantastisk ceremoni på temat Prästinnans helande väg på Livets träd! Sex underbara nya Sophiaprästinnor är nu i gudinnans tjänst!

 

Prästinneinvigning -Tempel Riddare Orden September 2020

 

Den 14 september väntar äntligen den framflyttade Prästinneinvigningen på Tempel Riddare Orden.

 

 Flammande svärdet

 

 

Hederspräst/inna utnämning

 

 Herderspräst

 

Tommy Westlund har efter allt sitt arbete för Sophiatemplet högtidligt utnämns till Hederspräst/inna.

 

Sista modulen på Graalriddarutbildningen

 

Den sista modulen på Graalriddarutbildningen  inför invigningen i slutet av september fullbordades med vår underbara graalriddargrupp. Det var första sammankomsten i vårt hemtempel sedan Covid-19 krisen började och det var härligt att åter mötas där för både roliga och djupgående arbeten. Nu presenterade alla deltagare sina vackra sköldar, riddarnamn och motton …

 

 Graalriddarutbildning

Augusti

 

Örtalkemi – Start på Prästinneutbildningen

Vilken härliga dagar under helgens örtalkemikurs som för många var starten på Sophiatemplets 2-åriga Prästinneutbildning.
Under lördagen var vi i den sköna malmgårdsoasen med sin paradisiska trädgård. Där har vi mediterat, plockat örter längs ormens väg och påbörjade prepareringen av Osiris elixir. Snabbkurs i egyptisk myt och alkemins stora verk bjöds det också på.
Under eftermiddagen utförde vi tillsammans flera av alkemins stora operationer såsom destillatio och calcinatio i alkemistens hemlaboratorium. Dagen avslutades med att den nypreparerade blomstermerkuren tillsattes vår heliga Osiris-graal.
Söndagen vigdes åt Isis elixir och en avslutande ceremoni kring det alkemiska bröllopet … där trädgårdens ena katt livligt helgade vårt altare.
Tack till alla som bidrog med innerlig närvaro ❤️
Alkemisterna gläds över att den alkemiska visdomen och dess operationer landar så gott i vår heliga graal av härliga deltagare.

 örtalkemi 118113345_3719003721460758_6825368900651493662_o 118463985_10158336582693819_3078953267561553874_n

 

Esoterisk Slottsweekend till Roserbergs slott och park

7-9 augusti anordnades en underbar magisk slottsweekend till hertig Carls och Charlottas Rosersberg. Där uppenbarade vi Livets Träd på olika nivåer i strålande väder som bjöd på bad både natt och dag.

 

 Roserbergs esoteriska resa 117172472_3676474659046998_7647246141268579740_o 117235646_10158293630833819_6494308333684847135_o 117321482_10158291785103819_6899725710932996960_n

 Nattbad

Juli

 

Maria Magdalenas festdag 22-23 juli

 

Alkemisterna firade en härlig Maria Magdalenas festdag på Görvelns slott, med bad och det heliga elixirets beredning samt utsökt middag.

Nästa dag utforskade vi den närliggande fornborgen Gåseborg där Frigga mfl mäktigt uppenbarades genom Helt gap. Vi plockade också örter till den kommande örtalkemimodulen som vibrerade av livgivande kraft. Dagen kröntes när två havsörnar steg upp från berget.

 

 Naturmystik 109991477_10158247386208819_343400868738291056_o 110173240_3458183130880790_384835193939552418_o

 Havsörn ovan Gåseborg

 

Sommarens elixirarbeten 

 

Under sommaren pågick Ablutio-operation där de blivande gudinnerliga elixiren döps i ljus, kärlek och Lammas välståndsenergier.
Isis preparerades på sommarsolståndet och solförmörkelsen, Neftys under månförmörkelsens mäktiga fullmåne och Maria Magdalenas elixir på hennes festdag den 22 juli.
Zoe, likt Bastet, vakar över processen och i dag kommer jag påbörja ytterligare ett Sekhmet elixir som kommer förenas med det egyptiska som endast finns i mycket liten mängd eftersom det fraktades runt och infuserades i de heliga templen i Egypten.

 

 Elixir

 

Stjärnans och Oraklets elixir preparerades i Sörmland med ceremoni med utsikt mot sjön.  De konsekreras sedan vidare under nattens stjärnhimmel.  Meterorregnet från Perseiderna  var ett mäktigt ljusspel på natthimlen.

 

 

 Stjärnan och oraklets elixir

 

Semester

Stockholm har under sommaren haft skönt och mestadels soligt väder så på lediga stunder har många härliga bad  gjorts i Årstaviken.

 

 Årstaviken

Juni

 

I slutet av månaden när det var som varmast tog båda alkemisterna med vardera dotter för en minisemester i en liten stuga vid Mälaren utanför Bro. Där utforskades Rösarings fantastiska kultplats och labyrint och vi cyklade timtal runt i hela det vackra naturområdet.

 

Framöver hoppas vi få till en större ceremoni där med Templets riddare och Prästinnor …

 

 Rösaring Rösaring

 

Födelsedagsfirande på Sommarsolståndet!

 

 Katarina fyller år!

April-maj

 

Covid-19 utbrottet gör att vi endast har utbildning via nätet och sessioner per telefon. Arbete sker med kommande böcker … och Alkemi – det gudomliga verket börjar översättas till engelska av en hängiven grupp esoteriker världen över!

 

 Videoinspelning

 

Videos och föreläsningar spelas in till Alkemiska Akademins Youtube-kanal och till distansutbildningen i alkemi.

 

 Presentations-video med Katarina

 

De egyptiska elixiren som preparerades i Luxor och Dendera fullbordas. Thoths läkande elixir, Hathors kärlekselixir och transformationselixir.

 

 Hathor med elixiren

 Egyptiska

 

Rafaels läkande elixir fullbordas!

 

 Rafaels elixir

 

Research till Rosersbergs slott

 

Vi beger oss på  research-vistelse till Roserbergs slott  när vi nödgas flytta fram sommarens Graalresa till England till 2021. Det visar sig helt magiskt och vi börjar planera  en esoterisk Slotts-weekend.

 

 Rosersbergs slott 107376373_3407841002581670_8024261458598212565_o

 

 Rosersbergs slott

Mars

Graalhelg

En härlig Modul 6 på Graalriddarutbildningen med fokus på Graalens talismaner och där vi också spelar Enokianskt schack!

 

 Graalens talismaner 89600682_10157803751033819_5380788883023724544_n 89656937_10157803753958819_2522845192462008320_n

Februari

 

Alkemisterna gör en makalös researchresa till Egypten! Vi besöker Luxor med Karnaktemplet, Konungarnas dal och Luxortemplet och bor med utsikt över Nilen. Gudinnan Hathors tempel i Dendera är det första gången för båda som vi besöker och det är så vackert vibrerande och levande. Därtill vistelse i Hurghada med sol och sköna bad och båttur där vi snorklar med delfiner. Gruppresan hade planerats till februari 2021 men är framflyttad till jan-feb 2022. Vi längtar åter …

 

 Konungarnas dal

 Egypten 84338506_3021718731193901_5296545354370514944_o 84455199_3012235418808899_6519855213975699456_o 89073412_3080001938698913_3249110173507125248_o 89163119_3080001318698975_1996383833783533568_o

84748521_10157701001758819_3400415420304326656_o Luxor

2019

September

 

Afrodites kraftamulett – alkemisk workshop

Onsdag 18 september 2019 kl. 18:30–21:30

 Afrodites födelseHjärtligt välkommen att tillsammans med oss, Katarina Vilén och Katarina Falkenberg, delta i en magisk kvällsworkshop kring Afrodites kraft och heliga amulett.

Om workshopen:
Afrodites skönhet, styrka och kärlek inhämtas och uppenbaras genom en inledande djupgående imagination och därefter skapar vi Afrodites kraftamulett/mojobag med kristaller, örter, salter, eteriska oljor mm. Kvällen vävs ihop av en ceremoni i den stora kärleksgudinnans tjänst. Var och en skapar sin egen kraftamulett som sen tas med hem och ger möjlighet till både fortsatt energiarbete och till att lättare kunna att inkarnera kraften i kärlekens gudinna.

Plats: Blood cone, Hornsgatan 149
Pris. 550 kr inklusive allt material och kaffe/te och utsökt glass
Tid: 18.30-21.30
Anmälan: mail till katarina@sophiatemplet.se och vid bekräftad plats så swishar du 150 kr till 0735931415 och resterande 400 kr betalas kontant på plats.
Begränsat med platser så anmäl ditt deltagande snarast!

 Afrodite

 

 Augusti

Genom att åter minnas själens ofta långa resa på jorden och dess många nedstigningar i materian och även lärdomar mellan liven kan du få en större helhetsbild av varför saker skett och sker i ditt nuvarande liv. På så vis kan du också lösa ut och träda bortom de karmiska läxor och mönster som präglat dig sedan en lång tid för att uppenbara just din själs unika mission.

Under hösten finns det nu möjlighet att boka in dig genom att maila: katarina@sophiatemplet.se

Läs mer under fliken Vi erbjuder/Alkemiska sessioner

Maj

Alkemisk workshop – Melusinas saltpreparation, imagination & ritual

Torsdag 9 maj 2019 kl. 18:00–21:00

 Melusina

Under aftonen skapar vi Melusinas visdomssalt i kraften av aktiv imagination och ritual. Var och en skapar sitt eget salt, som sen tas med hem.

Melusina är i alkemin en aspekt av gudinnan Sophia som visar sig som en sjöjungfru eller siren i vattnets element. Hon är en merkurial kraft som bringar in känsloflöde och transformation i livet. För att få ta del av hennes gåvor måste vi först ha lyssnat och förförts av hennes sång som lockar och bringar mod att stiga ned i Urmoderns djupa urhav. Där kan guldet, skatten eller det realiserade Självet uppenbaras.

Läs mer under workshopfliken …

Alkemiska privatsessioner – Hjärtats väg

 Det upplysta hjärtat

Under våren finns det åter en möjlighet för några deltagare att börja med privatsessioner med Katarina Falkenberg som är alkemist och Sophiatemplets Översteprästinna. Vi fördjupar oss tillsammans i det personliga hjärtats väg för att du ska kunna uppenbara din gyllene essens och på så vis kunna förverkliga din mission på jorden.

Vi arbetar under sessionerna med aktiv imagination, helig alkemi, studium, terapeutiska samtal och kraftfulla healing & energiövningar. Du bokar in dig på ett block om 6 sessioner och du ges uppgifter mellan gångerna.

Detta är ett komplement till våra utbildningar där du ges möjlighet att göra en personlig djupdykning in i den esoteriska lärans kraftfulla processer av transformation, frigörelse och heliggörande. Vi söker förlösa blockeringar och stagnation på olika nivåer så att du ska kunna vara och verka i din fulla kraft och med hjärtat i fokus ❤️Läs mer under fliken Alkemiska sessioner …

April

 Alkemisterna

Salong Arcana har startat i gång på Alkemiska Akademin. Det blev en helt mystik och magisk afton kring de odödliga alkemisterna. Genom paret Flamel, Gualdi, Saint Germain och Fulcanelli fick vi genom musik, bilder, föredrag och deras egna verk en resa genom alkemins magnum opus. Gamla och nya vänner bidrog med entusiasm, fokus och närvaro under den helt fullbokade salongen.
Efter salongens första del bröt det stora minglet ut och alla ostar tog slut … under intensiva och spirituella samtal.
En fantastisk uppstart på salong Arcana anno 2019 och nästa salong planeras till juni …

 Alkemiska Akademin

Januari

hjärtats alkemi omslag

Hjärtats alkemi – Vägen till den levande graalen trycktes på nyårsafton och anländer nästa vecka! Hurra! Boken är en reviderad utgåva av den hemliga och uppenbarade läran och är utökad med över 100 sidor!

Den ges som kursbok till våra deltagare på Prästinneutbildningen och Graalriddarutbildningen men vi har några extra till försäljning!

Boken släpps på onsdag. Pris och frakt meddelas då. Akademin sköter distributionen så vi kommer göra en försändelse i januari för er som vill beställa. Annars finns den till inköp på våra evenemang. Maila: infoalkemiskaakademin.se om du vill beställa.

 

2018

December

Öppet hus – 11 december mellan 16-20

 Öppet hus i TempletAlkemiska Akademin & Sophiatemplet bjuder in till vårt årliga öppet hus med julmarknad! Vi bjuder på alkemisk glögg och alkemiska och gudinnerliga julgåvor finns till gyllene rabatt!

Vi erbjuder Akademins nya bok Alkemi – Det gudomliga verket till julpris 500 kr med signering samt andra böcker till julpris! Nya visionära kalendrar för 2019, heliggörande elixir, gudomliga medaljonger och inte minst L’erbolarios underbara produkter finns också på vår julmarknad! Betalning sker kontant eller med Swish!
Tommy kommer i vår alkemiska svan bereda helig en julmerkur under gång som bjuds till provsmakning. Kl. 19-19:30 håller Katarina & Erika en heliggörande gudomliga barnet-imagination med klanger. Dörren är låst under den tiden.
Plats till imaginationen ges i första hand till dem som meddelat att de kommer i förväg!

Plats: Sophiatemplet, Gotlandsgatan 74 nb.

Fri entré!
Hjärtligt välkommen!
Katarina, Tommy & Erika

November

 Hjärtats vägNu finns det åter en möjlighet för några deltagare att börja med sessioner på tu man hand med Katarina Falkenberg. Vi fördjupar oss tillsammans i det personliga hjärtats väg för att du ska kunna uppenbara din gyllene essens och på så vis kunna förverkliga din mission på jorden.
Vi arbetar under sessionerna med aktiv imagination, helig alkemi, studium och kraftfulla healing & energiövningar. Du bokar in dig på ett block om 6 sessioner och du ges uppgifter mellan gångerna. Maila: katarina@sophiatemplet.se om du är intresserad.

 

Oktober

Prästinnor, riddare och alkemister är åter hemma efter en resa till det magiska Malta och Gozo som fört oss djupt in i eterns ursprungliga tempel … och uppenbarat det heligas många uttryck och dimensioner.

 Heliggörande resa till Mlata & Gozo 45228012_10156533589903819_1217585750531375104_n 45291701_10156533588923819_7323771296767016960_n Malta & Gozo45104699_10156533589493819_4689636908890849280_n45238238_10156533590253819_5888650924481576960_n

 

 

 

September

 Boksläpp i TempletEfter 11 års arbete hade vi den oerhörda glädjen att meddela att Alkemiska Akademins stora alkemibibel ALKEMI – Det gudomliga verket äntligen var klar och hade anlänt från tryckeriet i en utsökt lyxutgåva!!!

Vilken fantastisk releasefest det blev! Mängder av glada vänner och bokintresserade kom och många alkemiböcker finns nu i ute i bokhyllorna. Tack vare det sköna vädret kunde templet växa ut på gatan så vi alla fick plats under det eldigt uppsluppna partyt med mycket uppskattade alkemiska drinkar i opusets alla färger. Tack till alla som var med och förgyllde!

Alkemi - Det gudomliga verket

Augusti

En transformerande och helt magisk med helg med örtalkemi på Sund är fullbordad! Prästinnor och graalriddare har i fin gemenskap och i ett oerhört flöde startat sin hjärtliga väg genom modul 1 tillsammans med fristående alkemister …
Vi har preparerat Isis, Osiris och det gudomliga barnets elixir som var och en nu vårdar. Samt ett gemensamt gruppelixir till vardera grupps invigning framöver …
Den egyptiska mystiken har tjänat som vår vagga hela helgen liksom naturen kraft.
De alkemiska operationerna har praktiserats och studerats mitt i naturens ljus med kossor, fåglar, rådjur och trollsländor mm. Därtill djuplodande imaginationer och Erikas goda vegetariska mat.

 Örtalkemi - start på templets 2-åriga utbildningar 40139038_10156387590568819_2835038372274110464_o 40159454_10156387590878819_517119418262618112_o

 

 

 

40159365_10156387599113819_6471617010345181184_n

 

 

 

 

 

 

Juni

Efter försommarens heliggörande pilgrimsresa med Alkemiska Akademin till Languedoc gav sig Sophiatemplets översteprästinna en dryg vecka senare av till Frankrike igen med de närmaste för att fira sitt halvsekel på jorden i denna inkarnation. Se bloggen Alkeminas mirakel: https://nouw.com/alkemina/paradisiskt-firande-pa-franskt-slott-34485324

 Firande! 36225861_1974372735928511_9003672850367774720_o-1

Vi är åter från försommarens makalösa pilgrimsfärd längs med guden och gudinnans ark och bröllop i det heliga Sydfrankrike. Många prästinnor från Sophiatemplet var med och förgyllde…

Se krönikan: http://www.alkemiskaakademin.se/sophiatemplet/?p=4666

 Prästinnerligt

Maj

17 maj kl 18-19.30: imagination – det ursprungliga templet

Imagination

Imaginationen kring det ursprungliga templet är fullbordad! Det blev en helig afton med starkt arbete av alla deltagare som förlöstes genom Arkens krafter och gåvor … Synnerligen rejuvenerande vandrade alla ut i vårkvällen… efter att njutit av paradisets frukter… Tack till alla som var med och uppenbarade det ursprungliga templet och den heliga arken! Genom återbördande av krafterna från det evigt heliga kan vi som människor själva förkroppsliga och manifestera det heliga templet.

April

Den 24 april  hade Sophiatemplet en strålande, kraftfull och innerlig Prästinneinvigning på Hartwickska huset!

 Ceremoin är fullbordada!

Templet och gudinnan gläds åt att 8 nya Sophiaprästinnor nu är vigda längs med hjärtats väg och i gudinnans tjänst. Sfärisk musik och underbara gäster förgyllde vår dag!

Prästinneinitianderna - 2018

Mars

Februari

Gudomligt partnerskap

GUDOMLIGT PARTNERSKAP  SESSIONER

Sophiatemplet erbjuder en mer personligt anpassad ingång till transformerande arbete med relationer i syfte att lägga grunden till det gudomliga partnerskapet på jorden.
För dig som vill göra ett fördjupat arbete kring heliga relationer på tu man hand med Sophiatemplets översteprästinna, ges framöver en möjlighet att boka in dig på block om vardera 6 tillfällen på en timme och en kvart.

Under dessa konsultationer kommer vi genom aktiv imagination, jungiansk psykologi, alkemiska energiarbeten och praktik av den hemliga läran om de gudomliga paren Maria Magdalena & Jesus, Isis & Osiris m fl kunna transformera blockeringar och förlösa dessa så att din egen alkemiska konung och drottning kan uppenbaras i ditt väsen. När du transformerar ditt inre drama till mer heliga relationer kan detta återspeglas i ditt yttre liv och mission.

För mer information se under fliken Vi erbjuder/Alkemiska sessioner

2017

November – December

Katarina Falkenberg håller under terminen två efterfrågade alkemiska imaginationsaftnar.

Imagination – 9 nov tema: Fallet från enheten. 18-19-30 på Sophiatemplet
Imagination – 7 dec tema: Återkomsten. 18-19-30 på Sophiatemplet

Öppet hus med julmarknad – 7 dec 15-18

 LuciferUnder den första djuplodande imagiantionen den 9 november kommer vi kretsa kring fallet från enheten och utforska både det makrokosmiska fallet som kan beskrivas genom Lucifers uppror och fall och människans och vårt eget fall som dess följd. Vi kommer färdas genom slöjorna för att uppenbara denna djupt liggande problematik som skapar separation och konflikt i hela vårt universum liksom inom var och en av oss. Genom att igenkänna våra egna fall kan vi reintegrera mörkret och åter slå ut våra vingar som en kärlelskfull ljusbringare!

Vägen återDen 7 december följs detta tema upp med en imagination på temat: Återkomsten, i samband med vår årliga Julmarknad och Öppet Hus.
Vi kommer då fortsätta med reintegrationsprocessen som bereder vägen åter till helhet och enhet inom både oss själva och i det stora kosmiska verket. Paradisets nyckellösa dörr kan då öppnas åter så att vi kan genomsyras av Edens eteriska krafter inför Återkomsten.

Vi öppnar portarna till Akademin och Templet kl 15!
Vi bjuder som sedvanligt på alkemisk merkur som prepareras under gång samt erbjuder julgåvor till gyllene priser.
15.30 bjuder Erika på en stunds klangmeditation som öppnar upp våra sinnen för den paradisiska etern. Därefter mingel, samtal och elixir fram till 18 då imaginationen på temat Återkomsten börjar och inget insläpp sker efter 18.

Förboka gärna imaginationen (200 kr) så att du säkert får en plats på katarina@alkemiskaakademin.se

Hjärtligt välkomna!

Paradisets återkomst

 

 

Oktober

Sophiatemplet

Hjärtats väg – Personlig utveckling

För dig som vill fördjupa dig i den heligt feminina traditionen på tu man hand med Sophiatemplets översteprästinna, ges framöver en möjlighet att boka in dig på block om vardera 6 tillfällen på en timme och en kvart från och med den 25 oktober och framåt.

Under dessa konsultationer kommer vi tillammans genom aktiv imagination, coaching, övningar, teori och terapeustiska samtal att arbeta med att transformera blockeringar och förlösa det heligt feminina i dig. Läs mer under fliken: Prästinneutbildning/Hjärtats väg – personlig utveckling.

Maila: katarina@sophaitemplet.se om detta är något för dig!

September

21761898_1798674796827003_7253357747500823167_n

Vilken underbar modul 5 på Prästinneutbildningen  i drottningen av Sabas kraft och visdom!
På lördagen skapade vi en ceremoni inspirerad Afrikanska rytmer, danser, den rituella leran och inte minst röken som fyllde hela vårt tempel från den uråldriga zulu-traditionens ört som aldrig sägs dö och som med sin sötma öppnar portaler till förmödrar och urfäder… Vi uppenbarade vår tempelmoder – Drottningen av Saba och sökte oss med hennes assistans åter tillbaka till begynnelsen av mänskligheten – den androgyna människan – antrophos – som verkade i eterns paradis på jorden. Åter i Eden lät vi dess kvintessens sprida sig och läka både vår egen eterkropp och Gaias kropp. En stund av vila och återhämtning därtill…
Efter lunch bjöd alla systrar hjärtligt på sina egna förbereda ritualer som innehöll allt från Antrophosophias rejuvenerande fotbad till Kristus och Sophias ovillkorliga kärleksblick och ord till varandra och därtill fina nymåne och fullmåneceremonier. Schamansk Trum-imagination och rening med skallra och elixir och heligt salt gjorde den dag helt fulländad!

Under söndagen fortsatte vi  med ytterligare ceremonier, helig geometri, medeltidens visdoms och kärlekstraditioner och avslutande pentagram ritual med gästlärare från Alkemiska Akademin!

Mars

 Hjärtats väv

Hjärtats väg – Personlig utveckling

Sophiatemplet erbjuder nu på förfrågan en mer personligt anpassad ingång till transformerande arbete längs med Hjärtats heliggörande väg som komplement till vår Prästinneutbildning!

För dig som vill fördjupa dig i den heligt feminina traditionen på tu man hand med Sophiatemplets översteprästinna, ges framöver en möjlighet att boka in dig på block om vardera 6 tillfällen på en timme och en kvart.
Under dessa konsultationer kommer vi tillammans genom aktiv imagination, coaching, övningar, teori och terapeustiska samtal att arbeta med att transformera blockeringar och förlösa det heligt feminina i dig. Läs mer under fliken: Prästinneutbildning/Hjärtats väg – personlig utveckling.

Februari

16708496_10154850490588819_2100612605020279907_n

Näst sista modul på Graalriddarutbildningen är fullbordad i stor tacksamhet! Det blev en energisk och helt underbar lördag i praktiskt svärdskonst med en fantastisk Svärdsmästare – Henrik Engelkes – som förmedlade framförallt det yttre svärdets riddarskap och konst men också uppvisade det inre svärdet väg till harmoni och fred!
Söndagens arbetet blev mer mystikt med fokus på Riddarens Sköld och motto och inte minst djuplodande förståelse och praktik med den heliga lansens graaltalisman med vilket människan ges auktoritet och makt att väva sitt eget öde med försynens försorg.

Nu väntar avslutande arbeten för våra riddare inför den stora invigningen i maj!

16711608_10154850467733819_19147706833954544_n

 

 Praktisk svärdskonst

Workshop: Maria Magdalenas alkemi – balsam – 

15 februari 2017

 Maria Magdalenas workshop - balsam

Hjärtligt välkommen till en skapande afton där Maria Magdalenas heliga smörjelsebalsam är vårt fokus! Vi kommer genom imagination, hymner och helande söka uppenbara Maria Magdalenas kärleksfulla visdom och skapa hennes heliggörande balsam som verkar helande och levandegörande på eterkroppen och den fysiska kroppen samt harmonierar kropp, själ och ande. Alla får med sig ett smörjelsebalsam hem!

Pris: 475 kr per workshop. Allt material samt te, kaffe, elixir och smörgås ingår. 

Boka plats genom mail till katarina@alkemiskaakademin.se

Tid: 18-20:30 Plats: Sophiatemplet på Gotlandgatan 74

Pris 475 kr / workshop inklusive allt material.

Det alkemiska bröllopet – workshop med Katarina Falkenberg 

hos Christina Grossi i Borås

25 januari 2017

Evenemang på facebook:

https://www.facebook.com/events/375348166144024/

Hjärtligt välkommDet alkemiska bröllopeten till en heliggörande workshop på temat; Det alkemiska bröllopet.
Workshopens fokus ligger på den mänskliga alkemin så att alla kan få nycklar till sina egna transformationsprocesser som leder till pånyttfödelse. Genom alkemiska övningar, aktiv imagination och vägledande samtal söker vi nå insikt i våra motpoler, transformera dem och till slut förena dem. Vi kommer utgå från Hjärtats väg som leder till en enhetsmystik där Gudom och människa blir ett enda flammande hjärta i det heliga brudkammarmysteriet. 

Vivi och Katarina på sophiatemplet

Här kan du lyssna till Vivi Lindes andra intervju med Katarina om Sophia och Prästinnans väg:

http://tarotguiderna.se/vivis-podcast/prastinnan-som-tjanar-gudinnan-i-samtal-med-katarina-falkenberg-fran-gudinnetemplet-sophia-som-aven-arbetar-med-alkemi-hon-berattar-om-sin-vag-och-hur-hon-blev-kallad/

2016

 örtalkemiHär kan du lyssna till Vivi Lindes podradiointervju med Katarina om alkemi!

http://tarotguiderna.se/vivis-podcast/alkemi-transformation-elixir-de-tre-delarna-av-den-universella-visdomen-den-vises-sten-hermes-trismegistos-mm-i-samtal-med-katarina-falkenberg-om-den-mytomspunna-alkemin/

 

 

25 november – Mysteriespel & bokrelease – Rosenkors alkemiska bröllop

Rosenkors alkemiska bröllop blev mycket populär under helgens firande av Det alkemiska bröllopet i Järna! För dig som inte var med har vi nu ett Julerbjudande där vi sänder vår nya bok per post för 150 kr inklusive frakt inom Sverige. Ordinarie pris kommer öka i takt med att böckernas åtgång så detta är ett förmånligt releasepris just nu!

Om du sätter in 150 kr på bg 5061-6168 Alkemiska Akademin samt uppger tydligt namn och adress samt sänder ett mail till info@alkemiskaakademin.se med samma info senast 16 december så sänder vi boken före jul!

Arca dei - förlags foto.

DET GYLLENE BRÖLLOPET ÄR FULLBORDAT! 

Vilket bröllop i fredags afton! Tack alla som kom och firade med oss och till alla mystagoger och musiker som arbetat hårt och hängivet för denna urpremiär!

 Om ni följer mig...

Om ni följer mig…

Läs bloggen här: http://nouw.com/alkemina/det-gyllene-brollopet-ar-fullbordat-27934151

 Vägningen i Mysteriespelet

Dubbningen till Riddare av den gyllene stenen

Dubbningen till Riddare av den gyllene stenen

November

img_5051-682x336

Ny podcast om alkemi!

Vivi Lindes intervju med Katarina om alkemi från hösten 2016:

http://content.blubrry.com/vivilinde/Katarina_Falkenberg-Alkemi.mp3

img_5054-2

Den 25 november släpps nya boken Rosenkors Alkemiska Bröllop i samband med urpremiären på Mysteriespelet i Järna Kulturhus! Kan köpas i samband med det men annars beställas via info@alkemiskaakademin.se

Releasepris 150 kr exklusive frakt!

 Rosenkors alkemiska bröllop

 

Mysteriespel – Rosenkors Alkemiska Bröllop

Urpremiär fredagen den 25 november, 19.00 i Järna Kulturhus stora scen.

Alkemiska Akademin av och med Katarina Falkenberg och Tommy Westlund, samt en gedigen rolllista tolkad denna kväll av Rosenkorsare, magiker, mystiker, musiker och dansare.

Det mystika dramat levandegör den eviga visdomen om hur Rosen förenas med Korset genom den heliga konsten.
Mysteriet utgår från den heliga sju-talets transformation där människan genom de sju planetdagarnas process blir en riddare av den gyllene stenen som anspelar på alkemins fullbordan i de vises sten.

Mysteriespelet är en fri tolkning av boken som låter alla närvarande i Kulturhusets vackra tempelrum, själva gå igenom det alkemiska opusets förvandlingsprocesser av födelse, död, bröllop och återuppståndelse likt Fågel Fenix.

Vårt initiatioriska mysteriespel är en dramatisk Rosenkorsritual fylld av alkemisk praktik, musik, sång, film och dans. Missa inte detta för det kan dröja minst 400 år till nästa chans!

Så vi bjuder härmed in just dig i dag till Det Alkemiska Bröllopet:

”I dag, i dag, i dag
är Konungens bröllopsdag
Om Du därtill är född
och utkorad av Gud
skall Du till berget gå
Där, där tre tempel stå,
där skall Du festen skåda…”
Brudgum och Brud

Så lyder också inbjudan som Christian Rosenkors fick till bröllopet i berättelsen ”Die Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz anno 1459” utgiven 1616 och som nu firar sitt 400 års jubileum!

Biljett till Mysteriespelet kan bokas under länken till Ticketmaster (200 kr):
http://www.ticketmaster.se/event/mysteriespel-biljetter/438991

Beställ också gärna den festliga buffén i direkt anknytning till Mysteriespelet
För vegetarisk buffé tillkommer 200kr + 100kr (1 glas vi och kaffe)

Mysteriespelet öppnar upp ett stort 3-dagars firande kring Christian Rosencreutz Alkemiska Bröllop och program för alla dagarna ligger med länkar under evenamanget.

 Rosenkorset

Modul 2 på Prästinneutbidningen är fullbordad! Härligt!

 Altaret

En kraftfullt transformerande modul 2 på Prästinneutbildningen är fullbordad! ❤️I teori, praktik och kreativt skapande har vi fördjupat oss i Sophias vishet och kärlek. Med Gnosistraditionerna Svarta madonnan och Kabbalans Livets träd har Sophias och Logos alkemiska skatter uppenbarats! Vi på Templet och Gudinnan gläds över att få arbeta med en så vis och härlig grupp!

Augusti

14079803_10154311206863819_2538164262118932945_nAlkemiska Akademins och Sophiatemplets Örtalkemiska helg i slutet av augusti på Sund är fullbordad och vi är så tacksamma över hur allt föll så väl ut!

Vi var 21 härliga alkemister varav deltagare på Prästinne-och Graalriddarutbildningen samt tre fria alkemister! Och vår stor graal höll utmärkt för alla krafter som var. 

Detta var första modulen för den nya kullen av deltagare på vår 2-åriga Prästinneutbildning som nu startat upp för fjärde gången…

Sophia och alla templets prästinnor gläds!

 Helgens avslutningsritual

 

Juni 

 Heliga Frankrike

Många av Sophiatemplets prästinnor och Graalriddare är precis hemkomna från en fantastisk alkemisk pilgrimsresa till det heliga Provence och Camargue.  Vi reste med 2o pilgrimer i Maria Magdalenas och den gyllene legendens fotspår till Les Saintes Maries de la merSainte-Baume och Saint-Maximin och Marseille mm.

Läs mer under bloggen: http://www.alkemiskaakademin.se/sophiatemplet/?p=3941

Pilgrimsgruppen

 

 

Filipposmässa i Saintes Maries de la mer juni 2016

Filipposmässa i Saintes Maries de la mer juni 2016

24 april

Det är fullbordat! HURRA! HURRA! HURRA!

 Invigningen fullbordad

Det blev en helt strålande, magisk och mycket mystik Prästinneinvigning i går! Temat för vår ceremoni var paradisets kvintessensiska äpplen! Ceremonin har skapats under vår två år långa Prästinneutbildning och baserades huvudsakligen på deltagarnas egenskrivna eller valda texter, sånger, elixir och uppenbarelser. De nyblivna Prästinnorna (även om de var Prästinnor i andra traditioner sedan tidigare) längs med hjärtats väg – Karin, Ulrika, Lisa och Sofia är nu i Gudinnans tjänst! De omfamnades med glädje av de Prästinnor som vandrat före dem på Sophiatemplet och av vår speciellt inbjudna publik.

Läs mer under inlägget Prästinnerlig invigning!

Prästinnorna vid Gudinnans källa

Prästinnorna vid Gudinnans källa

13 april – Oraklets tid… är inne! Det blev en kraftfull och innehållsrik afton med både visionära uppenbarelser och profetiska uttolkningar.
Genom den svarta madonnans Orakelskola lärdes både oraklets nödvändiga frekvensinställning och dess uttolkare Prophetaiskapet ut. Två medvetanden som kompletterar varandra likt Sophia och Logos och med vars kraft vi kan skapa gudomliga avtryck på vår jord. Läs mer i inlägget om kvällen: Oraklet och Profetissan!

Oraklets ovanliga elixir

Hjärtats ikonWorkshops i Hjärtats alkemi 

Den 24/2 – Imagination, healing & elixir
Vi ägnar kvällen åt hjärtcentrerad aktiv imagination och djup healing samt skapar varsitt Hjärtelixir som alla får med sig hem.

Den 23/3 – Det starka hjärtat och dess ikon
Genom imagination och Maria Magdalenas alkemi kan hjärtat stärkas och uttrycka sig skapande genom ikontillverkning. Alla får med sig en liten ikon hem.

Hjärtligt välkommen till en kreativ workshop där vi kommer att hela, heliggöra och fördjupa hjärtat så att det både vill blomstra och uttrycka sin sanning genom lust och inspiration.

Hjärtats väg handlar om att både vara den man är och uttrycka den man är men framförallt inse vem man verkligen är! Sen är det bara att våga…
Genom alkemisk tranformation av mörker och motstånd kan man finna hjärtats djupa kärlek som möjliggör kärlek till både sig själv och livet. Det är också vägen till den älskade…

Tid: 18-20:30

Oraklet i DelfiMöt ditt orakel – imaginationsafton 13 april 

Hjärtligt välkommen till en mytisk och magisk afton där Katarina genom aktiv imagination vägleder dig till att möta ditt eget Orakel. Förbered dig på en kväll bortom tid och rum rätt in i djupet av Oraklets fördolda kammare.
Genom att öppna upp en portal till Oraklet kan vi själva väva vår framtid i samklang med gudianns eget språkrör, På så sätt blir den väg vi vandrar klarare och vi ges en möjlighet att skåda bortom slöjan!

Under kvällen dricker vi det nya orakelelixiret ceremoniellt.
Det finns till försäljning denna afton till ett gyllene pris.
Max 15 deltagare. Pris 200 kr.
Boka plats genom mail till katarina@alkemiskaakademin.se som följs av en anmälningsinbetalning av 100 kr till iamyou hb Bg: 5368-7182 när du fått din plats bekräftad. Resterande belopp betalas på plats. ♥

2015

December

Öppet hus med julmarknad! Alla välkomna den 7 december mellan 15-18!

Butiken

Meditation/imagination den 7 december 18:30-20:00
Återuppståndelsen – Ljuskroppen
Endast föranmälan!
 Sophias ljuskropp

September

 Modul 5 altare

Modul 5 på Prästinneutbildningen är fullbordad!

Det blev en transformativ, inspirerande och förlösande helg i kärlekens tecken på prästinneutbildningen. Katarer, templeriddare och trubadurer i förening med Sophias döttrar – tro, hopp och kärlek skapar tre vägar till det alkemiska bröllopet!

12002306_1126812207346602_6430954074618263146_n

Graalriddarutbildningen

Nu är de sista riddarna samlade runt Runa Bordet! Det blir intensiva timmar kring graalens mysterier och fiskarkonungarnas tradition som öppnar upp och lägger grunden för fortsatt eget arbete. I oktober möts vi alla sen på modul 3! Graalsäventyren fortsätter…

11951751_1123165871044569_8240887982324743196_n

Augusti

Sophiatemplet i samarbete med Alkemiska Akademin reser till England för modul 1 och 2 på Graalriddarutbildningen!

Det blir en helt makalös färd i graalens och svärdets tecken som slutar med deras förening i Chalice Well!11855632_1031013993597728_2713577313479202368_n

Juni

Öppet hus på Templet och Akademin

Måndag 8 juni kl 15-18

Maria Magdalenas smörjelseolja  Naturens ljus, Rosens och Prästinnans elixir

Pånyttfödelsen – Meditation/imagination

 8 juni kl 18:00-19:30

återfödelsen

Katarina Falkenberg håller under året imaginations/meditationskvällar på följande teman:
– Födelsen – inkarnationens mysterier : 30 september
– Inre bröllopet – motsatsernas förening: 17 december
– Döden – att dö i livet och inte smaka döden: 18 februari
– Pånyttfödelsen – det gudomliga barnet & de vises sten
 Inträde: 150 kr Plats: Sophiatemplet, Gotlandsgatan 74 nb
Begränsat med platser. Föranmälan: katarina@sophiatemplet.se

Maj

Alkemisk afton – Mörk Materia på Botkyrka konsthall

 27 maj 18-20

Föredrag – konst – ritual

Den 27 maj mellan 18-20 kommer Katarina Falkenberg göra en presentation av det alkemiska verket med utgångspunkt från de alkemiskt inspirerade konstverken av Lisa Jeannin och Rolf Schuurman. Kvällen avslutas med en alkemisk ritual som bygger på den alkemiska skapelseprocessen från urmaterians enhet till det femte elementets helhet. Den alkemiska aftonen fullbordas med en elixirceremoni där de som önskar får inta alkemiskt elixir skapat enligt gammal praktik. Medverkande i ritualen är förutom Katarina Falkenberg också Lisa Jeannin och Erika Dickmark från Sophiatemplet.

mörk materia

 

Mörk Materia

 

 

Prästinnorna är åter i Sverige efter en helt underbar resa till Sydfrankrike! Se fler bilder under bloggen!

 sydfrankrike 2015 11205003_10153169746893819_1523422786554353639_n 11210402_972815049417623_5158382059073423969_n Villarlong8

lastourgrupp

Mars

Prima Mater på Mörk Materia

Prima Mater på Mörk Materia

Sophiatemplets Erika Dickmark medverkar vid Lisa Jeannins med fleras vernissage – Mörk Materia på Botkyrka Konsthall.  Den 27 maj återkommer vi med alkemisk ritual och föredrag.

 Maria Profetissas kärl av Lisa Jeannin och Rolf Schuurman

Maria Profetissas kärl av Lisa Jeannin och Rolf Schuurman

 

Februari

ALKEMI-2015-framsidaALKEMI Den hermetiska konsten

HURRA!!!

Templets översteprästinna Katarina Falkenberg har tillsammans med Tommy Westlund från Alkemiska Akademin precis färdigställt en ny bok: Alkemi: den hermetiska konsten 

Ännu så länge finns den endast i en liten utbildningsupplaga till deltagarna på  Akademins Matsterutbildning i själens alkemi  som startar den 7 mars. Till våren kommer en större upplaga finnas och i samband med det blir det releasefest!

 

Dödens mysterier

Meditation/imagination

Ons 18 februari kl 18-19.30 – Döden och att dö i livet

Katarina Falkenberg håller under året imaginations/meditationskvällar på följande teman:

– Födelsen – inkarnationens mysterier : 30 september
– Det inre Bröllopet – motsatsernas förening : 17 december
– Döden – att dö i livet och inte smaka döden: 18 februari
– Återfödelsen – det gudomliga barnet & de vises sten

2014

December

Onsdag den 17 december 15-18.30

Julmarknad och gudinnans mötesplats

julmarknad

Hjärtligt välkommen på Sophiatemplets årliga julmarknad! Vi bjuder på glögg och alkemiska elixir och berättar om en gudinnerlig verksamhet Gyllene rabatt på alla alkemiska elixir och kalendrar! Öppet för alla och ingen förbokning.

Onsdag den 17 december 18.30-20.00

Meditation/imagination

 Det inre bröllopet

Katarina Falkenberg håller under året imaginations/meditationskvällar på följande teman:

– Födelsen – inkarnationens mysterier: 30 september
– Det inre Bröllopet – motsatsernas förening: 17 december
– Döden – att dö i livet och inte smaka döden: 18 februari
– Återfödelsen – det gudomliga barnet & de vises sten

Fokus ligger på den inre alkemin och hur förståelse och erfarenhet av dessa teman kan ge avgörande nycklar till människans transformationsprocesser. Det leder fram till varaktig pånyttfödelse. Endast förbokning på katarina@alkemiskaakademin.se

November

Torsdag den 20 november kl 18-20

Universums dans – meditation & gudinnetjänst

Hjärtligt välkomna till Sophiatemplet på torsdag då terminens enda gudinnetjänst går av stapeln! Temat är Universums dans och inleds med att Katarina leder en halvtimmes imagination. Därefter håller Erika och Diana en gudinnerlig mässa.
Gudinnans dans

September

Meditationen – den 30 september 18:00-20:30

 barnets ängelKatarina Falkenberg håller under terminen imaginations/meditationskvällar på följande teman:
– Födelsen – inkarnationens mysterier
– Bröllopet – motsatsernas förening
– Döden – att dö i livet och inte smaka döden
– Återfödelsen – det gudomliga barnet & de vises stenFokus ligger på den inre alkemin och hur förståelse och erfarenhet av dessa teman kan ge avgörande nycklar till människans transformationsprocesser. Det leder fram till varaktig pånyttfödelse.

 Prästinneinvigning på Hartwickska Huset!Maj

Vilken glädje på Sophiatemplet! Fem visa och sköna Prästinnor invigdes den 11 maj på Hartwickska Huset  i en innerligt, vacker, kraftfull och helt underbar ceremoni! Sophia och vi alla jublar! 

 

Mars

Hjärtats röstDen sjunde och nästsista modulen  av Prästinneutbildningen går av stapeln på Templet. Under  helgen famnade vi  Gudinnas olika uttryck och förberedde oss för avslutningsceremonin.

Med gudinnans eldvatten löses begränsningar, gamla mönster och motstånd upp så att själens essens och kroppens behag kan träda fram bakom dimman och slöjorna. De kallade deltagarna axlar med bravur sina kommande roller som Prästinna och människodotter till Sophia själv och skapelsen fröjdas och pånyttföds…

 Yemanja

Februari

 AveburyPrästinnan gör en research resa till London, Stonehendge & Avebury mm inför kommande Graalsresa till England och Skottland i augusti 2015.

Resan är öppen för alla men är också modul 1 & 2 på vår kommande Graalsriddareutbildningen.

 

Januari

Tempelprästinnan på det heliga berget Tinadye

Tempelprästinnan på det heliga berget Tinadye

Vi hälsar alla våra kära vänner åter välkomna till en ny härlig vårtermin på Templet! Katarina har under ledigheten varit på Fuerteventura för att genomlysa och genombada både kropp och själ. En underbar uppstigning på det heliga berget Tindaye var en av höjdpunkterna på resan. Laddad med solkraft är hon redo att ta sig an arbetet på templet igen!

 Katarina på det heliga berget.

Katarina på det heliga berget.

 

2o13

December

Julmarknad

 JulmarknadTorsdag 12 december kl 16-19

Hjärtligt välkomna på julmarknad där våra alkemiska produkter säljes
till en gyllene julrabatt. Vi bjuder på glögg och provsmakning av
säsongens nya alkemiska elixir. Fri entré

November

Måndag 11 november kl 18-20.30

 RödluvanSe blogginlägg!

Gudinnetjänst och meditation/föredrag OBS endast förbokning och begränsat med deltagare!

Sophiatemplet bjuder in till föredrag och mässa i enlighet med Guds feminina läras visdomstradition. Aftonens tema är Dundrets heliga galenskap och transformationens extas! Inträde: 100 kr. Kl. 18-19 föredrag
Kl. 19-20.30 gudinnetjänst

Prästinnan som oraklet i Delphi

Oktober

Prästinnan har varit i Skåne med Alkemiska Akademin och utbildat i fördjupad änglamagi och alkemi kring de sju planeternas krafter. Workshopen blev en rymdfärd till Sophias stjärna och bortom… Oerhört kraftfullt och helt magiskt! Roligt att se Sophiaprästinnorna där också.

 Änglaelixir

September

 Hieros GamosDen 2 september 18.30-21.30 leder Katarina Falkenberg en ny alkemisk workshop som går direkt på det essentiella och direkt på själva hjärtpunkten – Hieros Gamos är temat!

Katarina har under tidigare år lett fördjupade miniworkshops kring Maria Magdalenas alkemi och Isis magi. Denna gång kommer hon att uppenbara själva urmysteriet kring guden och gudinnans förening, kring människans förening med gudomen och astralkroppens förening med eterkroppen – den hemliga läran om det alkemiska bröllopet. Välkommen till en kärleksfull afton där du genom teori och praktik stiger in hjärtats djupaste kammare för att där uppenbara Hieros Gamos!

Hjärtligt välkomna till en gudomlig afton!
Inträde: 300 kr, Plats: Sophiatemplet/Alkemiska Akademin, Gotlandsgatan 74. Förbokning genom inbetalning på bg 5368-7182 (iamyou) som föregås av anmälan till katarina@alkemiskaakademin.se Endast 15 deltagare!

Juli

 Närbild på de nya flaskorna!Nya och fina etiketter har kommit inför augustiutbildningen i örtalkemi!

 

 

 

 

 

 

 

Semester på Sophiatemplet medDen gröna älvan visar vägen till Absinten elixir och absint tillverkning

Juni

aine

Två resor till Frankrike hålls nästa år; Sydfrankrike 26-31 maj och Paris & Chartres 4-7 september.

Midsommarfirande med älvornas drottning Aine och goda vänner!

Maj

 Prästinnor i trubadurens trädgård i Ussat les bains

Sophiatemplet har rest med Alkemiska Akademin till sydfrankrike på den årliga alkemiska resan. Vi är nu åter i Sverige efter en djupt och innerligt transformerande resa längs med hjärtats väg i magiska Sydfrankrike. Se gärna vår blogg!

Mars

Sophiatemplet är återförsäljare i Stockholm för de underbara italienska örtprodukterna från Lérbolario. Parfymer, krämer, tvålar, badskum och annat finns i vår butik och de är tillverkade enligt gammal örtexpertis men på modernt vis och de är både väldoftande och undergörande och ”gör en glad” enligt de som köpt dem.  3 Rosa, vallmo och kaprifol är några av de dofter som varit oerhört populära och som tog slut omedlbart. Vi har nu fyllt på i våra hyllor och erbjuder även ansiktskräm och hårvård.

Välkommen att besöka vår butik på Gotlandsgatan 74 i Stockholm på torsdagar mellan 13-18 eller så kan vi sända produkter med post till dig. Maila i så fall till: katarina@alkemiskaakademin.se

559927_554502957915503_1976057882_n  Lérbolario i Italien

Februari

BREAKING NEWS!

 

 öppet hus

Efter sju år på Gotlandsgatan 74 i Stockholm slår vi nu under det åttondet året – gudinnans magiska åtta – till med att öppna Sophiatemplet med butik på torsdagar mellan 12-18!

 

Vi har fått så många förfrågningar genom åren och nu var tiden inne! Hjärtligt välkomna alla att inhandla våra unika produkter eller hämta information om vår verksamhet. Vi ses!

Frejas, Sagas & Odens elixirNya alkemiska elixir för vt 2013 är:

Frejas mirakel

Sagas skaldekonst

Odens magi

Sopphias döttrar

Kan beställas per post (10 kr porto per st) eller inhandlas på våra evenemang.

6 februari kl 18.00-21.00 – Isis magiska alkemi 

Välkommen till en helt unik miniworkshop där Isis magiska alkemi uppenbaras!
Isis är den egyptiska drottninggudinnan som också tituleras magins mästarinna. Hermetiska skrifter berättar om hur hon fick tillgång till skapelsens djupaste hemligheter av änglarna. Hennes visdom bringar kunskap i hur vi ska kunna manifestera vår andliga vision i materian. I egyptisk tradition uppenbaras solens alkemiska mysterier när hon får reda på Ras hemliga namn. Isis är också bärare av den helande och enande kärlekskraften som övervinner alla hinder och aldrig ger vika för hat eller splittring och därigenom är hon en hoppingivande alkemisk arketyp som kan transformera kroppen och själens bly till andens heliggörande guld. Hjärtligt välkomna till en inspirerande Isisafton!
Inträde: 300 kr, Plats: Sophiatemplet, Gotlandsgatan 74. Förbokning på katarina@sophiatemplet.se Begränsat antal platser!

Änglar – Sophias graal 6 mars 2013

Välkommen till en änglalik afton i Sophias tempel!

Vi börjar kvällen kl 18.30 med ett öppet samkväm med alkemiskt elixir. Kl 19-20 öppnar vi upp en portal till änglarnas sfärer. Därefter finns möjlighet att inta en himmelsk/grekisk måltid på närliggande restaurang. Ta gärna med en vän som vill bekanta sig med både änglarna, Sophia och vårt Tempel.

Plats: Sophiatemplet på Gotlandsgatan 74. Inträde: 150 kr till templet och måltid betalas av var och en efter önskemål.

Förbokning på katarina@sophiatemplet.se och anmäl om du önskar delta vid middagen så vi kan boka bord.

Katarina har tillbringat de första dagarna på det nya året i Egypten och planerar hålla en miniworkshop kring Isis magiska alkemi i februari.

December

Guldålderns mässa firas den 20/12 2012

Den 2 december kuliminerade 2 års djuplodande Prästinneutbildning i en kraftfull och mycket vacker Invigningsceremoni för inbjudna gäster på Hartwickska huset. Vi gläds med vår nyblivna Prästinnor, gudinnan & världen!

November

 

Vår nya årskull på Prästinneutbildningen går sin andra modul. Intensivt arbete med hela Sophiatraditionen och Maria Magdalenas hemliga alkemiska lära.

September

Sista veckan i september reste Prästinnorna med familj och vänner till Florens och till den vackra kusten nära Pisa för lite dolce vita efter en månad med flera utbildningshelger.  Det blev  mycket festligheter men också stunder av begrundan och sköna bad. Se blogg för fler bilder.

Tisdagen den 11 september bjuder Alkemiska Akademin & Sophiatemplet in till ett Öppet hus med en mindre ceremoni och information om våra verksamheter samt den efterfrågade möjligheten att inhandla våra produkter till gyllene priser. Hjärtligt välkommen från 17… ceremonin startar kl 19. Fri entré. Gotlandsgatan 74.

Den 8-9 september fullbordades den sjunde och näst sista modulen på första omgången av Prästinneutbildningen. Det blev en mycket intensiv och kraftfull helg… med arbete med både Anubis och Thoth som väktare och beskyddare av gudinnan (Isis) på jorden. Egna ceremonier presenterades och avslutningsceremonin förbereddes. Nu är det slutspurt mot invigningen i december.

Augusti

Vår omtyckta 2-åriga utbildning börjar återigen den 25-26 augusti/10-11 november. Hör av dig om du vill vandra hjärtats väg med en härlig grupp kvinnor  i Gudinnans egen hägn.

Juli

Pilgrimsresa i Provence… blogg kommer senare…

Juni

 

Venus förening med Apollon och människans färd genom solförmörkelse, månförmörkelse och slutligen Venus passagen arbetade vi intensivt och kärleksfullt med under Venus passagens firande på Sophiatemplet den 6 juni.  Aldrig har vi varit så många i vårt lilla tempel… Som nu när gudomarnas förening i makrokosmos möjliggjorde ett hieros gamos i människans mikrokosmos. Tillsammans steg vi i slutet av vår ceremoni in i framtiden med vår graal fylld av solig venuskärlek. Tack till er kärleksfulla som var med!

Maj

Sophiatemplet firade den 31 maj Venus sköna sfär tillsammans med Alkemiska Akademin på säsongens sista salong på tempelriddarorden.

Prästinnorna har varit på resa i det magiska sydfrankrike. Här ser vi Sophiatemplets sydfranska annex – trubadurborgen Puivert! Först höll vi en mässa i det andäktiga och vackra kapellet och sedan glädjens hov i trubadursalen.

 

Ny bok av Katarina Falkenberg & Tommy Westlund som kommer att vara en del av det material som vi arbetar med på Sophiatemplets 2-åriga Prästinneutbildning.

Hjärtats alkemi – den hemliga och uppenbarade läran

Längs med hjärtats väg finns en röd tråd som för människan in mot centrum av det egna väsendet, under resan genom jordelivets vindlande och ofta snåriga livslabyrint. Den röda tråden vävs av kärlek, mod och tålamodig visdom och har utvecklats och förvaltats av de som älskar Sophia – de sanna filosoferna.

Pris 295 kr.

April

Prästinnorna förbereder den sjätte modulen på Prästinneutbildningen. Gruppen har nu arbetet i ett och ett halvt år med att tränga in i gudinnans kraftfulla energi och strålande visdom. Nu börjar uppladdningen inför den avslutande Prästinneinvigningen i december som fullbordar utbildningen och öppnar upp en portal till Människodotterns varande längs med Prästinnans magiska väg.

Mars

 

Ny bok om alkemi av Katarina Falkenberg och Tommy Westlund på Arca Dei förlag kommer ut nu i mars. Inre alkemi – Människans transformation från bly till guld.

Februari

Sophiatemplets och Alkemiska Akademins vårprogram är klart!

Prästinneutbildningens andra år inleds med modul 5. Intensivt och fördjupat arbete med vår underbara grupp.

 

Första månsalongen har gått av stapeln den 22 februari och Diana Lucifera kom på besök tillsammans med musan Clio. Se bloggen En lunarisk och luciferisk afton.

Januari

Sophiatemplet startar upp sin verksamhet igen efter ledigheten och erbjuder några nya produkter i form av sköna smycken och vackra askar med gudinneligt innehåll.

Nya elixir som nu finns till försäljning är Graalsängel och Det alkemiska bröllopet. Alkemisten har också fyllt på lagret med övriga elixir.

Några nya ikoner finns också i templet såsom denna – Musans inspiration.

Lämna ett svar

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv