SOPHIATEMPLET

Den gudomligt feminina visdomsvägen

Kursstart 2022 på Prästinneutbildningen

 

Prästinneutbildningen startar åter augusti 2022

 

Hjärtats väg

 
Hjärtligt välkommen in med din anmälan snarast om du säkert ska få en plats. Tidigare års grupper blev snabbt fullbokade!

 

I augusti 2022 startar för sjunde gången vår 2-åriga Prästinneutbildning längs med hjärtats väg!
Under två år arbetar vi med de esoteriska traditionerna som alla bär gudinnan i sitt hjärta och som verkar och verkat för både människans och hela jordens heliggörelse.
Längs med prästinnans utbildningsväg på Sophiatemplet får du under två år fördjupa dig i den feminina visdomstraditionen utifrån en alkemisk grundsyn. Allt för att uppenbara just ditt unika hjärtats heliga och hemliga eld.
Avslutningsvis genomgår du en klassisk Prästinneinvigning med frihet att verka och tjäna gudinnan därhelst ditt kall leder dig.

Första året fokuserar på din egen process av alkemisk transformation och helande medan år 2 lägger tonvikt vid att utveckla den mission man kommit till jorden för att utföra. Båda åren varvar teori med praktik och den heliga ceremonin är ett viktigt uttryck för oss på templet som vi lär ut ifrån både mysteriespels-, gudinnetjänst och den magiska traditionen.

Utbildningen är fördelad på 8 helgmoduler fördelade jämnt över två år. Kursboken Hjärtats alkemi – vägen till den levande graalen, skriven av Katarina Falkenberg & Tommy Westlund, är en av våra kursböcker och ingår i priset.
Katarina Falkenberg är kursledare på utbildningen assisterad av Erika Dickmark. Ett par av modulerna har gästlärare Tommy Westlund från Alkemiska Akademin.
Vi utbildar även prästinnor verksamma i andra traditioner som vill fördjupa sig i hjärtats väg och alkemi och vi är religiöst obundna.

Sophiatemplets visdom baserar sig på en gnosistraditionen där individen själv kan uppenbara de gudomliga mysterierna i sitt eget väsen och frigöra sitt gudomliga hjärta. Det passar därför den som vill utforska sig själv och den hemliga läran som en transformerande process där lust, frihet, kunskap och kärlek är våra nyckelord! Vårt mål är att frigöra den gudomliga gnistan i var och en så att hjärtat kan flamma av en helig eld!

Vi är tacksamma att ha kunnat arbeta med denna alkemiska tradition nu i många år och att fler och fler hör Sophias röst som kallar till kärlekens och visdomens manifestation!

Hjärtligt välkommen till två utforskande och gudinnerliga år med oss på Sophiatemplet!

Modul 1:
Örtalkemi 27-28 augusti 2022
Naturens läkedom och den spagyriska konsten. Kraftplatser, ceremonier och att skapa alkemiska örtelixir. Sophia – naturens ljus. Egyptisk alkemi – Isis, Osiris och det gudomliga barnet.
Första helgen sker i samarbete med Alkemiska Akademin. Fika och utbidningsmaterial ingår i priset.
Plats: Malmgården med dess vackra trädgård på Södermalm.

Modul 2:
Sophias vishet och mångfald ht 2022
Sophias tradition i teori och praktik. Skapa ditt inre tempel med gudinnans döttrar: tro, hopp och kärlek. Kreativt skapande. Gudinnans olika arketyper och manifestationer på jorden. Hjärtats röst – att lyssna till och verka med den Svarta madonnan.

Modul 3:
Maria Magdalenas alkemi och änglarna vt 2023
Änglamagi och arbete med de sju inseglens planetariska krafter. Kvintessensens eldvatten. Maria Magdalenas hemliga lära & alkemi. Transformation av de heliga graalarna/subtila kropparna – den astrala, den eteriska och den fysiska. Tarotkortens individuationsprocess.

Modul 4:
Ritual, gnosticism och helig geometri vt 2023
Helig geometri – kunskapen om den gudomliga matrisen. Ritualkunskap och praktiskt arbete med att utföra ceremonier. Den gnostiska traditionens mystik.

Modul 5: ht 2023
Modul 6: ht 2023
Modul 7: vt 2024
Modul 8: vt 2024 PRÄSTINNEINVIGNING

Innehåll under år 2: Modul 5-8
Kabbalan och Livets träd.
Trubadurernas arv
Katarerna
Den heliga graalen
Tempelriddarna
Hymner
Prästinnans verktyg
Gudinnetjänst
Alternativa riter och sakrament
Skapa ditt yttre tempel
Manifestation i den yttre världen
Det alkemiska bröllopet
Hieros Gamos
Människodotterns realisering
Prästinneinvigning
Utbildningsinformation
Plats: Gotlandsgatan 74, Stockholm, samt helg 1 i trädgårdsmiljö.
Tid: Lördag 11-18, Söndag 10-17

Anmälan:
1)Sänd ett mail till katarina@sophiatemplet.se där du berättar om dig själv och din livsväg.
2) Anmälan följs av ett samtal (tel: 073-5931415)
3) Vid bekräftad plats görs en inbetalning av 2000 kr till Sophiatemplets konto i SEB:
5231 11 707 67 som dras av från kursavgiften på modul 8. Härmed är platsen bokad! Anmälningsavgiften återbetalas ej vid ev. avbokning.
Kostnad: 2-årig prästinneutbildning (modul 1-8) kostar 3300 kr/helg (exklusive moms för företag) fördelat på 8 helger/moduler.
Vid sjukdom eller annat frånfälle söker vi gemensamt finna lämpligt sätt att ta igen missad undervisning till samma kostnad som modulen.
Information via mail: katarina@sophiatemplet.se

 

Vår kursbok - Hjärtats alkemi - vägen till den levande graalen

Vår kursbok – Hjärtats alkemi – vägen till den levande graalen

Prästinnor på hjärtats väg …

 

 Sophiatemplet hann precis med sin andra modul på Prästinneutbildningen i november innan de nya Corona-reglerna kom. Tacksamma och glada för det! Vi hade hyrt en stor och luftig lokal med utsikt över vattnet.

Det var härligt och heligt att samlas alla systrar och fortsätta vårt arbete längs med hjärtats väg och börja med en överblick av Sophias röda tråd genom historien.

Vi förkovrade oss i den Svarta madonnans djupa skatter som manifesterades i hennes saltberedning.

Därtill deltagarnas fina presentationer av gudinnans olika ansikten och härligt kreativt arbete med kollage gjorde att gudinnans graal vibrerade av kärlek, värme och mystik.

 

Modul 2

En ny tanke på livet…kanske…

Jag vill giva er alla kärlek, kärlek att förmå när förnimmelserna begrundas av visdomens heliga anda. Lever vi i en värld där endast solljus och dess dogmatiska grunder befinner sig utanför sfären av pespektivsbegrundande lärdomar. En gnosis som endast uppfinner ljuset och kärleken. Jag satt en dag och lyssnade till begåvade Erik Schuldt och insåg just i denna sekund av optimistisk idealism sammanväven i ett förbund av ändelser, att bejaka livet ur ett känsloperspektiv är det enda sättet att uppnå alkemi. Utöver att vända sitt brinnande hjärta mot den eviga graal, prästinnor, präster, kyrkor och Gud, vända sig och betrakta samt reflektera i den djupaste av hjärtesorg, in i känslolivets dolda kammare och låta känslorna flöda. Därefter grunda sig med fötterna på jorden istället för ständigt i molnen och säga, jag hör, jag känner, jag är och jag förblir.

Tack.

Förmå ej förakta. Jag vill uppnå en visdom bunden i den vita silkestråd av primitiv natur och levnad. Se bortom regnbågens färger och utlovade skatter och bejaka den mänskliga bågen vi alla spänner vid vårt hjärta. En pil in i mörkrets väsen, en eldstad endast den icke lärda men kloka just av livet självt förmår finna. Ett klokt barn, detta barn vi alla bär djupt i våra hjärtan som talar till oss, varnar och giver visdomsord när vår högmodiga maskulinitet dränkt oss i egocentrisk välvilja. Förmå ej förakta detta budskaps gyllene sedvänja, vänj dig icke vid hat men ge heller inte vika. Stå stadigt, håll rädslan som ett nyfött barn, lyssna med klokhet och släpp den lös i det djupa havets kärleksband. Låt den springa med hatet löst i sin hand nere på den mörka sandbotten och förmå ej förakta. Låt sorgen flöda och låt den springa men in i dig med dess tårar som rosenkors nerför de blommiga kinder av barn. Måla på örnens vingar med din träpalett av mörka färger, måla din sorg och ilska för när dagen är kommen är den ändå djup. När du givit in spring iväg och utropa ett glatt på återseende. Men var icke dum eller vandra i ungdomens farliga skog, istället se till grantopparna, klättra i eken, smek räven och när tiden är kommer flyg, bort från denna gråa stad, lev i natur. För naturen är vår sanna och enda kyrka. Både den mänskliga naturen av sorg, lycka, kärlek och skrik samt naturen där vi finner vår primitiva livskraft att beskåda i kreativitetens härlighet. Var ärlig dölj dig icke från sanningen, bryt ihop och visa lojalitetens sanna eld. För i den skall mörkret brinna och du återuppstå.

Tack.

Av: Anonym gästkrönikör

ps. ta detta med en nypa salt för guds skull, skrev detta på två minuter:) peace n love

Örtalkemi startar Prästinneutbildningen

Den 22-23 augusti startade Prästinneutbildningen för sjätte gången med örtalkemi i fokus. Vilka härliga dagar det blev under helgens örtalkemikurs som för många var starten på Sophiatemplets 2-åriga Prästinneutbildning.

118463985_10158336582693819_3078953267561553874_n 118480305_10158336582943819_5849231982456705516_o 118472259_10158336583338819_2161455129803643285_o
Örtalkemi

Under lördagen var vi i den sköna malmgårdsoasen vid Vita bergen med sin paradisiska trädgård. Där mediterade vi, plockade örter längs ormens väg och påbörjade prepareringen av Osiris elixir. Snabbkurs i egyptisk myt och alkemins stora verk bjöds det också på.
Under eftermiddagen utförde vi tillsammans flera av alkemins stora operationer såsom destillatio och calcinatio i alkemistens hemlaboratorium. Dagen avslutades med att den nypreparerade blomstermerkuren tillsattes vår heliga Osiris-graal.
Örtalkemi
Söndagen vigdes åt Isis elixir och en avslutande ceremoni kring det alkemiska bröllopet … där trädgårdens ena katt livligt helgade vårt altare.
 katten och altaret
Alkemister och Prästinnor gläds över att den alkemiska visdomen och dess operationer landar så gott i vår heliga graal av härliga deltagare.
 alkemisterna
Tack till alla som bidrog med innerlig närvaro!

Gnosis versus dogm

För oss som vandrar gnosistraditionernas väg där var och en själv söker insikt i de stora mysteriernas innersta natur är det nu ganska uppenbart att en våg av dogmatiskt religiöst synsätt sprider sig på jorden.

Det är som alltid två läger.
De dogmatiskt vetenskapstroende har vi länge sett utöva sin makt på oliktänkande genom kränkningar och maktutövning mm. Har tidigare sökt syna denna rörelse varför jag inte lägger fokus på den nu.

Som motpol har vi nu en ny dogmatisk världssyn som kombinerar högerpopulistiska frievangeliska/dualistiskt andliga doktriner som vänder sig mot systemet, vetenskapen och WHO mm. Problemet är att alla ska se världen med samma dualistiska världsbild av att en Cabal styr världen och Trump är frälsaren – och om inte så är man inte vaken utan sover och har tagit fel färg på pillret till uppvaknande.
I detta bakar man in vaccin och 5G och kan på så vis få in många alternativa människor i rörelsen.

För mig som arbetat länge med kärlekens alkemiska väg där katartraditionen utgör en del blir det tydligt att båda dessa ytterligheter som nu skriker högt ut sina budskap påminner mig om den dogmatism som kyrkan använde för att utrota katarerna. Man har en egen ibland omedveten agenda som ligger bakom viljan att tvinga människor att följa den doktrin som man själv tar för sanning. Det finns inte ett dynamiskt förhållningssätt att sätt att se på vaccin, amerikanska presidenter, viruspandemin eller andlig utövning. Det är antingen eller.

Personligen är jag sedan länge mycket försiktig med vaccineringar och när det gäller barnen har endast det jag finner absolut nödvändiga tagits och inte när de var små. Har sökt både sätta mig in i information och använt min intuition. Men därifrån till att göra frågan om vaccin till en religiös förkunnelse är steget långt.

När vi har att göra med företeelser som vaccin, strålning, världsligt ledarskap, andlig utövning och viruspandemier är det komplexa frågor som inte är lätta att svara på svart eller vitt. Men det mänskliga psyket har svårt att härbärgera spänningen som följer på det och vi vill ha tydliga och enkla svar. Bra eller dåligt, ont eller gott. Trump blir för en del en frälsare och för andra vilddjuret. Och alla hoppas att det goda ska segra …

Det som är bra är att människor har en möjlighet att göra sin röst hörd och att det som endast var förbehållet vanlig media att förkunna nu ges till alla. Men med det kommer också ansvar. Ansvar att inte attackera oliktänkande vare sig med direkta hot eller indirekta hot om att man inte är vaken eller andlig om man inte ser det som pågår nu i världen på samma sätt. Vara vaksam på att båda sidor som hörs och syns nu faktiskt lika mycket evangeliserar en i grunden dogmatiskt religiös och dualistisk världsbild och har en bakomliggande agenda.

Om vi ser till de pedofilnätverk som nu menas lösas upp av Trump och QAnon rörelsen kan det förtydliga den problematik vi sitter i. Risken är att vi istället för att faktiskt verka här och nu för att minska dessa fruktansvärda övergrepp på barn hoppas att någon globalt ska lösa det. Eftersom anhängarna är 100 % övertygade om att det sker så meddelas det alla. Hur kan någon genom youtube-videor och andras vittnesmål var så säkra? För säkerhet bör man själv vara delaktig i processen. Man ser också att alla förmedlar samma doktrin och att högertrollen plötsligt börjat ömma för barnen. Är det verkligen sannolikt? Faran är att vi offrar dessa barn igen genom att låta dem vara en slagpåse i den doktrin som skapats och som allt fler rättar in sig i ledet efter. Detta är bara ett exempel på de dilemman vi har att begrunda.

Vi bör vara ödmjuka i våra sanningar som vi basunerar ut. Att tro att vi själva har 100 % rätt och de andra är onda är om något en farlig tanke. Inkvisitionen har genom historien visat det om något.

Så låt oss ta del av information kring svåra frågor men också begrunda dem och härbärgera det komplexa inom oss själva. Smälta materialet i vårt eget kärl som alkemister. Meditera och söka djupare svar i kontakt med det heliga i vårt hjärta. Så att vi kan agera för en bättre värld istället för denna ständiga reaktion på allt som sker och som får oss att köpa hela paket av doktriner.

Gnosisvägen kräver både förstånd och hjärtbaserad kunskap och ett stort mått av både tålamod och ödmjukhet. Men då kan vi agera utifrån djupare insikt och faktiskt finna på geniala vägar och lösningar som kan hjälpa både oss själva och jorden. På så vis kan vi bli gudomliga medskapare i den tranformativa process som nu urmoder Gaia och alla hennes barn genomgår.

Gaia

Tempelprästinnan 2020-06-06

Alkemisk djupsession

 den levande graalen

Hjärtligt välkommen till en transformerande och djuplodande alkemisk session med Katarina Falkenberg. Nu tar vi åter emot för sessioner i templet om du är fullt frisk.

Genom själens stjärna, gudomligt bistånd och alkemisk imagination tränger vi igenom slöjan mellan världarna och mellan tid och rum för att uppenbara det som är viktigt i din livsprocess just nu.
Det kan vara tidigare inkarnationer, ditt eget ursprung eller andra medvetandesfärer som öppnas upp för att du ska kunna verka mer till fullo och i samklang med din gudomliga mission på jorden.

Du kan på så vis kan du utveckla dina egna gudomliga förmågor och ges en djupare förståelse av vem du är, varit och är på väg. Du kan bli den levande graalen …

Denna heliggörande alkemiska process pågår under 2 timmar.

Plats: Sophiatemplet, Gotlandsgatan 74
Tid: Huvudsakligen måndagar, tisdagar och onsdagar.
Pris: 1800 kr
Bokning: mail till katarina@alkemiskaakademin.se

 

templet

Apokalyps

376c6f52f4eeafd62b80d6d7a94be0deVi lever just nu i en extrem tid av ytterligheter som kan åskådliggöras genom att två motsatta men starkt upplevda sanningar kastar brandfacklor mot varandra.

 Som exempel ser vi hur en falang ser hur en korrumperad Cabal söker styra mänskligheten/avbefolka jorden genom vaccin, hjärntvätt och 5G. Den andra sidan ser konspirations-anhängarna som de farligaste som söker hjärntvätta människor med falsk propaganda rörande samma frågor om vår hälsa. Det är två sidor av samma gamla mynt att projicera ut en starkt dualistisk vision, som för mig har sin härkomst i ett dualistiskt sinne.

Hur kan Trump för någon vara frälsaren som räddar barnen och världen men för en annan är han en synnerligen obehaglig och farlig ledare som snarare gestaltar vilddjuret i bibliska termer? Han väcker starka känslor och blir därför en tacksam arketyp att använda för att påvisa den världsbild som stämmer med ens jag-bild men som ofta bottnar i oförlösta sår i det omedvetna.

 Så hur kan det komma sig att vi nu ser så många uttryck för att två helt motsatta upplevelser av verkligheten båda hävdar sin absoluta sanning och tveklöst anser sig vara berättigade att basunera ut sin bild av vår värld just nu?

 Detta lilla virus har synliggjort en gigantisk spricka i både vår mänskliga natur och i vår omvärld. För att få denna motstridighet att gå ihop är det enkla valet för sinnet att tudela världen i en ond och en god sida. Man själv tillhör de goda och de andra som inte har samma syn tillhör de onda. Man får utlopp för sin egen frustration och sitt inre tryck genom projektion vilket leder till splittring i själen och långsiktigt att man förlorar delar av sig själv vilket gör att vi förlorar livsenergi.

Kristider gör att det som ligger och slumrar i djupet kommer upp till ytan. Apokalyps betyder att uppenbara det som varit fördolt men i vår värld har det kommit att förknippas med katastrof. Mänskligheten har svårt att hantera den stora mängd av information och den känslostorm som följer av avslöjanden varför det lätt kan leda till katastrof.  Det som stiger upp till ytan är inte nödvändigtvis sanningar utan kan lika väl emanera från både personlig och kollektiv skugga.

 Exempelvis så kan vi ta upp idéströmningen som talar om att vi på jorden ska lämna 3 D för en ny dimension av 5 dimensioner där endast kärlek och enhet råder. Paradoxalt nog så förmedlas budskapet ofta med ett starkt fokus på dualism, skrämsel och separation av de uppvaknade från de sovande. Vi uppmanas att välja kärlek framför rädsla men det är inget som låter sig göras på beställning utan kräver introspektion, djup transformation och tålmodigt inre arbete. Människor som inte lyckas med det kommer inte stiga upp vilket i sin tur skapar både rädsla, separation och förnekelse. Är det verkligen ett sätt att skapa enhet och en kärleksfull värld som utlovas i den femte dimensionen?

På samma sätt beskylls vaccinmotståndarna för att vara ovetenskapliga och farliga av vaccinförespråkarna och det så kallade medicinska etablissemanget. Vitaminer och alternativa terapier är kvacksalveri och i värsta fall farligt men hur vetenskaplig är egentligen den sanningen? I stället för att utforska och utveckla vårt medicinska paradigm som sann forskning borde göra har man likt en dogmatisk kyrka fastslagit sanningar som inte får ruckas på även om de leder till lidande, sjukdom och i värsta fall död. Är det verkligen vetenskap?

Båda exemplen synliggör skuggans problematik som när den är omedveten och utprojicerad kan skapa mycket smärta för både en själv och andra.

Denna dualistiska syn på tillvaron är det som har eskalerat och synliggjorts allt mer under den virusstorm som har pågått under några månader. Den leder till ett argumentations-klimat som fokuserar på att projicera det dåliga på någon annan och en annan syn på världen än den man är övertygad är rätt.

Den nya videon Plandemic åskådliggör denna tu-delning tydligt. Jag ser människor påtala att den är det bästa eller det värsta de sett. Kan den vara bådadera? Just detta att antingen är allt helt sant eller helt osant är en av de stora frestelserna nu i vår tid. För det skapar en explosiv konflikt i vår mänskliga natur och vår mänsklighets kollektiva medvetande. När vi tar in information som talar starkt till oss behöver vi söka smälta och begrunda intrycken för annars är risken att vi direkt reagerar utifrån omedvetna önskningar och det sårade inre barnet.

William-blake-the-great-red-dragon-and-the-woman-clothed-with-sun

Frågan vi bör ställa oss är hur vi vill skapa en bättre jord, är det genom en explosion eller transformation? Vi som mänsklighet kan dock välja vad vi gör med det som uppenbarats och hur det på bästa sätt kan integreras och bli ett verktyg till att skapa en bättre jord. Att verka kreativt och konstruktiv när man ser en orättvisa eller ett maktmissbruk är av någon anledning inte lika lätt som att påtala det destruktiva för det kräver självkärlek och tilltro på sin egen positiva förmåga att kunna omskapa till det bättre. Men vi tränar oss i självkärlek när vi möter andra med medkänsla och tillåter oss att stanna upp och ge oss tid att bearbeta psykets och själens konflikter genom bön, meditation och kreativitet.Det upplysta hjärtat

 På samma sätt som många globalt har insett att vi inte kan skövla vår planets natur bör vi också börja bli varsamma om vår mänskliga natur som också är en kollektiv helhet som bör vårdas med omsorg.

 Så hur kan vi bli bättre på att ta hand om den mänskliga naturen? Vi behöver nog först inse att människan har synnerligen svårt att härbärgera motsatser i psyket och när psyket spricker av det inre trycket så skapas denna dualism och projektion. Det är förståeligt om än inte önskvärt och heller inte utvecklande i längden om inte skuggan kan ses på så vis och sedan transformeras och återtas. Detta är det alkemiska hjärtats väg och process att förena motsatserna och återskapa balansen efter att en konflikt uppstått i själen.

Yin-Yang-Love

Jag har länge undrat om den alkemiska vägen verkligen kan breddas för en större massa då den kräver att man kan hantera stor hetta, starkt tryck och samtidigt söka återfå ett kärleksfullt tålamod och försoning i sitt kärl. Jag inser nu att det är nödvändigt att försöka och att Gudinnan manar till att ta situationen på allvar som gör att vi alla behöver göra det yttersta för att åter synliggöra möjligheten att vandra den alkemiska mitt-vägen både i det inre och det yttre.

 I den alkemiska traditionen omtalas den som kungs/drottning-vägen vilket påvisar vikten av att inta vår egen inre tron med självet som dess ledare och inte skuggan eller det sårade barnet. Se att vi själva är medskapare till vårt liv och den tillvaro vi möter. Inom buddhismen omtalas den diamantvägen eftersom vi använder den hetta och det tryck som uppstår när vi balanserar på knivsudden mellan ytterligheterna till att omskapa oss från kol till diamant. I alkemin blir det tydligt att om vi kan stå ut med trycket och kraften i vår egen själ när vi härbärgerar allt som där bor så är det den energin som möjliggör guldets eller diamantens skapelse i vårt väsen.

 enhet

I morse när jag vaknade i gryningen upplevde jag starkt att Gud Moder Sophia önskade att jag skulle kommunicera detta om vikten att ta hand om vår mänskliga natur som är sammanlänkad med allt levande genom vår gudomliga världssjäl – anima mundi.

 Det kan finnas korn av sanning i olika ideologier men vi kan inte skapa en positiv revolution av det rådande paradigmet genom att kasta emotionella handgranater på oliktänkande. Vårt kollektiva medvetande blir då för överhettat och risken finns att en större explosion kan ske. Så jag uppmanar var och en att söka fördjupa sin upplevelse genom att inte direkt ge utlopp för sin frustration eller vrede över alltings tillstånd.  Att digerera information innan man kastar ut det som en granat till världen. För hur rätt man än tror sig ha så kommer inte motståndaren ändra åsikt för att man slår dem faktiskt eller emotionellt i huvudet. Att vara varsam och kärleksfull mot både jordens natur och den mänskliga naturen ser jag som oerhört viktigt just nu på vår planet. Vi har mer än någonsin på vår jord friheten och möjligheten att göra vår röst hörd och med frihet kommer ansvar. Så låt de facklor vi bringar in i debatten eller sänder ut i mörkret emanera från kärlek, empati och visdom om naturen i alla dess skepnader.

 Moder jord

Tempelprästinnan 2020-05-11

 

Återspeglingar

Paradisets återkomst

Fick tidigare en fin återkoppling på denna krönika från 2018. Delar den åter ifall det väcker genklang hos fler …
Vi är i en turbulent tid där olika röster affekterat basunerar ut sin sanning om det som pågår.
Därför är det mer än någonsin viktigt med meditation, introspektion, fokus och balans i ens eget väsen. På så vis har vi bättre möjlighet att intuitivt veta hur vi kan bidra med vår unika gåva och engagemang för att skapa bättre förutsättningar för allt levande på vår jord.

Tro, hopp och kärlek ❤️

 Spegling

Den värld vi ser och upplever omkring oss är också den värld vi skapar. Det talas på många håll om hur vi lever i olika dimensioner och hur svårt det kan vara att leva i 3 D när man är en människa med ett högre dimensionellt medvetande.
Det föder också en konspiratorisk tanke om en världselit som styr allt bortanför människors kontroll. Som i sin tur bygger ett sådant samhälle eftersom det är den som föds och göds av egna tankar och känslor. Det är en problematisk tanke när man projicerar sin egen separation och existentiella ångest (vilket inte är svårt att förstå att människor har) på världen i rumstiden.
Jag tycker medvetandesfärer är ett ord som mer förmedlar vad som är viktigt. Utifrån sitt eget medvetandes sfär projicerar man ut en bild som genererar den tillvaro man själv möter. Det egna medvetandet är i allra högsta grad också styrt av det undermedvetna varför arbete med sin egen själs mörker och djupa skikt är av yttersta vikt för att finna frid i både det inre och det yttre. Såsom inom så och utom och såsom ovan så och nedan som är alkemins grund.

Den viktigaste komponenten som jag ser det för själslig helhet är förståelsen om projektionens natur. Genom att återta våra projektioner som vi lägger på omvärlden och våra medmänniskor utan att döma oss själva för det vi ser kan vi återerövra så många förlorade delar av oss själva. Genom att åter minnas och åter samla ihop vår förlorade eter sedan begynnelsen sker djup läkning och vi får tillgång till våra dolda gudomliga förmågor.

Projektion

Jungiansk psykologi är mycket behjälplig i psykets reintegration och bistår den alkemiska processen med att skapa självet och nå sin egen gyllene essens. Därefter kan vi skapa det levande guldet som är den gudomliggjorda människan som är ett fritt väsen och som kan verka i alla universum och på alla nivåer och som inte ser en dimension som bättre eller sämre utan olika nivåer av en och samma uressens som uttrycker sig på olika sätt på olika nivåer.

På samma sätt som liknelsen med vatten … som uttrycker sig som både is, vatten och ånga och där vi upplever det olika men inget är bättre än det andra. Vi kan se isen som materian, vattnet som själen och ångan som anden. Vår eget medvetande avgör om hur det är möjligt att hantera och skapa med vattnet. Vi kan bygga kristallina isskulpturer eller vi kan förfrysa till is och tyna bort.

Vi bör som jag ser det hjälpa varandra i en positiv syn på skapelsen i både den tyngsta materian och i den lätta andliga dimensionen. Genom att själva inse att vi är medskapare till universum och att det vi ser är en återspegling av oss själva vars krafter kan transformeras när de blir erkända och medvetna kan frid och fred på Gaia skapas successivt som medvetande ringar på vattnet som förändrar frekvensen i skapelsen.

Och störst av allt är kärlekens frekvens som i alkemin ses som anima mundis världssjäl som ligger som ett kärlekens ligament över alltet.

Om vi återknyter till denna gudomliga världssjäl genom introspektion, psykologisk transformation och alkemisk transfiguration kan vi se på oss själva med den goda moderns allomfattande kärlek. Det läker våra ursår och trauman i det djupa delarna av oss själva så att den vi i sanning är kan skina fram och skapa en värld utifrån hjärtats alkemiska visdom och kärlek.

Om du vill veta mer om allt detta så kan du studera och praktisera vår nyutkomna bok: Alkemi – det gudomliga verket.

 Gröna Tara

 

Tempelprästinnan 2020-04-03

Kroppen, själen och andens läkekraft

 naturens ljus

Bästa Sophiavänner!

Hoppas det är väl med er i dessa virustider
Har tipsat många som har hört av sig med olika symptom och detta är vad jag använder för att stärka immunförsvaret.

Ja, jag vet att det finns de som påstår att man inte kan stärka immunförsvaret. Och alla är fria att följa sin egen sanning. Jag vet också att kolloidalt silver är kontroversiellt så med det får man själv avgöra om det känns intuitivt rätt. Övriga tips med örter, vitaminer och meditationer är ganska grundläggande. Vill heller inte på något sätt säga att detta botar utan är mer tänkt att stärka både kroppens, själens och andens inneboende läkekraft.

Lite tips för att stärka immunförsvaret på olika nivåer är:

– Oreganoolja – ett par droppar gärna i ljummet vatten 3 ggr per dag. Om den ändå är för stark så späd ut den i lite basolja innan.

– 1 tsk kolloidalt silver gärna med färskpressad citron/apelsin eller elixir och sippa på under en timme. Ett par ggr om dagen.

– Lakritsrot, echinacea, rosmarin, malört, lavendel, salvia som brygd eller tinktur i ren alkohol. Men gör gärna malört separat eftersom den är så besk.

– Eteriska oljor såsom eucalyptus, rosmarin, lavendel mfl i aromalampor eller diffusers och i havssalt för sköna bad.

– C vitamin – askorbinsyra av bra märke och hög dos. 3 ggr per dag. Gärna tablett ihop med MSM (organiskt svavel).

-D vitamin, zink, l-lysin, Omega 3

– Eteriska oljor av vitlök och ingefära i honung eller färsk av detsamma i honungsvatten eller god mat.

– Näringsrik mat gärna med färska örter som spirar av gröngivande viriditaskraft.

– Plantering och på olika sätt verka med och genom naturens verk.

 Diana - urmodern

– Dagliga meditationer såsom den läkande imagination jag lagt upp här i tidigare inlägg eller andra som passar just din själ och hjärta. Det andliga immunförsvaret stärker själen och eterkroppen som i sin tur stärker den fysiska kroppen.

– Imagination med din högre skyddande ängel om vad som är viktigt för just dig och din mission. Så att du intuitivt vet hur du kan läka dig själv och använda din kraft att bistå jorden på bästa sätt nu.

– Kreativt skapande gör själen glad också ☺️

– Medkänsla, givmildhet och tacksamhet

– Introspektion och arbete med sina egna skuggsidor och projektioner på omvärlden.

– Ritualer och energiövningar med ärkeängel Rafael – gudomens läkekraft och luftens element.

– Andningsövningar och yoga eller andra mjuka kroppsövningar.

– Lite daglig alkemi också såklart …

– Ödmjukhet inför allt och alltet och att vi inte ser sjukdom som något vi gjort fel utan en del av processen.

❤️Störst av allt är kärleken!

Sänder er gudinnerliga vingar av läkande dagg genom etern!

 ärkeängel Rafael

Tempelprästinnan 2020-04-03

Läkande tinktur

 helande örter

Jag har preparerat en stärkande och antiviral alkemisk tinktur med lakritsrot, stjärnanis, echinacea, rosmarin, läkeverbena, ginkgo biloba, älggräs, melissa, mynta, salvia och timjan.
En förening av örter som är synnerligen antivirala och örter som bringar livgivande viriditaskraft
Ett tips till de som vill göra sin egen tinktur är att under andakt lägga valda örter i en ren och gärna 40 procentig alkohol och ställa vid sitt altare och låta dra i minst en vecka men gärna längre.
Gör gärna en läkande imagination innan beredningen för att uppenbara örter som är läkande just för dig. På alkemiska akademins distansutbildning har vi lagt ut en imagination för läkande och balans och som kan hjälpa dig att finna örter som är helande just för dig. Den är just nu fri för alla att ta del utan att logga in:

https://alkemiskaakademin.se/…/distansutbildning-i-s…/14-191

Efter den filosofiska tiden på altaret är tinkturen klar att inmundigas och för den som brukar kolloidalt silver kan man gärna blanda tinkturen med det för en synergieffekt

Önskar alla som vill Sophias helande vingar om er!

 läkande ört-tinktur

Tempelprästinnan 2020-03-18

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Arkiv