Den gudomligt feminina visdomsvägen

Isis tron

Sophiatemplets prästinnor har haft en intensiv termin där mycket fokus har legat på Alkemiska Akademins nya egyptiska mysteriespel. Det fullbordades härom veckan i tempelsalen på Kammakargatan. Återigen fick den arketypiska kvarterniteten SION – Set, Isis, Osiris & Neftys mötas och förenas i en avslutande ritual där gudinnornas portal öppnade vägen för den nya människans skapelse.  Alla invigdes då i de egyptiska hemligheterna och bjöds att dricka av det röda elixiret i Osiris rike.  De sju egyptiska själarna uppenbarades i vårt kosmiska drama och famnades mot slutet i en helande cermoni.

Sophiaprästinnorna agerade framförallt i rollerna av Isis och Anubis.  Isis som är den konungsliga tronens bärarinna, den eviga magins mästarinna och härskarinna över land och hav, är också fostermor till Anubis. Hon räddade honom från döden när hans egen mor – Isis syter Neftys – inte ville/kunde ta hand om honom. Isis fostrade Anubis som sin egen son och sedan dess vakar han alltid vid hennes sida. Anubis är också mumifierings-konstens gud och den första mumien var hans egen pappa – Osiris.

 Myten om Isis och Anubis får sin återspegling i den gnostiska myten om Sophia som efter sitt fall föder demiurgen Amodeus och som hon söker dölja omvärlden. Asmodeus har ingen far ( för Kristus är kvar i de högre regionerna) och han föds ur Sophias tårar. Det stora helandet sker när Sophia åter famnar sin oälskade son. När han åter får känna sig älskad och respekterad fullbordar han sin roll som byggare av templet tillägnat gudinnan Sophia. Han bygger Kung Salomons tempel i Jerusalem som helgas visdomens gudinnan Sophia. Detta tempel rymmer det  stora mysteriet med förbundsarken – Sions hemlighet – och skapelsen av det ny Jerusalem och den nya människan.

 Sophiatemplet arbetar också med återuppbyggandet av  Salomons tempel eller Sophias boning och för att där kunna praktisera Sophias och Isis mysterier – hemligheterna hemlighet – om den odödliga andekroppens skapelse och människoblivandets innersta natur. För att så ska ske behöver Gudinnan integreras med sin mörka sida/syster  och de i sin tur omfamna  mörke sonen. Den processen återspeglas i den egyptiska mystiken med att Neftys och Isis enas och tillsammans med Anubis söker rätt på Osiris förlorade delar för att sedan kunna mumifiera honom så han realiserar sin akh-själ/andekropp genom födelsen av Horusbarnet.    

I den gnostiska och den kristna traditionen föder  också gudinnan den nya människan och barnet ses ofta sittandes i sin moder knä när hon återtagit sin plats på tronen. Den svarta madonnan i från Chartres krypta visar gudinnan på väg att föda fram det nya livet – den nya människan.

När sophias tempel  är färdigställt kan Gudinnan återta sin plats på tronen och krönas av den maskulina gudomen från ovan. Skapelsen är då åter i helhet och harmoni

Tempelprästinnan/2011-04-14

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv