Den gudomligt feminina visdomsvägen

Månadsarkiv: september 2014

Mikael och draken

motsatsernas eldEfter ungefär en månads starka stridigheter mellan ont och gott, ljus och mörker och mellan Mikael och draken så firar vi i dag Mikaeli! Dagen då Mikael blir ett med draken i alkemin genom kärlekens oerhörda styrka. Vi ber därför om Mikaels välsignelse till alla som önskar denna dag!


 DrakenReflektera och ta gärna hjälp av ärkeängel Mikael för att syna dig själv och se vilken drake som behöver befrias och vilken drake som behöver fångas in och hanteras med kraft i ditt eget väsen. Först när drakarna är medvetliggjorda kan de transformeras, integreras och till slut älskas…

Mikael är Solens ärkeängel vars namn betyder ”han är lik Gud” eller den retoriska frågan ”vem är lik Gud?” Mikael har en given ledarroll bland ärkeänglarna och hjälper människan att hitta mod och styrka så att vi vågar stå upp för det vi tror på och leva i sanning utifrån vår djupaste essens – vår inre sol. Mikael är den enda ängeln i bibeln vilken omnämns som ärkeängel och är också den mest betydande ängeln inom kristendom, islam och judendom.

 Ärkeängel MikaelMikael avbildas ofta med ett draget svärd, som beskyddare av jungfru Maria mot en drake eller andra diaboliska aspekter. Ärkeängel Mikael är Guds viktigaste krigare och slåss för allt som är gott, hedervärt och rätt. Man kan åkalla Mikael som beskydd när man har att hantera vredesfulla krafter oavsett om de bor inom eller utom oss. Mikael är en kraftfull försvarare av det oskuldsfulla och det femininas kvalitéer och det finns många berättelser om hur han agerat som skyddande ängel. Mikaels svärd hjälper till att släppa de rädslor som begränsar människan och skölden skyddar mot hot och demoner. Mikael är också behjälplig med att rena platser från stagnerade och oförlösta energier och används ofta som en stark skyddande kraft vid ceremonier och ritualer. Mikael är också, liksom namnet förmedlar, den som bär på den mest fördolda hemligheten om hur människan kan bli likt en Gud.

Mikael genomborrar drakens hjärta

Mikael genomborrar drakens hjärta

När Mikaels svärd genomborrar drakens hjärta är det en alkemisk symbol för hur motsatserna, efter en eonisk kamp och rening, möts och förenar sig med varandra i ett bröllop som när det är fullbordat visar vägen till människans gudomliggörande.

Tempelprästinnan 2014-09-29

Riddare i den heliga graalens tjänst

 vision av graalen

Sophiatemplet tillsammans med Alkemiska Akademin startar i augusti 2015 en ny 2-årig Graalsriddareutbildning. Under två år utbildas manliga och kvinnliga deltagare i den hemliga läran, ridderskapets dygder och den heliga graalens mysterier. En del av utbildningsmodulerna såsom örtalkemi, Sophias vishetstradition och kabbalans visdom om Livets träd sker i samarbete med Prästinneutbildningen. Katarina Falkenberg – grundare av Alkemiska Akademin och Sophiatemplets översteprästinna är huvudansvarig för utbildningen och undervisar tillsammans med Tommy Westlund medgrundare av Alkemiska Akademin. Sophiatemplets väktarprästinna Erika Dickmark ansvarar för logistik samt undervisar i helig geometri mm. Ett par moduler har gästlärare med specialistkompetens.

 

 Det förlorade paradiset - Lucifers fall

 SmaragdgraalenI legender menas graalen vara gjord av den gröna smaragd som föll ur Lucifers skinande diadem under fallet. Den mörka graalen är således en symbol för den förlorade helheten och den gyllene
graalen är den arketyp som läker splittringen mellan motsatserna. Den gyllene graalen föder fram det gyllene enhetsmedvetandet som fanns i kosmos under guldåldern, innan fallet.

När den gröna graalsstenen återförs till den uppstigna Lucifers diadem, så är det sinnebilden för att Lucifer är återintegrerad och skapelsen helad. Det är människans stora uppgift att återskapa denna helhet genom att uppenbara de sju inseglen. En ny stjärna kan då födas eller ett nytt solsystem skapas, med de två motsatserna dansande universums dans, i ett binärt solsystem.

 Graalriddaren möter Graalens änglar Graalens änglar beskrivs i legenderna om den heliga graalen som de änglar som motsade sig konflikten mellan ont och gott. De såg ingen motsättning mellan den kristna treenigheten med Mikael som företrädare och Lucifer som motståndare. De var emot själva tanken på en splittring av den ursprungliga enheten och helheten.Den graal som änglarna vaktade i Wolfram von
Eschenbachs (ca 1170 – 1220) graalssaga Parzifal är en graalssten. Det ger den en tydlig koppling till de vises sten i alkemin, som i sig förenar alla motsatser. Graalsänglarna håller fast vid den ursprungliga enheten i själva Gudsbilden och vakar över graalens coniunctio oppositorum.Graalens änglar beskrivs i Parzifal som:”de som inte valde sida
när Lucifer och treenigheten
kämpade – de änglarna
nobla och värdiga,
som var drivna att nedstiga till jorden
till denna samma sten.”
 Lucifera
Tempelprästinnan 2014-09-19

I den Svarta madonnans tjänst

Sophiaaltare i S:t SulpiceSo Katarina i St Sulpicephiatemplets prästinnor  är nu åter i Sverige efter en helt otrolig och magisk pilgrimsfärd till Paris och Chartres arrangerad av Alkemiska Akademin. Resan började med alkemiskt förarbete i torsdags i den esoteriska högborgen Sainte Sulpice. Kyrkan med det vackra Sophiakapellet och sin mystiska obelisk och gnomon som sägs visa vägen till bla Rennes le Chateau.

När vår underbara grupp efter fullbordad pilgrimsfärd for åter till Paris så slutade alkemisterna med efterstudium i Versaille under sista dagen. Efter alla alkemiska arbeten var hinnan mellan  tid och rum och mellan världarna öppen och Prästinnans varseblivning av Versailles smärtsamma förflutna blev synnerligen kännbart. Från den berömda spegelsalen kunde man känna och höra slottets tidigare boendes både rädsla och längtan ut i den fantastiska trädgården utanför. Versailles paradrum Utsikt från Versilles spegelsal mot trädgården

Men åter nu till början av pilgrimsfärden…

 Fontaine st michelVi samlade alla vår pilgrimsvandrare vid Fontaine St Michel för att uppenbara draken och ängelns två krafter som vi skulle arbeta vidare med under resan. Vi spenderade sedan en härlig och mycket pilgrimsvandrande dag och kväll  i Paris med meditation i St Chapelle, helgande av den siste Tempelriddarmästaren Jacques de Molay på yttersta spetsen av la cité, studium av alkemiska medaljoner på Notre dame och utsökt middag i paret Flamels hus. Aftonen avslutades på Galerie rue sans fraise med att vår svensk/franska guide, fotograf och gallerist Catherine bjöd på Chamapagne och en förvernissage. Kul, sprudlande och Parisiskt…

De alkemiska medaljonerna

 Notre dame

På fredagen for vi med vår kära grupp till  Chartres som verkligen är Vår Frus tempel på jorden. För mig var jag åter i Chartres för femte gången…
 Notre dame under jord
 Alkemisk tjänstVilken återkomst, vilket återseende och vilken återuppståndelse! Denna hermetiska bok i sten som fungerar som alkemisk bägare för transformation och pånyttfödelse… Det finns ingen gräns för djupet i den svarta madonnans mysterier utom den att när du trängt ner i djupet av hennes mörka livmoder… Så föds ljuset åter. Från den mörka madonnan under jord som syns här tog det inte lång tid att färdas upp i ljuset i änglarnas höga torn heller…
Tacksam… Oändligt… 
Katarina Falkenbergs foto.

Vi upplever det som om att fyra års alkemiskt arbete utfördes med gruppen på bara fyra dagar! Alkemi helt bortom tid och rum helt enkelt… I evighetens tempel!  Ljusspel på frontportalen

Det blev verkligen som vi hoppats för nästan två år sedan när pilgrimshotellet St Yves bokades, en resa in i det mörkt skinande gudomliga mysteriet där tid och rum upphör och matrisens väv löser upp sig för att återskapas…
Vi lade grunden i Par Sophia på tronenis,  genom att följa Flamels fotspår och den alkemiska drottningens visdom om de vises sten, för de kommande transformationerna i Chartres.
Vi trädde sedan in i den mörka prima materian  i Chartres – den mest fulländade av de gotiska katedralerna och Sophias tempel på jorden.
Vi vandrade genom den heliga labyrinten, höll alkemisk mässa i kapellet och lät Livets träd skapa den nya matrisen i katedralen. Genom madonnornas välsignelse kunde vi tränga djupare in i skapelsen mysterier än någonsin tidigare. Gruppen var underbar, hängiven och seriöst arbetande med avancerad kabbala och alkemi. Vi öppnade tillsammans initiandernas portal och mötte graalen och arken…
Foto: Återhämtning efter en resa in i det mörkt skinande gudomliga mysteriet där tid och rum upphör och matrisens väv löser upp sig för att återskapas... I Paris i Flamels fotspår och genom den alkemiska drottningens visdom om de vises sten lades grunden för kommande transformationerna i Chartres. Vi vandrade labyrinten, höll alkemisk mässa i kapellet och lät Livets träd skapa den nya matrisen i katedralen. Genom madonnornas välsignelse kunde vi tränga djupare in i skapelsen mysterier än någonsin tidigare. Gruppen var underbar, hängiven och seriöst arbetande med avancerad kabbala och alkemi. Vi öppnade tillsammans initiandernas portal och mötte graalen och arken...

Väl hemma är det nu tid för återhämtning och vila efter en intensiv och underbar resa längs med hjärtats och Livets träds heliggörande väg. Sedan blir det till att vänta och se när den mörka pelarmadonnan som de nu har målat ljusare men som självklart bjuder lika mycket alkemisk kraft som tidigare kallar oss igen. Första gången i Chartres var jag bara nio år… Har varit i den svarta madonnans och Sophias tjänst sedan dess och långt före det… sedan begynnelsen… Helgande av pelarmadonnan

 

Den svarta Madonnan är en gestaltning av det gudomliga mörkret. Men det är en mörk mylla liktmprima materian som kan föda fram och skapa mirakulösa ting på jorden. Hon är lumen naturae – naturens ljus och själva gnistan i skapelsen. Den Svarta Madonnan är också urmatrisen i det alkemiska magnum opus – det stora arbetet, och genom att behärska hennes saltprincip kan alkemisten till slut med gudinnans hjälp föda fram de vises sten.

Den legendariske 1900-tals alkemisten Fulcanelli, skriver i sin bok Katedralernas mysterier, att den svarta Madonnan är en gestaltning av Gudmoder Isis innan tillblivelsen och innan solgudens strålar har bringat liv i skapelsens urägg. Fulcanelli tolkar henne som grundmatrisen till skapelsen och därifrån kommer orden mater/moder/materia.

Den mörka Madonnan under jord djupt nere i Chartres krypta, somFulcanelli lyfter fram, anses vara en efterföljare inte bara till tidigare madonnaskulpturer utan har också en druidförlaga i Virgo Paritura. Virgo Paritura gestaltar Modern på väg att föda fram det nya livet. Katedralen i Chartres är helt helgad den triumferande Modern och framfödandet av det gudomliga barnet. Ingen har någonsin tillåtits att begravas inom kyrkans heliga grund. Till Chartres kommer människor för att födas på nytt genom att med den Svarta Madonnans hjälp lösa upp den gamla matrisen och låtasig skapas på nytt.

Ur Akademins resekompendium

Tempelprästinnan 2014-09-10

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv