Den gudomligt feminina visdomsvägen

Mikael och draken

motsatsernas eldEfter ungefär en månads starka stridigheter mellan ont och gott, ljus och mörker och mellan Mikael och draken så firar vi i dag Mikaeli! Dagen då Mikael blir ett med draken i alkemin genom kärlekens oerhörda styrka. Vi ber därför om Mikaels välsignelse till alla som önskar denna dag!


 DrakenReflektera och ta gärna hjälp av ärkeängel Mikael för att syna dig själv och se vilken drake som behöver befrias och vilken drake som behöver fångas in och hanteras med kraft i ditt eget väsen. Först när drakarna är medvetliggjorda kan de transformeras, integreras och till slut älskas…

Mikael är Solens ärkeängel vars namn betyder ”han är lik Gud” eller den retoriska frågan ”vem är lik Gud?” Mikael har en given ledarroll bland ärkeänglarna och hjälper människan att hitta mod och styrka så att vi vågar stå upp för det vi tror på och leva i sanning utifrån vår djupaste essens – vår inre sol. Mikael är den enda ängeln i bibeln vilken omnämns som ärkeängel och är också den mest betydande ängeln inom kristendom, islam och judendom.

 Ärkeängel MikaelMikael avbildas ofta med ett draget svärd, som beskyddare av jungfru Maria mot en drake eller andra diaboliska aspekter. Ärkeängel Mikael är Guds viktigaste krigare och slåss för allt som är gott, hedervärt och rätt. Man kan åkalla Mikael som beskydd när man har att hantera vredesfulla krafter oavsett om de bor inom eller utom oss. Mikael är en kraftfull försvarare av det oskuldsfulla och det femininas kvalitéer och det finns många berättelser om hur han agerat som skyddande ängel. Mikaels svärd hjälper till att släppa de rädslor som begränsar människan och skölden skyddar mot hot och demoner. Mikael är också behjälplig med att rena platser från stagnerade och oförlösta energier och används ofta som en stark skyddande kraft vid ceremonier och ritualer. Mikael är också, liksom namnet förmedlar, den som bär på den mest fördolda hemligheten om hur människan kan bli likt en Gud.

Mikael genomborrar drakens hjärta

Mikael genomborrar drakens hjärta

När Mikaels svärd genomborrar drakens hjärta är det en alkemisk symbol för hur motsatserna, efter en eonisk kamp och rening, möts och förenar sig med varandra i ett bröllop som när det är fullbordat visar vägen till människans gudomliggörande.

Tempelprästinnan 2014-09-29

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv