Den gudomligt feminina visdomsvägen

Riddare i den heliga graalens tjänst

 vision av graalen

Sophiatemplet tillsammans med Alkemiska Akademin startar i augusti 2015 en ny 2-årig Graalsriddareutbildning. Under två år utbildas manliga och kvinnliga deltagare i den hemliga läran, ridderskapets dygder och den heliga graalens mysterier. En del av utbildningsmodulerna såsom örtalkemi, Sophias vishetstradition och kabbalans visdom om Livets träd sker i samarbete med Prästinneutbildningen. Katarina Falkenberg – grundare av Alkemiska Akademin och Sophiatemplets översteprästinna är huvudansvarig för utbildningen och undervisar tillsammans med Tommy Westlund medgrundare av Alkemiska Akademin. Sophiatemplets väktarprästinna Erika Dickmark ansvarar för logistik samt undervisar i helig geometri mm. Ett par moduler har gästlärare med specialistkompetens.

 

 Det förlorade paradiset - Lucifers fall

 SmaragdgraalenI legender menas graalen vara gjord av den gröna smaragd som föll ur Lucifers skinande diadem under fallet. Den mörka graalen är således en symbol för den förlorade helheten och den gyllene
graalen är den arketyp som läker splittringen mellan motsatserna. Den gyllene graalen föder fram det gyllene enhetsmedvetandet som fanns i kosmos under guldåldern, innan fallet.

När den gröna graalsstenen återförs till den uppstigna Lucifers diadem, så är det sinnebilden för att Lucifer är återintegrerad och skapelsen helad. Det är människans stora uppgift att återskapa denna helhet genom att uppenbara de sju inseglen. En ny stjärna kan då födas eller ett nytt solsystem skapas, med de två motsatserna dansande universums dans, i ett binärt solsystem.

 Graalriddaren möter Graalens änglar Graalens änglar beskrivs i legenderna om den heliga graalen som de änglar som motsade sig konflikten mellan ont och gott. De såg ingen motsättning mellan den kristna treenigheten med Mikael som företrädare och Lucifer som motståndare. De var emot själva tanken på en splittring av den ursprungliga enheten och helheten.Den graal som änglarna vaktade i Wolfram von
Eschenbachs (ca 1170 – 1220) graalssaga Parzifal är en graalssten. Det ger den en tydlig koppling till de vises sten i alkemin, som i sig förenar alla motsatser. Graalsänglarna håller fast vid den ursprungliga enheten i själva Gudsbilden och vakar över graalens coniunctio oppositorum.Graalens änglar beskrivs i Parzifal som:”de som inte valde sida
när Lucifer och treenigheten
kämpade – de änglarna
nobla och värdiga,
som var drivna att nedstiga till jorden
till denna samma sten.”
 Lucifera
Tempelprästinnan 2014-09-19
Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv