Den gudomligt feminina visdomsvägen

Månadsarkiv: oktober 2012

Solen och dess skugga.

Solens insegel är nu aktiverat på vårt Olympiska torn!

Det var som vanligt helt fullt i vårt lilla tempel när vi skulle ta oss an detta kraftfulla solsigill. Det blev 3 och en halvtimmes omvandlande av den mörka solen och arbete med att förstå och hela både urfallet och våra egna fall ur helhetens sol. Vad gör vi inte för att återskapa guldåldern!

Med hjälp av vår sol-ist Björns vackra flöjtoner hämtade från greve St Germain kompositioner och Maiers alkemiska mäterverk Atalanta fugiens, med alkemiskt bildspel bla baserat på Blakes bilder av Miltons storverk Det förlorade paradiset och läsning av Miltons verk sökte vi transformera solens mörka skugga.

EPIGRAM 45. Solen och dess skugga fullbordar verket.

 

EPIGRAM 45.

Solen, himmelens ljusa fackla, kan inte genomtränga

täta kroppar, på så vis hamnar halva jorden i skugga.

Denna skugga, fastän den tycks vara ett föraktligt ting,

Är mycket användbar för astronomerna.

Åt de Vise skänker Solen och skuggan mycket mer,

Då de fullbordar Konsten att göra guld.

Vi bjöd under kvällens andra akt in Solens musa Melpomene – som kan bringa oss tragedins renande katarsisupplevelse och sångens läkande balsam och lyssnade till hennes hymn till den gyllene solkonungen.

Genom avslutande praktiskt arbete med det mytiska gyllene skinnet och erövrandet av musans gåvor föddes slutligen den ljusa solen: Du är min konung, gyllene sol. Tänd med din låga, hjärtats ros, sjöng vi och drack Apollons solelixir.

 

När den svarta solen slutligen förenas med den ljusa solen i det alkemiska bröllopet enligt Smargdtavlans kod föds den röda solen då vi återvinner vårt förlorade paradis…vårt Arkadien… den Gyllene tidsåldern.

Avslutningsvis bjöd vi på mingel med god dryck och läckra ostar som pågick ända till den nya dagen…

 

I mitt fall…

fall…

fall…

tappar jag helhetens juvel

Jag fylls av en förtärande eld

och av egen fri vilja.

Jag kommer att kämpa.

Jag kommer aldrig ge upp…

 Förrän du åter är vid min sida.

Min längtan kommer aldrig att stillas…

Låt min kärlek bli den röda tråd

som för mig ut ur skapelsens labyrint.

Åter till Dig.

Jag ber dig Svarta Moder

Äkta din Himmelske Make.

Förena eder

Och föd mig på nytt.

Föd mig på nytt.

Låt mig åter bli hel

som visdomens juvel.

Text: Katarina Falkenberg

 

Din Faders sanne afbild, vare sig

Att du i sällhet dväljs och ljus af ljus

Framalstrar, eller långt från himlen, gömd

I köttsligt tabernakel, mensklig form,

I öknen vandrar; hvar du är, och i

Hvad skick, hvad ställning – städs uttrycker du

Guds Son, begåfvad med guddomlig kraft

Mot eftersträfvarn af din Faders thron,

Mot Paradisets tjuf! – För längese’n

Du honom slog och ned från himlen vrok

Med all hans här. Och nu du hämnat har

Betvingad Adam. och i det att du

Vann seger öfver frestelsen, du vann

Tillbaka ett förloradt Paradis.

Text: Miltons Det förlorade Paradiset

Tempelalkemisten 2012-10-19

Sophia & Logos

Hela Sophias visdomstradition som den har sett ut under 6000 år presenterades i går tillsammans med processalkemi och logosorienterad vetenskapsfilosofi på en fördjupad ledarskapsutbildning i den vanliga världen. Logos och Sophia i förening i det alkemiska bröllopet.  Sophia har bjudits att träda ut ur den hemliga kammaren…och hon går inte att stoppa…underbart! Måtte alla bli till filosofer… dvs älskare av Sophia.

Att söka visheten

Strålande och oförgänglig är visheten. Hon är lätt att se för dem som älskar henne, man finner henne om man bara vill söka.Längtar man efter henne ger hon sig först till känna. Den som söker henne om morgonen får kort väg, ty han finner henne sittande vid husets port. Att ha henne i tankarna är den högsta klokhet, och den som ligger vaken för hennes skull är snart utan bekymmer. Hon går själv omkring och söker upp dem som är henne värdiga. Vänligt visar hon sig för dem var de än går, hon möter dem närhelst de tänker på henne.

Ur Salomos vishet

Tempelprästinnan 2012-10-11

Sachiel – torsdagens änglakerub

Sachiel, vars namn betyder ”Guds täckning”, är torsdagens ängel och vaktar över Jupiters insegel.

Sachiels kan åkallas i förehavanden som rör finansiella, rättsliga eller sociala frågor. Liksom den gode konung Jupiter hjälper Sachiel till med allt som hör det goda riket till såsom att nå överflöd, ge till välgörenhet och skipa rättvisa.  Sachiel har en expanderande och upplyftande energi och lär oss att vara kraftfulla men samtidigt empatiska och givmilda mot andra.  Sachiel står även för inflytande, vidsynthet och respekt.

 Sachiel menas ibland vara ett namn för Tzadkiel. Sachiel håller Cheseds nådefulla sefira på Livets träd och ser till att barmhärtighet tillämpas i relation till både andra människor och gentemot skapelsen i sin helhet.

Sachiel tillhör keruberna och vaktar över antingen över första eller sjätte himlen. Keruberna har ofta rollen av väktare över Paradisets port, förbundsarken eller Guds tron. I Hesekiels bok beskrivs en vision av keruben med fyra ansikten av en människa, ett lejon, en tjur och en örn. Först i och med barockkonsten kom keruberna att gestaltas som nakna små knubbiga bebisänglar.

Sachiels sigill från Doktor Johannes Fausts Magia naturalis et innaturalis, oder dreifacher Höllenzwang.

Hymn/Bön till Sachiel

Sa-chi-el, Sa-chi-el, Sachiel.

Fyll mitt rike nu med välstånd och behag.

Sachiel, jag dig ber.

Tempelprästinnan 2012-10-04

Rafael – helandets ängel

Onsdagens ängel är Rafael vars namn betyder Gud läker. Rafael är läkekonstens ängel och åkallas vid olika former av healingarbeten.

I Tobits bok berättas hur Rafael fick i uppdrag att få Tobits syn tillbaka, samt att ge Sara, Raguels enda barn, som blev jagad av den onda anden Asmodeus, till hustru åt Tobias, Tobits ende son. När Rafael kom till Nineve, där Tobias familj bodde, gav Tobit Tobias uppdraget att hämta pengar som han hade insatta i Medien. Tobit sa åt honom att skaffa sig ett ressällskap, och då träffade Tobias Rafael, som sa sig vara Asarias, son till Ananias, och därmed av samma ätt som Tobit, som helst inte ville ha någon från någon annan ätt som ressällskap åt sin son. När de kom till floden Tigris träffade de en fisk som ville uppsluka Tobias, men denne lyckades slänga upp fisken på land. De åt upp fisken, men Rafael rådde Tobias att spara levern, gallan och hjärtat.

De kom till Saras föräldrahem, och Tobias fick henne till hustru.  Tobias förberedde sig inför bröllopsnatten genom att, efter Rafaels anvisningar, bränna lite av fiskens hjärta och lever, och lukten av detta höll Asmodeus borta från bröllopsgemaket. Rafael botade därpå Tobits blindhet med hjälp av gallan. Rafael avbildas med en fisk och en pilgrimsstav, vilken symboliserar beskydd.

I islam är Rafael den ängel som blåser i hornet som signal på att domens dag har kommit. Rafael förebådar därför den gamla världens och matrisens fall inför skapelsen av den nya världen och människan. Av det kan vi lära att domens dag inte är en process att frukta utan att den förebådar en ny helare värld och tid och därför övervakas och igångsätts av helandets ängel. Rafael menas också vaka över livets träd i Edens lustgård och är därmed beskyddare av det mysterier som rör de fullödiga krafterna som vi människor förlorade genom fallet. Genom samarbete med Rafael kan vi invigas i helandets konst på djupet och människan kan på så sätt återfå sin ursprungligt enhetliga prima materia och åter bli hel.

Tempelprästinnan 2012-10-03

Gabriel – måndagens ängel

GABRIEL

 

Gabriels element är vatten. Vädersträck – väster.

 Gabriel  är måndagens ängel vars namn betyder ” Guds styrka”.  Gabriel är den  ärkeängel som tros tjäna som sändebud från Gud. Gabriel är en av de tre namngivna änglarna i Bibeln, och framträder för första gången i Daniels bok, i samband med den babyloniska fångenskapen. Kristna och muslimer tror att han förutsade Johannes Döparens födelse och att han besökte Jungfru Maria och talade om för henne att hon skulle föda Jesusbarnet. Muslimer tror även att det var genom honom som Gud uppenbarade Koranen för profeten Muhammed. I judisk och katolsk tro är Gabriel Guds ärkeängel och främsta sändebud.

Enligt legender sägs också Gabriel vara födelsens ängel och vakar över barnet under hela graviditeten. Just innan de föds, rör han dem ovanför överläppen, så att de inte kan komma ihåg vad de lärt sig förrän de ska dö. Gabriels beröring skapar formen mellan överläppen och näsan.  

Gabriels signum är den vita liljan som symboliserar Marias renhet. Gabriel styr över den första himlen och ger människan hoppets gåva.

 

Bebådelsen beskrivs i Lukasevangeliet 1:26–38.

Budskapet till Maria om Jesu födelse26I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. 27Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. 28Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” 29Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. 30Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. 31Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, 33och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” 34Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” 35Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.36Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. 37Ty ingenting är omöjligt för Gud.” 38Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Tempelprästinnan 2012-10-01

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv