Den gudomligt feminina visdomsvägen

Månadsarkiv: oktober 2016

Madonna – ny bok

 

Madonna

Fick denna fina bok – Madonna – med posten i början av veckan.  Den handlar om Madonnans tradition utifrån ett konstnärligt perspektiv och det för många bortglömda arvet från Maria, Sophia och våra förmödrar.

Prästinnan är själv intervjuad om Sophia och det heligt feminina i boken… Den fantastiske radio-makaren Eric Schüldt och Ebba Witt-Brattström mfl har också bidragit med kapitelintervjuer…

 Min intervju

Om boken:

Vårt mångtusenåriga kvinnoarv har blivit undanträngt och glömt. I boken Madonna talar mödrarna och gudinnorna igen. De kommer till liv som symboler för kraft, sexualitet och visdom. Här reser sig kvinnan i sin fullhet, inte förminskad och nedvärderad av patriarkala normer.

Madonna följer den nutida kvinnans rötter i mytologi, politik och historia. Det fanns en tid då talet 13 var en kvinnlig symbol, ett lyckotal, ormen en kraftsymbol förknippad med den kvinnliga gudomen och då fredagen var en lyckodag, bästa dagen för giftermål.

Genom konstnären Lena Lerviks skulpturer gestaltas en dold berättelse i ord och fotografi. Hennes sökande bakåt i historien liknar en upptäcktsresa. Här framträder en jordad madonna, en fast förankrad modersbild. Möt den Stora modern, Jungfru Maria och gudinnorna Isis, Artemis och Ishtar.

 

 Lena Lerviks skulptur på KB

 

Elva aktuella tänkare och debattörer belyser och utvidgar temat. Vad säger genusvetaren, idéhistorikern, prästen, socialantropologen, psykoanalytikern?

Fotografier och teckningar av Ewa Stackelberg och text av Ingela Bendt.

Ingela Bendt har tidigare gett ut bland annat Ett hem för själen Ellen Keys Strand, Refugium trädgård som tillflykt och Skilsmässa ritualer vid separation.

Ewa Stackelberg arbetar med utställningar och böcker. Hon har bland annat gett ut Berättelse för levande och Fotogram fotografi utan kamera.

Ingela, Eva och Lena LErvik

I onsdags kväll var det en härlig Releasetillställning på KB! Det bjöds på gott tilltugg och gott vin. Skönt med ett avbrott i allt mitt eget bokskrivande och mysteriespelsarbete.  Boken bör ha nått handeln nu, så passa på och köp ett exemplar av denna konstnärliga och gudinnerliga bok!

Katarina på KB

Kvällen avslutades med en festmiddag på Prinsen med maken! Nu är jag åter redo för att ta mig an terminens alla stora och små mysterier och projekt!

 Prinsen Prinsen

Tack till Ewa-Maria Roos och Torkel för era foton som jag lånat!

Tempelprästinnan 2016-10-15

 

Initiationens essens på Hjärtats väg

 Hjärtats transformation

 

Detta är  essensen av alla invigningar… för oss på Sophiatemplet

OM INVIGNING
Den enda invigning som jag predikar och som jag söker med hela min själs eld, är den, varigenom vi kunna intränga i Guds hjärta och komma Guds hjärta att intränga i oss, för att där ingå ett oupplösligt äktenskap, vilket gör oss till vår gudomlige Återställares vän, broder och brud. Det finnes för oss intet annat mysterium för att komma till denna heliga invigning, än att vi mer och mer nedsänka oss i vår varelses djup och icke förr släppa taget, än vi hava lyckats därur frambringa den levande och levandegörande roten; emedan då alla de frukter, som vi efter vår art bör bära, på naturligt sätt skola framgå i oss och utom oss, så som vi se att detta sker med våra jordiska träd, emedan de äro fästade vid sin särskilda rot och icke upphöra att därur draga sin saft.

Utdrag från Saint-Martin, den okände filosofen. Hans lif och tankar (svensk utgåva 1873) ur Hjärtats alkemi

 Guden och gudinnans hjärta i Saint-Maximin

Ja, det är viktigt att uttala detta för mig som Översteprästinna i Sophiatemplet, vilket inte betyder att jag är över någon annan Prästinna utan det är en yrkestitel motsvarande VD i Templet. Man kan ge verktyg, förmedla insikter och tradition och öppna upp för möjligheten till invigning men förbundet görs mellan var och en och gudomen.

 Det alkemiska bröllopet

Det är mitt hjärtas Sanna väg, att hjälpa människor att transformeras för att de ska kunna förena sig med gudomen i både ljus och mörker, i kvinnligt och manligt och i alla dess facetter. Min väg är alkemistens väg där alla motsatser omfamnas som komplementära principer för att sedan kunna förenas i ett alkemiskt bröllop i hjärtats mest heliga kammare. Det är en väg som man möter mycket motstånd på och bör kunna härbärgera mycket tryck och hetta, men för mig finns ingen annan väg och det är också en väg med de största av gåvor och full av kärlek. Hjärtats väg leder till en enhetsmystik där Gud och människa blir ett enda hjärta i det heliga brudkammarmysteriet.

 Hjärats eld och näring 14729322_1312348898797568_590434216258738314_n

LÄNGS MED HJÄRTATS väg finns en röd tråd som för människan in mot centrum av det egna väsendet under resan genom jordelivets vindlande och ofta snåriga livslabyrint. Den röda tråden vävs av kärlek, mod och tålamodig visdom och har utvecklats och förvaltats av de som älskar Sophia – de sanna filosoferna. De som av hela sitt hjärta och ofta med livet som insats eftersökt en hjärtats apokalyps, där pansarhårda kluster av vrede, rädsla och ignorans faller av så att hjärtat kan flamma upp av en helig eld och skina som ett klart ljus i mörkret. Genom var och ens egen kontakt med Ariadnes röda kärlekstråd kan vi knyta an till olika tidsepokers uttryck och kunnande av hjärtats väg och låta dem inspirera oss att själva utforska vårt eget hjärtas dolda kammare.

Hjärtats alkemi

Ingående beskrivningar och mentalt filosoferande kan aldrig fånga djupet av hjärtats heliggörande enhetsmystik. Endast det egna uppenbarandet av hjärtats transformativt explosiva kraft och välsignelse kan famna det evigas bröllop med den timliga människans natur inne i det heligaste av rum. För i djupet av hjärtats brudkammare sker den mest heliggörande alkemin då gudom och människa blir till ett enda rosenprytt och flammande hjärta. Ur: Hjärtats alkemi – Den hemliga och uppenbarade läran

 Flammande hjärtan i Saintes Maries de la mer

Tempelprästinnan 2016-10-15

Det alkemiska bröllopet

Länk till Alkeminas blogg här:

MYSTERIESPEL – DET ALKEMISKA BRÖLLOPET

MAGI ALKEMI , NATURENS LJUS

 Alkemina har arbetat intensivt med Alkemiska Akademin inför höstens urpremiär på Rosenkors Alkemiska Bröllop den 25 november i Ytterjärna Kulturhus!

Mysteriespelet är en fri tolkning av boken som låter alla närvarande i Kulturhusets vackra tempelrum, själva gå igenom det alkemiska opusets förvandlingsprocesser av födelse, död, bröllop och återuppståndelse likt Fågel Fenix. Vårt initiatioriska mysteriespel är en dramatisk Rosenkorsritual fylld av alkemisk praktik, musik, sång, film och dans.

 I helgen filmade vi med Deidre Gejel i spetsen ute vid Häringe slott och på vårt landställe Sund i närheten. Vilka vackra eteriska färger söndagen bjöd på när vi filmade videoscenografin till mysteriespelet… Vår förhoppning är att det kommer bli fina bakgrunder med slott och naturens ljus. Om vi får fram en bra projektor förstås eftersom Kulturhusets projektor är mycket bildsvag sägs det!

 Till vår oerhörda glädje fann alkemisterna också det Gyllene Skinnet som är så viktigt för vårt drama… Och för det alkemiska Opus Magnum i din helhet.

Förra veckan hade vi kollationeringen till mysteriespelet efter flera veckors arbete med att sätta samman ett manus där vi sökt fånga essensen i hela boken och den djupa alkemiska mystiken.

Kollationeringen blev mycket lyckad och vi läste igenom hela vårt nyskrivna manus. Akademin har samlat experter, föregångare och ledare inom rosenkorstraditionen, katarvisdomen, sophiatraditionen och den alkemiska visdomen och typecastat dem i rollerna… Det kändes helt rätt och fantastiskt med en grupp med så mycket erfarenhet och samlad visdom! Ser mycket fram emot vad detta kan bringa för frukt under höstens mysteriearbete… och därtill musik, film och dans.

Under veckan höll jag också på Sankt Mikaels dag en imagination kring det alkemiska bröllopet som blev en sannerligen fascinerande afton med flera vänner jag känt sedan jag var liten och i ungdomen och framåt… tills nu… Vi förenade själens motsatser såsom det goda och det onda barnet och vår inre Konung och Drottning mm. Det blev ett alkemiskt bröllop mellan dåtid, nutid och framtid på så många plan. Vi avslutade med andens förening med materian genom Mikael och Draken.När Mikaels svärd genomborrar drakens hjärta är det en alkemisk symbol för hur motsatserna, efter en eonisk kamp och rening, möts och förenar sig med varandra i ett bröllop som när det är fullbordat visar vägen till människans gudomliggörande.

Arbetet med Det alkemiska bröllopet fortskred i går med att alkemisterna tillsammans med katarexperten Göran Fant, som är Christian Rosencreutz i vårt Mysteriespel, var ute i Järna för första mötet med musikerna som kommer sätta samman en kongenial musik och klangvärld till vårt drama. Det var ett mycket inspirerande första möte som verkligen gav mersmak och jag ser fram emot att förena dessa överjordiska och underjordisk toner med vårt Stora Verk!

Mysteriespel – Rosenkors Alkemiska Bröllop

Urpremiär fredagen den 25 november, 19.00 i Järna Kulturhus stora scen.

Alkemiska Akademin av och med Katarina Falkenberg och Tommy Westlund, samt en gedigen rolllista tolkad denna kväll av Rosenkorsare, magiker, mystiker, musiker och dansare.

Det mystika dramat levandegör den eviga visdomen om hur Rosen förenas med Korset genom den heliga konsten.
Mysteriet utgår från den heliga sju-talets transformation där människan genom de sju planetdagarnas process blir en riddare av den gyllene stenen som anspelar på alkemins fullbordan i de vises sten.

 Själv kommer jag att agera Jungfru Alchimia också kallad Virgo Lucifera som inviger Christian Rosenkors i det alkemiska bröllopets mysterier tillsammans med Hermes och det Kungliga hovets alla gestalter. En bild av henne på tronen ses ovan. Jag agerar också som ängeln som bjuder in till bröllopsfesten…

Så jag vill härmed bjuda in just dig i dag till Det Alkemiska Bröllopet:

”I dag, i dag, i dag

är Konungens bröllopsdag
Om Du därtill är född
och utkorad av Gud
skall Du till berget gå
Där, där tre tempel stå,
där skall Du festen skåda…”
Brudgum och Brud

Så lyder också inbjudan som Christian Rosenkors fick till bröllopet i berättelsen ”Die Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz anno 1459” utgiven 1616 och som nu firar sitt 400 års jubileum!

Biljett till Mysteriespelet kan bokas under länken till Ticketmaster (200 kr):
http://www.ticketmaster.se/event/mysteriespel-biljetter/438991

Beställ också gärna den festliga buffén i direkt anknytning till Mysteriespelet
För vegetarisk buffé tillkommer 200kr + 100kr (1 glas vi och kaffe.

Anmälan till buffén kan tyvärr inte göras på Ticketmaster utan görs via www.antroposofi.nu som också nås per telefon: 08-554 30 200 alt 220

Mysteriespelet öppnar upp ett stort 3-dagars firande kring Christian Rosencreutz Alkemiska Bröllop och program och bokning för alla dagarna finns görs här: http://kulturhuset.nu/wp-content/uploads/2016/08/Rosenkreuz-seminarium-161130FINALtryck.pdf

Mysteriespelet är en fri tolkning av boken som låter alla närvarande i Kulturhusets vackra tempelrum, själva gå igenom det alkemiska opusets förvandlingsprocesser av födelse, död, bröllop och återuppståndelse likt Fågel Fenix.Vårt initiatioriska mysteriespel är en dramatisk Rosenkorsritual fylld av alkemisk praktik, musik, sång, film och dans. Missa inte detta för det kan dröja minst 400 år till nästa chans!

 monas hieroglyfica

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv