Den gudomligt feminina visdomsvägen

Initiationens essens på Hjärtats väg

 Hjärtats transformation

 

Detta är  essensen av alla invigningar… för oss på Sophiatemplet

OM INVIGNING
Den enda invigning som jag predikar och som jag söker med hela min själs eld, är den, varigenom vi kunna intränga i Guds hjärta och komma Guds hjärta att intränga i oss, för att där ingå ett oupplösligt äktenskap, vilket gör oss till vår gudomlige Återställares vän, broder och brud. Det finnes för oss intet annat mysterium för att komma till denna heliga invigning, än att vi mer och mer nedsänka oss i vår varelses djup och icke förr släppa taget, än vi hava lyckats därur frambringa den levande och levandegörande roten; emedan då alla de frukter, som vi efter vår art bör bära, på naturligt sätt skola framgå i oss och utom oss, så som vi se att detta sker med våra jordiska träd, emedan de äro fästade vid sin särskilda rot och icke upphöra att därur draga sin saft.

Utdrag från Saint-Martin, den okände filosofen. Hans lif och tankar (svensk utgåva 1873) ur Hjärtats alkemi

 Guden och gudinnans hjärta i Saint-Maximin

Ja, det är viktigt att uttala detta för mig som Översteprästinna i Sophiatemplet, vilket inte betyder att jag är över någon annan Prästinna utan det är en yrkestitel motsvarande VD i Templet. Man kan ge verktyg, förmedla insikter och tradition och öppna upp för möjligheten till invigning men förbundet görs mellan var och en och gudomen.

 Det alkemiska bröllopet

Det är mitt hjärtas Sanna väg, att hjälpa människor att transformeras för att de ska kunna förena sig med gudomen i både ljus och mörker, i kvinnligt och manligt och i alla dess facetter. Min väg är alkemistens väg där alla motsatser omfamnas som komplementära principer för att sedan kunna förenas i ett alkemiskt bröllop i hjärtats mest heliga kammare. Det är en väg som man möter mycket motstånd på och bör kunna härbärgera mycket tryck och hetta, men för mig finns ingen annan väg och det är också en väg med de största av gåvor och full av kärlek. Hjärtats väg leder till en enhetsmystik där Gud och människa blir ett enda hjärta i det heliga brudkammarmysteriet.

 Hjärats eld och näring 14729322_1312348898797568_590434216258738314_n

LÄNGS MED HJÄRTATS väg finns en röd tråd som för människan in mot centrum av det egna väsendet under resan genom jordelivets vindlande och ofta snåriga livslabyrint. Den röda tråden vävs av kärlek, mod och tålamodig visdom och har utvecklats och förvaltats av de som älskar Sophia – de sanna filosoferna. De som av hela sitt hjärta och ofta med livet som insats eftersökt en hjärtats apokalyps, där pansarhårda kluster av vrede, rädsla och ignorans faller av så att hjärtat kan flamma upp av en helig eld och skina som ett klart ljus i mörkret. Genom var och ens egen kontakt med Ariadnes röda kärlekstråd kan vi knyta an till olika tidsepokers uttryck och kunnande av hjärtats väg och låta dem inspirera oss att själva utforska vårt eget hjärtas dolda kammare.

Hjärtats alkemi

Ingående beskrivningar och mentalt filosoferande kan aldrig fånga djupet av hjärtats heliggörande enhetsmystik. Endast det egna uppenbarandet av hjärtats transformativt explosiva kraft och välsignelse kan famna det evigas bröllop med den timliga människans natur inne i det heligaste av rum. För i djupet av hjärtats brudkammare sker den mest heliggörande alkemin då gudom och människa blir till ett enda rosenprytt och flammande hjärta. Ur: Hjärtats alkemi – Den hemliga och uppenbarade läran

 Flammande hjärtan i Saintes Maries de la mer

Tempelprästinnan 2016-10-15

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv