Den gudomligt feminina visdomsvägen

Månadsarkiv: mars 2016

Vårens pånyttfödelse

 Dagjämning i Chichen Itzae

Firar vårens dagjämning med het bastu hemma som bränner bort vinterns fukt och kyla i kroppens tempel. Till Lisa Gerrards enigmatiska sång… som åtföljs av Arvo Pärt. I värmen i mitt lilla bastutempel minns jag en dagjämning som jag var om i Mexico för 20 år sedan när Kukulkan – den befjädrade ormen – vandrade ner längs med pyramiden i Chichen Itzae… Helt utmojordiskt och mycket magiskt. Läs mer på bloggen Alkeminas mirakel:

VÅRENS PÅNYTTFÖDELSE

Tempelprästinnan 2016-03-21

 Alkemiska påskägg

Vishetens tempel

VISHETENS TEMPEL MED DEN LEVANDE GRAALEN

 

Alkemisten har denna månens dag en lugn och reflekterande återhämtningsdag efter helgens fullmatade Graalriddararbete… Väcks på morgonen av DHL som vill leverera paket och till min glädje är det mina klänningar som jag beställt inför kommande festligheter. Måste vara den välgörande försynens omsorg som gör att jag för en gång skull är hemma och kan ta emot bud och att klänningarna faktiskt passar perfekt… Tacksam inte bara över att leva i de stora mysterierna utan också för det vanliga livets små gåvor…

Graalriddarutbildningens modul 4 blev en kraftfull och innerlig manifestation av det esoteriska traditionernas stora skatter. Osirismysterierna, Förbundsarken hemlighet, tempelridddarnas skatt, Vishetes tempel och den alkemiska änglamerkurens hexagram uppenbarades och realiserades.

Lördagen vigdes åt arbete med det heliga sjutalet och änglarnas uppenbarande – allt för att genom en uppstigning i Olympens torn där vi erhåller vårt azoth och kvintessens kunna smida vårt ridderliga svärd i de sju filosofiska metallernna.

 Under söndagen började vi morgonen med manifestationen av vårt riddarsvärd. Därefter hade vi fokus på uppbyggandet av Salomos tempel helgat visheten! Vi fördjupade oss i de traditioner som både förvaltat, försvarat och utvecklat den hemliga läran om det odödliga självet och corpus glorificatum men synade och den triad av motståndskrafter som skövlar templet.

Ur Salomos vishet

2Hon blev mig kär; jag valde henne i min ungdom
och strävade efter att göra henne till min brud.
Jag greps av åtrå efter hennes skönhet.
3Hon lyser med sitt höga ursprung, ty hon lever hos Gud,
och världsalltets härskare älskar henne.
4Hon är ju invigd i Guds kunskap
och tar del i hans verk.
5Om rikedom är något att sträva efter i livet,
vad är då värdefullare än visheten som frambringar allt?
6Om klokhet kan uträtta något,
vem i världen är då en större konstnär än hon?
7Och om någon älskar rättfärdigheten,
så är det genom hennes mödor som dygderna kommer:
hon lär ut måttfullhet och klokhet,
rättrådighet och mod –
det bästa en människa kan äga i livet.
8Och skulle någon därtill längta efter lärdom,
så känner hon det förflutna och kan förutse framtiden.
Hon förstår sig på tänkespråk och kan lösa gåtor,
tecken och under känner hon till på förhand,
och hon vet hur tider och skeden skall sluta.
9Henne föresatte jag mig alltså att föra hem och leva med,
ty detta visste jag:
Med sina råd skall hon ge mig framgång,
hon skall uppmuntra mig i bekymmer och sorg.
10Tack vare henne får jag ära bland människorna,
redan som ung blir jag hedrad i de gamlas krets.
11Jag kommer att visa skarpsinne som domare
och bli beundrad av de mäktiga.
12De skall vänta när jag är tyst
och lyssna när jag yttrar mig,
och om jag talar länge skall de tiga vördnadsfullt.
13Tack vare henne får jag odödlighet,
jag lämnar ett outplånligt minne åt kommande släkten.

Efter lunch fortsatte vi med ett helt unikt alkemiskt arbete kring Salomos hexagram och planeternas insegel för att åter bygga upp det mänskliga templet så att den ursprungliga ängelns krafter kan inkarnera. Vi konsekrerade templet och arken med Isis ritual så att graven kan transformeras till en levande graal fylld av den förlorade etern… Alkemisterna med vänner firade senare helgens fullbordade arbete på grekisk restaurang där vi bjöds av personalen på Salomos sigill fyllt av kvintessensens heliggörande choklad.

Tack till alla våra riddardeltagare för initierat och själfullt arbete i en respektfull och hjärtligt fin samvaro och graal! Nästa modul är den efterlängtade örtalkemin i augusti men många av oss möts innan dess på Hjärtats alkemiworkshop, orakelaftonen och vårens höjdpunkt – den alkemiska resan till Marseille och Saintes Maries de la mer mm som i år passande nog har den levande graalen som tema!

Helgad vare

Logos och Sophia,
Osiris och Isis
Horus och Hathor
Hermes och Maria
Salomo och Drottning Saba
Riddaren och Jungfrun
i makrokosmos
och i mikrokosmos
och inom oss alla
Amen

Länge leve graalen och dess riddare!

Tempelprästinnan 2016-03-14

Mutiplicatio

MULTIPLICATIO

 I dag har alkemisten multiplicerat alkemiska elixir under en magisk eftermiddag på landet…

Det har under en tid varit lite tomt med elixir på Akademins hyllor men nu finns många favoriter snart åter.

Det omtyckta och poetiska elixiret Sagas skaldekonst som jag preparerat med assistans av min egen Saga finns nu åter i ett par dyrbara exemplar.

Kunskapens träd är ett annat unikt elixir som för oss åter till Arkadiens frukter och som beretts på Frankrikes mest heliga och alkemiska platser och där också konsekrerats ceremoniellt. Läs fortsättningen på bloggen: http://nouw.com/Alkemina/multiplicatio-23805264

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv