Den gudomligt feminina visdomsvägen

Månadsarkiv: februari 2011

Quan Yin

Dagens gudinna på Templet – Quan Yin – nådens och medkänslan gudinna. Hon som hör och ser vår männskliga klagan och stannat i vår jordesfär som en Boddhisatva för att bistå oss med sin helande nåd. Oändligt tack!

Tempelprästinnan 2011-02-18

Hjärtats apokalyps

Sophiatemplet firade alla hjärtans dag med ett avancerat arbete för att skapa en hjärtats apokalyps där de mörka dimslöjorna avtäcktes vårt hjärtas inre kammare. Vi  renade och tände upp våra sju planetsigilll  under den inledande meditationen med klangstavar. När de mörka planeternas oupplysta medvetanden tändes upp kunde vi kretsa dem in mot solens centrum och där tända hjärtats insegel liksom bilden nedan visar. I  alkemisk/teosofisk tradition  gestaltas det som sju planetära krafter som styr den förmörkade och ännu inte upplysta människan.

Det alkemiska arbetet med att rena de sju inseglen från begränsande och demoniska aspekter motsvaras i  Bibeln av att Maria Magdalena blir Jesus lärjunge efter det att Jesus ska ha drivit ut sju demoner ur henne. De sju demonerna är i den esoteriska traditionen där Maria Magdalenas hemliga lära är inbegripen, de mörka ännu inte upplysta energicenter som knyts an till de sju klassisk planeterna i alkemin. De sju demonerna är de sju oupplysta chakrorna i österländsk tradition och de sju stängda inseglen i Johannes Uppenbarelse­bok. Dessa sju demoner är de arkontiska krafter som verkar i demiurgens tjänst inom gnosticismen och som fjättrar Sofia i materian efter hennes fall.

Människans väg till gudomliggörelse består till stor del av att rena dessa sju medvetanden från rädslor så att de kan frigöras från sina demoniska/begränsande aspekter och sedan tändas upp likt de sju inseglen i Uppenbarelseboken. Sophiaprästinnans och alkemistens arbete med de sju planeterna består i att befria människan från de mörka planeternas begränsande ödesbestämning, så att den gudomliga försynen kan vägleda  människan så att hon därigenom kan bli en gudomlig medskapare. 

När de sjunde inseglet öppnas kan brudgummen förenas med sin brud och då skapas den nya människan likt Maria Magdalena eller likt Sofias barn i Uppenbarelseboken. Den teo/teasofiska människan föds då på nytt. Människan lyser av egen ljuskraft och Sophias stjärna strålar klart inom oss. Vårt hjärta gläds och firar i kärlek när det sjunde inseglets uppenbaras genom kärlekens apokalyps.

 

Efter den inledande djupmeditationen med våra sju insegel övergick vi under alla hjärtan aftonen till att fira en gudinnetjänst där vi helade och heliggjorde allas våra hjärtan. I slutet av kvällen bjöd vi ut vår hjärtekraft till Moderjord och de platser där det just nu behövdes mycken hjärtlig läkekraft.  Vi började med Egypten dit vi också sände en förhoppning om att kärleks gudinnan Isis – tronens bärarinna skulle återfå sin roll i det egyptiska samhället. För att det i diktaurens efterföljande kaos i Egypten ska kunna föda fram en ny demokrati måste det heligt femininas värde stärkas både där liksom  i den resterande arabvärlden dit vi också lät sprida vårt hjärtas kraft. Sist men inte minst sände vi vårt helande hjärta ut över resten av Afrika där vi framförallt gav kraft åt lemlästade  kvinnor och barn.

Sophiatemplets prästinnor tackar alla som var med denna afton och firade Hjärtat i oss alla.

Tempelprästinnan 2011-02-17

Svarta Jaguaren

Prästinnorna vid templet arbetar sedan en tid tillbaka med svarta jaguarens kraft. Själv initierades jag i den svarta jaguarens magi under min resa till Mexico 1996 då jag bla besökte Uxmal pyramidområde där jaguarens tron står nedanför den enastående Magikers pyramid.

 Under hösten fyllde jag på kraftreserven  genom ett besök i Mexico vid Ek Balam – Svarta  Jaguarens pyramid. Pyramidområdet upptäcktes 1997 och är under rekonstruktion. Den stora pyramiden på bilden har häpnadsväckande fenomen i form av Mayaänglar eller bevingade människor som inte finns upptäckta någon annanstans i Mexico. Den nya människan kanske…

När man vandrar upp längs den branta pyramiden så öppnar sig en stor jaguarkäft  upp från pyramidens innandöme en 2/3 dels färd upp mot toppen. På plats där uppe med mitt jaguarelixir i handen kunde man få tydliga visioner av gamla tiders jaguarpräster och prästinnor. Stående med jaguarens gap i ryggen har man en häpnadsväckande vy över djungeln och andra pyramider.

Jag besökte också Isla de mujeres – kvinnornas ö- där jag bodde på Na balam – Jaguarens hus där en jaguarpräst på väg att omvandlas mötte mig vid ingången.

Den svarta jaguaren hjälper oss att färdas tryggt i vårt inre mörka landskap och jaguaren är också mästare på att ta sig fram i ogenomtränglig terräng. Mig  har den ofta hjäpt vid traffikstockningar när jag har bråttom och ska med flyget. De senaste året har jag arbetat med att ta fram ett elixir med Svarta Jaguarens kraft för att underlätta för andra människor att arbeta med den magiska jaguarens förunderliga energi. Jag har också gjort linnen som handmålats alkemiskt och som är stärka med jaguarens magi i form av den franska liljan.

Iamyou’s nya höstkollektion bär motivet av den franska liljan (motsatsernas förening) och förenar den transformerande och beskyddande magin hos den svarta jaguaren med kärleken och styrkan i alkemins bevingade lejon.  Alla plagg är alkemiskt skapade och handmålade i flera lager så att du som bär det ska kunna uppleva dess inneboende magi och helande kraft.

Alkemiska Akademins elixir

  •  Svarta jaguarens elixir – Verkar styrkande och ger dig kraften att gå bortom dina rädslor och färdas säkert och snabbt på din missions utvalda väg.     

Användning: 3 droppar i lite vatten drickes när du önskar kommunicera med den Svarta jaguaren. Användes med fördel under meditation där du söker kontakt med din inre jaguarkraft .

Du kan beställa den Svarta Jaguaren och andra elixir via hemsidan eller inhandla dem på vår evenemang. Linnen finns också till försäljning på Gotlandsgatan 74

 

Må Ix Chel – jaguar och regnbågsgudinnan – Mayafolkets egen Sophia bistå oss alla med sina helande krafter!

Tempelprästinnan/110208

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv