Den gudomligt feminina visdomsvägen

Månadsarkiv: december 2013

Hela din eteriska kropp

 Eterkroppens plasma, bild avav Alex Grey

 

I dessa ofta stressiga tider när det nalkas mot jul och vi så här i slutet av en termin använder vår sista krafter inför en förhoppningsvis skön ledighet, vill jag tipsa om att hämta god näring inte bara till vårt fysiska tempel men också till eterkroppen. Eterkroppen är skapad av kvintessensens livgivande materia och är blåkopian till vår fysiska kropp. Den hämtar sin kraft från solen och eftersom vi inte känner så mycket av den under vår mörka årstid så försvagas även vår eterkropp härigenom.  Den eteriska kroppen kan emellertid renas med avkopplande bad med eteriska dofter samt musik som påminner oss om de himmelska harmoniernas sfäriska musik.

Isis och Nephtys helande portalEterkroppen är ofta delvis fragmenterad och förlorad liksom exempelvis de egyptiska mysterierna om Osiris död åskådliggör. Den saknar således delar som vi med gudinnan Isis hjälp åter kan finna, föra samman och heliggöra. På så vis föds vi på nytt igen när den helade eterkroppen förenas med den heliggjorda astralkroppen, dvs Osiris förenas med isis och framföder det gudomliga barnet såsom Horus eller det Kristusbarn som vi firar inkarnationen av i juletid. Ett lästips för julens mysterier är The Passion of Isis and Osiris : A union of Two Souls av Jean Houston.

the-passion-of-isis-and-osiris-a-union-of-two-souls

Mytologiskt kan vi också se som att vi återfår  Livets träds krafter och dess fullkomliga eter som vi förlorade genom utträdet ur Paradiset.

-Botticelli_

För att åter hämta hem dessa förlorade delar av oss själva och få tillgång till dessa ursprungliga eteriska krafter kan vi låta gudinnan Isis, Maria eller Sophia, som i sig själv bär kvintessensens heliggörande energi, vägleda oss i dessa djupa mysterier. Med hennes hjälp kan vi själva bli den graal som föder fram det gudomliga barnet.

Vi kan med hjälp av vår egen gudsgivna skaparförmåga -imaginationen – söka kommunicera med gudinnan så att hon kan lysa upp vägen och bringa kärlek och visdom till processen. Med gudinnans kraft kan vi söka återerövra den eteriska graalen som aldrig sinar eftersom den hämtar sin eterdagg direkt ifrån urkällan.

Sangreal

 

Vi kan också ta hjälp av de rike som lever i eterns element och som har expertisen i att rejuvenera eterkroppen – Älvornas rike. Det kan ske ute i vår natur som ännu inte gått in i vintervila eller i den inre trädgården om du befinner dig mitt i stan. Så vandra in i dig sjäv och ut i din trädgård och sök kontakt med exempelvis Älvornas drottning så kan underbara helandeprocesser ske och eterkroppen mycket snabbt rejuveneras! Lycka till!

304px-Falero_Luis_Ricardo_Lily_Fairy_1888 637px-Johann_Heinrich_Füssli_058 Queen-Mab..a-fairy-Queen the_fairy_queen_edmund_dulac

Tempelprästinnan 13-12-19

Maria Magdalenas hieros gamos

 

Maria Magdalena i Gorge de Galamus

Maria Magdalena omnämns knappast i bibelberättelserna om Jesu verksamhet, men man kan anta att hon hade en avgörande betydelse i hans livsgärning med tanke på den framstående roll hon hade vid de stora händelserna vid slutet av Jesus liv. Man behöver inte ha allt för livlig fantasi för att i henne se en forntida gudinna klädd i kristen tappning.

Om vi betraktar Maria Magdalena ur ett gnostiskt perspektiv så vidgas bilden av henne oerhört. I de gnostiska evangelierna såsom Filipposevangeliet, Tomasevangeliet, Pistis Sophia och evangeliet som bär hennes namn – Marias evangelium, framträder hennes gudinneaspekt och motpart som en feminin Kristusaspekt, väldigt tydligt. Gnostiker och katarer såg Maria Magdalena som Jesu följeslagare och den största aposteln av dem alla. Tidiga kristna omtalade henne som Kristus brud och hon har rollen av gudinna och motpart till den manliga gudsaspekten på jorden. Maria Magdalena är gudinnan Sofia inkarnerad och reintegrerad och hon intar rollen som Jesus feminina Kristusflamma som gör att gnosticismen helhetliga pleroma kan upplevas på jorden. Tillsammans firar de hieros gamos – guden och gudinnans förening, som också utgör ett av de gnostiska sakramenten och som döljer sig bakom det så kallade brudkammarmysteriet.

Det gudomligt feminina/Sophia och maskulina/Kristus existerar också inom varje människa vilket gör att vi alla har en möjlighet att med Maria Magdalenas hemliga läras praktiserande kan träda in i brudkammaren. Men det är endast de enade som kan träda in…

 Kilmore CMaria Magdalena och Jesus i Kilmore Church, Dervaig, Isle of Mull

Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud. Några blev förargade och sade till varandra: ”Vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än trehundra denarer att ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

Text: Markusevangeliets fjortonde vers
Bild: Ovan högaltaret i Maria Magdalenas kyrka i Rennes le Chateau där det är Jesus fötter som tvättas/smörjes.

 Smörjelsen med heligt balsam

Tempelprästinnan 2013-12-10

Svarta Madonnan

 Notre dame de Marceille

Det blir den Svarta Madonnan av Marceille som denna gång öppnar vårens alkemiska resa till syfrankrike i maj och som inviger oss i hennes mörka men också gyllenskimrande hemligheter. Vi kommer här tränga djupt in i prima maters och Svarta Isis mysterier bortom slöjan. I denna hemlighetsfulla kyrka finns också förbundsarken gestaltad – arken som i alkemin just rymmer gudinnans/ Schekinas skaparmateria.  I kyrkan kommer vi ceremoniellt arbeta med förbundsarkens skaparmateria (den finns avbildad på en av medaljongerna och vissa tror att den kan ha funnits i dolda valven under kyrkan en gång i tiden) Vi knyter här an till de mysterier som förmedlades av kung Salomon och drottningen av Saba när vi söker uppenbara Arken.

Förbundsarken i Limoux

Vi kommer också att besöka gudinnans helande källa som sägs läka synen och även öka vår möjlighet till att se gudomliga visioner…

Vi hoppas detta blir en helt magisk och makalös start på denna alkemiska pilgrimsresa in i den levande gudens hemliga väg som avslutas med  hans kröningen av gudinnan. Det alkemiska bröllopets väg!

Gudinnans kröning

 

 Notre dame de confession MarseilleDen svarta Madonnan är i alkemin en gestaltning av det gudomliga urmörkret. Men det är en mörk mylla likt prima materian som kan föda fram och skapa mirakulösa ting på jorden. Hon är lumen naturae – naturens ljus och själva gnistan i skapelsen. Den Svarta Madonnan är också umatrisen i det alkemiska magnum opus – det stora arbetet, och genom att behärska hennes saltprincip kan alkemisten till slut med gudomens hjälp föda fram de vises sten.

 Sophia i Aurora ConsurgensVisdomens svarta mångudinna, som i det alkemiska verket Aurora Consurgens syns stående på den mörka materians sfär, bär universums två motsatser i sin livmoder, symboliserade av de två ormarna som ringlar sig likt en caduceusstav.
Gudinnan bjuder in oss i de mörka mysterierna genom sin skönhet och sin väldoft. I den esoteriska läran benämns hon Sophia som betyder visdom. Hennes uppenbarelse beskrivs i de apokryfiska Tomasakterna: ”Hon är strålande av en skimrande skönhet. Hennes klädnad är som vårblommor, en doft av sötma dunstar från dem. Sanningen vilar på hennes huvud.”
När vi närmar oss gudinnan följs emellertid det underbara mötet med den sköna Sophia av ett fall ner i den djupaste sorg som i slutändan utgör en del av Gud Moder själv. Vi har då trätt in i det svarta sorgeflor som täcker gudinnas ljus. Moderns slöja över sin strålande uppenbarelse hindrar människan att förtäras av hennes oerhörda energi. Den svarta sorgefloden förmedlar det heliga vatten som löser upp pansaret runt det av lidande och smärta förhärdade mänskliga hjärtat.För där ditt hjärta är där finns också skatten…
Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv