Den gudomligt feminina visdomsvägen

Månadsarkiv: juni 2020

Gnosis versus dogm

För oss som vandrar gnosistraditionernas väg där var och en själv söker insikt i de stora mysteriernas innersta natur är det nu ganska uppenbart att en våg av dogmatiskt religiöst synsätt sprider sig på jorden.

Det är som alltid två läger.
De dogmatiskt vetenskapstroende har vi länge sett utöva sin makt på oliktänkande genom kränkningar och maktutövning mm. Har tidigare sökt syna denna rörelse varför jag inte lägger fokus på den nu.

Som motpol har vi nu en ny dogmatisk världssyn som kombinerar högerpopulistiska frievangeliska/dualistiskt andliga doktriner som vänder sig mot systemet, vetenskapen och WHO mm. Problemet är att alla ska se världen med samma dualistiska världsbild av att en Cabal styr världen och Trump är frälsaren – och om inte så är man inte vaken utan sover och har tagit fel färg på pillret till uppvaknande.
I detta bakar man in vaccin och 5G och kan på så vis få in många alternativa människor i rörelsen.

För mig som arbetat länge med kärlekens alkemiska väg där katartraditionen utgör en del blir det tydligt att båda dessa ytterligheter som nu skriker högt ut sina budskap påminner mig om den dogmatism som kyrkan använde för att utrota katarerna. Man har en egen ibland omedveten agenda som ligger bakom viljan att tvinga människor att följa den doktrin som man själv tar för sanning. Det finns inte ett dynamiskt förhållningssätt att sätt att se på vaccin, amerikanska presidenter, viruspandemin eller andlig utövning. Det är antingen eller.

Personligen är jag sedan länge mycket försiktig med vaccineringar och när det gäller barnen har endast det jag finner absolut nödvändiga tagits och inte när de var små. Har sökt både sätta mig in i information och använt min intuition. Men därifrån till att göra frågan om vaccin till en religiös förkunnelse är steget långt.

När vi har att göra med företeelser som vaccin, strålning, världsligt ledarskap, andlig utövning och viruspandemier är det komplexa frågor som inte är lätta att svara på svart eller vitt. Men det mänskliga psyket har svårt att härbärgera spänningen som följer på det och vi vill ha tydliga och enkla svar. Bra eller dåligt, ont eller gott. Trump blir för en del en frälsare och för andra vilddjuret. Och alla hoppas att det goda ska segra …

Det som är bra är att människor har en möjlighet att göra sin röst hörd och att det som endast var förbehållet vanlig media att förkunna nu ges till alla. Men med det kommer också ansvar. Ansvar att inte attackera oliktänkande vare sig med direkta hot eller indirekta hot om att man inte är vaken eller andlig om man inte ser det som pågår nu i världen på samma sätt. Vara vaksam på att båda sidor som hörs och syns nu faktiskt lika mycket evangeliserar en i grunden dogmatiskt religiös och dualistisk världsbild och har en bakomliggande agenda.

Om vi ser till de pedofilnätverk som nu menas lösas upp av Trump och QAnon rörelsen kan det förtydliga den problematik vi sitter i. Risken är att vi istället för att faktiskt verka här och nu för att minska dessa fruktansvärda övergrepp på barn hoppas att någon globalt ska lösa det. Eftersom anhängarna är 100 % övertygade om att det sker så meddelas det alla. Hur kan någon genom youtube-videor och andras vittnesmål var så säkra? För säkerhet bör man själv vara delaktig i processen. Man ser också att alla förmedlar samma doktrin och att högertrollen plötsligt börjat ömma för barnen. Är det verkligen sannolikt? Faran är att vi offrar dessa barn igen genom att låta dem vara en slagpåse i den doktrin som skapats och som allt fler rättar in sig i ledet efter. Detta är bara ett exempel på de dilemman vi har att begrunda.

Vi bör vara ödmjuka i våra sanningar som vi basunerar ut. Att tro att vi själva har 100 % rätt och de andra är onda är om något en farlig tanke. Inkvisitionen har genom historien visat det om något.

Så låt oss ta del av information kring svåra frågor men också begrunda dem och härbärgera det komplexa inom oss själva. Smälta materialet i vårt eget kärl som alkemister. Meditera och söka djupare svar i kontakt med det heliga i vårt hjärta. Så att vi kan agera för en bättre värld istället för denna ständiga reaktion på allt som sker och som får oss att köpa hela paket av doktriner.

Gnosisvägen kräver både förstånd och hjärtbaserad kunskap och ett stort mått av både tålamod och ödmjukhet. Men då kan vi agera utifrån djupare insikt och faktiskt finna på geniala vägar och lösningar som kan hjälpa både oss själva och jorden. På så vis kan vi bli gudomliga medskapare i den tranformativa process som nu urmoder Gaia och alla hennes barn genomgår.

Gaia

Tempelprästinnan 2020-06-06

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv