Den gudomligt feminina visdomsvägen

Månadsarkiv: februari 2018

Gudomligt partnerskap – sessioner

 Gudomligt partnerskapSophiatemplet erbjuder en mer personligt anpassad ingång till transformerande arbete med relationer i syfte att lägga grunden till det gudomliga partnerskapet på jorden.
För dig som vill göra ett fördjupat arbete kring heliga relationer på tu man hand med Sophiatemplets översteprästinna, ges framöver en möjlighet att boka in dig på block om vardera 6 tillfällen på en timme och en kvart.

Under dessa konsultationer kommer vi genom aktiv imagination, jungiansk psykologi, alkemiska energiarbeten och praktik av den hemliga läran om de gudomliga paren Maria Magdalena & Jesus, Isis & Osiris m fl kunna transformera blockeringar och förlösa dessa så att din egen alkemiska konung och drottning kan uppenbaras i ditt väsen. När du transformerar ditt inre drama till mer heliga relationer kan detta återspeglas i ditt yttre liv och mission.

Vi kommer lägga stort fokus på att återta projektioner hur jobbigt och smärtsamt det än må vara att se dessa obekväma sidor. På så vis så återtar man både sin kraft och möjlighet att transformera både sig själv och situationen.

Det krävs mod att känna sig själv i djupet och därför förmedlas individuationsprocessen ofta som ett hjälteepos i sagor och legender. Det krävs också kärlek för att kunna omfamna allt det som inte passat in i den gamla jagidentifikationen. I sagor möter vi denna kärlek mellan prinsen och prinsessan som ett uttryck för uppenbarandet, befriandet och föreningen av en transformerad anima och animus. Detta genererar en självkärlek som är förutsättningen för att man fullständigt ska kunna älska andra. Utan självkärlek söker man annars efter den som ska fylla ens tomhet, brister och behov.

Genom individuationsprocessen kan vi återskapa vårt själv och vår inre helhet och bli ett med oss själva. Då kan man möta människor för det de är utan att de hotar ens ego.

Härmed kan arbetet med det alkemiska bröllopet begynna kring ett gudomligt partnerskap som realiserar den mission man har valt att komma till världen för att utföra!

Dessa block om vardera 6 tillfällen är också ett utmärkt komplement till dig som gått, går eller vill gå våra utbildningar för att få möjlghet till ett än mer personligt fördjupat arbete med fokus på gudomligt partnerskap. Dessa sessioner är öppna för alla som vill arbeta med hjärtats visdom och transformera de inre relationerna mellan manligt och kvinnligt så att heliga relationer kan manifesteras i det yttre.
Upplägg:
Bokning av sex konsultationer i första hand på onsdagar. Kvällstid är möjligt. Du kommer att ges uppgifter mellan gångerna. Start från och med den 14 mars och sedan framåt…
Mellan sessionerna är det lagom med 2-4 veckor för eget arbete.

Kostnad: 5400 kr för 6 ggr exklusive moms för företag.

Plats: Gotlandsgatan 74 nb

När det första blocket är fullbordat om sex ggr kan du fortsätta med ytterligar ett block om vi finner det gynnsamt.

För att boka in dig på denna heliggörande process kring hjärtats visdom så maila till: katarina@sophiatemplet.se

Tro, hopp och kärlek,
Katarina Falkenberg

 Den alkemiska drottningen och konungen.

Tempelprästinnan 2018-02-25

Relationsalkemi

 Projektion

Projektionens mekanik i alla relationer är det som oftast är svårast att greppa. Eftersom de flesta vill tillhöra den goda sidan och de flesta inte är hela och enbart fyllda av kärlek i hjärtat så måste det andra som gör ont placeras utanför oss själva. De blir de andra som gör oss ont och som är onda. Under alla år som alkemisk terapeut är detta det svåraste att få människor att inse i djupet av sig själva. Trots mirakel och stora gåvor som kommer till en så fastnar man i vrede och offerskap eftersom man inte förmår återta sina projektioner – både positiva och negativa. Projektionen av ens inre på omgivningen är en bra förmåga och nödvändig för att man ska kunna se sig själv och verka på jorden men man måste sedan kunna hämta hem den för att lära känna sig själv.
Tänk om alla var gång man klagar på någon eller omvärlden som inte betett sig som man förväntat sig istället förstod att detta är en bild av ens eget inre drama. Oftast finns denna skugga inkapslad långt ner i det omedvetnas djup och utan återspeglingen där ute skulle det vara omöjligt att upptäcka detta komplex.

Ljus och mörker

 

Genom att återta projektioner hur jobbigt och smärtsamt det än må vara att se dessa obekväma sidor så återtar man både sin kraft och möjlighet att transformera både sig själv och situationen.
Det krävs mod att känna sig själv i djupet och därför förmedlas individuationsprocessen ofta som ett hjälteepos i sagor och legender.
Det krävs också kärlek för att kunna omfamna allt det som inte passat in i den gamla jagidentifikationen. I sagor möter vi denna kärlek mellan prinsen och prinsessan som ett uttryck för uppenbarandet, befriandet och föreningen av en transformerad anima och animus. Detta genererar en självkärlek som är förutsättningen för att man fullständigt ska kunna älska andra. Utan självkärlek söker man annars efter den som ska fylla ens tomhet, brister och behov.
Genom individuationsprocessen kan vi återskapa vårt själv och vår inre helhet och bli ett med oss själva. Då kan man möta människor för det de är utan att de hotar ens ego. På så vis kan arbetet med det alkemiska bröllopet begynna som innebär ett gudomligt partnerskap som realiserar den mission man har valt att komma till världen för att utföra!

 gudomligt partnerskapTempelprästinnan 2018-02-25

 

Sophia i mitt hjärta

Katarina i Chalice WellSophia… Sophia… Sophia i mitt hjärta!
Mycket förberedelser nu av olika slag inför både hemliga och semihemliga invigningar!
I helgen väntar Prästinneutbildningens modul 7 som ansamlar kraft i templet! I vår blir det Prästinneinvigning för fjärde eller femte gången… Har tappat räkningen nu men det känns som en evighet sedan vi startade. Och det är lika angeläget och spännande fortfarande, ja kanske ännu mer glöd för varje år…

14650365_1411319418895878_5608909159828124260_n

Som gudinnans barnmorskor och förlösare verkar vi för att våra systrar ska föda fram sig själva som prästinnor längs med hjärtats väg. Därtill knyta sitt förbund med gudomens feminina sida – Sophia – som betyder vishet. Men hur många i vår värld i dag känner till Sophia och hur många är de sanna filosoferna som älskar Filosofia?!

Katarina hos Notre dame- Paris

Det var till Sophia som Salomon byggde sitt berömda tempel och som ligger till grund för både tempelriddarnas, katedralbyggenas och frimurarnas hemliga mission. Det är Sophia som är vår fru – Notre dame – som katedralerna helgats. Det är Guds fru – Sophia – som är den hemliga läran och skatten som kan bringa människan kunskapen om hur den andliga världen kan manifesteras på jorden sedan fallen från enheten och hon uttrycker sig genom naturens ljus och intelligens.
Sedan begynnelsen har hon inkarnerat på jorden i olika gestalter för att ena det separerade och ofta genom att själv erfara sprickan. Dessa fall från ovan och från paradiset kan nog vi alla människor känna igen oss i på olika sätt även i vardagen. Genom Sophia får vi visheten och möjlighet att läka detta urfall och åter bli hela!

Naturens ljus och intelligens under prästinneutbildningens

Men vem prioriterar detta i dagens samhälle? Vem hör Sophias röst i allt oljud? Vem vågar ha tillit till en process som för oss ut i det okända innan vi finner nyckeln till både vårt eget och det gudomligas hjärta! Denna väg kräver både mod, tillit och kärlek… och att vi följer Ariadnes röda kärlekstråd genom tillvarons labyrint. Den som lyssnar till hennes vishetsröst och helgar henne får smaka frukterna på Livets träd förmedlar den alkemiska traditionen… Hennes gåvor är större än all rikedom i världen förmedlar vishetsböckerna.

Sapientia

Sophia är en av de mest transformerande gudinnerliga krafterna som mästarinna av de alkemiska mysterierna men också en av de mest fördolda och har sedan patriarkatets dogmatiska inträde fallit i glömska. Paradoxalt nog lever hon en mer eller mindre fördold tillvaro i de hemliga brödraskapen och i de esoteriska traditionerna.  Hennes underjordiska källa av livets vatten och visdom flödade upp under medeltidens högkultur med graalsmystik, trubadurer, katarer, tempelriddare, alkemi och kabbala men trängdes sedan åter under jord av kyrkan för att sedan blomstra åter under renässansen. Den sk upplysningstiden blev en mörk era för Sophia, alkemin och gnosistraditioner som förtycktes av vetenskapens dogmer liksom kyrkan innan dem.

16712046_10154850467838819_8035910149794682634_n
Sophiatemplet har sedan länge bedrivit en metoo rörelse för att upprätta det heligt feminina och bereda hennes plats på vår jord här åter. Och ja, Sophia är en mångfasetterad feminin kraft – vilket är att vänta av gudomens feminina sida och finns förmedlad i alla världens olika traditioner såsom gudinnan Isis, Freja, Bridgit, Quan Yin, Tara, Inanna med många, många fler… I den västerländska traditionen möter vi Sophia inkarnerad som den heliga bruden Maria Magdalena.

Isis som grynings-stjärnan

Alchemical-Star

 Vita Tara
Först när vi kan balansera guden och gudinnans krafter i en jämbördighet kan ett alkemiskt bröllop komma till stånd. Som helar och heliggör både människa, gudom och skapelsen!

Det alkemiska bröllopet
Vi hoppas lägga grunden till en ny era som åter bygger templet helgat visheten – Sophia – så att allt fler kan åtnjuta hennes bevingade gåvor och helande kraft och djupa kärlek.
Att bedriva utbildning i hjärtats alkemi är en av de vägar som vi på Sophiatemplet bereder det heligt femininas återkomst med. Vi startar åter i sommar med en omgång av både Graalriddarutbildningen och Prästinneutbildningen. Så att fler får känna denna gudomens feminina kraft och smaka hennes skatter.

Katarina vid österns altare

Under invigningen på Tempel Herre Orden
Genom Sophiaprästinnans och Graalriddarens mission längs med hjärtats väg kan vi som människor hela både oss själva och andra. Många av våra deltagare kombinerar också dessa två esoteriska vägar.

 Sankta Sara och Hjärtats alkemi

Vi är också öppna för andra tankar på hur vi kan återskapa kärlekens kyrka och visdomens tempel i dag! Hjärtligt välkommen in med dina idéer!Med gudinnan bakom migTempelprästinnan 2018-02-06

 

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv