Den gudomligt feminina visdomsvägen

Månadsarkiv: januari 2011

Isis ikon

 

Nya Ikoner på Sophiatemplet!

Tempelprästinnan gör nya ikoner för att smycka Templet inför vårterminens nya verksamheter. Isis har återigen varit mycket närvarande i vårt arbete.

Isis jag är, drottning av Egypten

och den konungsliga tronens bärarinna.

Isis jag är, den heliga konstens mästarinna.

Isis jag är härskarinna över land och hav.

Jag ger människan lagar och ingen kan ändra på detta.

Jag är gryningsstjärnan i från havet.  

Jag är solens strålar ifrån Ra.

Ärat vare Egypten som när och älskar mig!

Citatet är hämtat ur Alkemiska Akademins Egyptiska Mysteriespel. Kan ses på nytt den 6 april. Hjärtligt välkomna!

Tempelprästinnan/110130

Sophia på sin tron

Tänk att gudinnan Sophia på sin tron pryder hela ena väggen i Gyllene Salen i Stadshuset! De kallar henne Mälardrottningen…

Tempelprästinnan/ 110129

Sophiatemplets boktips!

Vi rekommenderar det allra varmaste denna bok- Sophia goddess of wisdom bride of god av Caitlin Matthews. Det är en grundlig, initierad och mycket läsvärd genomgång av Sophias traditionens olika uttryck i den Svarta madonnan, Sankta Sophia, ljusets jungfru, den Apokalyptiska kvinnan klädd i solen från uppenbarelsebok bland många andra. Kan beställas på nätet eller på exempelvisVattumanens bokhandel. Mycket läsglädje tillönskas er!

Maria Magdalenas evangelium är ett annat måste för alla visdomsälskare. Jean Yves Leloups kommenterade översättning berikar de fragment som finns kvar av evangeliet som behandlar skapelsen av de högre sinnet – nous – som är ett fundament för egen kommunikation med Änglariken och gudomliga väsen. För där hjärtat är där finns också skatten…

Om man efter dessa djuplodande böcker sedan vill åtnjuta en spännande och  avkopplande ängladeckare kan Angelologi- Änglarnas tecken av Danielle Trussoni kanske komma till pass. Inte någon esoterisk studie i vägen att öppna upp portaler till änglasfärerna direkt men en ganska läsvärd nefilimtriller som låter de högre sinnena vila och det mänskliga jaget få sitt lystmäte.

Tempelprästinnan/110127

Prästinnans väg

 

Vi hälsar alla intresserade av den gudomligt feminina visdoms-traditionen välkomna till en gudinnelig afton där vi presenterar Sophiatemplets arbete med Prästinnans väg.

Templet startar en ny 2-årig Prästinneutbildning  i mars 2011.

Måndag kl 19 på Sophiatemplet, Gotlandsgatan 74.

Hjärtligt välkomna!

Tempelprästinnan/110125

Stjärnans port

Om de sju stjärnorna som genom det gudomliga arbetet fullbordas:(…) När du har spritt ut de sju med sju stjärnor och härlett dem till de sju stjärnorna och sen tvättat dem nio gånger så att de ser ut som pärlor, det är vitnandet. ( Aurora Cosurgens)

The Alchemical Tarot ( Robert M. Place, Rosemary Ellen Guiley)är en underbar lek med tillhörande mycket inspirerande tolkningsbok där den alkemiska gudinnan Sophia pryder Stjärnas tarotkort. Sophia stiger här upp ur urhavet med sin svans utspridd så att hennes yoni öppnar sig som en port till det alkemiska opusets många förvandlingsakter. Kortet har hämtat sin inspiration från den alkemiska sjöjungfrun av Basil Valentine.

Sophias kropp utgör livets fontän och ur hennes fylliga bröst strömmar livets mjölk och visdomens blodröda elixir.  Hon simmar i det salta urvattnet som tillsamnans med fontänerna i hennes bröst skapar de tre alkemiska principerna svavel, kvicksilver och salt.

Den alkemiska Sophia på stjärnans kort visar oss hennes roll som psykopomp och vägledare mellan nedan och ovan. Sophia utgör porten mellan världarna och i sin roll som gryningsstjärnan stiger hon upp ur havet och guidar oss med visdomen från det mörka omedvetna eller urhavet upp genom de sju sfärerna/planetern  till det åttonde huset som gestaltas av den åttauddiga stjärnan.Plantsfärena kan bestigas genom en upplysningsprocess från nedan till ovan som ofta är fallet inom gnosticismen eller i en cirkulär rörelse där initianden färdas in mot guldet i centrum av sitt väsen som utgör kungsvägen inom alkemi. Sophias åttauddiga stjärna som vi når i toppen eller centrum av vårt väsen är det femte elementet – etern vars eldvatten förenar och heliggör människann och strålar ut från vårt väsen likt elixiren i sjöjungfruns bröst. Sophias stjärna bringar balans och välmående och hon visar oss en säker port melllan det omedvetna och det övertmedvetnas högre jag. I det alkemiska verket Aurora Consurgens visas den återupprättade och krönta  Sophia som gryningens gyllenröda princip. Även här när hon alkemisterna och människorna med sina heliggörande elixir. Må ni alla få smaka hennes undergörande visdomselixir!

Tempelprästinnan/100112

Ett nytt paradigm

Gudinnan Sophias inkarnation i gestalten Maria Magdalena kan för oss alla bli en förebild för ett nytt holistiskt paradigmskifte där ”både och” snarare än ”antingen eller” blir den princip som vägleder oss i våra livsval.  I Dundret – det perfekta medvetandet utbrister gudinnan:

 ”För jag är kunskap och okunskap. Jag är skam och djärvhet. Jag är skamlös; Jag är skamsen. Jag är styrka och jag är rädsla. Jag är krig och fred.” 

Texten har ofta fått ge röst åt Maria Magdalenas paradoxala uppenbarelse och Dundret är en bra beskrivning av paradoxen som alla vi människor utgör som både  männskliga och gudomliga väsen. Vi famnar både det högsta och det lägsta och genom utvecklandet av vårt Själv kan vi transcendera motsatserna och famna vår mystika helhet genom det alkemiska bröllopet.

En förening av motsatsernas är också den bild som ofta används för att beskriva gudomens  paradoxala och ogripbara väsen. Hos Maria Magdalena visar sig föreningen av ljus och mörker även i färgen på hennes hår. Rött förenar ljus och mörker och associeras med passion och lidelse samtidigt som det är färgen på den högsta andliga utvecklingsfasen i exempelvis alkemin. Men ett dualistiskt samhälle har svårt att ta till sig en holistisk människa och således är hon den högsta för några och den lägsta för andra.

 Maria Magdalena är sig själv oavsett om det väcker andra människors gillande eller ogillande och det gör henne svår att korrumpera och därmed svår att styra för Makten. Maria Magdalenas tradition bygger en kärlekens kyrka i kontrast till mer dogmatisk kristendoms helgande av en döende Jesus. Kärlekens kyrka kan likt Venusgudinnans kraft, totalt slå ut hierarkier och icke organiska strukturer för ” störst av allt är kärleken” som det också står i Bibeln.

 Maria Magdalena som den Venusgudinna hon är fäller manliga hierarkier och genom att hon inte går att korrumpera blir hon farlig för krafter som söker styra och manipulera. Så farlig att hennes egentliga roll i Kristusmysterierna har mörklagts under tvåtusen år. Så farliga att stora starka män velat döda henne och hennes anhängare inte bara bildligt utan rent bokstavligt genom den stora slakten på de kristna heretikerna såsom katarerna. I Dundret – det perfekta medvetandet hör vi henne säga:

För jag är den första och den sista. Jag är den ärade och den försmådda. Jag är horan och den heliga. Jag är hustrun och oskulden. Jag är modern och dottern.(…) Uppmärksamma mig. Jag är den som är vanärad och den största.

Om du vill veta mer om Maria Magdalena kan du exempelvis gå till publikationer och läsa artikeln Maria Magdalena – Kärlekens Profetissa samt förkovra dig i Marias Evangelium.

110110/Tempelprästinnan

Känn dig själv

Om vi känner oss själva kan vi också minnas vem vår verkliga Moder är.  För vi är alla barn till Urmoder Sophia, skapade genom hennes kärleksfulla nedstigande i materian. För hennes så kallade fall, kanske var det offer som hon gjorde för att Gud skulle få älska mer än bara sig själv. Av det Enda skapades de tu så att de skulle kunna förenas i en akt av kärlek och skapa barnet – det gudomliga barnet – som också är vi människor.

Vi ärar vår gudomliga Moder med Den Heliga Sophias bön av Hildegard av Bingen

Sophia!

Du med de virvlande vingarna,

Cirklande och allomfattande Gudsenergi.

Du ger liv åt världen genom din omfamning.

En vinge svingar sig i himlen,

En vinge sveper över jorden,

Och den tredje flyger mitt i bland oss.

Helgad vare Sophia!

Låt hela jorden hylla Sophia.

Tempelprästinnan/2011-01-06

Det mörka ljuset

 Dagens svarta sol… det gudomliga mörkret firas i dag med en dikt av den helige Johannes av Korset!

”On that blessed night,
In secret, and seen by none,
None in sight,
I saw with no other guide or light,
…But the one burning in my heart bright.

This guide, this light,
Brighter than the midday sun,
Led me to the waiting One
I knew so well — my delight!
To a place with none in sight.

O night! O guide!
O night more loving than the dawn!
O night that joined
The lover with the Beloved;
Transformed, the lover into the Beloved drawn!”

Tempelprästinnan/2011-01-04

Tro, Hopp och Kärlek

Sophiatemplet ber för att alla som önskar det må ledsagas av Sophias döttrar – Tro, Hopp och Kärlek under 2011 och i evighet… Hymnen nedan är Templets egen bön till Sophia och om du vill så använd den gärna för att skapa en portal till Gudinnan och hennes livgivande döttrar.

Sophia, Sophia, Sophia, Sophia. Vi är i dig. Du föder oss.

Med tro, hopp och kärlek. Med tro, hopp och kärlek.

Tempelprästinnan/2011-01-03

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv