Den gudomligt feminina visdomsvägen

Känn dig själv

Om vi känner oss själva kan vi också minnas vem vår verkliga Moder är.  För vi är alla barn till Urmoder Sophia, skapade genom hennes kärleksfulla nedstigande i materian. För hennes så kallade fall, kanske var det offer som hon gjorde för att Gud skulle få älska mer än bara sig själv. Av det Enda skapades de tu så att de skulle kunna förenas i en akt av kärlek och skapa barnet – det gudomliga barnet – som också är vi människor.

Vi ärar vår gudomliga Moder med Den Heliga Sophias bön av Hildegard av Bingen

Sophia!

Du med de virvlande vingarna,

Cirklande och allomfattande Gudsenergi.

Du ger liv åt världen genom din omfamning.

En vinge svingar sig i himlen,

En vinge sveper över jorden,

Och den tredje flyger mitt i bland oss.

Helgad vare Sophia!

Låt hela jorden hylla Sophia.

Tempelprästinnan/2011-01-06

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv