Den gudomligt feminina visdomsvägen

Ett nytt paradigm

Gudinnan Sophias inkarnation i gestalten Maria Magdalena kan för oss alla bli en förebild för ett nytt holistiskt paradigmskifte där ”både och” snarare än ”antingen eller” blir den princip som vägleder oss i våra livsval.  I Dundret – det perfekta medvetandet utbrister gudinnan:

 ”För jag är kunskap och okunskap. Jag är skam och djärvhet. Jag är skamlös; Jag är skamsen. Jag är styrka och jag är rädsla. Jag är krig och fred.” 

Texten har ofta fått ge röst åt Maria Magdalenas paradoxala uppenbarelse och Dundret är en bra beskrivning av paradoxen som alla vi människor utgör som både  männskliga och gudomliga väsen. Vi famnar både det högsta och det lägsta och genom utvecklandet av vårt Själv kan vi transcendera motsatserna och famna vår mystika helhet genom det alkemiska bröllopet.

En förening av motsatsernas är också den bild som ofta används för att beskriva gudomens  paradoxala och ogripbara väsen. Hos Maria Magdalena visar sig föreningen av ljus och mörker även i färgen på hennes hår. Rött förenar ljus och mörker och associeras med passion och lidelse samtidigt som det är färgen på den högsta andliga utvecklingsfasen i exempelvis alkemin. Men ett dualistiskt samhälle har svårt att ta till sig en holistisk människa och således är hon den högsta för några och den lägsta för andra.

 Maria Magdalena är sig själv oavsett om det väcker andra människors gillande eller ogillande och det gör henne svår att korrumpera och därmed svår att styra för Makten. Maria Magdalenas tradition bygger en kärlekens kyrka i kontrast till mer dogmatisk kristendoms helgande av en döende Jesus. Kärlekens kyrka kan likt Venusgudinnans kraft, totalt slå ut hierarkier och icke organiska strukturer för ” störst av allt är kärleken” som det också står i Bibeln.

 Maria Magdalena som den Venusgudinna hon är fäller manliga hierarkier och genom att hon inte går att korrumpera blir hon farlig för krafter som söker styra och manipulera. Så farlig att hennes egentliga roll i Kristusmysterierna har mörklagts under tvåtusen år. Så farliga att stora starka män velat döda henne och hennes anhängare inte bara bildligt utan rent bokstavligt genom den stora slakten på de kristna heretikerna såsom katarerna. I Dundret – det perfekta medvetandet hör vi henne säga:

För jag är den första och den sista. Jag är den ärade och den försmådda. Jag är horan och den heliga. Jag är hustrun och oskulden. Jag är modern och dottern.(…) Uppmärksamma mig. Jag är den som är vanärad och den största.

Om du vill veta mer om Maria Magdalena kan du exempelvis gå till publikationer och läsa artikeln Maria Magdalena – Kärlekens Profetissa samt förkovra dig i Marias Evangelium.

110110/Tempelprästinnan

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv