Den gudomligt feminina visdomsvägen

Månadsarkiv: april 2017

Prästinnans inre tempel

 Isis och de alkemiska elixiren

Modul 4 på vår Prästinneutbildning blev en hjärtlig, innerlig och mycket djuplodande transformativ helg!
Starka arbeten i en kraftfull graal av systrar som verkar med stor integritet och kärleksfull visdom.

 Melusina

På detta vis kan vi med tålamod hela och förädla vår jord och vi låter alltid en del av frukterna från vårt arbete komma alla och alltet till del…

 Sankta Sara och hjärtats  alkemi

Vi har fyllt vår mänskliga graal med Atlantis, Jungfru Maria, Melusina och Sophias döttrars elixir under helgens arbeten…

17992212_1626543190706832_1133504701434631638_n

Ceremonier med krafter hämtade från gudinnans alla ansikten och med det heliga hjärtat i fokus öppnade vår helg. Hjärtemblem och alkemins fullbordan stod också i fokus på lördagen och dagen fullbordades genom en ceremoni där man låter enhetens svärd låsa upp hjärtchakrat.

  Hjärtliga ceremonier

Under den soligt klara söndagen drog vi ut kluster och smärtsamma svärd för att läka och transfigurera vår eterkropp. För att sedan med hjälp av Maria Magdalenas hemliga tradition medvetandegöra och arbeta med vårt väsens alla subtila kroppar. På så vis har vi byggt upp vårt inre tempel nu under det första året på utbildningen.

 Maria Magdalena som profetissa i Provence

År två kommer kretsa kring Prästinnans väg och verkan i det yttre templet samt förkovran i de traditioner som förmedlat och utvecklat den inre läran om kärlekens flammande hjärta. Ceremoni och ritualarbete kommer också fördjupas.

Så roligt att flera av våra Sophiasystrar kommer att följa med på det flammande hjärtats resa till Sydfrankrike och sedan Graalresan till England i sommar!
Tack till alla systrar som var med i helgen!

 Altare

Helgad vare gudinnan! Låt hela jorden helga gudinnan!

Tempelprästinnan 2017-04-24

En graal mot maktlöshet och öde land

 Graaljungfrun

Vissa dagar när man känner en stor maktlöshet inför alla fruktansvärda dåd som sker på vår jord och som ofta drabbar de mest oskyldiga – alla jordens barn är det ändå en nåd att arbeta med den heliga graalens tradition. Den går direkt på hjärtpunkten och stärker alla som vill skydda det oskuldsfulla och det heliga oavsett tradition och bortanför religion.

Ingen kan göra allt men alla kan gör något… utifrån sin mission på jorden.

I dag har jag arbetat med den mässa som ska hållas under vår graalriddardubbning i maj och nu snart kommer en ung syrisk kille till oss på middag som verkligen kommer från wasteland.

Sänder er alla en önskan om tro, hopp och kärlek på er väg och ett urklipp ur vårt graalriddarkompendium.

Graalens ceremoni Graalsriddarens vision av grralen

”Den heliga graalen är själva bägaren som transformerar det lägre till det högre. Den kokar samman all separation och splittring till en enande kraft som i sin tur helar, förenar och heliggör. Graalen kan på så vis sägas innehålla eterns femte element som tillhör Paradisets och guldålderns ursprungliga materia och som formade tillvaron innan fallet.

Graalen, liksom dess boning graalslottet, är svår att finna. Endast den kallade, som har modet att möta vildmarkens fasor kan med kärlekens eld, andens renhet, visdomens erfarenhet och empatins välvillighet uppenbara dess djupt överjordiska mysterier.
Så var det emellertid inte under den gyllene tidsåldern då graalen och dess bärarinnor var synliga på jorden och stod till tjänst för alla som önskade dricka av livets vatten ur den heliga graalen. Graalens flöde på jorden var källan till landets bördighet. I den keltiska traditionen möter vi graalen som källan som aldrig sinar och bjuder den törstiga att dricka därur i en paradisisk samvaro. Under den gyllene eran rådde balans mellan ovan och nedan, svärdet och graalen och maskulint och feminint.

Denna harmoni med ett fruktbart överflöd avbryts i keltisk myt, när den onde kung Amangoon efter att ha druckit ur en graaljungfrus bägare bestämmer sig för att våldta jungfrun och stjäla hennes gyllene bägare. Resultatet av detta övergrepp och missbruk leder till att källorna torkar ut, graalens bärarinnor går under jorden och graalen försvinner från människornas rike. Förlusten av graalen och dess jungfrur leder till en torr och karg ödemark. När graalen är dold i sitt magiska slott och inte skiner och flödar med sitt ljus och sin heliga källa, så torkar marken ut och landet blir mörkt och öde. Graalen har beslöjats för den vanliga världen och dragit sig tillbaka från den jordiska dimensionen till eterns domäner. Det är också älvornas rike och som i Storbritanniens traditioner omtalas som det mytiska Avalon.

De bästa riddarna i hela landet får i Camelot bevittna en vision av graalen om än inte fullt synlig. Därefter lämnar de alla runda bordet och ger de sig ut på graalsökande. I vildmarken söker de efter den heliga graalen som kan bringa harmoni och välstånd igen. Riddarna transformeras själva genom sitt sökande, för endast med det eteriska hjärtats förnimmelseförmåga går graalen att uppenbara i eterns dimension. De söker den gudomliga bägaren så att riket åter kan blomstra och den gudomliga närvaron har ett medium att verka genom på jorden.”

Tempelprästinnan 2017-04-09

 Dubbning av Graalriddaren

Moder Svea

Vår kärleksfulla gudinna – Moder Svea omslut oss med din visdom och värme!

 Moder Svea

Vår egen gudinna – Moder Svea som bär oss i kärlek och sorg. Låt hennes kraft omsluta vårt rike och samtidigt hålla oss öppna och kärleksfulla mot vår omvärld!

Tempelprästinnan 2017-04-08

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv