Den gudomligt feminina visdomsvägen

Öppet hus med kvintessensens heliga hjärta

Gårdagens öppet hus i samarbete med Alkemiska Akademin blev mycket lyckat med kära gamla bekanta och nya trevliga möten… Vi drack elixir coctails i altarbaren och smaskade glatt på Erikas goda hembakta kakor. Under aftonens ceremoni invokerade vi ärkeänglarna och elementarkrafterna som sedan förenades i det femte elementet – kvintessensens heliga hjärta. Vi fullbordade kvällen genom en gemensam skål i Sanningens hjärta och graalänglarnas elixir till läsning av Hildegaard av Bingens Sophiabön och Sophiatemplets egen hymn: Sophia, Sophia, Sophia, Sophia. Vi är i dig, du föder oss. Med tro, hopp och kärlek. Med tro, hopp och kärlek.

Tack alla ni som kom och förgyllde kvällen!

Luftandarnas bön

Ljusets ande, Vishetens ande!

Vars andetag giver fram och kallar åter alla tingens former.

Inför dig är varelsernas levnad blott en föränderlig skugga och en flyktig dimma.

Du som rider uppå molnen och svävar fram uppå vindens vingar.

Du som andas ut och känner den oändliga rymden befolkas.

Du som andas in och allt som är sprunget från dig återvänder till dig.

Oupphörlig rörelse i evig stabilitet, må du vara välsignad i evighet!

Vi lovprisar dig och vi välsignar dig

i det skapade ljusets mångskiftande välde av skuggor, återsken och avbilder,

och vi strävar oupphörligt efter din oföränderliga och oförgängliga klarhet.

Låt din klokhets stråle och din kärleks värme tränga in i oss,

så kommer det flyktiga fixeras, skuggan förkroppsligas,

luftens ande besjälas, drömmen medvetandegöras.

Aldrig mer kommer vi då svepas bort av stormen,

utan vi skall tygla gryningens bevingade springare,

och styra aftonbrisens förlopp att flyga dig till mötes.

O andarnas ande, o själarnas eviga själ,

o livets oförängliga anda, o skapande suck,

o läppar som andas ut och in liv i alla väsen

genom ditt eviga Ords utflöde och återflöde

som är rörelsens och sanningens gudomliga hav.

Amen.

– förmedlad av Eliphas Levi (1810-1875) och översatt av Tommy Westlund

 

Tempelprästinnan 2012-09-12

 

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv