Den gudomligt feminina visdomsvägen

Innerlighet i passionens tid…

En innerlig bön av Fader vår på Jesus eget tungomål arameiska som minner mig om den ursprungligt goda nyheten som var riktad till alla oavsett kön och samhällsklass! Tänker att passionsdramats mystik förmedlar hemligheternas hemlighet som ligger förborgad i djupet av alla våra stora andliga traditioner och som egentligen bör göras tillgängliga för alla…

Ingen behöver eller bör (vilket annars ofta sker utifrån egots lägre egoistiska perspektiv och maktfullkomlighet) skydda mysteriet för mysteriet skyddar sig självt! Gudomen behöver inte låsas in i dogmatiskt rigida system och än värre är att när man gör det så inverterar den ursprungligt kärleksfulla kraften och visdomen lätt till sin motsats.

Våra stora världsreligioner har alla en vis och kärleksfull profet men när sedan efterföljare ska bygga sina system och regler så låser man lätt in Gudomens uppenbaranden i en alldeles för trång och människoskapad bur så att budskapet och kraften inverteras. Resultatet blir ofta dogmatiskt och i värsta fall fanatiskt.

 mysteriets kärna

Kärleken och Visheten kan inte begränsas och låsas in utan den är en emanerande kraft som söker expansion, utveckling, innerligt och passionerade möten… Så låt oss bygga en Kärlekens och Vishetens Kyrka och Tempel utifrån ett dynamiskt system som tillåter en mångfald av gudomens facetter att komma till utryck och där människan till slut kan få vara den gudomliga avbild hon är! 

Önskar alla som söker och längtar en uppenbarande passionstid där den största gåvan i Gudomens hjärta ges och genomlyser det mänskliga hjärtat! 

 Hemligheternas hemlighet

 

 

MODER VÅR, som är i jorden

Prisat varde ditt namn.

Bjud oss av ditt rike,

Ske din vilja, såsom på jorden så ock i himmelen.

Vår dagliga manna giv oss idag,

Och se oss alltid i vår oskuld,

Såsom ock vi möta andra i deras oskuld.

Och led oss i barmhärtighet och förläna oss din visdom.

Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet.

Amen.

Ur Hjärtats alkemi – den hemliga och uppenbarade läran.  Författare: Alkemiska Akademin

Må den som vill smaka sötman i gudinnans heliggörande återuppståndelseägg!

 Maria Magdalenas heliggörande påskägg

Tempelprästinnan 2018-03-29

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv