Den gudomligt feminina visdomsvägen

Fallet och enheten

Paradise_Lost_38

Tänk det är lika spännande varje gång att se på vilket sätt temat ska arbetas med under imaginationer för just denna samling människor under denna stund på jorden… Imaginationens tema var – Fallet från enheten som kommer att följas upp av Återkomsten den 7 december i samband med vårt Öppet Hus.

Jag har sedan länge fördjupat mig i falldramat och återbördande till helhet på alla betänkliga sätt och vis. Det är både ett tufft arbete och en oerhörd nåd att tjäna gudomen i kärlek med denna mission.

 det som gör ont

Gårdagens imagination på Sophiatemplet bjöd på ett förlösande av det onda barnets fastlåsning och helajacob_wrestling_with_the_angel_eugene_delacroixnde genom vår egen gudomliga kärlek och omsorg.Det blev ett fördjupat arbete med fallet i barndomen som präglats av den långa inkarnationskedjans många fall får enheten. När vi så brottas med den mörka ängeln eller motståndaren kan vi se att vi egentligen brottas med oss själva och Gudomen och att ingenting någonsin kan driva bort vår födslorätt som människor på jorden – vår gudomliga gnista uttryckt som allomfattande kärlek. 

Leonardo_da_Vinci_-_Virgin_and_Child_with_St_Anne_

Vi använde Den fria viljan som kom till jorden med Lucifer till att vara likt gudomen tjänande och älskande. Separationen upphör då och vi återfår också vår skaparkraft att manifestera en helare och skönare tillvaro till gagn för oss själva och vår omvärld.
Aftonen avslutades med en förening av vår Adam och Eva som möjliggör återskapandet av Paradiset. Vi smakade åter dess sötma och frukter med Sophias hänryckande elixir. I vår nya klädnad vandrade ut i kvällen med möjligheten att använda vår fri vilja att skapa en tillvaro utan separation… om vi så vill!

 Paradisets äpplen

Tack till alla som närvarade och arbetade för att bygga upp avgrunden från botten upp så att vi kan stå stadigt på jorden när det viner och bjuda på oss själva och våra frukter!

Önskar alla en förlösande och läkande tid!

Tempelprästinnan 2017-11-10

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv