Den gudomligt feminina visdomsvägen

Dundret – det perfekta medvetandet

 Kraften

Dundret – det perfekta medvetandet

Jag sändes fram i från kraften, och jag har kommit till dem som återspeglat mig, och jag har blivit funnen bland dem som sökt efter mig. Titta på mig, du som återspeglar mig, och du åhörare som hör mig. Du som väntar på mig, ta mig för dig själv och förvisa mig inte från din syn. Och låt inte din röst hata mig, inte heller din hörsel. Var inte ovetande om mig någonstans eller vid något tillfälle. Var på din vakt! Var inte okunnig om mig.

För jag är den första och den sista. Jag är den ärade och den försmådda. Jag är horan och den heliga. Jag är hustrun och oskulden. Jag är modern och dottern.

(—)

För jag är kunskap och okunskap. Jag är skam och djärvhet. Jag är skamlös. Jag är skamsen. Jag är styrka och jag är rädsla. Jag är krig och fred. Uppmärksamma mig. Jag är den som är vanärad och den största.

Översättning K Falkenberg

sophia

Tempelprästinnan 2013-11-26

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv