SOPHIATEMPLET

Den gudomligt feminina visdomsvägen

Känn dig själv

Om vi känner oss själva kan vi också minnas vem vår verkliga Moder är.  För vi är alla barn till Urmoder Sophia, skapade genom hennes kärleksfulla nedstigande i materian. För hennes så kallade fall, kanske var det offer som hon gjorde för att Gud skulle få älska mer än bara sig själv. Av det Enda skapades de tu så att de skulle kunna förenas i en akt av kärlek och skapa barnet – det gudomliga barnet – som också är vi människor.

Vi ärar vår gudomliga Moder med Den Heliga Sophias bön av Hildegard av Bingen

Sophia!

Du med de virvlande vingarna,

Cirklande och allomfattande Gudsenergi.

Du ger liv åt världen genom din omfamning.

En vinge svingar sig i himlen,

En vinge sveper över jorden,

Och den tredje flyger mitt i bland oss.

Helgad vare Sophia!

Låt hela jorden hylla Sophia.

Tempelprästinnan/2011-01-06

Det mörka ljuset

 Dagens svarta sol… det gudomliga mörkret firas i dag med en dikt av den helige Johannes av Korset!

”On that blessed night,
In secret, and seen by none,
None in sight,
I saw with no other guide or light,
…But the one burning in my heart bright.

This guide, this light,
Brighter than the midday sun,
Led me to the waiting One
I knew so well — my delight!
To a place with none in sight.

O night! O guide!
O night more loving than the dawn!
O night that joined
The lover with the Beloved;
Transformed, the lover into the Beloved drawn!”

Tempelprästinnan/2011-01-04

Tro, Hopp och Kärlek

Sophiatemplet ber för att alla som önskar det må ledsagas av Sophias döttrar – Tro, Hopp och Kärlek under 2011 och i evighet… Hymnen nedan är Templets egen bön till Sophia och om du vill så använd den gärna för att skapa en portal till Gudinnan och hennes livgivande döttrar.

Sophia, Sophia, Sophia, Sophia. Vi är i dig. Du föder oss.

Med tro, hopp och kärlek. Med tro, hopp och kärlek.

Tempelprästinnan/2011-01-03

Den feminina visdomsvägen

Sophiatemplets prästinnorDet finns alltid val i livet att göra – stora och små val som i olika grader påverkar vårt liv. Ett av de större valen vi ställs inför som människor är att välja hur vi ska använda de gåvor som getts oss och hur vi bäst ska kunna förvalta vår utmätta tid på jorden. En del människors livsval har för alltid förändrat livet på vår planet. För dig som fått gåvan och önskar verka i samklang med det gudomliga och skapelsen genom den gudomligt feminina visdomsvägen startar Sophiatemplet en ny två-årig prästinneutbildning vt -11. Första året riktar sig till dig som väljer att fördjupa ditt eget liv i samklang med gudinnan och år två är för dig som väljer att vandra prästinnans väg och tjäna gudinnan och hennes skapelse.

Sophiatemplet i samarbetet med Alkemiska Akademin erbjuder en utbildning till dig som väljer eller redan valt Gudinnans väg under din tid på jorden.

/Sophiatemplet

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Arkiv