Den gudomligt feminina visdomsvägen

Helandets änglar och den nya tiden

Onsdagens ängel är Rafael vars namn betyder Gud läker. Rafael är läkekonstens ängel och åkallas vid olika former av healingarbeten. I islam är Rafael den ängel som blåser i hornet som signal på att domens dag har kommit. Rafael förebådar därför den gamla världens och matrisens fall inför skapelsen av den nya världen och människan. Av det kan vi lära att domens dag inte är en process att frukta utan att den förebådar en ny helare värld och tid och därför övervakas och igångsätts av helandets ängel. Rafael menas också vaka över livets träd i Edens lustgård och är därmed beskyddare av det mysterier som rör de fullödiga krafterna som vi människor förlorade genom fallet. Genom samarbete med Rafael kan vi  invigas i helandets konst på djupet och människan kan på så sätt återfå sin ursprungligt enhetliga prima materia och åter bli hel.

Rafael arbetar nära ärkeängeln Mikael och tillsammans kan de åkallas för att läka ut det som gör ont inom oss och i skapelsen i stort. Dessa mäktiga ärkeänglar har kompletterande krafter som hjälper oss att låta det gamla dö för att föda fram vårt sanna jag, vår sanna själ och kropp. Mikael och Rafael är härigenom väktare av den alkemiska processen där vi föds, lever, dör och föds på nytt igen i detta livet. Som alkemister i det alkemiska magnum opus söker vi förädla vårt material till fullo och med änglarnas hjälp blir allting så mycket lättare och gynnsamt.  Så ta hjälp av dessa mäktiga krafter som bara väntar på ditt kall.

 

Om du vill göra egna tinkturer infuserade med Rafaels och Mikaels krafter så erbjuder vi starkit i alkemins ädla konst. Se under fliken elixir för ytterligare information. Det finns också färdiga Rafael och Mikael elixir samt tillhörande salvor till försäljning.

Så må Mikael och Rafael och även Uriel och Gabriel stå dig bi i alla livets processer!

Alkemiprästinnan 051011

 

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv