Den gudomligt feminina visdomsvägen

Isis & Maria

 

Sophiatemplet förbereder sig just nu för den kommande Isis workshopen nästa onsdag. Isis traditionen tillsammans med Maria Magdalenas hemliga lära är själva hjärtpunkten i vår verksamhet. Efter flera års workshops kring Maria Magdalenas alkemiska lära har nu turen äntligen kommit till att förmedla Isis magiska alkemi.

Maria Magdalena var troligen en hög prästinna i de eviga mysterierna. Med tanke på hur många av de kristna elementen som har sin uppenbara förlaga i den egyptiska läran, så är det troligt att hon och Jesus var invigda i de egyptiska såväl som i de alkemiska hemligheterna. Mariorna kring Jesus, som i Filipposevangeliet omnämns som modern, systern och bruden, är också ett uttryck för gudinnan Isis alla roller. Det blir tydligt att Mariorna kring Jesus har samma funktion som Isis har i de egyptiska mysterierna kring Osiris.

 

Isisprästinnor av högsta rang, som vi kan anta att Maria innehade med sin ställning och visdom, hade insikt i själva hemligheternas hemlighet kring skaparmaterian. Denna hemlighet sägs Isis ha erhållit från ängeln Amnael som det står om i Isis profetissan och hennes son Horus, i Marcion Codex. Med den alkemiska kunskapen kan man med viljan skapa direkt i materian. Det är samma gudomliga skaparmysterium som Salomo hade insikt i och som dolde sig bakom Förbundsarkens hemligheter. Samma mysterium som tempelriddarna kom på spåren när de grävde ut templet i Jerusalem. Samma mysterium som vi arbetar med på Sophiatemplet

Den hemliga skaparmaterian betecknas i alkemin som prima materia när den är oförädlad och som ultima materia när den är fullbordad. Symbolen för denna ursprungliga materia är den svarta madonnan. De svarta madonnorna kan vi se i de olika kyrkorna i Frankrike som alla är nära sammanlänkade med det gudomligt feminina och med Isis och Maria Magdalena. Enligt den gyllene legenden var det Maria Magdalena som förde med sig de gamla mysterierna till sitt nya hemland Frankrike.

 

Traditionen kring hemligheternas hemlighet och gudinnans urmateria för vi nu vidare i vårt verksamhet på Sophiatemlet. Välkommen att besöka oss på Gotlandsgatan 74 i Stockholm. Du kan antingen komma på våra evenemang eller höra av dig till oss och boka ett besök. Hjärtligt välkommen till Gudinnans eget tempel!

Tempelprästinnan 2013-01-30

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv