Den gudomligt feminina visdomsvägen

Helande eter

 SophiatempletI dag har det varit en dag av återhämtning för prästinnan efter helgens djupgående arbeten och transformationer kring fallet och dess återlösning på Prästinneutbildningens näst sista modul på Sophiatemplet.

I april är det dags för Prästinneinvigning med en avslutningsceremoni som alla deltagare har varit med och satt samman och där mycket är nyskrivet material men som vilar på traditionen om motsatsernas förening i det alkemiska bröllopet.

Alkemins urmoder Maria profetissa vägledde oss under helgen åter mot Arkadien där äpplena på livets träd bringarden förlorade eterns kvintessens. Tommy från Akademin kom till templet och hjäpte oss att samla ihop den spridda etern genom det heliga pentagrammets ritual och magi.

 pentagrammet

Etern, kvintessensen eller urelementet är ett tings själva essens – det kondenserade eldvattnet från begynnelsen som är verksamt bortom tid och rum. Etern är enlänk mellan världen ovan och nedan och ses i alkemin ofta som världssjälen – anima mundi – som knyter samman allt i kosmos. Etern kan ses som det menstrum som hela universum flyter i och som förenar allt enligt en harmonisk plan. Det femte elementet verkar och bringar kraft till den fysiska skapelsen likt kondenserat andligt ljus men har inte sitt ursprung i den. I Smaragdtavlan sägs det att ”Detta är all styrkas hela och fullkomliga kraft, ty den övervinner alla subtila ting och genomtränger alla fasta ting.”

Det femte elementet är änglarnas föda, Livets träd och den profetiska gåvan gömd i den röda stenen inom alkemin. När man lär sig skåda in i den eviga etern kan dessa fördolda ting uppenbaras. Mycket av Paracelsus arbeten handlar om hur man kan rena ett ting från de fyra motstridiga elementen genom solve & coagula för att erhålla dess kvintessens.

 Människan som pentagrammet - Fludd 

”Människan är ett mikrokosmos, en liten värld, eftersom hon är ett utdrag ur alla stjärnor och planeter i hela himlavalvet, från jorden och elementen; och så är hon deras kvintessens.” – Paracelsus 

 Livets träd   

Tempelprästinnan 2016- 02-15

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv