Den gudomligt feminina visdomsvägen

Det ondas omvandling

De gnostiska myterna kring Demiurgen och den fallna guden och gudinnan, Lucifer och Lucifera/Lilith/Achamot kan man betrakta som ett uttryck för mänsklighetens fall i mötet med den mörka minuspolen i universum. Filippusevangeliet säger:

 Så må var och en av oss gräva efter det ondas rot som finns inom en och den ska man dra upp med roten ur sitt hjärta. Den kan dras upp om vi blir medvetna om den. Men om vi inte märker den slår den rot i oss och bär sin frukt i vårt hjärta; den behärskar oss… den är mäktig därför vi inte är medvetna om den.

När det onda medvetliggörs kan den mörka energin transformeras inom människan och blir den ljusbringarkraft och visdomens för­med­lare som Lucifers namn namn vittnar om.  På så sätt helar människan inte bara sig själv, utan återbördar också den del av Gud som befunnits sig genom fallet i materians exil.

Tempelprästinnan 2012-01-12

 

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv