Den gudomligt feminina visdomsvägen

Den svarta madonnans kärlek

Svarta Madonnan under jord i Chartres

Den svarta Madonnan är både den högsta visdomen och materians moder vilket gör det henne till en favorit hos alkemisterna. Hon är en kraftfull gudinna som visar på det njutbara i skapelsen eftersom det egentligen inte finns någon separation mellan ande och materia eller mellan det transcendent manliga Gudshuvudet och Gudmoders immanens. Det som krävs av oss för att hela oss själva och därigenom skapelsen är ett öppet hjärta. Hjärtat är bryggan mellan ovan och nedan och kan förena till synes motstridiga till en enda helhet. Den alkemiska gudinnan leder människan ad uno, åter till det enda. När vi möter hennes hjärta kan vi helas genom hennes allomfattande kärlek och på så vis tillåta oss att se allt det som dväljs i det mänskliga hjärtats mest mörka kammare. Hennes kärlek är utan krav och dömande och med sin svarta slöja över sitt höga ljus förenar hon det jordiska med det himmelska genom ett heligt begär.

Der-Weg in Christ, Jacob BöhmeThe Vessels of Hermes

Tempelprästinnan 2014-03-25

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv