Den gudomligt feminina visdomsvägen

Örtalkemi

 

Örtalkemi omtalas som en spagyrisk konst. Termen spagyria användes av den kände 1500-tals alkemisten Paracelsus och kommer från det grekiska orden spaooch ageiro som betyder att separera och foga samman igen. Paracelsus såg det som att naturen var som en rå och obehandlad sten och människan hade av Gud getts uppgiften att förädla den.

I örtalkemi innebär det att man i den valda medicinalörten, separerar dess merkur och svavel från dess saltkropp. De olika komponenterna bearbetas, renas, och heliggörs för att sedan åter fogas samman i en ny och förädlad form. På så sätt skapas ett alkemiskt elixir.  Genom ora et labora, som betyder bön och laboratoriearbete, arbetar alkemisten för att förädla sitt utvalda material till sin fulla potential.

Om du själv vill lära dig att skapa alkemiska elixir så håller Alkemiska Akademin en utbildning i  detta. 25-26 augusti & 6-7 oktober.  Se www.alkemiskaakademin.se för information.

Örtalkemi är också en modul på Sophiatemplets två-åriga Prästinneutbildning som börjar nu till hösten. Hör av dig snarast om du vill vara med på detta unika tillfälle!

Tempelprästinnan 2012-08-16

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv