Den gudomligt feminina visdomsvägen

Quan Yin

Dagens gudinna på Templet – Quan Yin – nådens och medkänslan gudinna. Hon som hör och ser vår männskliga klagan och stannat i vår jordesfär som en Boddhisatva för att bistå oss med sin helande nåd. Oändligt tack!

Tempelprästinnan 2011-02-18

Facebook
Facebook Pagelike Widget