Den gudomligt feminina visdomsvägen

Hjärtats apokalyps

Sophiatemplet firade alla hjärtans dag med ett avancerat arbete för att skapa en hjärtats apokalyps där de mörka dimslöjorna avtäcktes vårt hjärtas inre kammare. Vi  renade och tände upp våra sju planetsigilll  under den inledande meditationen med klangstavar. När de mörka planeternas oupplysta medvetanden tändes upp kunde vi kretsa dem in mot solens centrum och där tända hjärtats insegel liksom bilden nedan visar. I  alkemisk/teosofisk tradition  gestaltas det som sju planetära krafter som styr den förmörkade och ännu inte upplysta människan.

Det alkemiska arbetet med att rena de sju inseglen från begränsande och demoniska aspekter motsvaras i  Bibeln av att Maria Magdalena blir Jesus lärjunge efter det att Jesus ska ha drivit ut sju demoner ur henne. De sju demonerna är i den esoteriska traditionen där Maria Magdalenas hemliga lära är inbegripen, de mörka ännu inte upplysta energicenter som knyts an till de sju klassisk planeterna i alkemin. De sju demonerna är de sju oupplysta chakrorna i österländsk tradition och de sju stängda inseglen i Johannes Uppenbarelse­bok. Dessa sju demoner är de arkontiska krafter som verkar i demiurgens tjänst inom gnosticismen och som fjättrar Sofia i materian efter hennes fall.

Människans väg till gudomliggörelse består till stor del av att rena dessa sju medvetanden från rädslor så att de kan frigöras från sina demoniska/begränsande aspekter och sedan tändas upp likt de sju inseglen i Uppenbarelseboken. Sophiaprästinnans och alkemistens arbete med de sju planeterna består i att befria människan från de mörka planeternas begränsande ödesbestämning, så att den gudomliga försynen kan vägleda  människan så att hon därigenom kan bli en gudomlig medskapare. 

När de sjunde inseglet öppnas kan brudgummen förenas med sin brud och då skapas den nya människan likt Maria Magdalena eller likt Sofias barn i Uppenbarelseboken. Den teo/teasofiska människan föds då på nytt. Människan lyser av egen ljuskraft och Sophias stjärna strålar klart inom oss. Vårt hjärta gläds och firar i kärlek när det sjunde inseglets uppenbaras genom kärlekens apokalyps.

 

Efter den inledande djupmeditationen med våra sju insegel övergick vi under alla hjärtan aftonen till att fira en gudinnetjänst där vi helade och heliggjorde allas våra hjärtan. I slutet av kvällen bjöd vi ut vår hjärtekraft till Moderjord och de platser där det just nu behövdes mycken hjärtlig läkekraft.  Vi började med Egypten dit vi också sände en förhoppning om att kärleks gudinnan Isis – tronens bärarinna skulle återfå sin roll i det egyptiska samhället. För att det i diktaurens efterföljande kaos i Egypten ska kunna föda fram en ny demokrati måste det heligt femininas värde stärkas både där liksom  i den resterande arabvärlden dit vi också lät sprida vårt hjärtas kraft. Sist men inte minst sände vi vårt helande hjärta ut över resten av Afrika där vi framförallt gav kraft åt lemlästade  kvinnor och barn.

Sophiatemplets prästinnor tackar alla som var med denna afton och firade Hjärtat i oss alla.

Tempelprästinnan 2011-02-17

Facebook
Facebook Pagelike Widget