Den gudomligt feminina visdomsvägen

Gabriel – måndagens ängel

GABRIEL

 

Gabriels element är vatten. Vädersträck – väster.

 Gabriel  är måndagens ängel vars namn betyder ” Guds styrka”.  Gabriel är den  ärkeängel som tros tjäna som sändebud från Gud. Gabriel är en av de tre namngivna änglarna i Bibeln, och framträder för första gången i Daniels bok, i samband med den babyloniska fångenskapen. Kristna och muslimer tror att han förutsade Johannes Döparens födelse och att han besökte Jungfru Maria och talade om för henne att hon skulle föda Jesusbarnet. Muslimer tror även att det var genom honom som Gud uppenbarade Koranen för profeten Muhammed. I judisk och katolsk tro är Gabriel Guds ärkeängel och främsta sändebud.

Enligt legender sägs också Gabriel vara födelsens ängel och vakar över barnet under hela graviditeten. Just innan de föds, rör han dem ovanför överläppen, så att de inte kan komma ihåg vad de lärt sig förrän de ska dö. Gabriels beröring skapar formen mellan överläppen och näsan.  

Gabriels signum är den vita liljan som symboliserar Marias renhet. Gabriel styr över den första himlen och ger människan hoppets gåva.

 

Bebådelsen beskrivs i Lukasevangeliet 1:26–38.

Budskapet till Maria om Jesu födelse26I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. 27Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. 28Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” 29Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. 30Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. 31Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, 33och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” 34Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” 35Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.36Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. 37Ty ingenting är omöjligt för Gud.” 38Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Tempelprästinnan 2012-10-01

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv