Gudomligt partnerskapSophiatemplet erbjuder en mer personligt anpassad ingång till transformerande arbete med relationer i syfte att lägga grunden till det gudomliga partnerskapet på jorden.
För dig som vill göra ett fördjupat arbete kring heliga relationer på tu man hand med Sophiatemplets översteprästinna, ges framöver en möjlighet att boka in dig på block om vardera 6 tillfällen på en timme och en kvart.

Under dessa konsultationer kommer vi genom aktiv imagination, jungiansk psykologi, alkemiska energiarbeten och praktik av den hemliga läran om de gudomliga paren Maria Magdalena & Jesus, Isis & Osiris m fl kunna transformera blockeringar och förlösa dessa så att din egen alkemiska konung och drottning kan uppenbaras i ditt väsen. När du transformerar ditt inre drama till mer heliga relationer kan detta återspeglas i ditt yttre liv och mission.

Bruden och brudgummen

Vi kommer lägga stort fokus på att återta projektioner hur jobbigt och smärtsamt det än må vara att se dessa obekväma sidor. På så vis så återtar man både sin kraft och möjlighet att transformera både sig själv och situationen.

Det krävs mod att känna sig själv i djupet och därför förmedlas individuationsprocessen ofta som ett hjälteepos i sagor och legender. Det krävs också kärlek för att kunna omfamna allt det som inte passat in i den gamla jagidentifikationen. I sagor möter vi denna kärlek mellan prinsen och prinsessan som ett uttryck för uppenbarandet, befriandet och föreningen av en transformerad anima och animus. Detta genererar en självkärlek som är förutsättningen för att man fullständigt ska kunna älska andra. Utan självkärlek söker man annars efter den som ska fylla ens tomhet, brister och behov.

Genom individuationsprocessen kan vi återskapa vårt själv och vår inre helhet och bli ett med oss själva. Då kan man möta människor för det de är utan att de hotar ens ego.

Härmed kan arbetet med det alkemiska bröllopet begynna kring ett gudomligt partnerskap som realiserar den mission man har valt att komma till världen för att utföra!

Dessa block om vardera 6 tillfällen är också ett utmärkt komplement till dig som gått, går eller vill gå våra utbildningar för att få möjlghet till ett än mer personligt fördjupat arbete med fokus på gudomligt partnerskap. Dessa sessioner är öppna för alla som vill arbeta med hjärtats visdom och transformera de inre relationerna mellan manligt och kvinnligt så att heliga relationer kan manifesteras i det yttre.

Upplägg:

Bokning av sex konsultationer i första hand på torsdagar. Kvällstid är möjligt. Sessionerna kan göras per telefon om du bor långt bort. Du kommer att ges uppgifter mellan gångerna.
Mellan sessionerna är det lagom med 2-4 veckor för eget arbete.

Kostnad: 5400 kr för 6 ggr exklusive moms för företag.

Plats: Gotlandsgatan 74 nb

När det första blocket är fullbordat om sex ggr kan du fortsätta med ytterligar ett block om vi finner det gynnsamt.

För att boka in dig på denna heliggörande process kring hjärtats visdom så maila till: katarina@sophiatemplet.se

Tro, hopp och kärlek,
Katarina Falkenberg

 Den alkemiska drottningen och konungen.

ALKEMISK SESSION

imagesUnder en alkemisk session söker vi oss in i de djupaste skikten av själen för att där uppenbara och läka gamla sår som ofta legat med oss som trauman sedan tidernas begynnelse. Under sessionen får du ett större perspektiv på de dramer och problem som drabbar dig gång på gång i livet, så att du med en uråldrig visdoms hjälp kan bli en sant skapande människa som agerar utifrån ditt eget sanna jag – ditt inre guld.  Grunden i den transformativa processen är aktiv imagination (en vägledd meditationsteknik för djupa transformationer och läkningsprocesser som bl.a CG Jung använde sig av) så att själens förlorade skärvor kan återintegreras.

I din själ finns råmaterialet till att skapa ett liv i mening, kärlek och överflöd som är ett resultat av att kropp, själ och ande är i samklang  – det som man också kallar det alkemiska bröllopet. Alkemiska sessioner är en upptäcktsresa in till ditt autentiska Själv, med vilket du kan skapa ett liv bortom begränsningar, i enlighet med din själs djupaste önskan, så att din fulla potential kan manifesteras i livet. Transfomation

Tid: 2 timmar

Pris: 1800 kr

Plats: Gotlandsgatan 74

Katarina Falkenberg har arbetat med alkemi sedan 1990 och som alkemisk terapeut sedan 2003.

För bokning av Alkemiska sessioner kontakta Katarina på:
katarina@alkemiskaakademin.se, 073-593 14 15

 

 Hjärtats väg

 

Tro, hopp och kärlek,
Katarina Falkenberg

 

Din Bild