ALKEMISK SESSION

imagesUnder en alkemisk session söker vi oss in i de djupaste skikten av själen för att där uppenbara och läka gamla sår som ofta legat med oss som trauman sedan tidernas begynnelse. Under sessionen får du ett större perspektiv på de dramer och problem som drabbar dig gång på gång i livet, så att du med en uråldrig visdoms hjälp kan bli en sant skapande människa som agerar utifrån ditt eget sanna jag – ditt inre guld.  Grunden i den transformativa processen är aktiv imagination (en vägledd meditationsteknik för djupa transformationer och läkningsprocesser som bl.a CG Jung använde sig av) så att själens förlorade skärvor kan återintegreras.

I din själ finns råmaterialet till att skapa ett liv i mening, kärlek och överflöd som är ett resultat av att kropp, själ och ande är i samklang  – det som man också kallar det alkemiska bröllopet. Alkemiska sessioner är en upptäcktsresa in till ditt autentiska Själv, med vilket du kan skapa ett liv bortom begränsningar, i enlighet med din själs djupaste önskan, så att din fulla potential kan manifesteras i livet. Transfomation

Pris: Dubbeltimme 1500 kr

Plats: Gotlandsgatan 74

Katarina Falkenberg har arbetat med alkemi sedan 1990 och som alkemisk terapeut sedan 2003.

För bokning av Alkemiska sessioner kontakta Katarina på:
katarina@alkemiskaakademin.se, 073-593 14 15

 

 
HJÄRTATS VÄG – PERSONLIG UTVECKLING

 Hjärtats väg

 

Sophiatemplet erbjuder nu på förfrågan en mer personligt anpassad ingång till transformerande arbete längs med Hjärtats heliggörande väg.
För dig som vill fördjupa dig i den heligt feminina traditionen på tu man hand med Sophiatemplets översteprästinna, ges framöver en möjlighet att boka in dig på block om vardera 6 tillfällen på en timme och en kvart.
Under dessa konsultationer kommer vi tillammans genom aktiv imagination, coaching, övningar, teori och terapeustiska samtal att arbeta med att transformera blockeringar och förlösa det heligt feminina i dig.

Dessa block om vardera 6 tillfällen är också ett utmärkt komplement till dig som gått, går eller vill gå våra utbildningar för att få möjlghet till ett än mer personligt fördjupat arbete. Något som varit efterfrågat under alla år vi hållit våra utbildningar.

Denna personliga utvecklingsväg kring det heligt feminina och hjärtats alkemi är öppen för alla.   För dig som av olika anledningar inte vill vara i grupp är detta ett gyllene tillfälle.

Det är också en mycket fin förberedelse för dig som vill gå vår Prästinneutbildning som bara ges vartannat år!

Upplägg:
Bokning av sex konsultationer i första hand på onsdagar. Kvällstid är möjligt och en del av konsultationerna kan göras per telefon om du bor långt bort. Du kommer att ges uppgifter mellan gångerna. Start från och med den 25 oktober och sedan framåt…

Kostnad: 5400 kr för 6 ggr (exklusive moms för företag).

Plats: Gotlandsgatan 74 nb

När det första blocket är fullbordat om sex ggr kan du fortsätta med ytterligar ett block om vi finner det gynnsamt.

För att boka in dig på denna personliga process längs med hjärtats väg så maila till: katarina@sophiatemplet.se

Tro, hopp och kärlek,
Katarina Falkenberg

 

Din Bild