Tidgare liv och existensens däremellan – sessioner

Genom att åter minnas själens ofta långa resa på jorden och dess många nedstigningar i materian och även lärdomar mellan liven kan du få en större helhetsbild av varför saker skett och sker i ditt nuvarande liv. På så vis kan du också lösa ut och träda bortom de karmiska läxor och mönster som präglat dig sedan en lång tid för att uppenbara just din själs unika mission.

Vi börjar sessionen med ett kortare samtal kring vad som just nu är aktuellt för dig och vilka mönster och problem i ditt nuvarande liv som du önskar komma till rätta med och lösa ut.

Regressionen sker genom aktiv imagination, som är en guidad visualiseringsteknink under djup avslappning.
Energi- och andningsövningar och healning börjar sessionen för att frigöra blockeringar, öka energiflödet samt aktivera de subtila kropparna.

Genom bistånd av vägledare på andra sidan hinnan och genom ditt högre jag, kan du färdas både djupare in i ditt eget väsen likväl som till till andra tider eller bortom rumstiden.

Sessionen tar ca 2.5 timmar och det är att rekommendera att du planerar en lugn tid för dig själv efteråt då det kan vara både underbart men också ganska omtumlande att åter få tillgång av så mycket mer av sig själv som behöver tid att integreras.

Tidigare erfarenhet från mediatation och visualisering är en fördel!

Du kan boka in dig på en enstaka session för en djuplodande resa in i dig själv där ditt högre jag och gudomliga krafter bistår för att lyfta fram just det som är mest aktuellt för dig att ta itu med, transformera, hela och återföra till ditt nuvarande liv.

Om du vill uppenbara kedjan av inkarnationer och existensen med dess lärande emellan liven, är 3 sessioner att rekommendera. På så vis kan du samla den förlorade etern från en längre tid och se inkarnationsväven ur ett större perspektiv. Härigenom kommer underbara tillämpningar och du kan åter åtnjuta de gåvor som just din själ kan använda sig av för att fullfölja den mission du kommit till jorden för att utföra.

Sessionerna hålls på Sophiatemplet under vägledning a Katarina Falkenberg som arbetat med imagination och heliggörande alkemiska sessioner sedan 2005.

Plats: Sophiatemplet, Gotlandsgatan 74
Pris: 2300 kr för en session på 2.5 timmar.
5900 för bokning av 3 sessioner på 2.5 timmar.
Moms tillkommer för företag
I samband med tidsbokning görs en inbetalning till Sophiatemplets konto i SEB: 5231 11 707 67

Sessionerna kan bokas från och med den 27 augusti 2019 och finns sedan tillgängliga under hösten i mån av plats. Huvudsakligen dagtid men kvällstid är möjligt.
För bokning maila: katarina@alkemiskaakademin.se eller sms katarina på 0735931415

Hjärtligt välkommen!
Katarina

Dessa block om vardera 6 timmar är också ett utmärkt komplement till dig som gått, går eller vill gå våra utbildningar för att få möjlghet till ett än mer personligt fördjupat arbete. Något som varit efterfrågat under alla år vi hållit våra utbildningar.

Upplägg:
Bokning av tre dubbeltimmar eller sex enkeltimmar. Kvällstid är möjligt. Du kommer att ges uppgifter mellan gångerna. Sessionerna kan även ske per telefon om du har lång resväg. Dubbeltimmar är att rekommendera för nya klienter och för dig som vid göra ett än mer djuplodande arbete med exempelvis barndomstrauman eller tidigare inkarnationer.

Kostnad: 5400 kr för 6 konsultationstimmar fördelade på 3 eller 6 tillfällen, exklusive moms för företag. Betalas in på Sophiatemplets konto i SEB:
5231 11 707 67

Plats: Gotlandsgatan 74 nb

När det första blocket är fullbordat om sex ggr kan du fortsätta med ytterligar ett block om vi finner det gynnsamt.

Maila: katarina@sophiatemplet.se om du är intesserad!

 Gudomligt partnerskapSophiatemplet erbjuder en mer personligt anpassad ingång till transformerande arbete med relationer i syfte att lägga grunden till det gudomliga partnerskapet på jorden.
För dig som vill göra ett fördjupat arbete kring heliga relationer på tu man hand med Sophiatemplets översteprästinna, ges framöver en möjlighet att boka in dig på block om vardera 6 tillfällen på en timme och en kvart.

Under dessa konsultationer kommer vi genom aktiv imagination, jungiansk psykologi, alkemiska energiarbeten och praktik av den hemliga läran om de gudomliga paren Maria Magdalena & Jesus, Isis & Osiris m fl kunna transformera blockeringar och förlösa dessa så att din egen alkemiska konung och drottning kan uppenbaras i ditt väsen. När du transformerar ditt inre drama till mer heliga relationer kan detta återspeglas i ditt yttre liv och mission.

Bruden och brudgummen

Vi kommer lägga stort fokus på att återta projektioner hur jobbigt och smärtsamt det än må vara att se dessa obekväma sidor. På så vis så återtar man både sin kraft och möjlighet att transformera både sig själv och situationen.

Det krävs mod att känna sig själv i djupet och därför förmedlas individuationsprocessen ofta som ett hjälteepos i sagor och legender. Det krävs också kärlek för att kunna omfamna allt det som inte passat in i den gamla jagidentifikationen. I sagor möter vi denna kärlek mellan prinsen och prinsessan som ett uttryck för uppenbarandet, befriandet och föreningen av en transformerad anima och animus. Detta genererar en självkärlek som är förutsättningen för att man fullständigt ska kunna älska andra. Utan självkärlek söker man annars efter den som ska fylla ens tomhet, brister och behov.

Genom individuationsprocessen kan vi återskapa vårt själv och vår inre helhet och bli ett med oss själva. Då kan man möta människor för det de är utan att de hotar ens ego.

Härmed kan arbetet med det alkemiska bröllopet begynna kring ett gudomligt partnerskap som realiserar den mission man har valt att komma till världen för att utföra!

Dessa block om vardera 6 tillfällen är också ett utmärkt komplement till dig som gått, går eller vill gå våra utbildningar för att få möjlghet till ett än mer personligt fördjupat arbete med fokus på gudomligt partnerskap. Dessa sessioner är öppna för alla som vill arbeta med hjärtats visdom och transformera de inre relationerna mellan manligt och kvinnligt så att heliga relationer kan manifesteras i det yttre.

Upplägg:

Bokning av sex konsultationer i första hand på torsdagar. Kvällstid är möjligt. Sessionerna kan göras per telefon om du bor långt bort. Du kommer att ges uppgifter mellan gångerna.
Mellan sessionerna är det lagom med 2-4 veckor för eget arbete.

Kostnad: 5400 kr för 6 ggr exklusive moms för företag.

Plats: Gotlandsgatan 74 nb

När det första blocket är fullbordat om sex ggr kan du fortsätta med ytterligar ett block om vi finner det gynnsamt.

För att boka in dig på denna heliggörande process kring hjärtats visdom så maila till: katarina@sophiatemplet.se

Tro, hopp och kärlek,
Katarina Falkenberg

 Den alkemiska drottningen och konungen.

ALKEMISK SESSION

imagesUnder en alkemisk session söker vi oss in i de djupaste skikten av själen för att där uppenbara och läka gamla sår som ofta legat med oss som trauman sedan tidernas begynnelse. Under sessionen får du ett större perspektiv på de dramer och problem som drabbar dig gång på gång i livet, så att du med en uråldrig visdoms hjälp kan bli en sant skapande människa som agerar utifrån ditt eget sanna jag – ditt inre guld.  Grunden i den transformativa processen är aktiv imagination (en vägledd meditationsteknik för djupa transformationer och läkningsprocesser som bl.a CG Jung använde sig av) så att själens förlorade skärvor kan återintegreras.

I din själ finns råmaterialet till att skapa ett liv i mening, kärlek och överflöd som är ett resultat av att kropp, själ och ande är i samklang  – det som man också kallar det alkemiska bröllopet. Alkemiska sessioner är en upptäcktsresa in till ditt autentiska Själv, med vilket du kan skapa ett liv bortom begränsningar, i enlighet med din själs djupaste önskan, så att din fulla potential kan manifesteras i livet. Transfomation

Tid: 2 timmar

Pris: 1800 kr

Plats: Gotlandsgatan 74

Katarina Falkenberg har arbetat med alkemi sedan 1990 och som alkemisk terapeut sedan 2003.

För bokning av Alkemiska sessioner kontakta Katarina på:
katarina@alkemiskaakademin.se, 073-593 14 15

 

 Hjärtats väg

 

Tro, hopp och kärlek,
Katarina Falkenberg

 

Din Bild