Prästinneutbildningen startar åter augusti 2020

Hjärtats väg

 

PRÄSTINNEUTBILDNING

Hjärtligt välkommen in med din anmälan snarast om du säkert ska få en plats. Tidigare års grupper har blivit helt fullbokade!

Om du är intresserad så maila information till katarina@sophiatemplet.se och berätta om vem du är, vad du gjort och varför du vill vandra hjärtats väg med oss på Templet.

I augusti 2020 startar för sjätte gången vår 2-åriga Prästinneutbildning längs med hjärtats väg!

Under två år arbetar vi med de esoteriska traditionerna som alla bär gudinnan i sitt hjärta och som verkar och verkat för både människans och hela jordens heliggörelse.

Längs med prästinnans utbildningsväg på Sophiatemplet får du under två år fördjupa dig i den feminina visdomstraditionen utifrån en alkemisk grundsyn. Allt för att uppenbara just ditt unika hjärtats heliga och hemliga eld. Avslutningsvis genomgår du en klassisk Prästinneinvigning med frihet att verka och tjäna gudinnan därhelst ditt kall leder dig.

Första året fokuserar på din egen process av alkemisk transformation och helande medan år 2 lägger tonvikt vid att utveckla den mission man kommit till jorden för att utföra. Båda åren varvar teori med praktik och den heliga ceremonin är ett viktigt uttryck för oss på templet som vi lär ut ifrån både mysteriespels-, gudinnetjänst och den magiska traditionen.

Utbildningen är fördelad på 8 helgmoduler fördelade jämnt över två år. Kursboken Hjärtats alkemi – vägen till den levande graalen, skriven av Katarina Falkenberg & Tommy Westlund, är en av våra kursböcker och ingår i priset. Katarina Falkenberg är kursledare på utbildningen assisterad av Erika Dickmark. Ett par av modulerna har gästlärare Tommy Westlund från Alkemiska Akademin.

Vi utbildar även prästinnor verksamma i andra traditioner som vill fördjupa sig i hjärtats väg och alkemi och vi är religiöst obundna.

Sophaitemplets visdom baserar sig på en gnosistraditionen där individen själv kan uppenbara de gudomliga mysterierna i sitt eget väsen och frigöra sitt gudomliga hjärta. Det passar därför den som vill utforska sig själv och den hemliga läran som en transformerande process där lust, frihet, kunskap och kärlek är våra nyckelord! Vårt mål är att frigöra den gudomliga gnistan i var och en så att hjärtat kan flamma av en helig eld!

Vi är tacksamma att ha kunnat arbeta med denna alkemiska tradition nu i många år och att fler och fler hör Sophias röst som kallar till kärlekens och visdomens manifestation!

Hjärtligt välkommen till två utforskande och gudinnerliga år med oss på Sophiatemplet!

Modul 1: Örtalkemi – 22-23 augusti 2020

Naturens läkedom och den spagyriska konsten. Kraftplatser, ceremonier och att skapa alkemiska örtelixir. Sophia – naturens ljus. Egyptisk alkemi – Isis, Osiris och det gudomliga barnet.
Första helgen sker i samarbete med Alkemiska Akademin. Fika och utbidningsmaterial ingår i priset.
Plats: Trädgårdsmiljö med aktiviteter både utom och inomhus.

Modul 2: Sophias vishet och mångfald – 14-15 november 2020

Sophias tradition i teori och praktik. Skapa ditt inre tempel med gudinnans döttrar: tro, hopp och kärlek. Kreativt skapande. Gudinnans olika arketyper och manifestationer på jorden. Hjärtats röst – att lyssna till den Svarta madonnan.

Modul 3: Maria Magdalenas alkemi och änglarna – 13-14 februari 2021

Änglamagi och arbete med de sju inseglens planetariska krafter. Kvintessensens eldvatten. Maria Magdalenas hemliga lära & alkemi. Transformation av de heliga graalarna/subtila kropparna – den astrala, den eteriska och den fysiska. Tarotkort

Modul 4:Livets träd och den heliga matrisen – 24-25 april 2021

Helig geometri. Kunskapen om den gudomliga matrisen. Kabbalan och livets träd. Arbete med att skapa det liv som vi innerst inne vill. Transformation av de heliga graalarna/subtila kropparna – den astrala, den eteriska och den fysiska.

Modul 5: ht 2021
Modul 6: ht 2021
Modul 7: vt 2022
Modul 8: vt 2022 PRÄSTINNEINVIGNING

Innehåll under år 2: Modul 5-8

Gnosticism och katarism
Trubadurernas arv
Den heliga graalen
Tempelriddarna
Rituallära – teori & praktik
Hymner
Prästinnans verktyg
Gudinnetjänst
Alternativa riter och sakrament
Skapa ditt yttre tempel
Manifestation i den yttre världen
Det alkemiska bröllopet
Hieros Gamos
Människodotterns realisering
Prästinneinvigning

Utbildningsinformation
Plats: Gotlandsgatan 74, Stockholm, samt helg 1 i lantlig naturskön miljö ca 35 min från Stockholm.

Anmälan:
1)Sänd ett mail till katarina@sophiatemplet.se där du berättar om dig själv och din livsväg.
2) Anmälan följs av ett samtal (tel: 073-5931415)
3) Vid bekräftad plats görs en inbetalning av 2000 kr till Sophiatemplets konto i SEB:
5231 11 707 67 som dras av från kursavgiften på modul 8. (Återbetalas ej vid ev. avbokning.)

Härmed är platsen bokad!

Kostnad: 2-årig prästinneutbildning (modul 1-8) kostar 3300 kr/helg (exklusive moms för företag) fördelat på 8 helger/moduler.

Vid sjukdom eller annat frånfälle söker vi gemensamt finna lämpligt sätt att ta igen missad undervisning till samma kostnad som modulen.

Information: mail:katarina@sophiatemplet.se

Vår kursbok - Hjärtats alkemi - vägen till den levande graalen

Vår kursbok – Hjärtats alkemi – vägen till den levande graalen

2018-2020 nu pågående

I augusti startade åter vår 2-åriga Prästinneutbildning kring hjärtats alkemi och visdom! Under två år fördjupar vi oss i de esoteriska traditionerna som alla bär gudinnan i sitt hjärta och som verkar och verkat för både människans och hela jordens heliggörelse.

Längs med prästinnans utbildningsväg får du under två år fördjupa dig i den feminina visdomstraditionen och uppenbara hjärtats heliga och hemliga eld. Avslutningsvis genomgår du en klassisk Prästinneinvigning med frihet att verka och tjäna gudinnan därhelst ditt kall leder dig.

Första året fokuserar på din egen process av transformation och helande medan år 2 lägger tonvikt vid att utveckla den mission man kommit till jorden för att utföra. Båda åren varvar teori med praktik och den heliga ceremonin är ett viktigt uttryck för oss på templet som vi lär ut ifrån både mysteriespels-, gudinnetjänst och den magiska traditionen.

Utbildningen är fördelad på 8 helgmoduler fördelade jämnt över två år. Kursboken Hjärtats alkemi – den hemliga och uppenbarade läran, skriven av Katarina Falkenberg & Tommy Westlund, är en av våra kursböcker och ingår i priset. Katarina Falkenberg är kursledare på utbildningen assisterad av Erika Dickmark. Ett par av modulerna har gästlärare Tommy Westlund från Alkemiska Akademin.

Vi utbildar även prästinnor verksamma i andra traditioner som vill fördjupa sig i hjärtats väg och alkemi och vi är religiöst obundna.
Sophaitemplets visdom baserar sig på en gnosistraditionen där individen själv kan uppenbara de gudomliga mysterierna i sitt eget väsen och frigöra sitt gudomliga hjärta. Det passar därför den som vill utforska sig själv och den hemliga läran som en transformerande process där lust, frihet, kunskap och kärlek är våra nyckelord! Vårt mål är att frigöra den gudomliga gnistan i var och en så att hjärtat kan flamma av en helig eld!

Vi är tacksamma att ha kunnat arbeta med denna alkemiska tradition nu i många år och att fler och fler hör Sophias röst som kallar till kärlekens och visdomens manifestation!

Hjärtligt välkommen till två utforskande och gudinnerliga år med oss på Sophiatemplet!

Sankta Sara och Hjärtats alkemi


År 1 modul 1-4

ÖrtpreparationModul 1: Örtalkemi – 25-26 augusti 2018

Naturens läkedom och den spagyriska konsten. Kraftplatser, ceremonier och att skapa alkemiska örtelixir. Sophia – naturens ljus. Egyptisk alkemi – Isis, Osiris och det gudomliga barnet.
Första helgen sker i samarbete med Alkemiska Akademin. Fika och utbidningsmaterial ingår i priset.
Plats: Lantlig miljö 35 min från Stockholm med aktiviteter både utom och inomhus.

 

Sophia med graalenModul 2: Sophias vishet och mångfald – 20-21 oktober 2018

Sophias tradition i teori och praktik. Skapa ditt inre tempel med gudinnans döttrar: tro, hopp och kärlek. Kreativt skapande. Gudinnans olika arketyper och manifestationer på jorden. Hjärtats röst – att lyssna till den Svarta madonnan. Tarotkort

 


Maria Magdalenas smörjelse i Rennes le ChateauModul 3: Maria Magdalenas alkemi och änglarna – 12-13 januari 2019

Änglamagi och arbete med de sju inseglens planetariska krafter. Kvintessensens eldvatten. Maria Magdalenas hemliga lära & alkemi. Transformation av de heliga graalarna/subtila kropparna – den astrala, den eteriska och den fysiska. Tarotkort

 

 

Livets träd och helig geometriModul 4:Livets träd och den heliga matrisen –  4-5 maj 2019

Helig geometri. Kunskapen om den gudomliga matrisen. Kabbalan och livets träd. Arbete med att skapa det liv som vi innerst inne vill. Transformation av de heliga graalarna/subtila kropparna – den astrala, den eteriska och den fysiska. 


Modul 5  Modul 5: 7-8 september 2019
Modul 6  30 november- december 2019
Modul 7 vt 2020
Modul 8 vt 2020 PRÄSTINNEINVIGNING

Innehåll under år 2: Modul 5-8

 • Gnosticism och katarism
 • Riddarskap
 • Trubadurernas arv
 • Den heliga graalen
 • Rituallära – teori & praktik
 • Hymner
 • Prästinnans verktyg
 • Gudinnetjänst
 • Alternativa riter och sakrament
 • Skapa ditt yttre tempel
 • Manifestation i den yttre världen
 • Det alkemiska bröllopet
 • Hieros Gamos
 • Människodotterns realisering
 • Prästinneinvigning

Utbildningsinformation
Plats: Gotlandsgatan 74, Stockholm, samt helg 1 i lantlig naturskön miljö ca 35 min från Stockholm.

Anmälan: 
1)Sänd ett mail till katarina@sophiatemplet.se där du berättar om dig själv och din livsväg.
2) Anmälan följs av ett samtal (tel: 073-5931415)
3) Vid bekräftad plats görs en inbetalning av 2000 kr  till Sophiatemplets konto i SEB:
5231 11 707 67 som dras av från kursavgiften på modul 8. Härmed är platsen bokad!

Kostnad: 2-årig prästinneutbildning (modul 1-8) kostar 3300 kr/helg (exklusive moms för företag) fördelat på 8 helger/moduler. Du genomgår då en klassisk Prästinneutbildning, med frihet att verka och tjäna gudinnan därhelst ditt kall leder dig.

Vid sjukdom eller annat frånfälle söker vi gemensamt finna lämpligt sätt att ta igen missad undervisning till samma kostnad som modulen.

Information: mail:katarina@sophiatemplet.se

 

År 1 modul 1-4 2016-2018 (nu pågående)

 ÖrtalkemiModul 1: 27-28 augusti 2016 (Tillsammans med Graalsriddarutbildningen)

Naturens läkedom: Kraftplatser, ceremonier och att skapa alkemiska örtelixir. Sophia – naturens ljus. Första helgen sker i samarbete med Alkemiska Akademin. Lunch, fika och utbidningsmaterial ingår i priset.
Plats: Lantlig miljö 35 min från Stockholm med aktiviteter både utom och inomhus.

 

SOPHIAModul 2: 12-13 november 2016 

Sophias tradition i teori och praktik. Aktiv Imaginationen som själens stjärna.

Att skapa ditt inre tempel med gudinnans döttrar: tro, hopp och kärlek. Svarta Madonnans allomfattande kärlek, Tarotkort, Kabbala och Livets träd. 

 

Modul 3: 28-29 januari 2017

Gudinn Maria Magdalena St Baumeans olika arketyper och manifestationer på jorden. Hjärtats kreativitet. Änglamagi och arbete med de sju inseglens planetariska krafter.  

Kvintessensens eldvatten.

Maria Magdalenas hemliga lära & alkemi.

 

 

 Svarta pelarmadonnan i ChartresModul 4: 22-23 april 2017

Hjärtats röst – att lyssna till den Svarta madonnan. Kunskapen om den gudomliga matrisen. Helig geometri. Ljud och klangmeditation. Arbete med att skapa det liv som vi innerst inne vill. Transformation av de heliga graalarna – den astrala, den eteriska och den fysiska graalen. 

 

År 2

12003910_1125176194176870_7367422026632993298_nModul 5: 23-24 september 2017

Modul 6: 2-3 december 2017

Modul 7: vt 2018

Modul 8: vt 2018

 

Utbildningens innehåll Modul 5-8

 • Gnosticism och katarism
 • Riddarskap
 • Trubadurernas arv
 • Den heliga graalen
 • Kvinnligt ledarskap
 • Hymner
 • Prästinnans verktyg
 • Logos och Sophia
 • Isis och Osiris
 • Gudinnetjänst
 • Ritual praktik, magi och teori
 • Alternativa riter och sakrament
 • Skapa ditt yttre tempel
 • Manifestation
 • Det alkemiska bröllopet
 • Människodotterns realisering
 • Prästinneinvigning

Utbildningsinformation

 Sophiatemplet i januari 2013Plats: Gotlandsgatan 74, Stockholm, samt helg 1 i lantlig naturskön miljö ca 35 min från Stockholm.

Anmälan: katarina@alkemiskaakademin.se tel: 073-5931415 Anmälan följs av ett samtal och därefter en inbetalning av 2000 kr som dras av från kursavgiften på modul 8. Vid sjukdom eller annat frånfälle söker vi gemensamt finna lämpligt sätt att ta igen missad undervisning.

Kostnad: 2-årig prästinneutbildning (modul 1-8) kostar 3300 kr/helg fördelat på 8 helger/moduler. Du genomgår då en klassisk Prästinneutbildning, med frihet att verka och tjäna gudinnan därhelst ditt kall leder dig.
I mån av plats och lämplighet kan man gå enstaka moduler till en kostnad av 4000 kr.
Information: Katarina tel: 0735931415, mail:katarina@alkemiskaakademin.se

  

Hjärtligt välkomna!

Katarina Falkenberg  & Erika Dickmark

 

Kontakta din inre visdom.
Vidga dina sinnen.
Expandera din själ.
Kom och upplev lusten till livet!

 

Din Bild