SOPHIATEMPLET

Den gudomligt feminina visdomsvägen

Tro, Hopp och Kärlek

Sophiatemplet ber för att alla som önskar det må ledsagas av Sophias döttrar – Tro, Hopp och Kärlek under 2011 och i evighet… Hymnen nedan är Templets egen bön till Sophia och om du vill så använd den gärna för att skapa en portal till Gudinnan och hennes livgivande döttrar.

Sophia, Sophia, Sophia, Sophia. Vi är i dig. Du föder oss.

Med tro, hopp och kärlek. Med tro, hopp och kärlek.

Tempelprästinnan/2011-01-03

Den feminina visdomsvägen

Sophiatemplets prästinnorDet finns alltid val i livet att göra – stora och små val som i olika grader påverkar vårt liv. Ett av de större valen vi ställs inför som människor är att välja hur vi ska använda de gåvor som getts oss och hur vi bäst ska kunna förvalta vår utmätta tid på jorden. En del människors livsval har för alltid förändrat livet på vår planet. För dig som fått gåvan och önskar verka i samklang med det gudomliga och skapelsen genom den gudomligt feminina visdomsvägen startar Sophiatemplet en ny två-årig prästinneutbildning vt -11. Första året riktar sig till dig som väljer att fördjupa ditt eget liv i samklang med gudinnan och år två är för dig som väljer att vandra prästinnans väg och tjäna gudinnan och hennes skapelse.

Sophiatemplet i samarbetet med Alkemiska Akademin erbjuder en utbildning till dig som väljer eller redan valt Gudinnans väg under din tid på jorden.

/Sophiatemplet

Facebook

Facebook Pagelike Widget