Merkuren

I en tid av allt större andligt uppvaknande på vår jord är ett av de största hindren för en gynnsam process att människors själar ofta är tu-delade. Genom alkemin kan man hela denna splittring genom att söka stärka sitt eget merkuriala enhetsmedvetande. Genom imagination som är själens stjärna och den kraft med vilken det gudomliga medvetandet också skapar i materian kan man läka ut de inre konflikterna i sitt alkemiska rum.

När man utför processer i det alkemiska rummet är det inte ett mentalt laboratorium som den oinvigde ofta tror utan mellanrummet mellan den yttre och den inre verkligheten. Detta medvetanderum är synnerligen kraftfullt och ingen mental konstruktion utan mer reellt och potent än vad den yttre och den inre världen är var för sig. Där vi kan arbeta ut vårt karma i vårt livs drama för att nå mer Dharma.

Självklart tar det tid och ansträngning att bygga upp och medvetandegöra detta mellanrum mellan världarna varför nybörjaren inom imagination ibland lockas tro att det är endast mentala processer. Men eftersom alkemi inte är en tradition som baserar sig på tro utan en väg som söker gnosis eller insikt genom erfarenhet och experiment med sig själv så kan man endast nå svaren genom att själv praktisera den alkemiska konsten och därefter dra egnas slutsatser.

Så många människor har vi sett genom åren vars både inre och yttre liv helt förändras efter hårt arbete med imagination i det alkemiska rummet. Där har de praktiserat med kropp, själ och ande. Därtill hamnar imaginationen inte heller som något som betecknas som inre alkemi, vilket i sig är en motsättning eftersom alkemin förenar inre och yttre liksom ovan och nedan vilket är ett av alkemins grundparadigm för att vara alkemi.
Människans alkemi utgår från transformation av de subtila kropparna, som fint åskådliggörs i de sju egyptiska själarna, liksom den fysiska kroppen och har således en utmärkt materia att arbeta med som innehåller allt man behöver för det stora verket.

Så när oinformerade talar om inre psykologisk alkemi i relation till yttre exempelvis metallurgi så har de missat alkemins stora grundval att ande, själ och materia är ett och samma urljus men uttryckt olika på olika nivåer. På samma sätt som vatten kan uttrycka sig som ånga, flytande och fast is. Om man bara utför sitt verk i det yttre eller bara i det mentala är det tyvärr inte den gudomliga konsten alkemi men kan säkert vara intressant och givande på andra sätt.

Om du själv vill söka stärka ditt transformerande merkuriala medvetande bjuder vi på en imagination nedan ur vår bok.
All lycka till med dina alkemiska processer!

 Det merkuriala medvetandet

DET MERKURIALA MEDVETANDET
Ur: Alkemi – det gudomliga verket

Sitt eller ligg bekvämt och slut ögonen. Träd in i din alkemiska sal och gå till ditt altare i oratoriet. Sätt dig ned på en grön kudde på golvet.
Framför dig står ett ljus som brinner med en klar låga. Se in i ljusets låga och försjunk där en stund. Allt medan du ser in i ljuset upplever du att du blir ett med lågan och att ljuset är klarheten i ditt eget medvetande. Låt sedan denna inre låga sjunka ner från huvudet ner i halsen och sedan vidare till mitten av bröstet och hjärtchakrat. Stanna där och känn pulsen och rytmen i hjärtats slag allt medan du låter ljuset tända upp din själ i centrum av ditt väsen. När du upplever en känsla av balans och harmoni är det dags att arbeta med universella motsatspar. Identifiera dig själv med alkemisten eller merkuren som både är medlaren och mediatorn. Börja med att reflektera över begreppen ande och materia och se vad de väcker inom
dig.
Upplev andens lätthet och materians tyngd, andens finhet och materians grovhet. Sök uppnå ett tillstånd där både anden i ovan och materian i nedan är lika starka och närvarande. Du är alkemisten som kan härbärgera båda dessa motsatser samtidigt. Stanna kvar i processen och upplev, andas och begrunda. Fortsätt sedan med ännu ett vertikalt motsatspar såsom himmel och jord och upplev hur även dessa två kan existera i en gemensam harmoni. Känn dragningskraften både från ovan och från nedan. Du kan vara grundad i materian samtidigt som du upplever himlens frihet och rörelse. Låt ditt väsen expandera och växa under en stund tills du känner att även konflikten mellan dessa motsatser upphör. Det är din själ som är medlaren mellan ovan och nedan och nu går du djupare in i ditt hjärta för att uppenbara själens dualitet och konflikt.
Reflektera över motsatsparet Sophia (naturens helande ljus och kvintessens) och Samael (motståndaren). Visualisera den vita bevingade Sophia vid din ena sida och den svarta ängeln vid din andra. Sträck för din inre blick ut dina armar mot dem så att du nuddar en vit och en svart vinge samtidigt. Låt den vita och den svarta ängelns kraft fortsätta in i dina armar och upplev att du själv har en svart och en vit vinge och att du bär motsatserna i ditt väsen på så vis. Ditt hjärta är det integrerande energicentret och mediatorn mellan den mörka och ljusa kraften. Du är kärleken som förmår hantera alla ytterligheter i själen och på detta sätt har du nu också arbetat med att hela din astralkropp. Fortsätt sedan med att begrunda motsatsparen ängel och demon samt den ljusa solen och sol niger. Vad väcker de för associationer och identifikationer?

Visualisera att ängeln kommer från den ljusa solen i ovan samtidigt som underjordens drakeld stiger upp från den mörka solen i nedan. Låt nåden från ovan stiga ned samtidigt som drakkraftens glöd stiger upp. Tillsammans helar och när de din eterkropp och fyller ditt väsen med den alkemiska daggen. Låt din eteriska kropp pulsera och vibrera av den närande daggen ända tills din materia befinner sig i ett plasmatiskt tillstånd likt vår sols kropp. Föreningen av ängeln och draken i mikrokosmos ger kraft till din daimon som förenar det eviga med det timliga och fyller ditt väsen med genialitet och
vitalitet.

Avslutningsvis kan du om du önskar arbeta vidare med ytterligare polariteter såsom maskulint och feminint, aktivt och passivt, godhet
och ondska samt kärlek och fruktan.
Avsluta imaginationen med att gå ut ur ditt alkemiska rum.

Om du ännu inte har Alkemi – Det gudomliga verket kan du beställa den exemplevis här till förmånligt pris:
https://www.paneter.se/alkemi-det-gudomliga-verket
https://www.adlibris.com/…/alkemi-det-gudomliga-verket—om…
https://www.bokus.com/…/alkemi-det-gudomliga-verket-om-man…/
https://www.vattumannen.se/Product.aspx?ProdNo=88447

Eller kom till vårt öppet hus på Gotlandsgatan 74 den 11 december mellan 16-20 för att köpa en signerad bok till Julpris! Kl 19-19.30 bjuder vi dessutom på en imagination kring det gudomliga barnet!

Se www.alkemiskaakademin.se och www.sophiatemplet.se för aktuell information.

 Det merkuriala medvetandet

BOKRELEASE AV ALKEMI – DET GUDOMLIGA VERKET


Efter 11 års arbete hade vi den oerhörda glädjen att meddela att vår stora alkemibibel ALKEMI – Det gudomliga verket äntligen var klar och hade anlänt från tryckeriet i en utsökt lyxutgåva!!!

Därefter bjöd vi in alla våra vänner och alkemiintresserade till ett öppet hus/release fest i templet onsdagen den 5 september.

Författarna och alkemisterna signerade så många verk och alla fick en välsignelse och ett budskap att bära med sig i sin alkemiska förkovran av vårt verk. Som sig bör hade vi fullt upp med detta trots att vi försignerat många böcker men vi hade inte anat hur många som skulle gå åt … Så roligt!

Vilken fantastisk releasefest det blev! Mängder av glada vänner och bokintresserade kom och många alkemiböcker finns nu i ute i bokhyllorna. Tack vare det sköna vädret kunde templet växa ut på gatan så vi alla fick plats under det eldigt uppsluppna partyt med mycket uppskattade alkemiska drinkar i opusets alla färger.

Tack till våra barn som arbetade i baren med Tommys Saga Sol som bartender med hjälp av Freja och Sebastian och min Saga Sol med vännerna Iris & Lo som bagare och ansvariga för alkoholfria drinkar!

De alkemiska drinkarna i opus fyra färger – Nigredo, Albedo, Citrinitas och Rubedo samt den Gröna Älvan var osannolikt populära och Saga preparerade dem med bravur! Drinkarna fanns både med och utan alkohol och var alla baserade på en alkemiskt hemkokt essens som både smakade ljuvligt och gjorde gott!

Gryningssolens färger både på vårt gudomliga verk, drinkarna och oss närvarande i Templet …

Alkemi är världens äldsta visdomslära och rör det som inget i världen kan överträffa – det gyllene medvetandets eviga liv. För första gången presenteras det gudomliga verket i sin helhet av författare med lång erfarenhet av alkemi. Boken förmedlar alkemins historik, filosofi och praktik varigenom läsaren själv kan bli en alkemisk mästare och få tillgång till sina gudomliga förmågor.

Boken kan just nu beställas mycket förmånligt här från 499 kr (ordinarie 750 kr):

https://www.paneter.se/alkemi-det-gudomliga-verket

https://www.adlibris.com/se/bok/alkemi-det-gudomliga-verket-9789198104509

https://www.bokus.com/bok/9789198104509/alkemi-det-gudomliga-verket/

https://www.vattumannen.se/Product.aspx?ProdNo=88447

Inom kort hoppas vi också att den finns i de flesta bokhandlar! För dig som vill beställa in till din butik så sköter Stjärndistribution det.

Om du vill stödja de fysiska bokhandlarnas fortlevnad så gå gärna in och beställ hos dem! <3

Wow vårt verk seglade i samband med boksläppet upp som nummer 2 på den andliga topplistan på adlibris!

Tack till alla ni underbara som kom och firade med oss och tack för presenter och blommor som sprider väldoft i templet! Tack till er som fotat (Saga, Vivi, Carina och Ingela mfl.) och som vi lånat bilder från …Den 15 november håller jag föredrag och imagination då det finns möjlighet att också inhandla ett signerat exemplar av boken. Läs mer här :http://www.oppnaspiritualister.se/index.php?page=program

Vi planerar hålla fler föredrag och workshops kring det gudomliga verket så håll utkik på hemsidorna för senaste nytt:

http://arcadei.se

http://www.alkemiskaakademin.se

http://www.sophiatemplet.se

Alkemi är världens äldsta visdomslära och har fram tills nu varit en hemlig tradition som endast förmedlats till de utvalda och ofta genom ett kodat språk. Alkemi rör nämligen det som inget i världen kan överträffa – det gyllene medvetandets eviga liv.

Alkemin visar vägen in i tillvarons djupaste mysterier, där vår egen essens – vårt guld – kan uppenbaras. Genom alkemin kan vi förverkliga vår fulla potential, få tillgång till våra dolda gudomliga förmågor och nå själslig helhet. Alkemistens arbete handlar om att göra det omöjliga möjligt – att uppnå odödlighet. Men vad innebär det egentligen att vara odödlig och hur skapas den mytomspunna evighetskroppen i alkemin?

Symbolen för denna fullbordan kallas de vises sten eller de vises guld och benämningen avslöjar att det slutgiltiga målet är lika hårt och manifest som en sten, lika skinande och okorrumperat som det finaste guld och äger all världens visdom. Metaforen för alkemistens transformation av de destruktiva och söndrande krafterna till att bli något högst förädlat och levandegörande, gestaltas såsom omvandlingen av det mörka blyet till det glänsande guldet. Denna mirakulösa process är hemligheternas hemlighet om de alkemiska bröllopen som denna bok vill bringa nycklar till.

Den alkemiska visdomsvägen leder bortom alla befintliga religioner, bortom givna dogmer och gamla matriser, till den gyllene erans manifestation såsom paradisets återkomst på jorden.

För första gången presenteras det gudomliga verket i sin helhet av författare med lång erfarenhet av alkemi. Boken förmedlar alkemins historik, filosofi och praktik och leder fram till hur läsaren själv kan bli en alkemisk mästare i sitt eget liv. Härigenom blir man en gudomlig medskapare i både sin egen och hela skapelsens förädlingsprocess, såsom en sann filosof i kärlek till visheten.

Katarina Falkenberg och Tommy Westlund har grundat och driver Alkemiska Akademin som är ett centrum för den eviga alkemiska visdomen. Akademins syfte är att erbjuda alkemiska utbildningar, workshops, graalriddarutbildningar, mysteriespel transformerande resor och salonger för att sprida den västerländska visdomstraditionen till en bredare publik. Akademins förlag Arca Dei ger ut nyskrivna alkemiska böcker samt översättningar av klassiska verk.

Katarina är vd i Alkemiska Akademin och har studerat och praktiserat alkemi i 30 år. Hon är alkemisk terapeut och författare med en bakgrund inom teatern. Hennes alkemiska romaner Alkemistens röda längtan, som förlänades Paraceluspriset, och Den röda ängeln uppenbarar den hemliga lärans djupa mysterier. Katarina är även gnostisk präst, riddare och överste-prästinna i Sophiatemplet. Hon leder prästinneutbildningar, gudinnetjänster, imaginationer m m kring det gudomliga hjärtats väg.

Tommy är styrelseordförande i Alkemiska Akademin och har studerat och praktiserat alkemi och esoterik sedan 1990. Han är psykosyntesterapeut, apostolisk gnostisk biskop, riddare och adept inom västerlandets invigningsmysterier. Tommy är Ordensledare inom Rosencreuzarnas tradition och föreläser internationellt om den hermetiska vishetstraditionen.

Tillsammans har de författat Inre alkemi, Hjärtats alkemi – den hemliga och uppenbarade läran och Rosenkors alkemiska bröllop – Mysteriespel anno 2016 samt ett dussintal utbildningskompendier inom den spagyriska konsten, planetalkemi, egyptisk alkemi, graalens traditioner, katarernas mystik m m.

 SpeglingarDen värld vi ser och upplever omkring oss är också den värld vi skapar. Det talas på många håll om hur vi lever i olika dimensioner och hur svårt det kan vara att leva i 3 D när man är en människa med ett högre dimensionellt medvetande.
Det föder också en konspiratorisk tanke om en världselit som styr allt bortanför människors kontroll. Som i sin tur bygger ett sådant samhälle eftersom det är den som föds och göds av egna tankar och känslor. Det är en problematisk tanke när man projicerar sin egen separation och existentiella ångest (vilket inte är svårt att förstå att människor har) på världen i rumstiden.
Jag tycker medvetandesfärer är ett ord som mer förmedlar vad som är viktigt. Utifrån sitt eget medvetandes sfär projicerar man ut en bild som genererar den tillvaro man själv möter. Det egna medvetandet är i allra högsta grad också styrt av det undermedvetna varför arbete med sin egen själs mörker och djupa skikt är av yttersta vikt för att finna frid i både det inre och det yttre. Såsom inom så och utom och såsom ovan så och nedan som är alkemins grund.

Den viktigaste komponenten som jag ser det för själslig helhet är förståelsen om projektionens natur. Genom att återta våra projektioner som vi lägger på omvärlden och våra medmänniskor utan att döma oss själva för det vi ser kan vi återerövra så många förlorade delar av oss själva. Genom att åter minnas och åter samla ihop vår förlorade eter sedan begynnelsen sker djup läkning och vi får tillgång till våra dolda gudomliga förmågor.

Jungiansk psykologi är mycket behjälplig i psykets reintegration och bistår den alkemiska processen med att skapa självet och nå sin egen gyllene essens. Därefter kan vi skapa det levande guldet som är den gudomliggjorda människan som är ett fritt väsen och som kan verka i alla universum och på alla nivåer och som inte ser en dimension som bättre eller sämre utan olika nivåer av en och samma uressens som uttrycker sig på olika sätt på olika nivåer.

På samma sätt som liknelsen med vatten … som uttrycker sig som både is, vatten och ånga och där vi upplever det olika men inget är bättre än det andra. Vi kan se isen som materian, vattnet som själen och ångan som anden. Vår eget medvetande avgör om hur det möjligt att hantera och skapa med vattnet. Vi kan bygga kristallina isskulpturer eller vi kan förfrysa till is och tyna bort.

Vi bör som jag ser det hjälpa varandra i en positiv syn på skapelsen i både den tyngsta materian och i den lätta andliga dimensionen. Genom att själva inse att vi är medskapare till universum och att det vi ser är en återspegling av oss själva vars krafter kan transformeras när de blir erkända och medvetna kan frid och fred på Gaia skapas successivt som medvetande ringar på vattnet som förändrar frekvensen i skapelsen.

Och störst av allt är kärlekens frekvens som i alkemin ses som anima mundis världssjäl som ligger som ett kärlekens ligament över alltet.

Om vi återknyter till denna gudomliga världssjäl genom introspektion, psykologisk transformation och alkemisk transfiguration kan vi se på oss själva med den goda moderns allomfattande kärlek. Det läker våra ursår och trauman i det djupa delarna av oss själva så att den vi i sanning är kan skina fram och skapa en värld utifrån hjärtats alkemiska visdom och kärlek.

Om du vill veta mer om allt detta så kan du studera och praktisera vår nyutkomna bok: Alkemi – det gudomliga verket.

 Alkemi - Det gudomliga verket

Tempelprästinnan 2018-09-11

 Gaia som de vises sten

Om vi vill förändra jorden kan vi inte vänta på ett event eller som det hette tidigare i kristna kretsar ”the rapture” som kommer omskapa allt för då kommer troligen inget att ske… Vi måste själva vara materialet som ska omskapas och medskapare till det gudomliga i den transformativa processen.

Att vänta på en uppstigning eller liknande är inget nytt fenomenen och den sägs alltid komma snart… men när det utlovade inte händer just på grund av väntan istället för handling och alkemisk transformation av sig själv så kommer ett nytt fenomen som flyttar fokus.

Skriver inte detta för att såra någon utan för att detta fenomen bekymrar mig och kanske just är det som hindrar oss att skapa paradiset på jorden?

Rörelsen är också alltid starkt dualistiskt och förmedlar att man måste släppa sina rädslor. Men rädslor kan man inte bli av med för att man måste utan genom ett djupgående arbete med sitt eget mörker, trauman och mönster. Det finns inga genvägar till upplysning…

The event och liknande domedagsprofetior skapar också mycket rädsla för om man inte är andligt upplyst så kommer man inte med utan blir kvar eller förflyttas någon annan plats. Det sägs att barnen kanske inte kommer med och liknande ting. Detta är starka försäljningsargument och i grunden hot för att om man inte följer med eller missionerar till sina närmaste så kommer det sluta sorgesamt.

Ofta baseras information på kanaliserat material som förmedlar en stark vi och dom dualitet. Liksom är fallet med våra exoteriska världsreligioner till skillnad mot den esoteriska traditionen som söker ett alkemiskt enhetsperspektiv. På det sättet är denna nya andlighet ännu en dogmatisk makt och rädslobringande faktor trots budskap av ljus och kärlek. Precis som de dogmatiska religionerna.

Jag tror att störst av allt är kärleken och gudomens essens och uttryck är kärlek. Denna kärlek kan vi rikta mot våra egna sår och oförlösta rädslor så att en verklig transformation kan ske. Denna kärlek kan vi rikta till våra medmänniskor utan dömande och hårdhet. Denna kärlek kan vi rikta till jorden och se att bara för att vi är i de fysiska dimensionerna så hindrar det inte alla andra dimensioner att närvara. Vår fysiska kropp är vårt tempel för den gudomliga gnistan. Den tunga materian är en gåva till våra änglajag att verka genom och skall vi förändra världen tror jag mer på att omfamna allt vad vår jordiska existens bjuder på i stället för vänta på en uppstigning (eller flykt från svårigheter i jordelivet) som många ggr utlovats men ännu inte skett…

Så låt oss använda de krafter som just nu underlättar transformation till att tillsammans vara medskapare i Gaias omvandling till den strålande juvel och de vises kosmiska sten som hon faktiskt är!

 Gaia sedd från rymden

23-28 MAJ 2019

Hjärtligt välkommen till en efterlängtad pilgrimsresa till det magiska Paris och det heliga Chartres!
Det är högt tryck med många platser bokade omedelbart så anmäl dig snarast om du vill ha någon av de sista platserna!

Notre dame de paris

Vi möts upp på tågstationen i Paris för bege oss en timme med tåg till nådens boning och den mest fulländade katedralen i Chartres. Vi bor 2 nätter på pilgrimshotellet alldeles intill den stora hermetiska boken i sten som de gotiska katedralerna också är.

CHARTRES LABYRINT

Vi kommer ha ett gediget program här med transformerande vandring i labyrinten som häver den gamla matrisen och skapar en ny och helare (den är bara öppen på fredagar), nedstigning i den stora kryptan med den mörka madonnan under jord och uppstigning i det alkemiska tornet. Det blir alkemisk guidning i katedralen med dess magnifika glasfönster & madonnor och vi kommer att göra en mycket kraftfull aktivering av ank-korset och Livets träd.

 Sophia på tronen Alkemisk tjänstHelgande av pelarmadonnan

För den som önskar finns möjlighet att gå på mässa och kvällsvesper brukar firas nere i den mörka madonnans krypta. Så vackert och mystikt!
Vi avslutar sista kvällen med initiandernas portal där vi möter Kung Salomo, Drottningen av Saba och uppenbarar förbundsarken.
Katedralen är likt en alkemisk retort och gudinnerlig livmoder helgat livet och ingen har någonsin begravts på dess heliga grund.

En gemensam middag på creperiet planeras samt en middag på egen hand eller med nya och gamla vänner om man så önskar.

Chartres är en oerhört transformerande plats och det sägs att den som en gång initierats här aldrig mer är sig lik.

 Ljusspel på frontportalen

På lördagen tar vi tåget åter till Paris och checkar in på vårt hotell i det bohemiska Saint Germain området med sitt myllrande gatuliv av caféer och restauranger.

Mikael och draken i Sainte germain

Programmet i Paris är preliminärt:

Alkemiskt besök i Notre dame utifrån Fulcanellis mästerverk Katedralernas mysterier. Vi fördjupar oss i de alkemiska medaljongerna som övervakas av Lady Alchimia och som förmedlar mysteriet kring den gudomliga människan och levande graalen.

Den alkemiska drottningen - Notre dame de Paris De alkemiska operationerna

 

 Fulcanellis mästerverk

Vi beger oss till det legendariska alkemiska paret Flamels hus i Marais som också anses vara Paris äldsta hus. Där fördjupar vi oss i mysteriet med de vises sten och avnjuter en 3-rätters middag i Auberge Flamel. Förhoppningsvis får vi också blicka ner i den hemliga luckan till det fördolda…

 Paret Flamels hus

 

 Auberge Flamel

 

 Flamel

Vi besöker den esoteriska Saint Sulpicekyrkan med alla sina hemligheter som knyter an till Rennes le Chateaus skatter och änglarnas rike.

 Saint Sulpice201701021541187234341214772_sbig

 Saint Sulpice

Vi kommer också göra en utflyckt till Saint Denis utanför Paris där den första gotiska katedralen finns och som är prototypen till alla de andra. Här finns Merovingerna begravda och platsen bär oerhörda skatter och hemligheter kring det mörka ljuset som strålar likt den Svarta Madonnan…

 Saint Denis

En dag är avsatt för eget val som exempelvis:
– Montmatres konstnärskvarter och Sacre Coeur.
– Louvren.
– Sightseeing med hoppa på och av båt längs Seine.
– Bege sig med tåg till det makalösa slottet Versailles.
– Shopping och flanera runt.
– Medeltidsmuseet med sina vackra bonader.
– Klassisk sightseeing till Eiffeltornet och Triumfbågen.
– Luxembourg-trädgården nära hotellet eller bege sig till Monets trädgård.

Mm…

13710043_1231833050182487_3490079497434705633_n20992936_1644279115604543_9019708710757651833_n21034644_1644811372217984_106514680196206163_n Paris

 Versaille

Pris för guidning, ceremonier, alkemisk fördjupning, resekompendium, meditationer och bokningsservice är 6900 kr.

Hotell, inträden och tåg tillkommer till självkostnadspris och en prel. kostnad av 5000-5500 kr för del i dubbelrum. Trippelrum är lite billigare. Enkelrum kan bokas i mån av plats och emot tillägg på ca 2500 kr.

Festlig 3- rätters middag i Auberge Flamel tillkommer för 60 Euro och betalas kontant på plats.

Anmälan sker till info@alkemiskaakademin.se och vid bekräftad plats görs en anmälningsinbetalning 1900 kr ( återbetalas ej vid avbokning) till bg: 5061-6168
Först då är din plats bokad!

Hjärtligt välkommen med på en magisk och alkemisk resa!
Katarina & Tommy

 

GUDEN & GUDINNANS PILGRIMSFÄRD TILL SYDFRANKRIKE

 

Landat åter i den svenska myllan lagom till nationaldagens firande efter en underbar pilgrimsresa till det heliga Sydfrankrike! Vi färdades 16 hängivna pilgrimer längs med guden och gudinnans ark och bröllopsmysterier. Vi bodde som så ofta i vår underbara franska högborg Maison Templiere i den sköna och livgivande naturen mellan flod och berg och med världens vänligaste personal!

Första heldagen tillbringade vi i Rennes-le-Chateau. Hela lilla byn med sin kyrka helgad Maria Magdalena, Villa Betania, Tour Magdala och restaurang Le Jardin Marie har en alldeles särskild plats i mitt alkemiska hjärta. Jag var här första gången 2005 och det har förändrats lite sedan dess då kyrkan endast var uppe vissa tider då prästen kom och låste upp den och man lade i mynt för att få belysning men kraften i den röda jorden och lanskapets Venusportal är alltid lika stark och heliggörande. Rennes-le-Chateau har vi med på alla gruppresor vi gör i regionen och samtliga deltagare brukar älska den legendariska orten och man längtar alltid åter…

I år uppenbarade vi den hemliga läran i sin helhet kring vishetens tempel, kärlekens kyrka och det nya Jerusalem som återskapade paradisets Arkadien på jorden. Det blev en underbar dag med kraftfulla imaginationer och ritualer där solen strålade allt mer under eftermiddagen liksom våra sinnen.

Under lunchen i Le Jardin Marie hade vi bjudit in våra vänner boende i Rennes-les-bains Sus och Kaj som skrivit flera mycket bra böcker med vackra bilder om Rennes-le-Chateau. Morgan som driver restaurangen sedan ett antal år var på sprudlande humör och det är alltid lika trevligt att äta där efter intensiva alkemiska arbeten…

Vi avslutade dagen med det alkemiska bröllopets mysterier i Maria Magdalenas kyrka och i den soliga trädgården som prunkade mer än någonsin som vårt Arkadien.

På återvägen till Maison Templiere grävde vi fram den röda jorden i slänten som alla fick ta med sig hem…En underbar dag helt enkelt!

Nästa dag tog vi på oss vandringsskor och regncaper och begav oss till tvillingorten Rennes-les-Bains för att vandra upp till källan Source de cercle och Isis nya och gamla tron samt brudkammaren. Eftersom en fransk grupp var där så börjad vi vid gamla tronen för att sedan fortsätta med Dundret – det perfekta medvetandets ceremoni på den stora tronen. Aldrig har ovan och nedan korresponderat så gudomligt som när åskan började dundra ovanför oss i himlen och regnet föll precis i slutet av vår ritual. Så mäktigt…

 RamizaVi vandrade ner i regnet till torget i Rennes-les-bains och åt mycket gott och värmde oss på Chez Will. Därefter tog vi våra två springare och färdades till Bugarachs heliga och uppochnedvända berg där toppen är 50 miljoner äldre än botten! Det är också känt som transfigurationens berg och där har Jules Vernes inspirerats till Resan till jordens mittpunkt och man har sökt efter Förbundsarken där… Vi höll oss nere på slänten pga av åskan men det ar ändå en synnerligen (över)mäktig upplevelse för många!

Vi berättade om alla historier och legender kring berget och sedan fick var och en meditera på alla de frågor vi förberett att begrunda i den helt märkliga och tidlösa Bugarach kyrka där tiden upphört och som har en initiationskammare samt förmedlar mysterierna kring Alfa & Omega.

Vid återkomsten duschade de flesta varmt men alkemisterna simmade i Templieres sköna men kyliga pool innan middag!

Nästa morgon sken solen åter och vi började liksom de flesta dagar med en vägledd morgonmeditation med elixir vid forsen innan frukost. Denna morgon var det den levande guden som tema eftersom vi skulle bege oss till den tredje mysterieorten Alet-les-bains och till nästa heliga berg med Den levande Gudens kapell på toppen...

 Tommy

Älskar verkligen denna plats på det heliga bergets topp… den levande gudens kapell! I år fick jag också en välsignelse av världens kärleksfullaste och smutsigaste hund som under flera minuter lade sina tassar på mitt hjärta och blickade in i mig med sina kärleksfulla bärnstensfärgade ögon. Har ingen bild på vårt möte för vi blev alla lite tagna och överrumplade av denna varelse. Funderade på om den inte skulle vilja åka med oss i bilen åter…

Här firade vi en alkemisk Filipposmässa med mystik, sång och djup innerlighet från hela gruppen… som alla delade ut de heliga brudkammarsakramenten i sann Valentinsk anda. Det alkemiska bröllopets ceremoni och detta omfamnande och levande kapell lämnade ingen oberörd… Saliga och andefyllda åkte vi sedan ner på den slingriga vägen till Alet-les-bains och intog lunch i det vackra klostret vid floden.

 Riddarna

Den soliga etermiddagen spenderade var och en i Alet-les-bains kloster, kyrka, Nostradamusorakeleter och vid floden… och vid hemkomsten till Templiere var det flera som svalkade sig i poolen.

Nästa dag bjöd på en väldigt kraftfull gnostisk ceremoni i Arques där vi steg ned i ursarkofagen i det ursprungliga templet och sedan steg upp i tornet genom de kabbalistiska världarna och mötte arkonter som vi överkom med hjälp av Maria Magdalenas evangelium och vår egen rannsakan och kärleksfulla begrundan. I tornets topp steg vi in i brudkammaren och firade enhetens mysterier för att sedan gå ner i trädgården och återskapa det förlorade paradiset på jorden!

 Tommy håller föredrag i Arques
 Chateau Arques
 Vätarens glädje
 Erka - väktarprästinnan

Efter vår uppstigning i Chateau Arques firade vi med Blanquette och elixir i trädgården innan vi for åter till Maison Templiere för festlig och god lunch utomhus… med deltagarnas olika poetiska och kraftbringande uppträdanden.

 Festlunch på Templiere

Regnet kom därefter som gjorde att många valde att att vila och meditera på de lediga timmarna innan föredrag om de alkemiska bröllopen ute i solen och offrande av allt gammalt som inte tjänade oss längre i floden…

Festmiddagen inleddes med ypperlig mexikansk dans av våra Templierevänner som vi alla bjöds in till att lära oss… och därpå en mycket god 4-rätters meny följde på det… samt diktläsning och fina tal!

 Rosarium Philosophorum
 Sista festmiddagen

Sista dagen tillsammans tog vi efter frukost farväl av det kärleksfulla Templiere och begav oss mot Limoux…

Alla pilgrimsfärder brukar börja och sluta med besök hos den svarta Madonnan. Vi avslutade vår resa med den underbara Notre dame de Marceille som välsignade oss… i sin bröllopsskrud.

Pilgrimsresan avslutades i sagostaden Carcassonne som bjöd på god mat och fantastisk shopping till allas glädje. Ett mycket angenämt sätt att åter möta världen i detta goda rike!

 Monsieur et dame Carcasse

Tack till alla fina deltagare för en fantastiskt innerlig närvaro där alla bjöd på sig själva i både stort och smått! Tack till alla gudomliga krafter för bistånd i vårt alkemiska verk och till Maison Templiere som bjuder oss ett hem och en kärleksfull graal mitt i katarbygdens undersköna och gyllene landskap! Tack också till alla fotografer på resan!

Oändligt tacksam att tjäna guden och gudinnan på detta vis i det mest magiska och heliga Sydfrankrike!

P.S När våra deltagare flög hem begav sig alkemisterna ut på ett mycket spännande utforskande inför kommande alkemiska resor… Vad vi fann kommer att uppenbaras i nästa krönika men det rör en kyrka som Vatikanen sprängde och vars skatter flyttades till en hemlig ort som vi fann och det rör ett makalöst naturens vattenunder! D.S

Tempelprästinnan 2018-06-08

 

 

 Imagination

Imaginationen kring det ursprungliga templet är fullbordad! Det blev en helig afton med starkt arbete av alla deltagare som förlöstes genom Arkens krafter och gåvor … Synnerligen rejuvenerande vandrade alla ut i vårkvällen… efter att njutit av paradisets frukter!

Tack till alla som var med och uppenbarade det ursprungliga templet och den heliga arken!

 Katarina leder imagination

Tempelprästinnan 2018-05-17

 

Under helgen hade Sophiatemplet en strålande, kraftfull och innerlig Prästinneinvigning på Hartwickska huset!

 Ceremoin är fullbordada!

Fullbordan!

Templet och gudinnan gläds åt att 8 nya Sophiaprästinnor nu är vigda längs med hjärtats väg och i gudinnans tjänst. Sfärisk musik och underbara gäster förgyllde vår dag!

Prästinneinitianderna

Prästinneintiandernas begrundan under ceremonin.

 Program och ritualredskap

Program för vår ceremoni

Ceremoniprogram på  Hartwickska Huset den 21 april 2016

Översteprästinna: Katarina Falkenberg

Väktarprästinna: Erika Dickmark

Prästinnor: Ramiza Bellanius, Carina Böhlmark, Annika Choi, Eveliz Elfving, Anneli Ferm, Lena-Stina Forsell, Ingela Hallgren & Katarina Vilén

Musiker: Björn Svensson & Jan Biel

Gudinnetjänst – Sophias vishet & kärlek

1: Templets öppnande  

Rening i rosmarin: utformad av Anneli Ferm

Trummor

2: Pentagramritual:

åkallan av element, gudinnor & änglar

 3: O Gudinna

Sång: Anneli Ferm. Text: Birgitta Onsell & Lena-Stina Forsell

4: Paradiset

Text: Lena-Stina Forsell. Hymn: Luna, Song to the Goddess av

Joseph Gentry Stephens. Korpens dans: Ingela Hallgren.

5: Underjorden

Utformad av: Annika Choi & Eveliz Elfving

6: Kvinnan framför dig

Text: Ingela Hallgren. Musik: Elegi av Jan Biel

7: Uppstigning

Text: Ramiza Bellanius & Carina Böhlmark

8: Bär mig som ett sigill
Text: Höga Visan/Bibeln, Tonsättning: K Falkenberg

9: Det alkemiska bröllopet

Utformad av Annika Choi & Eveliz Elfving

10: Hymn till Isis och Osiris

Text & Tonsättning: K Falkenberg & E Dickmark

11: Människodotterns vägledning

Text: Katarina Vilén. Trumma: Ingela Hallgren

12: Om Invigningen

Text: Saint-Martin, den okände filosofen. Hans lif och tankar

Invigningsritual 

13: Frågor & Begrundan
Musik: Av kärlek ur Matteuspassionen av Bach,

14: Förbundet & Människodotterns bön

Texter: Katarina Falkenberg

Paradisets frukt & kvintessens – elixirritual för alla

15: Jag är den som är du – hymn
Text: Evas förlorade evangelium, tonsättning: K. Falkenberg, E. Dickmark

16: Hjärtats bön

Text: Katarina Falkenberg

17: Ariadnes röda tråd – Prästinnan längs med hjärtats väg

Text: Prästinnornas egna texter

18: Den heliga Sophias bön & Sophias hymn

Text: Hildegard av Bingen, Text& Tonsättning: Katarina Falkenberg,

Arr: Björn Svensson & Jan Biel

Avslutning & Kröning

Alto Giove – Höge Jupiter

Musik: Polifemo avNicola Porpora

Det är fullbordat!

Firande till Musik & Bubbel

 Ceremoni

Sista skälvande minuterna innan templet öppnas upp…

31150362_2035483066479507_8156338140022308864_n

Trumceremoni vid templets öppnande.

Översteprästinnans välkomsttal.

Översteprästinnans välkomsttal

31163446_2035483246479489_2404955452652650496_n

Musikmästare Björn Svensson på tvärflöjt och Jan Biel på piano.

Mittaltaret

Mittaltaret

31183433_2035483119812835_5070581571535241216_n

Ingela som den vita svanen dansar till Elegi av Jan Biel

 Arkadiens nyckellösa portal

Arkadiens nyckellösa portal

 Helgad vare Sophia och hennes prästinnor!

Helgad vare Sophia och hennes prästinnor längs med kärlekens väg!

Tack till alla närvarande som utgjorde vårt tempels alla byggare, pelare och strålande ljus!⭐️ Tack också till alla fotografer och hjälpare! 

Glädjefullt mingel med våra inbjudna gäster efter ceremonin.

Glädjefullt mingel med våra inbjudna gäster efter ceremonin.

31124572_2035483779812769_5136375355203911680_n

Änglar på jorden…

31144017_2035483703146110_1812886561562296320_n

Tacksamma och lättade Prästinnor som väglett gruppen under två år och nu ser dem flyga på kärlekens väg…

31171532_2035483446479469_7645568809431990272_n

Strålande männiksodöttrar!

31178480_2035483699812777_9064514167376969728_n

Sophiatemplet samarbetar med Alkemiska Akademin och Tommy Westlund har varit lärare i örtalkemi, kabbala och ritualmagi på Prästinneutbildningen.

 

31183552_2035483389812808_6173022311172538368_n-1

Templets prästinnor och präst famnar de nyinvigda i vår Sophiagraal.

31206653_2035483329812814_4386098951468613632_n

Prästinneänglar som minglar i glädje…

31224221_2035483613146119_1687724119270883328_n

Prästinnerlig triad.

31265201_2035483393146141_814205239589601280_n

Prästinnerlig triad

 

 Prästinnerlig urkraft och skönhet

Prästinnerlig urkraft och skönhet

 Sköna prästinnan

Sköna prästinnan

 Underbara gäster som höll en sådana andäktig kraft under hela ceremonin.

Underbara gäster som höll en sådana andäktig kraft under hela ceremonin.

 Sophiatemplet alla vackra själar efter ceremonin.

Sophiatemplets alla vackra själar efter ceremonin.


Efter så trevligt och bubblande mingel med våra inbjudna gäster begav vi oss till vårt Modertempel för en uppsluppen certifikatutdelning.

Lättade och lite trötta vägledare och lärare som verkat för gruppen under två års Prästinneutbildning och med dem vävt Ariadnes röda kärlekstråd…

 PrPrästinnorna i den silverene springaren på väg till Modertemplet

Prästinnorna i den silverene springaren på väg till Modertemplet

Åter i modertemplet så har vi en kärleksfull certifikatutdelning i skratt och glädje…

  Så mycket kärlek...

Så mycket kärlek…

  Så mycket kärlek...

Så mycket kärlek…

  Så mycket kärlek...

Så mycket kärlek…

  Så mycket kärlek...

Så mycket kärlek…

 Så mycket kärlek...

Så mycket kärlek…

  Så mycket kärlek...

Så mycket kärlek…

 Så mycket kärlek...

Så mycket kärlek…

  Så mycket kärlek...

Så mycket kärlek…

 Äntligen middag!

Äntligen middag!

Aftonen avslutades med en sen men mycket god tre-rätters middag på templets favoritrestaurang – Faros.

Vilken underbar fullbordan på 2 års prästinneutbildning i hjärtas alkemi och Sophias visdom. 

På söndagen landade vi i templet glada och tacksamma hela gruppen och gjorde heliggörande imaginationer och lade upp visioner för framtiden! Sophiatemplets prästinnor kommer sprida sin visdom genom etablerandet av Sophias tempel runt om i vårt land. Följ gärna den nya Facebook sidan Sophias tempel om verksamheten som är under uppbyggnad…
Vill du veta mer om all verksamhet vi har på Sophiatemplet gå in på vår hemsida: www.sophiatemplet.se

 Gåvor

Tempeltavla i gåva från Anneli och Maria Magdalenas heliga produkter från Inger samt andra fina gåvor välsignade vårt tempel på söndagen

Tack för alla gåvor och all fin närvaro i Templet kära gäster och prästinnor!

Tack också till alla fotografer som fångat glimtar av detta heliga tillfälle!

Helgad vare Sophia – gudinnan bakom alla gudinnor – gudomens feminina sida!
Helgad vare gudinnans prästinnor!
Må alla våra Sophiavänner som önskar välsignas med gudinnans döttrar – tro, hopp och kärlek!

 

 I visdom och kärlek, Katarina

I visdom och kärlek, Katarina

 

En innerlig bön av Fader vår på Jesus eget tungomål arameiska som minner mig om den ursprungligt goda nyheten som var riktad till alla oavsett kön och samhällsklass! Tänker att passionsdramats mystik förmedlar hemligheternas hemlighet som ligger förborgad i djupet av alla våra stora andliga traditioner och som egentligen bör göras tillgängliga för alla…

Ingen behöver eller bör (vilket annars ofta sker utifrån egots lägre egoistiska perspektiv och maktfullkomlighet) skydda mysteriet för mysteriet skyddar sig självt! Gudomen behöver inte låsas in i dogmatiskt rigida system och än värre är att när man gör det så inverterar den ursprungligt kärleksfulla kraften och visdomen lätt till sin motsats.

Våra stora världsreligioner har alla en vis och kärleksfull profet men när sedan efterföljare ska bygga sina system och regler så låser man lätt in Gudomens uppenbaranden i en alldeles för trång och människoskapad bur så att budskapet och kraften inverteras. Resultatet blir ofta dogmatiskt och i värsta fall fanatiskt.

 mysteriets kärna

Kärleken och Visheten kan inte begränsas och låsas in utan den är en emanerande kraft som söker expansion, utveckling, innerligt och passionerade möten… Så låt oss bygga en Kärlekens och Vishetens Kyrka och Tempel utifrån ett dynamiskt system som tillåter en mångfald av gudomens facetter att komma till utryck och där människan till slut kan få vara den gudomliga avbild hon är! 

Önskar alla som söker och längtar en uppenbarande passionstid där den största gåvan i Gudomens hjärta ges och genomlyser det mänskliga hjärtat! 

 Hemligheternas hemlighet

 

 

MODER VÅR, som är i jorden

Prisat varde ditt namn.

Bjud oss av ditt rike,

Ske din vilja, såsom på jorden så ock i himmelen.

Vår dagliga manna giv oss idag,

Och se oss alltid i vår oskuld,

Såsom ock vi möta andra i deras oskuld.

Och led oss i barmhärtighet och förläna oss din visdom.

Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet.

Amen.

Ur Hjärtats alkemi – den hemliga och uppenbarade läran.  Författare: Alkemiska Akademin

Må den som vill smaka sötman i gudinnans heliggörande återuppståndelseägg!

 Maria Magdalenas heliggörande påskägg

Tempelprästinnan 2018-03-29

 Skyddsängel

Ordet ängel kommer från det grekiska ordet angelos och betyder ”bevingad budbärare” eller sändebud. Änglarnas främsta uppgift är att bära budskap mellan människor och Gud men de tjänar också och tillber Gudomen. Guds änglar är kraftfulla men de är inte jämlika med Gud. Änglarnas storlek är så stor, att avståndet mellan himlen och jorden inte är mer än en ängels handflata.

Såsom förmedlare av gudomliga bud har änglar och gudomar sedan fornminnes tider associerats med de himmelska vandrarna – vårt solsystems planeter – som synes röra sig över himlen. Traditionen har tidigt associerat dubbla kvaliteter hos dessa vandrare; en ljus och en mörk, en mjuk och en hård, en dygd och en last. Människan som mikrokosmos bär deras bägge krafter inom sig, då hon är en reflektion av makrokosmos, varför de planetära krafterna både är transcendenta och immanenta.

Till de sju planetariska krafterna kopplas vardera en ärkeängel och en himmel:

Månen – Gabriel – Första himlen – Schamaym eller Vilon

Merkurius – Rafael – Andra himlen – Raquya

Venus – Haniel – Tredje himlen – Saymym eller Shehaqim

Solen – Mikael – Fjärde himlen – Maoni

Mars – Kamael – Femte himlen – Machon

Jupiter – Sachiel – Sjätte himlen – Zebul

Saturnus – Tzapkiel – Sjunde himlen – Arahol eller Araboth

de fyra ärkeänglarna

Dessa mäktiga väsen kan assistera och hjälpa till med att uppenbara respektive insegel genom att förmedla nycklar till hur man själv kan öppna planeternas sigill. Änglakrafterna kan sökas både inom människans mikrokosmos och åkallas i alltets makrokosmos. För att rena, frigöra, expandera och tända upp de sju inseglen behövs också en förståelse av de krafter som motverkar enheten, såsom Lucifer och hans senare emanation i Samael. Därigenom kan dessa mäktiga energier synas och transformeras, både i det inre och i det yttre, så att motståndarens vredeseld kan brukas i sin omvandlade form till att tända upp de sju planetinseglen.

I det alkemiska arbetet med att tända upp de sju mörka planeterna är de bägge änglar som en gång varit människor också relevanta att fördjupa sig i. De kan ge oss visdom i den alkemiska processen med att skapa en levande sten – den gudomliggjorda människan vilket är målet med uppenbarelsen av de sju inseglen. De bibliska patriarkerna Elia och Henok dog aldrig den vanliga döden enligt traditionen för de hade transfigurerat sina sju sigill till en odödlighetskropp och transformerades till ärkeänglarna Sandalphon och Metatron.

Vi kan arbeta med denna alkemiska tradition genom att först söka knyta ett förbund med vår egen heliga skyddsängel som i sin tur möjliggör ett uppenbarande av de sju planetariska änglakrafterna i både mikro- och makrokosmos. Därefter begynner arbetet med människans transfiguration till att skapa den alkemiska änglakroppen…

I ett fördjupat arbete med de sju inseglens änglar är det också essentiellt att lära känna och utveckla kontakten med graalsänglarna. Dessa änglar har alltid vakat över den ursprungliga helheten i den heliga graalen vilket gör att de transcenderar konflikten mellan mörker och ljus så som den mellan Lucifer och Mikael. Graalsänglarna kan åkallas för avancerat alkemiskt arbete där dualismen i skapelsen övervinns genom ett binärt skapelsesystem. Motsatsen är då fullkomligt medvetandegjord och manifest när den genomlyst dansar med sin partner kring enheten, likt i ett binärt solsystem.

Vägen åter

Din Bild