den levande graalen

Hjärtligt välkommen till en transformerande och djuplodande alkemisk session med Katarina Falkenberg. Nu tar vi åter emot för sessioner i templet om du är fullt frisk.

Genom själens stjärna, gudomligt bistånd och alkemisk imagination tränger vi igenom slöjan mellan världarna och mellan tid och rum för att uppenbara det som är viktigt i din livsprocess just nu.
Det kan vara tidigare inkarnationer, ditt eget ursprung eller andra medvetandesfärer som öppnas upp för att du ska kunna verka mer till fullo och i samklang med din gudomliga mission på jorden.

Du kan på så vis kan du utveckla dina egna gudomliga förmågor och ges en djupare förståelse av vem du är, varit och är på väg. Du kan bli den levande graalen …

Denna heliggörande alkemiska process pågår under 2 timmar.

Plats: Sophiatemplet, Gotlandsgatan 74
Tid: Huvudsakligen måndagar, tisdagar och onsdagar.
Pris: 1800 kr
Bokning: mail till katarina@alkemiskaakademin.se

 

templet

376c6f52f4eeafd62b80d6d7a94be0deVi lever just nu i en extrem tid av ytterligheter som kan åskådliggöras genom att två motsatta men starkt upplevda sanningar kastar brandfacklor mot varandra.

 Som exempel ser vi hur en falang ser hur en korrumperad Cabal söker styra mänskligheten/avbefolka jorden genom vaccin, hjärntvätt och 5G. Den andra sidan ser konspirations-anhängarna som de farligaste som söker hjärntvätta människor med falsk propaganda rörande samma frågor om vår hälsa. Det är två sidor av samma gamla mynt att projicera ut en starkt dualistisk vision, som för mig har sin härkomst i ett dualistiskt sinne.

Hur kan Trump för någon vara frälsaren som räddar barnen och världen men för en annan är han en synnerligen obehaglig och farlig ledare som snarare gestaltar vilddjuret i bibliska termer? Han väcker starka känslor och blir därför en tacksam arketyp att använda för att påvisa den världsbild som stämmer med ens jag-bild men som ofta bottnar i oförlösta sår i det omedvetna.

 Så hur kan det komma sig att vi nu ser så många uttryck för att två helt motsatta upplevelser av verkligheten båda hävdar sin absoluta sanning och tveklöst anser sig vara berättigade att basunera ut sin bild av vår värld just nu?

 Detta lilla virus har synliggjort en gigantisk spricka i både vår mänskliga natur och i vår omvärld. För att få denna motstridighet att gå ihop är det enkla valet för sinnet att tudela världen i en ond och en god sida. Man själv tillhör de goda och de andra som inte har samma syn tillhör de onda. Man får utlopp för sin egen frustration och sitt inre tryck genom projektion vilket leder till splittring i själen och långsiktigt att man förlorar delar av sig själv vilket gör att vi förlorar livsenergi.

Kristider gör att det som ligger och slumrar i djupet kommer upp till ytan. Apokalyps betyder att uppenbara det som varit fördolt men i vår värld har det kommit att förknippas med katastrof. Mänskligheten har svårt att hantera den stora mängd av information och den känslostorm som följer av avslöjanden varför det lätt kan leda till katastrof.  Det som stiger upp till ytan är inte nödvändigtvis sanningar utan kan lika väl emanera från både personlig och kollektiv skugga.

 Exempelvis så kan vi ta upp idéströmningen som talar om att vi på jorden ska lämna 3 D för en ny dimension av 5 dimensioner där endast kärlek och enhet råder. Paradoxalt nog så förmedlas budskapet ofta med ett starkt fokus på dualism, skrämsel och separation av de uppvaknade från de sovande. Vi uppmanas att välja kärlek framför rädsla men det är inget som låter sig göras på beställning utan kräver introspektion, djup transformation och tålmodigt inre arbete. Människor som inte lyckas med det kommer inte stiga upp vilket i sin tur skapar både rädsla, separation och förnekelse. Är det verkligen ett sätt att skapa enhet och en kärleksfull värld som utlovas i den femte dimensionen?

På samma sätt beskylls vaccinmotståndarna för att vara ovetenskapliga och farliga av vaccinförespråkarna och det så kallade medicinska etablissemanget. Vitaminer och alternativa terapier är kvacksalveri och i värsta fall farligt men hur vetenskaplig är egentligen den sanningen? I stället för att utforska och utveckla vårt medicinska paradigm som sann forskning borde göra har man likt en dogmatisk kyrka fastslagit sanningar som inte får ruckas på även om de leder till lidande, sjukdom och i värsta fall död. Är det verkligen vetenskap?

Båda exemplen synliggör skuggans problematik som när den är omedveten och utprojicerad kan skapa mycket smärta för både en själv och andra.

Denna dualistiska syn på tillvaron är det som har eskalerat och synliggjorts allt mer under den virusstorm som har pågått under några månader. Den leder till ett argumentations-klimat som fokuserar på att projicera det dåliga på någon annan och en annan syn på världen än den man är övertygad är rätt.

Den nya videon Plandemic åskådliggör denna tu-delning tydligt. Jag ser människor påtala att den är det bästa eller det värsta de sett. Kan den vara bådadera? Just detta att antingen är allt helt sant eller helt osant är en av de stora frestelserna nu i vår tid. För det skapar en explosiv konflikt i vår mänskliga natur och vår mänsklighets kollektiva medvetande. När vi tar in information som talar starkt till oss behöver vi söka smälta och begrunda intrycken för annars är risken att vi direkt reagerar utifrån omedvetna önskningar och det sårade inre barnet.

William-blake-the-great-red-dragon-and-the-woman-clothed-with-sun

Frågan vi bör ställa oss är hur vi vill skapa en bättre jord, är det genom en explosion eller transformation? Vi som mänsklighet kan dock välja vad vi gör med det som uppenbarats och hur det på bästa sätt kan integreras och bli ett verktyg till att skapa en bättre jord. Att verka kreativt och konstruktiv när man ser en orättvisa eller ett maktmissbruk är av någon anledning inte lika lätt som att påtala det destruktiva för det kräver självkärlek och tilltro på sin egen positiva förmåga att kunna omskapa till det bättre. Men vi tränar oss i självkärlek när vi möter andra med medkänsla och tillåter oss att stanna upp och ge oss tid att bearbeta psykets och själens konflikter genom bön, meditation och kreativitet.Det upplysta hjärtat

 På samma sätt som många globalt har insett att vi inte kan skövla vår planets natur bör vi också börja bli varsamma om vår mänskliga natur som också är en kollektiv helhet som bör vårdas med omsorg.

 Så hur kan vi bli bättre på att ta hand om den mänskliga naturen? Vi behöver nog först inse att människan har synnerligen svårt att härbärgera motsatser i psyket och när psyket spricker av det inre trycket så skapas denna dualism och projektion. Det är förståeligt om än inte önskvärt och heller inte utvecklande i längden om inte skuggan kan ses på så vis och sedan transformeras och återtas. Detta är det alkemiska hjärtats väg och process att förena motsatserna och återskapa balansen efter att en konflikt uppstått i själen.

Yin-Yang-Love

Jag har länge undrat om den alkemiska vägen verkligen kan breddas för en större massa då den kräver att man kan hantera stor hetta, starkt tryck och samtidigt söka återfå ett kärleksfullt tålamod och försoning i sitt kärl. Jag inser nu att det är nödvändigt att försöka och att Gudinnan manar till att ta situationen på allvar som gör att vi alla behöver göra det yttersta för att åter synliggöra möjligheten att vandra den alkemiska mitt-vägen både i det inre och det yttre.

 I den alkemiska traditionen omtalas den som kungs/drottning-vägen vilket påvisar vikten av att inta vår egen inre tron med självet som dess ledare och inte skuggan eller det sårade barnet. Se att vi själva är medskapare till vårt liv och den tillvaro vi möter. Inom buddhismen omtalas den diamantvägen eftersom vi använder den hetta och det tryck som uppstår när vi balanserar på knivsudden mellan ytterligheterna till att omskapa oss från kol till diamant. I alkemin blir det tydligt att om vi kan stå ut med trycket och kraften i vår egen själ när vi härbärgerar allt som där bor så är det den energin som möjliggör guldets eller diamantens skapelse i vårt väsen.

 enhet

I morse när jag vaknade i gryningen upplevde jag starkt att Gud Moder Sophia önskade att jag skulle kommunicera detta om vikten att ta hand om vår mänskliga natur som är sammanlänkad med allt levande genom vår gudomliga världssjäl – anima mundi.

 Det kan finnas korn av sanning i olika ideologier men vi kan inte skapa en positiv revolution av det rådande paradigmet genom att kasta emotionella handgranater på oliktänkande. Vårt kollektiva medvetande blir då för överhettat och risken finns att en större explosion kan ske. Så jag uppmanar var och en att söka fördjupa sin upplevelse genom att inte direkt ge utlopp för sin frustration eller vrede över alltings tillstånd.  Att digerera information innan man kastar ut det som en granat till världen. För hur rätt man än tror sig ha så kommer inte motståndaren ändra åsikt för att man slår dem faktiskt eller emotionellt i huvudet. Att vara varsam och kärleksfull mot både jordens natur och den mänskliga naturen ser jag som oerhört viktigt just nu på vår planet. Vi har mer än någonsin på vår jord friheten och möjligheten att göra vår röst hörd och med frihet kommer ansvar. Så låt de facklor vi bringar in i debatten eller sänder ut i mörkret emanera från kärlek, empati och visdom om naturen i alla dess skepnader.

 Moder jord

Tempelprästinnan 2020-05-11

 

Paradisets återkomst

Fick tidigare en fin återkoppling på denna krönika från 2018. Delar den åter ifall det väcker genklang hos fler …
Vi är i en turbulent tid där olika röster affekterat basunerar ut sin sanning om det som pågår.
Därför är det mer än någonsin viktigt med meditation, introspektion, fokus och balans i ens eget väsen. På så vis har vi bättre möjlighet att intuitivt veta hur vi kan bidra med vår unika gåva och engagemang för att skapa bättre förutsättningar för allt levande på vår jord.

Tro, hopp och kärlek ❤️

 Spegling

Den värld vi ser och upplever omkring oss är också den värld vi skapar. Det talas på många håll om hur vi lever i olika dimensioner och hur svårt det kan vara att leva i 3 D när man är en människa med ett högre dimensionellt medvetande.
Det föder också en konspiratorisk tanke om en världselit som styr allt bortanför människors kontroll. Som i sin tur bygger ett sådant samhälle eftersom det är den som föds och göds av egna tankar och känslor. Det är en problematisk tanke när man projicerar sin egen separation och existentiella ångest (vilket inte är svårt att förstå att människor har) på världen i rumstiden.
Jag tycker medvetandesfärer är ett ord som mer förmedlar vad som är viktigt. Utifrån sitt eget medvetandes sfär projicerar man ut en bild som genererar den tillvaro man själv möter. Det egna medvetandet är i allra högsta grad också styrt av det undermedvetna varför arbete med sin egen själs mörker och djupa skikt är av yttersta vikt för att finna frid i både det inre och det yttre. Såsom inom så och utom och såsom ovan så och nedan som är alkemins grund.

Den viktigaste komponenten som jag ser det för själslig helhet är förståelsen om projektionens natur. Genom att återta våra projektioner som vi lägger på omvärlden och våra medmänniskor utan att döma oss själva för det vi ser kan vi återerövra så många förlorade delar av oss själva. Genom att åter minnas och åter samla ihop vår förlorade eter sedan begynnelsen sker djup läkning och vi får tillgång till våra dolda gudomliga förmågor.

Projektion

Jungiansk psykologi är mycket behjälplig i psykets reintegration och bistår den alkemiska processen med att skapa självet och nå sin egen gyllene essens. Därefter kan vi skapa det levande guldet som är den gudomliggjorda människan som är ett fritt väsen och som kan verka i alla universum och på alla nivåer och som inte ser en dimension som bättre eller sämre utan olika nivåer av en och samma uressens som uttrycker sig på olika sätt på olika nivåer.

På samma sätt som liknelsen med vatten … som uttrycker sig som både is, vatten och ånga och där vi upplever det olika men inget är bättre än det andra. Vi kan se isen som materian, vattnet som själen och ångan som anden. Vår eget medvetande avgör om hur det är möjligt att hantera och skapa med vattnet. Vi kan bygga kristallina isskulpturer eller vi kan förfrysa till is och tyna bort.

Vi bör som jag ser det hjälpa varandra i en positiv syn på skapelsen i både den tyngsta materian och i den lätta andliga dimensionen. Genom att själva inse att vi är medskapare till universum och att det vi ser är en återspegling av oss själva vars krafter kan transformeras när de blir erkända och medvetna kan frid och fred på Gaia skapas successivt som medvetande ringar på vattnet som förändrar frekvensen i skapelsen.

Och störst av allt är kärlekens frekvens som i alkemin ses som anima mundis världssjäl som ligger som ett kärlekens ligament över alltet.

Om vi återknyter till denna gudomliga världssjäl genom introspektion, psykologisk transformation och alkemisk transfiguration kan vi se på oss själva med den goda moderns allomfattande kärlek. Det läker våra ursår och trauman i det djupa delarna av oss själva så att den vi i sanning är kan skina fram och skapa en värld utifrån hjärtats alkemiska visdom och kärlek.

Om du vill veta mer om allt detta så kan du studera och praktisera vår nyutkomna bok: Alkemi – det gudomliga verket.

 Gröna Tara

 

Tempelprästinnan 2020-04-03

 naturens ljus

Bästa Sophiavänner!

Hoppas det är väl med er i dessa virustider
Har tipsat många som har hört av sig med olika symptom och detta är vad jag använder för att stärka immunförsvaret.

Ja, jag vet att det finns de som påstår att man inte kan stärka immunförsvaret. Och alla är fria att följa sin egen sanning. Jag vet också att kolloidalt silver är kontroversiellt så med det får man själv avgöra om det känns intuitivt rätt. Övriga tips med örter, vitaminer och meditationer är ganska grundläggande. Vill heller inte på något sätt säga att detta botar utan är mer tänkt att stärka både kroppens, själens och andens inneboende läkekraft.

Lite tips för att stärka immunförsvaret på olika nivåer är:

– Oreganoolja – ett par droppar gärna i ljummet vatten 3 ggr per dag. Om den ändå är för stark så späd ut den i lite basolja innan.

– 1 tsk kolloidalt silver gärna med färskpressad citron/apelsin eller elixir och sippa på under en timme. Ett par ggr om dagen.

– Lakritsrot, echinacea, rosmarin, malört, lavendel, salvia som brygd eller tinktur i ren alkohol. Men gör gärna malört separat eftersom den är så besk.

– Eteriska oljor såsom eucalyptus, rosmarin, lavendel mfl i aromalampor eller diffusers och i havssalt för sköna bad.

– C vitamin – askorbinsyra av bra märke och hög dos. 3 ggr per dag. Gärna tablett ihop med MSM (organiskt svavel).

-D vitamin, zink, l-lysin, Omega 3

– Eteriska oljor av vitlök och ingefära i honung eller färsk av detsamma i honungsvatten eller god mat.

– Näringsrik mat gärna med färska örter som spirar av gröngivande viriditaskraft.

– Plantering och på olika sätt verka med och genom naturens verk.

 Diana - urmodern

– Dagliga meditationer såsom den läkande imagination jag lagt upp här i tidigare inlägg eller andra som passar just din själ och hjärta. Det andliga immunförsvaret stärker själen och eterkroppen som i sin tur stärker den fysiska kroppen.

– Imagination med din högre skyddande ängel om vad som är viktigt för just dig och din mission. Så att du intuitivt vet hur du kan läka dig själv och använda din kraft att bistå jorden på bästa sätt nu.

– Kreativt skapande gör själen glad också ☺️

– Medkänsla, givmildhet och tacksamhet

– Introspektion och arbete med sina egna skuggsidor och projektioner på omvärlden.

– Ritualer och energiövningar med ärkeängel Rafael – gudomens läkekraft och luftens element.

– Andningsövningar och yoga eller andra mjuka kroppsövningar.

– Lite daglig alkemi också såklart …

– Ödmjukhet inför allt och alltet och att vi inte ser sjukdom som något vi gjort fel utan en del av processen.

❤️Störst av allt är kärleken!

Sänder er gudinnerliga vingar av läkande dagg genom etern!

 ärkeängel Rafael

Tempelprästinnan 2020-04-03

 helande örter

Jag har preparerat en stärkande och antiviral alkemisk tinktur med lakritsrot, stjärnanis, echinacea, rosmarin, läkeverbena, ginkgo biloba, älggräs, melissa, mynta, salvia och timjan.
En förening av örter som är synnerligen antivirala och örter som bringar livgivande viriditaskraft
Ett tips till de som vill göra sin egen tinktur är att under andakt lägga valda örter i en ren och gärna 40 procentig alkohol och ställa vid sitt altare och låta dra i minst en vecka men gärna längre.
Gör gärna en läkande imagination innan beredningen för att uppenbara örter som är läkande just för dig. På alkemiska akademins distansutbildning har vi lagt ut en imagination för läkande och balans och som kan hjälpa dig att finna örter som är helande just för dig. Den är just nu fri för alla att ta del utan att logga in:

https://alkemiskaakademin.se/…/distansutbildning-i-s…/14-191

Efter den filosofiska tiden på altaret är tinkturen klar att inmundigas och för den som brukar kolloidalt silver kan man gärna blanda tinkturen med det för en synergieffekt

Önskar alla som vill Sophias helande vingar om er!

 läkande ört-tinktur

Tempelprästinnan 2020-03-18

 Quan Yin

Ber er alla Sophiavänner att meditera och bjuda in medkänslans gudinna – Quan Yin i era hjärtan. Hon är försynens och medkänslans gudinna i Kina och eftersom Coronaviruset har sin uppkomst i Kina har jag en föraning om att det behöver läka där det började på ett större och för oss människor kanske ännu outgrundligt plan.

Quan yin hjälper oss att hålla hoppet uppe om en bättre jord och bättre förutsättningar för allt liv på jorden när vi genom denna kris kommer till ny utveckling. Hon ses ofta med en bägare med livets vatten eller en lotus som bringar fridens källvatten.

 gudinnealtare

Men även om kris når utveckling så känns det under vägen och mycket smärtsamt för många. Under denna kris bör vi försöka hålla fokus i vår egen mittpunkt och hjärtpunkt genom bön och meditation. Istället för att svänga mellan ytterligheter såsom att det är ingen fara alls med Corona till att det kommer döda alla.

Och på profan nivå svänga mellan att köpa allt toalettpapper till att håna alla som gör det. Det är samma ytterlighetsbeteende och ger ingen medkänsla till människor i rädsla. Så är du inte rädd visa värme och empati med dem som är det och är du rädd så tillåt känslan men sök meditera och känna in vad som ligger bakom och samtidigt ta hjälp av det högre förnuftet för att se vad som är lämpliga handlingar. Humor är naturligtvis viktigt som i fallet med toalettpappret men det är en nära gräns mellan att skratta medkännande och på andras bekostnad. Gollumbilden fick jag dock ett gott skatt till

gollum
Kärleken är den enda vägen framåt utryckt genom empati, begrundan och det högre förnuftet.

Själv har jag handlat blommor, frön och jord för det ger mig lugn och glädje och det är det ingen brist på än så länge. Men jag har förståelse för att det är andra saker som får andra att känna trygghet. Oavsett vad vi behöver i kris så finns det inget som mer värmer ett hjärta än att få dela med sig av det man själv har överflöd av och andra har brist av. Så vi hoppas på den vägen framåt …

Här bjuder vi på en nygjord läkande imagination som förhoppningsvis kan hjälpa dig att nå din hjärtpunkt nu när ödeshjulet snurrar snabbt i vår värld.

Imaginationen kan hjälpa dig att återfå läkekraft, finna balans och känna samhörighet med skapelsen.Den finns nu fritt att ta del av här:

https://alkemiskaakademin.se/distans/hem/distansutbildning-i-sjalens-alkemi/14-191

 Livets träd

 

Tempelprästinnan 2020-03-16

Sista skälvande dagarna på jullovet blev det ett efterlängtat besök på Waldemarsudde.
Älskar prerafaeliternas konst och denna kring Edward Burne-Jones och nordiska konstnärer som inspirerats av rörelsen var mycket fin och inspirerande. Pågår till 26 januari och rekommenderas varmt! Edward Burne-Jones 81433389_2958081170890991_3911892333871759360_o 81496099_3117655991595537_180473787043545088_o 81496102_3117656091595527_5270043507778650112_o 81725641_3117655901595546_1847143349564211200_o 82061409_3117656208262182_867326017876787200_o 82447139_3117655834928886_2010983565788971008_o

Jag och min dotter var där på trettondagsafton då  kyrkan börjar sitt firande  av Jesu uppenbarelse som Gudomens son – Epifani – och stjärnans uppenbarelse för de tre vise männen som leder dem fram till det gudomliga barnet 13 dagar efter jul på trettondagen.

De bringar guld, rökelse och myrra till Jesusbarnet och det påminner mig varje år om hur vi själva har denna vise gamle man eller kvinna som en arketyp i vårt väsen som kan bringa gåvor till vårt inre barn.

 Edward Burne-Jones

De konstverk av Burne-Jones som sedan  länge har varit några av mina favoriter när det kommer till gestaltning av de vise och den heliga familjen kunde jag nu begrunda och uppleva i dess fulla kraft på Waldemarsudde. Burne-Jones lät sina nära vänner stå modeller för verken vilket gör dem både djupt mänskliga och samtidigt så innerligt spirituella.

 Edward Burne-Jones 81706400_2959705440728564_3208819020878839808_n

 

Jag hade sedan en synnerligen uppenbarande och mäktig trettondagsafton och natt … där de vise uppenbarade dolda ting och bringade gåvor …

Tempelprästinnan 2020-01-06

MAGI ALKEMI , PILGRIMSRESOR, LIVSDRÖM

Under oktober var vi på en både mäktig och så härlig invigningsresa med Alkemiska Akademin till Portugals heliga platser. Här kommer lite glimtar från vår resa som blev både hänförande och mer kraftfull än både ord och bild kan förmedla…

Vi startade vår resa med en natt i Lissabon som är en av Europas äldsta städer, äldre än London, Paris och Rom. Namnet kommer från stadens förhistoriska namn Olissipo som förmodligen kommer ifrån keltiska Olisippo, Lissoppo. Både fenicier och greker hade handelsplatser där. Det var genom grekerna namnet Olissipo senare fördes vidare till romarna. Enligt gamla legender uppfördes staden av Odysses vars latinska form Ulysses gav staden det romerska namnet Ulyssippo. Lissabons historiska centrum ligger på sju kullar vilket länkar staden med andra berömda sjukullarsstäder såsom Jerusalem, Aten, Rom, Edinburgh, Prag och Barcelona

Vi inkvarterade oss i det vackra gamla platset Palacio das Especiaris i Barrio Alto som är ett av få palats som överlevde jordbävningen i mitten av 1700-talet. Det blev verkligen en härlig första kväll på vår invigningsresa med god tapasfest till billigt pris på Tapas n´Friends Trinidade och därefter blev det Fado-sång och även lite dans för en del av oss … Vi kände hur som Lissabons eter har öppnats och välkomnat oss stort under vår första kväll och natt i Lissabon.

Dagen efter var solig och varm och det var valfri förmiddag för alla som började med fullödig frukost med en pianist som ackompanjerade allt fint. En del deltagare begav sig på sightseeing och andra vilade ut och solade på terassen efter resa och nattliv. Det slog mig att så här kan man också ha det en dag på jobbet … På hotellets terass mötte jag ett kraftfullt uttryck av min daimon och tillbringade en skön stund i solen innan det var dags att samlas åter alla.

Under romersk tid kallades Portugals landområde för Lusitanien. Namnet är en förening av Lux – ljus och tanit – fenicisk mångudinna och gudomlig jungfru som likställs med gudinnan Isis. Hennes emblem är en förening av det egyptiska ank-korset som är symbolen för evigt liv och tillsammans med månskäran. Lusitaniens latinska form, Lux Tanit, betyder förråd av ljus eller fördold plats. Av namnet Lusitania kan vi utläsa att det portugisiska kungadömet är ett land där kunskapen om det eviga ljuset finns gömt för den med insikt att åter uppenbara.

Vi promenerade ner till floden vid Lisbon Urban Beach – Praia Urbana de Lisboa där vi höll en imagination och begrundan av initiationens hav och gudinnan Tanits ljus i Lusitanien. Därefter gick vi på lunch i den gamla saluhallen.

Efter lunch tog vi minibussarna och färdades till det magiska Sintra vars vackra natur och bergsområden ansetts vara heliga sedan uråldriga tider. I forntiden kallades bergen för Månens berg av kelterna och Mons Sacer – De heliga bergen – av grekerna som byggde ett tempel helgat mångudinnan Militha. Romarna återtog kulten och det keltiska namnet som Lunae Mons – Månens berg. Namnet Sintra anses härstamma från Cynthia – den grekiska och romerska mångudinnan – som är bildat av ordet Kynthos vilket är namnet på ett berg.

Vårt första stopp var i den gamla herrgården med vacker trädgård – Quinta Da Ribafria som var helt folktomt och nyligen öppnat för allmänheten. Likt många poeter och konstnärer lät vi oss här transformeras genom tarot och ritual vid brunnen och fann sedan en ny vision som målades i solens sken. Det blev en underbar eftermiddag i gudinnans heliga natur som från en svunnen tid och därefter åkte vi till det vackra hotellet inne i Sintra och checkade in och åt middag.

Nästa dag var det dags för en av de absoluta höjdpunkterna som vi förväntansfullt velat föra vår grupp till i en helt översinnliga och magiska parken Quinta da Regaleira. Vi promenerade tillsammans den vackra gamla leden allt medan solen och värmen ökade efter morgonens grå dimma. Det blev sannerligen en magnifik intiationsväg genom hela området i det esoteriska underlandet.

Initiationen som vi planerat följde Dantes Gudomliga komedi och startade med en imaginativ resa och sedan reell färd ner i underjordens olika riken genom initiationsbrunnen. Vi vandrade i underjorden som leddes oss till vattenfallet såsom en försmak av Eden. Därefter steg vi in genom Österns grotta och vandrade genom tunnlarna och arbetade med själens dualiteter. För att sedan stiga pånyttfödda upp ur den gamla brunnen och arbeta med vår änglakropp. Därefter följde en uppstigning genom paradisets 9 nivåer där vi skådade den gudomliga rosen varefter vi klättrade upp i Sintras torn. Vi vägleddes av Beatrice och vår högre skyddande ängel.

Vi avnjöt en god lunch i parken efter den mycket kraftfulla initiationsvägen och efter lunch vandrade vi in i labyrintgrottorna med fokus på livet som ett äventyr. Vi steg åter ut längs gudarnas och gudinnornas väg och dagen avslutades vid kapellet och enskilt besök i Palatset.Seneftermiddagen var valfri och en del deltagare vandrade eller tog tuck-tuck upp till det färggranna Pena-palatset medan andra slog sig ned för vila på torget i Sintra följt av meditation och vila.På kvällen samlades vi alla trötta men så hänförda på restaurangen med det passande namnet Metamorphosis, för en god middag bortanför turiststråken. Kvällen var fylld av innerliga och intressanta samtal och därefter avslutade vi på den lokala baren där vi också bokat eget bord i den rökfria delen.
Nästa morgon var det förutspått regn och åska hela dagen sedan länge men vi har försynen med oss och fick en underbar dag Monserrate utan en enda regndroppe och sol som silade ner mellan molnen. Monserrate var en av de fantastiska platser som gjorde att Sintra av författare och konstnärer som Lord Byron omtalade Sintra som vårt jordiska Eden. Vi vandrade runt i den stora sköna trädgården som spirade av viriditas-kraft och växtlighet hämtad från jordens alla hörn.

Vi steg in genom Arkadiens nyckel-lösa dörr till Älvrikets kapell och gjorde en ceremoni kring brunnens kvintessens och dop i eldvatten. Thomas Cargill skrev i sitt poem om Monserrate Fairy life in Fairy Land om kyrkoruinen som idag är övervuxen av natur med träd som slingrar sig in i hålrum och portaler. Det är sannerligen en både fridfull magisk plats där man förnimmer älv-rikets alla väsen. Naturen är förenad med kulturen i detta lilla naturtempel och man inser varför Sintra kallas vårt Eden.

Vi mötte väktardaimonen i form av en ensam häger när vi steg in i Eden och sedan på vägen ut såg vi den flyga i väg …

Vi begav oss efter lunch utomhus i soldiset och inköp i trevliga butiken, till Tempelriddarnas stad – Tomar – där vi checkade in på det pampiga Hotel dos Templarios. Jag och Tommy tog en promenad genom den tysta staden på jakt efter lite örter och andra preparat mot förkylning och till vår glädje fann vi förbundsarken i en tempelriddarshop alldeles nära hälsokosten. Från balkonen satt jag i solnedgång och skådade den vackra utsikten mot klostret som skulle besökas nästa dag.

Staden Tomar föddes innanför murarna till klostret Convento de Christo som grundades 1162 av tempelherreordens stormästare Gualdim Pais. Två år tidigare hade man börjat bygga Tomars slott för att försvara landets södra gräns mot saracenerna. Pais översåg byggandet av rotundan vilken var inspirerad av Jerusalems rundkyrka och som skulle komma att bli tempelherreordens högkvarter i Portugal. Lokala legender förtäljer att Pais valde platsen av högst mystika skäl. Genom gudomlig inspiration och användandet av geomantik såg Pais att det var en predestinerad plats som skulle bringa lycka. Detta förstärktes av de sju kullar som omringade platsen, precis som Jerusalem, Rom och Lissabon.

I Tomar uppfördes en rotunda utan dörr. Man kunde endast träda in via en hemlig kammare som användes vid hemliga invigningsmysterier. På Kungen av Portugals sigill på chartret som tilldelade tempelriddarna en tredjedel av landet kan vi utläsa PORTUG-R-AL. Kungens sigill innehåller ett anagram som också kan utläsas POR TU O GRAL: Genom dig, graalen. Således har regionen sedan dess haft en stark koppling till graalens invigningsmysterier.

Initiationens väg som vi vandrade med gruppen genom Castelo Do Convento De Cristo ledde oss genom graalen till arken med hjälp av Hermes Trismegistus…

Stora delar av vår härliga grupp samlas och skådar både uppåt och nedåt …

Prästinnorna sjöng sig igenom både rundkyrkan och andra heliga rum där det var en mäktig akustik …

I Portugal löstes tempelriddarorden aldrig upp liksom i Frankrike på kungens och påvens order utan man tog alla deras tillgångar och mark men efter ett antal år stod de upp som Kristusorden och fick allt tillbaka. Man förstår varför grundarna av det nya riket por tu o graal ville skapa en moderkyrka för att balansera den patriarkala romkyrkan. Detta fick oss att begrunda vikten av att i kritiska situationer inte reagera utifrån rädsla utan att ta djupa andetag för att agera strategiskt för kärleken. För störst av allt är kärleken!
Ovan syns torget i Tomar med Johannes döparens kyrka, statyn av grundaren Pais och reliefen för den hemliga gången.
Det blev sedan ett fridfullt Melusinabad för mig i den vackra poolen på Hotel Dos Templários. Efter en lång dag av ridderskap uppe i Tempelriddarnas Rotunda och kloster – Convento Christo var oerhört skönt och rejuvenerande.På kvällen väntade vår avslutningsmiddag på medeltidsrestaurangen Taverna Antiqua.

Det blev sannerligen en innerlig, uppsluppen och begrundande afton med mycket god mat i goda vänners sällskap. Kvällen bjöd på inspirerande tal och berättelser av alla, sång av många av oss och härliga samtal. Middagen avslutades med att alla fick öppna den heliga arken för att med försynens bistånd erhålla sitt alkemiska elixir. Vi avslutade sedan natten tillsammans i Hotel dos Templarios stora foajé och bar …

Sista dagen på vår invigninsresa begav vi oss till det mäktiga klostret Alcobaça. Vi vi vandrade runt och tänkte på Boels berättelse från kvällen innan som levandegjort Ines och Pedros öde medan vi betraktade deras gravmonument. Avslutningsvis fick vi lyssna till Ave Maria som repeterades inför ett stundande bröllop och det kändes som Gud Moders hälsning till oss fullbordade vår pilgrimsfärd. Mina döttrar är födda till Ave Maria så det känns alltid extra speciellt för mig när den kommer upp när jag besöker heliga tempel och kyrkor.Vi intog en mycket god lunch innan vi begav oss till flygplatsen där hemfärd väntade för de flesta.

Vill härmed tacka alla underbara och fantastiska deltagare som var med oss på detta invigningsäventyr och vars djup, glädje och innerlighet gjorde en sådan stark och kärleksfull gemensam graal. Tack också till alla fotografer för fina foton!

Vill också tacka den heliga portugisiska jorden och alla vänliga människor som mött oss längs vår väg. Vill också uttrycka stor tacksamhet till alla de själar som vandrat före oss i Portugal och uppburit, utvecklat och förvaltat denna hemliga invigningstradition. Den heliga graalens och förbundsarkens mysterier vibrerar i all sin eter …

Alkemisterna begav sig efter avlämning på flygplatsen och varma kramar farväl till den vackra strandstaden Paco de Arcos en dryg halvtimme från Lissabon. Där vilade vi upp oss efter en fantastisk initiationsresa med underbar grupp till Portugals mest heliga platser. Skönt spa, vacker utsikt över floden och ett gammalt kapell mitt i palatsets hjärta gjorde det till en perfekt miljö för återhämtning.
 Sista dagens andrum mellan bad och antikmarknad spenderades i hotellets hjärta som var det 400 år gamla kapellet.Jag känner att Portugals heliga platser verkligen kallar mig åter för nya invigningsäventyr!

 

Afrodite

Sophiatemplet har nu glädjen att bjuda in alla Prästinnor längs med hjärtats väg som har invigts i templet genom åren till ett tredje påbyggnadsår. Startar i januari 2010!

Det kommer bli en mystik fördjupning i det alkemiska hjärtat där vi utifrån initiatoriska traditioner och de alkemiska profetsissornas hemliga lära söker uppenbara dess flammande eld och innerliga väg.
Vi kommer röra oss bortom tid och rum för att se och igenkänna inkarnationens kedja, få tillstånd en karmisk förlösning och återfinna den stora mening vi har med vårt liv på jorden.

Ett annat fokus riktar sig mer utåt i det att var en får lära sig att tillämpa än mer i både sitt eget liv och i mötet med andra allt det vi arbetat med under de första två åren. Att hålla imaginationer, presentationer, sessioner, utföra olika former av helande, kurser, tarot mm.
Avslutningen kommer att vigas åt det alkemiska bröllopet. ♥

Så om du vill gå vidare till Prästinna av tredje graden längs med hjärtas väg så anmäl dig snarast. Vi riktar oss till alla som tidigare gått vår 2-åriga utbildning och begränsat med deltagarantal.

Kostnad: 1-årigt påbyggnads år för prästinnor (modul 9-12) kostar 3300 kr/helg (exklusive moms för företag) fördelat på 4 helger/moduler.

Vid sjukdom eller annat frånfälle söker vi gemensamt finna lämpligt sätt att ta igen missad undervisning till samma kostnad som modulen.

Anmälan:
1) Sänd ett mail till katarina@sophiatemplet.se

2) Vid bekräftad plats görs en inbetalning av 1650 kr till Sophiatemplets konto i SEB: 5231 11 707 67 som dras av från kursavgiften på modul 12. Härmed är platsen bokad!

Plats: Sophiatemplet
Tid: Lördag 11-18, Söndag 10-17
Modul 9: 16-17 januari 2021
Modul 10: 27-28 mars 2021

 

templet

 

 PelarmadonnanNotre-Dame av Chartres är sannerligen den mest fulländade av alla gotiska katedraler med sina fantastiskt lysande glasfönster och sina gudomligt omfamnande och transformerande Madonnor. Men även i ljusa vatten simmar mörka och dunkla fiskar …

Jag fick uppleva ett möte med Chartres-katedralens mörka inkvisitor vars vrede jag knappt upplevt sedan inkvisitionen under medeltiden.

Under morgonen hade flera av våra deltagare varit på en mycket uppskattad och fin morgonvesper i kryptan och därefter var vi på en mässa uppe i kyrkan med tre präster som ledde varandra med käpp och som verkligen fick en att tänka på en vacklande och döende kyrka. Så är det allt som oftast när vi är i Chartres (liksom de flesta kyrkor) … en del mässor är så fina och andra lämnar en del att önska så därför är det alltid bra att gå på flera.

 Vishetens blå fönster

Vi vandrade sedan stillsamt runt i kyrkan till dess guldkorn och hade kommit till Pelarmadonnan som ursprungligen var en Svart Madonna men som nu målats vit, och jag hade precis hunnit säga att hennes kraft är densamma oavsett färg för den Svarta Madonnan för oss in i djupet och bortom ytan.
Då kastade sig en man med uppspärrade ögon fram mot mig och frågade mycket aggressivt upprepade gånger: Vem är du? Vem är du? Vem är du?
Jag presenterade mig vid namn varefter han förde mig åt sidan från gruppen där de flesta hunnit sätta sig i bön vid pelarmadonnan. Han fortsatte helt rabiat och upprepade om och om igen: Vad gör du? Vem är du? Vad säger du?
Jag svarade sanningsenligt att jag tillhör Sankta Sophia och Sankta Katarina varefter han såg lite förvånad ut och sjönk ihop en stund innan han fortsatte sin inkvisition. Nu skrek han om än tyst och det såg ut som om de svarta ögonen skulle trilla ut ur ögonhålorna: Du är inte präst här, du är inte präst här osv. Vilket jag naturligtvis instämde i men sade att om han är så här upprörd bara av att jag går runt här med grupp hur ska det då gå på eftermiddagen när vi hyrt hörlurar för att kunna guida. Jag tillämpade hans frågeteknik och ställde den frågan upprepade gånger tills han svarade att det är en annan sak.
Jag såg att några i gruppen höll uppsikt och en deltagare hade frågat en vakt vem han var och fått reda på att han var säkerhetschefen där.

Jag märkte att han försökte hota mig på olika sätt men eftersom jag inte gick i gensvar eller tänkte låta hans vrede ta över mötet utan endast fortsatte dialogen om hur vi nu skulle hantera eftermiddagen så blev han allt lugnare. Jag har i möten med vreda människor som inte uppskattar den man är själv eller andra eller det man förestår, märkt om man bara under tillräckligt lång tid håller kärleken i sitt eget hjärta och samtidigt fortsätter lugn dialog så kan änglarna träda in och intervenera. Jag antar att det är så som man hanterar gisslansituationer också exempelvis. Man kan inte bara gå därifrån utan behöver fortsätta lugnt samtal för att komma till en förlikning eller lösning på konflikten. I detta fall slutade det med att han skrattade nästan ursäktande och sade liksom i förtroende att på fredagar när labyrinten är öppen kommer det så många galningar. Vreden hade lagt sig men inte genom ord som sades utan mer genom tålamod, uthållighet och att inte svara på vrede eller rädsla utan hålla fast vid den gudomliga kärleken i sitt hjärta.

 Sankta Anna med de heliga patriakrkerna samt dess motståndare under.

Jag lämnade honom och gick åter till gruppen för att vandra bort till labyrinten med vår grupp. Där fick vi under organistens oerhört oharmoniska övande på orgeln hjälp att bryta upp den gamla matrisen med oljud värre än Rafaels ljudande i trumpeten. Det trängde in i varenda cell under vår mycket långsamma vandrande in i mitten av labyrinten eftersom det för dagen var en del märkliga stoppklossar på vår väg. Men vi höll ut och lät vår gamla matris lösas upp och nådde centrum och vägen ut genom Ariadnes tråd.

 Labyrinten

Minotauren hade redan visat sig tydligt som Säkerhetschefen/inkvisitorn men vi visade att inget kan stoppa de som följer Ariadnes röda kärlekstråd och tjänar visheten och kärlekens kyrka.


61165241_2492215064144273_7796689411290169344_o

Vi avlutade dagen i kyrkan med egen tid med guide i kryptan. Det var en trevlig kvinnlig guide som så fort vi kom till Svarta Madonnan sade: Ni får gärna sjunga.
Vilket vi gjorde först lite trevande och sedan allt mer innerligt. Vi hade en sådan fridfull stund med Madonnan under jord där många av oss hade kommunion och kommunikation med henne.

 Kryptan under jord med den Svarta Madonnan

 I kryptans mest hemliga och heliga rum

När vi sedan vandrade genom kryptans långa gång under kyrkan på vägen ut så sade guiden nu mycket ivrigt: Ska ni inte sjunga?! Och i den underbara akustiken gick vi sjungandes:

Sophia, Sophia. Sophia, Sophia.
Vi är i dig, du föder oss,
med tro, hopp och kärlek.
Med tro, hopp och kärlek.

 Ljuset madonnan i kryptan

När vi sedan gick åter till hotellet för att byta om inför middagen på Creperiet så begrundade jag det som var inkvisitorns första fråga och verkade bringa honom både mest vrede och fruktan: Vem är du?

Och jag sade till mig själv: Jag är den jag är …

Detta blev en spännande och mäktig upptakt som tagen ur DaVinci-koden på en helt underbar alkemisk pilgrimsresa med en harmonisk, rolig och kompetent grupp ⚜️❤️

 Vår härliga pilgrimsgrupp

 

Tempelprästinnan 2019-06-02

 

 Med Notre-Dame i ryggen

 

 Chartres ljusa natt

Din Bild