Katarina i Chalice WellSophia… Sophia… Sophia i mitt hjärta!
Mycket förberedelser nu av olika slag inför både hemliga och semihemliga invigningar!
I helgen väntar Prästinneutbildningens modul 7 som ansamlar kraft i templet! I vår blir det Prästinneinvigning för fjärde eller femte gången… Har tappat räkningen nu men det känns som en evighet sedan vi startade. Och det är lika angeläget och spännande fortfarande, ja kanske ännu mer glöd för varje år…

14650365_1411319418895878_5608909159828124260_n

Som gudinnans barnmorskor och förlösare verkar vi för att våra systrar ska föda fram sig själva som prästinnor längs med hjärtats väg. Därtill knyta sitt förbund med gudomens feminina sida – Sophia – som betyder vishet. Men hur många i vår värld i dag känner till Sophia och hur många är de sanna filosoferna som älskar Filosofia?!

Katarina hos Notre dame- Paris

Det var till Sophia som Salomon byggde sitt berömda tempel och som ligger till grund för både tempelriddarnas, katedralbyggenas och frimurarnas hemliga mission. Det är Sophia som är vår fru – Notre dame – som katedralerna helgats. Det är Guds fru – Sophia – som är den hemliga läran och skatten som kan bringa människan kunskapen om hur den andliga världen kan manifesteras på jorden sedan fallen från enheten och hon uttrycker sig genom naturens ljus och intelligens.
Sedan begynnelsen har hon inkarnerat på jorden i olika gestalter för att ena det separerade och ofta genom att själv erfara sprickan. Dessa fall från ovan och från paradiset kan nog vi alla människor känna igen oss i på olika sätt även i vardagen. Genom Sophia får vi visheten och möjlighet att läka detta urfall och åter bli hela!

Naturens ljus och intelligens under prästinneutbildningens

Men vem prioriterar detta i dagens samhälle? Vem hör Sophias röst i allt oljud? Vem vågar ha tillit till en process som för oss ut i det okända innan vi finner nyckeln till både vårt eget och det gudomligas hjärta! Denna väg kräver både mod, tillit och kärlek… och att vi följer Ariadnes röda kärlekstråd genom tillvarons labyrint. Den som lyssnar till hennes vishetsröst och helgar henne får smaka frukterna på Livets träd förmedlar den alkemiska traditionen… Hennes gåvor är större än all rikedom i världen förmedlar vishetsböckerna.

Sapientia

Sophia är en av de mest transformerande gudinnerliga krafterna som mästarinna av de alkemiska mysterierna men också en av de mest fördolda och har sedan patriarkatets dogmatiska inträde fallit i glömska. Paradoxalt nog lever hon en mer eller mindre fördold tillvaro i de hemliga brödraskapen och i de esoteriska traditionerna.  Hennes underjordiska källa av livets vatten och visdom flödade upp under medeltidens högkultur med graalsmystik, trubadurer, katarer, tempelriddare, alkemi och kabbala men trängdes sedan åter under jord av kyrkan för att sedan blomstra åter under renässansen. Den sk upplysningstiden blev en mörk era för Sophia, alkemin och gnosistraditioner som förtycktes av vetenskapens dogmer liksom kyrkan innan dem.

16712046_10154850467838819_8035910149794682634_n
Sophiatemplet har sedan länge bedrivit en metoo rörelse för att upprätta det heligt feminina och bereda hennes plats på vår jord här åter. Och ja, Sophia är en mångfasetterad feminin kraft – vilket är att vänta av gudomens feminina sida och finns förmedlad i alla världens olika traditioner såsom gudinnan Isis, Freja, Bridgit, Quan Yin, Tara, Inanna med många, många fler… I den västerländska traditionen möter vi Sophia inkarnerad som den heliga bruden Maria Magdalena.

Isis som grynings-stjärnan

Alchemical-Star

 Vita Tara
Först när vi kan balansera guden och gudinnans krafter i en jämbördighet kan ett alkemiskt bröllop komma till stånd. Som helar och heliggör både människa, gudom och skapelsen!

Det alkemiska bröllopet
Vi hoppas lägga grunden till en ny era som åter bygger templet helgat visheten – Sophia – så att allt fler kan åtnjuta hennes bevingade gåvor och helande kraft och djupa kärlek.
Att bedriva utbildning i hjärtats alkemi är en av de vägar som vi på Sophiatemplet bereder det heligt femininas återkomst med. Vi startar åter i sommar med en omgång av både Graalriddarutbildningen och Prästinneutbildningen. Så att fler får känna denna gudomens feminina kraft och smaka hennes skatter.

Katarina vid österns altare

Under invigningen på Tempel Herre Orden
Genom Sophiaprästinnans och Graalriddarens mission längs med hjärtats väg kan vi som människor hela både oss själva och andra. Många av våra deltagare kombinerar också dessa två esoteriska vägar.

 Sankta Sara och Hjärtats alkemi

Vi är också öppna för andra tankar på hur vi kan återskapa kärlekens kyrka och visdomens tempel i dag! Hjärtligt välkommen in med dina idéer!Med gudinnan bakom migTempelprästinnan 2018-02-06

 

Comments are closed.

Din Bild