Graaljungfrun

Vissa dagar när man känner en stor maktlöshet inför alla fruktansvärda dåd som sker på vår jord och som ofta drabbar de mest oskyldiga – alla jordens barn är det ändå en nåd att arbeta med den heliga graalens tradition. Den går direkt på hjärtpunkten och stärker alla som vill skydda det oskuldsfulla och det heliga oavsett tradition och bortanför religion.

Ingen kan göra allt men alla kan gör något… utifrån sin mission på jorden.

I dag har jag arbetat med den mässa som ska hållas under vår graalriddardubbning i maj och nu snart kommer en ung syrisk kille till oss på middag som verkligen kommer från wasteland.

Sänder er alla en önskan om tro, hopp och kärlek på er väg och ett urklipp ur vårt graalriddarkompendium.

Graalens ceremoni Graalsriddarens vision av grralen

”Den heliga graalen är själva bägaren som transformerar det lägre till det högre. Den kokar samman all separation och splittring till en enande kraft som i sin tur helar, förenar och heliggör. Graalen kan på så vis sägas innehålla eterns femte element som tillhör Paradisets och guldålderns ursprungliga materia och som formade tillvaron innan fallet.

Graalen, liksom dess boning graalslottet, är svår att finna. Endast den kallade, som har modet att möta vildmarkens fasor kan med kärlekens eld, andens renhet, visdomens erfarenhet och empatins välvillighet uppenbara dess djupt överjordiska mysterier.
Så var det emellertid inte under den gyllene tidsåldern då graalen och dess bärarinnor var synliga på jorden och stod till tjänst för alla som önskade dricka av livets vatten ur den heliga graalen. Graalens flöde på jorden var källan till landets bördighet. I den keltiska traditionen möter vi graalen som källan som aldrig sinar och bjuder den törstiga att dricka därur i en paradisisk samvaro. Under den gyllene eran rådde balans mellan ovan och nedan, svärdet och graalen och maskulint och feminint.

Denna harmoni med ett fruktbart överflöd avbryts i keltisk myt, när den onde kung Amangoon efter att ha druckit ur en graaljungfrus bägare bestämmer sig för att våldta jungfrun och stjäla hennes gyllene bägare. Resultatet av detta övergrepp och missbruk leder till att källorna torkar ut, graalens bärarinnor går under jorden och graalen försvinner från människornas rike. Förlusten av graalen och dess jungfrur leder till en torr och karg ödemark. När graalen är dold i sitt magiska slott och inte skiner och flödar med sitt ljus och sin heliga källa, så torkar marken ut och landet blir mörkt och öde. Graalen har beslöjats för den vanliga världen och dragit sig tillbaka från den jordiska dimensionen till eterns domäner. Det är också älvornas rike och som i Storbritanniens traditioner omtalas som det mytiska Avalon.

De bästa riddarna i hela landet får i Camelot bevittna en vision av graalen om än inte fullt synlig. Därefter lämnar de alla runda bordet och ger de sig ut på graalsökande. I vildmarken söker de efter den heliga graalen som kan bringa harmoni och välstånd igen. Riddarna transformeras själva genom sitt sökande, för endast med det eteriska hjärtats förnimmelseförmåga går graalen att uppenbara i eterns dimension. De söker den gudomliga bägaren så att riket åter kan blomstra och den gudomliga närvaron har ett medium att verka genom på jorden.”

Tempelprästinnan 2017-04-09

 Dubbning av Graalriddaren

Comments are closed.

Din Bild