Maria Magdalena och Jesus

MARIA MAGDALENA ÄR en kärlekens och visdomens profetissa och med sin mångfasetterade personlighet väcker hon motstridiga och starka känslor. Hon omtalas både som den heliga bruden och denbesudlade skökan. Maria Magdalena är den första aposteln som fick sin heliga mission direkt förmedlad av den uppståndne Kristus och i Pistis Sophia säger han följdriktigt ”du vars hjärta är riktat upp mot himmelriket mer än alla dina bröder”. Hon är samtidigt marginaliserad och ibland också förnedrad i kyrkans doktrin. I Dundret – det perfekta medvetandet hör vi henne tala:

För jag är den första och den sista. Jag är den ärade och den försmådda. Jag är horan och den heliga. Jag är hustrun och jungfrun. Jag är modern och dottern. (…) Uppmärksamma mig. Jag är den som är vanärad och den största.

Maria Magdalena efterträder drottningen av Saba som en inkarnation visdomsgudinnan Sophia. Vi kan välja att se på hennes liv som en historisk realitet och/eller begrunda och tolka Maria Magdalena och Jesus som en manlig animus och en kvinnlig anima gudomsaspekt vilka kan levandegöras inom varje människa, såväl kvinna som man och oavsett religiös hemvisst.

 

Läs mer här på Alkeminas blogg: http://nouw.com/alkemina/maria-magdalena—apostlarnas-apostel-25429579

Tempelprästinna 2016-05-22

Comments are closed.

Din Bild