Nattens drottning, när du kastar din skugga,
du samtidigt manar din ljusa syster att återvända.
Vi tackar dig för denna rit och för ditt helande mörker.
Mångudinna, syster till Dagen, heliga Drottning av Natten. Vi tackar dig för din välsignelse och ber om nåd.

Tempelprästinnan 2012-02-07

Comments are closed.

Din Bild